#1: "De prediking van het koninkrijk"

Door broeder P. van der Lugt op 11 oktober 2017.
Uit de serie: "Christus' Koningschap in het Mattheus evangelie".
Trefwoorden: Olijfberg, GELUKKIG, Hemelen


#2: "Geld maakt niet gelukkig"

Door broeder W. Evers op 15 maart 2015.

"God verlangt er na dat wij een echt levend geloof hebben en Hij in ons leven aan het werk kanzijn om dat te realiseren. Een echt levend geloof wordt zichtbaar in hoe wij met onze rijkdomomgaan. Wij hebben de neiging om onafhankelijk, zelfstandig te leven en te werken. Webehoren in afhankelijkheid van God goed te doen. We mogen rijk zijn, maar h[...]"
Trefwoorden: Geld, Schat, Rijkdom


#3: "Leven en groeien"

Door broeder W. Evers op 7 juli 2013.

"[...]ven van Christus moet in ons leven openbaar worden. Onze hemelse Vader wordt verheerlijkt als wij vrucht dragen. Het gaat in het leven niet om of wij GELUKKIG zijn of worden, maar om de verheerlijking van de Vader. De Vader wordt ook verheerlijkt door de Here Jezus te volgen op de weg naar Golgatha. We moeten leren te sterven aan onszelf. Uit onsze[...]"
Trefwoorden: Groei, Leven, Vrucht dragen


 

Gevonden:

Er zijn 3 preken gevonden over: 'Gelukkig'.