#1: "De spanning in het geloof"

Door broeder N. van de Berg op 21 april 2019.
Trefwoorden: GELOVEN, Wachten, Opstanding


#2: "Bijbels geloof"

Door broeder B. van Twillert op 21 mei 2017.

"[...]andigheden. Abraham zag het niet, maar geloofde God wel. Als ij het niet meer zien zitten, vraagt God ons om op Hem te vertrouwen en dat is moeilijk. GELOVEN is zien op de onzichtbare wereld van God. GELOVEN is vertrouwen dat God liefde is. Er stonden veel meer mensen bij de Here Jezus Christus, maar alleen een vrouw had Hem nodig. Het leven stroo[...]"
Trefwoorden: GELOVEN, Geloof, Verdriet


#3: "Het geloof"

Door broeder G. Vochteloo op 16 oktober 2016.

"[...] het geloof is niet onzeker, maar is gefundeerd op Gods Woord. Bij godsdienst gelooft men niet, maar moet men werken om zich aangenaam te worden. Wij GELOVEN echter dat wij aangenaam gemaakt zijn door het geloof van en in Christus Jezus. Wij GELOVEN, denken of stellen ons vertrouwen in dagelijkse dingen op basis van onze ervaringen. God heeft ons [...]"
Trefwoorden: Verwachting, Fundament, Zekerheid


#4: "Geloven, vertrouwen, aanbidden en danken"

Door broeder D. van Wijck op 12 april 2015.
Trefwoorden: Vertrouwen, Geloof, Josafat


#5: "God is getrouw"

Door broeder T. Stier op 8 maart 2015.

"[...]n (Perzie) . in de afgelopen week heeft Israel het Purimfeest gevierd. Haman irriteerde zichaan de houding van Mordechai en daarom aan alle Joden. Al GELOVEN veel Joden niet meer,toch weten ze dat ze tot een uitverkoren volk behoren. De wereld hekelt niet alleen de joodsewetten maar ook de christelijke wetten. De (Arabische) wereld gaat in tegen Go[...]"
Trefwoorden: Antisemitisme, Haman, Israel


#6: "Groeien in geloven in de Goede Herder"

Door broeder W. Evers op 22 juni 2014.

"[...]e Here is mijn herder, mij ontbreekt niets". De Here Jezus Christus is gekomen, omdat wij leven hebben in al Zijn volheid. Hij wil dat wij groeien in GELOVEN in Jezus Christus als Goede Herder. Schapen zijn hulpeloze dieren. Zij verdwalen snel. Ze hebben een herder nodig. De Goede Herder heeft Zijn leven gegeven voor de schapen. We mogen Hem vertro[...]"
Trefwoorden: Goede Herder, Groeien, Vertrouwen


#7: "De hemelvaart"

Door broeder C. van Aalsburg op 29 mei 2014.

"[...]s Woord. De Here Jezus Christus werd opgenomen (in een oogwenk). Wij kunnen het niet beredeneren met ons verstand, maar God is zo groot. We mogen het GELOVEN en weten dat die grote God in ons hart woont. We mogen hem elke dag weer verwachten want Hij komt zoals Hij is opgevaren. Tot die dag mogen we Hem eensgezind aanbidden.[...]"
Trefwoorden: Hemelvaart, Heilige Geest, Getuigen


#8: "Verlangen"

Door broeder W. Evers op 27 april 2014.

"[...]. De Here Jezus Christus is het Licht (er staat niet dat Hij licht geeft). In de eerste tekst gaat het over het volgen en in de tweede tekst over het GELOVEN. GELOVEN in de Here Jezus gaat veel verder dan denken dat Hij bestaan heeft. We GELOVEN dat Hij ons heeft aangenomen. Het volgen van de Here Jezus gaat verder dan Bijbellezen en bidden. De Her[...]"
Trefwoorden: Genezing, Verlangen, Ongeloof


#9: "De verlamde in Bethesda"

Door broeder A. van den Berk op 8 september 2013.

"[...]nezen. De verlamde zag de Here Jezus Christus niet meer maar ging naar de tempel. Daar vond Christus hem. De Here Jezus riep de verlamde man op om te GELOVEN, zodat hij niet verloren zou gaan. De Here Jezus Christus wil onze ziel genezen. Hij heeft onze zonden vergeven en ons eeuwig leven gegeven. [...]"
Trefwoorden: Ziekte, Hopeloos, Genezing


#10: "Het lichaam"

Door broeder D. Baarsen op 11 augustus 2013.

"[...]g van de werkelijkheid van het geloof. Ons gevoel verandert voortdurend en kan niet de basis zijn van onze beleving van Gods Woord. Beleven is lezen, GELOVEN en doen. Ons leven met God bestaat uit lezen en bidden. Alle dingen zijn ons geoorloofd, maar niet alles is nuttig. We kunnen verslaafd zijn aan voedsel, maar ons lichaam is voor de Here en d[...]"
Trefwoorden: Beleving, Lichaam, Tempel


#11: "De beloften van de Vader"

Door broeder P. van der Lugt op 27 mei 2012.

"[...]lige Geest ontvangen. Door de Heilige Geest komen de Vader en de Zoon in ons wonen. Door de Heilige Geest kunnen wij een rein leven leiden, kunnen we GELOVEN zoals de Schrift zegt. [...]"
Trefwoorden: Heilige Geest, Belofte, Israel


#12: "Onderweg naar Gethsemane"

Door broeder J. Nugter op 25 maart 2012.

"[...]t het onderwijs van snoeien. God wil graag dat wij veel vrucht dragen in ons leven. Het gaat niet om de ranken, maar om de vruchten. Wij mogen weten, GELOVEN dat wij verbonden zijn met de Here Jezus. God snoeit de ranken die vrucht dragen opdat die ranken nog meer vrucht dragen. Hij laat dingen in ons leven toe, opdat wij ons vertrouwen meer op Hem[...]"
Trefwoorden: Gethsemane, Snoeien, Dienstbaar


#13: "Wat Bijbelse namen over de Here Jezus vertellen"

Door broeder P. van der Lugt op 18 maart 2012.

"[...]om de wil van God uit te voeren God roept ons op om te luisteren naar Zijn Zoon. God heeft Zijn genade geschonken in Zijn Geliefde. Ammon: getrouw, GELOVEN. GELOVEN is 'amen' zeggen op wat God zegt. We moeten eerst GELOVEN voordat we kunnen vertrouwen. Ahinoam: mijn broeder is lieflijk. De Here Jezus Christus is onze geestelijke Broeder. Hij is l[...]"
Trefwoorden: Geliefde, Knecht, Pasen


#14: "Geloof"

Door broeder J. Lukasse op 6 november 2011.

"[...]ie van het geloof. 1) Geloof is geheel Gods Woord aannemen als de waarheid en naar Gods Woord handelen. Geloof en hoop gaan samen. De Heere is nabij. GELOVEN wij dat? Dan moeten wij daarna handelen. 2) Door het geloof geeft God ons een getuigenis. God schaamt Zich niet voor ons! 3) De schepping is alleen te verstaan vanuit Gods perspectief. We gelo[...]"
Trefwoorden: Geloof, Rechtvaardig, Uit geloof leven


#15: "Waarom Israel?"

Door broeder T. van Ommen op 2 oktober 2011.

"[...]nde, maar het was om Gods genade. Gods handelen met Israel is de gemeente tot voorbeeld. God wil de gemeente zegenen door Israel heen. Alleen als wij GELOVEN wat er in Gods Woord staat, zullen wij ervaren wat er in Gods Woord staat. Waarom bestaat er zo'n grote haat tegen het volk Israel? God heeft nog een wonderbaar plan met Israel. De profetieen [...]"
Trefwoorden: Israel, Wederkomst, Jezus Christus


#16: "Opruimen"

Door broeder J. Nugter op 18 september 2011.

"[...]ig nodig om opruiming te houden. Koning Hizkia hield opruiming, hoewel hij slechts 25 jaar oud was. Hij koos te leven voor de Heere en niet alleen te GELOVEN in de Heere. Hizkia vernietigde zelfs de koperen slang, omdat Israel offerde aan de koperen slang. Israel moest leren te vertrouwen op God door in de woestijn op te zien naar de koperen slang,[...]"
Trefwoorden: Opruimen, Kruis, Vrijmoedigheid


#17: "Onze positie in Christus"

Door broeder G. Vochteloo op 11 september 2011.

"[...]ebben een hemelse roeping ontvangen met Christus hebben wij geestelijke zegeningen ontvangen. Wij ervaren niet altijd deze zegeningen, maar wij mogen GELOVEN dat we ze ontvangen hebben. God heeft aan ons gedacht voordat de wereld was geschapen. Wij zijn behouden en daarom zijn wij uitverkoren om onberispelijk voor Hem gesteld te worden. Wij kunnen [...]"
Trefwoorden: Positie, Christus


#18: "De Drie-eenheid"

Door broeder J. Lukasse op 30 januari 2011.

"[...]voor stap. Aan Abraham openbaarde God Zich nog niet als Here, maar aan Mozes wel. De Here Jezus is op aarde gekomen om Zijn Vader bekend te maken. We GELOVEN in God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest: een God in drie Wezens. We mogen God bewonderen ook al begrijpen we niet alles. De Here Jezus heeft de wereld met God verzoend, daarom kan de H[...]"
Trefwoorden: Vader, Zoon, Heilige Geest


#19: "Sola Scriptura, Christus, Gratia, Fide, Deo Gloria"

Door broeder M. Ezinga op 2 januari 2011.

"[...]ods eer. Niet onze ervaringen, opvoeding etc. , maar alleen Gods Woord mag leidend zijn in ons leven. Volgens de Bijbel hebben we eeuwig leven als we GELOVEN in de naam van de Here Jezus, dus hebben we eeuwig leven. Alleen uit genade zijn wij behouden en niet door enige eigen verdienste. Ons behoud heeft God alles gekost. Wij hadden recht op de d[...]"
Trefwoorden: Bijbel, Glorie van God, Geloof


#20: "Wat we ontvangen hebben"

Door broeder J. Nugter op 14 november 2010.

"Wat hebben we er aan om de Bijbel te GELOVEN? Wij vinden dat alles beter moet gaan. Wij zijn in Christus voor God gerechtvaardigd. Wij zijn erfgenamen van het eeuwig leven. Rechtvaardiging is niet alleen persoonlijk, maar ook gemeenschappelijk. We ontvangen rechtvaardiging door geloof. We hebben vrede met God ontvangen (verleden) en dat is niet all[...]"
Trefwoorden: Rechtvaardiging, Bijbel, Beproeving


#21: "Heilig leven"

Door broeder R. Klein Haneveld op 1 augustus 2010.

"[...] zijn wij dood; afgescheiden van God. Maar nu zijn wij geheiligd. Wij moeten erkennen dat onze zonden scheiding hebben gemaakt tussen God en ons. Wij GELOVEN dat God in ons is komen wonen. Wij worden heilig gemaakt als wij tot geloof komen in de Here Jezus Christus. Wij zijn heilig en worden tegelijkertijd heilig gemaakt door Christus. Wij zijn nog[...]"
Trefwoorden: Heilig, Zonden


#22: "Het lijden van de tegenwoordige tijd"

Door broeder H. Huijzer op 2 mei 2010.

"[...] gezegend met alle zegeningen. We zullen delen in Zijn heerlijkheid naar het lichaam als de Here Jezus verschijnt in heerlijkheid en niet eerder. Wij GELOVEN dat God soeverein is; dat de gaven van de Heilige Geest onderworpen zijn aan Gods soevereiniteit, God hoort elk gebed en beantwoordt naar zijn soevereine wil en dat onze heerlijkheid naar gees[...]"
Trefwoorden: Lijden, Soevereiniteit van God


#23: "Onze Vader"

Door broeder J. Nugter op 31 januari 2010.

"[...]? Het 'Onze Vader' staat tegenover huichelachtig gebed. Is ons gebed een verplicht onderdeel van ons leven of een onderdeel van onze relatie met God? GELOVEN we nog wat wij bidden? Als we bidden, dan gaan we bidden vanuit ons hart, onze binnenkamer. We hoeven niet naar mooie, juiste woorden te zoeken, we mogen bidden met onze eigen woorden. Het [...]"
Trefwoorden: Abba, Bidden


#24: "De kracht van de Heilige Geest"

Door broeder J. Heijdeman op 29 juli 2007.

"[...]oleerd en eenzaam. Ze had alles geprobeerd om genezing te vinden. Ze weet dat als de Here Jezus langs komt en ze Hem aanraakt, ze genezen zal worden. GELOVEN is vertrouwen dat de Here Jezus het goede zal doen. Zij raakte de Here Jezus aan, ondanks het feit dat zij onrein was. Ze werd volkomen genezen door de kracht van de Heilige Geest. Ook wij z[...]"
Uit de serie: "Het werk en de Persoon van de Heilige Geest".
Trefwoorden: Onrein, Kracht, Heilige Geest


 

Gevonden:

Er zijn 24 preken gevonden over: 'Geloven'.