Preken over: "Geloven"

"Geloven in de God van wonderen"
Door broeder P. van der Lugt op 31 maart 2024
Trefwoorden: Opstanding, Wonder, Schepping

"De spanning in het geloof"
Door broeder N. van de Berg op 21 april 2019
Trefwoorden: Geloven, Wachten, Opstanding

"Bijbels geloof"
Door broeder B. van Twillert op 21 mei 2017
Trefwoorden: Geloven, Geloof, Verdriet

"[...]d ons om op Hem te vertrouwen en dat is moeilijk. Geloven is zien op de onzichtbare wereld van God. Geloven is vertrouwen dat God liefde is. Er stond[...]"

"Het geloof"
Door broeder G. Vochteloo op 16 oktober 2016
Trefwoorden: Verwachting, Fundament, Zekerheid

"[...] moet men werken om zich aangenaam te worden. Wij Geloven echter dat wij aangenaam gemaakt zijn door het geloof van en in Christus Jezus. Wij Geloven[...]"

"Geloven, vertrouwen, aanbidden en danken"
Door broeder D. van Wijck op 12 april 2015
Trefwoorden: Vertrouwen, Geloof, Josafat

"God is getrouw"
Door broeder T. Stier op 8 maart 2015
Trefwoorden: Antisemitisme, Haman, Israel

"[...]ouding van Mordechai en daarom aan alle Joden. Al Geloven veel Joden niet meer,toch weten ze dat ze tot een uitverkoren volk behoren. De wereld hekelt[...]"

"Groeien in geloven in de Goede Herder"
Door broeder W. Evers op 22 juni 2014
Trefwoorden: Goede Herder, Groeien, Vertrouwen

"[...]en in al Zijn volheid. Hij wil dat wij groeien in Geloven in Jezus Christus als Goede Herder. Schapen zijn hulpeloze dieren. Zij verdwalen snel. Ze he[...]"

"De hemelvaart"
Door broeder C. van Aalsburg op 29 mei 2014
Trefwoorden: Hemelvaart, Heilige Geest, Getuigen

"[...] ons verstand, maar God is zo groot. We mogen het Geloven en weten dat die grote God in ons hart woont. We mogen hem elke dag weer verwachten want Hij[...]"

"Verlangen"
Door broeder W. Evers op 27 april 2014
Trefwoorden: Genezing, Verlangen, Ongeloof

"[...]et over het volgen en in de tweede tekst over het Geloven. Geloven in de Here Jezus gaat veel verder dan denken dat Hij bestaan heeft. We Geloven dat [...]"

"De verlamde in Bethesda"
Door broeder A. van den Berk op 8 september 2013
Trefwoorden: Ziekte, Hopeloos, Genezing

"[...] hem. De Here Jezus riep de verlamde man op om te Geloven, zodat hij niet verloren zou gaan. De Here Jezus Christus wil onze ziel genezen. Hij heeft o[...]"

"Het lichaam"
Door broeder D. Baarsen op 11 augustus 2013
Trefwoorden: Beleving, Lichaam, Tempel

"[...]n onze beleving van Gods Woord. Beleven is lezen, Geloven en doen. Ons leven met God bestaat uit lezen en bidden. Alle dingen zijn ons geoorloofd, ma[...]"

"De beloften van de Vader"
Door broeder P. van der Lugt op 27 mei 2012
Trefwoorden: Heilige Geest, Belofte, Israel

"[...]Geest kunnen wij een rein leven leiden, kunnen we Geloven zoals de Schrift zegt. [...]"

"Onderweg naar Gethsemane"
Door broeder J. Nugter op 25 maart 2012
Trefwoorden: Gethsemane, Snoeien, Dienstbaar

"[...] de ranken, maar om de vruchten. Wij mogen weten, Geloven dat wij verbonden zijn met de Here Jezus. God snoeit de ranken die vrucht dragen opdat die r[...]"

"Wat Bijbelse namen over de Here Jezus vertellen"
Door broeder P. van der Lugt op 18 maart 2012
Trefwoorden: Geliefde, Knecht, Pasen

"[...]de geschonken in Zijn Geliefde. Ammon: getrouw, Geloven. Geloven is 'amen' zeggen op wat God zegt. We moeten eerst Geloven voordat we kunnen vertrou[...]"

"Geloof"
Door broeder J. Lukasse op 6 november 2011
Trefwoorden: Geloof, Rechtvaardig, Uit geloof leven

"[...]en. Geloof en hoop gaan samen. De Heere is nabij. Geloven wij dat? Dan moeten wij daarna handelen. 2) Door het geloof geeft God ons een getuigenis. Go[...]"

"Waarom Israel?"
Door broeder T. van Ommen op 2 oktober 2011
Trefwoorden: Israel, Wederkomst, Jezus Christus

"[...]gemeente zegenen door Israel heen. Alleen als wij Geloven wat er in Gods Woord staat, zullen wij ervaren wat er in Gods Woord staat. Waarom bestaat er[...]"

"Opruimen"
Door broeder J. Nugter op 18 september 2011
Trefwoorden: Opruimen, Kruis, Vrijmoedigheid

"[...]Hij koos te leven voor de Heere en niet alleen te Geloven in de Heere. Hizkia vernietigde zelfs de koperen slang, omdat Israel offerde aan de koperen [...]"

"Onze positie in Christus"
Door broeder G. Vochteloo op 11 september 2011
Trefwoorden: Positie, Christus

"[...]varen niet altijd deze zegeningen, maar wij mogen Geloven dat we ze ontvangen hebben. God heeft aan ons gedacht voordat de wereld was geschapen. Wij z[...]"

"De Drie-eenheid"
Door broeder J. Lukasse op 30 januari 2011
Trefwoorden: Vader, Zoon, Heilige Geest

"[...]p aarde gekomen om Zijn Vader bekend te maken. We Geloven in God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest: ??n God in drie Wezens. We mogen God bewonder[...]"

"Sola Scriptura, Christus, Gratia, Fide, Deo Gloria"
Door broeder M. Ezinga op 2 januari 2011
Trefwoorden: Bijbel, Glorie van God, Geloof

"[...]. Volgens de Bijbel hebben we eeuwig leven als we Geloven in de naam van de Here Jezus, dus hebben we eeuwig leven. Alleen uit genade zijn wij behou[...]"

"Wat we ontvangen hebben"
Door broeder J. Nugter op 14 november 2010
Trefwoorden: Rechtvaardiging, Bijbel, Beproeving

"Wat hebben we er aan om de Bijbel te Geloven? Wij vinden dat alles beter moet gaan. Wij zijn in Christus voor God gerechtvaardigd. Wij zijn erfgenamen[...]"

"Heilig leven"
Door broeder R. Klein Haneveld op 1 augustus 2010
Trefwoorden: Heilig, Zonden

"[...]n scheiding hebben gemaakt tussen God en ons. Wij Geloven dat God in ons is komen wonen. Wij worden heilig gemaakt als wij tot geloof komen in de Here[...]"

"Het lijden van de tegenwoordige tijd"
Door broeder H. Huijzer op 2 mei 2010
Trefwoorden: Lijden, Soevereiniteit van God

"[...]us verschijnt in heerlijkheid en niet eerder. Wij Geloven dat God soeverein is; dat de gaven van de Heilige Geest onderworpen zijn aan Gods soevereini[...]"

"Onze Vader"
Door broeder J. Nugter op 31 januari 2010
Trefwoorden: Abba, Bidden

"[...] leven of een onderdeel van onze relatie met God? Geloven we nog wat wij bidden? Als we bidden, dan gaan we bidden vanuit ons hart, onze binnenkamer.[...]"

"De kracht van de Heilige Geest"
Door broeder J. Heijdeman op 29 juli 2007
Uit de serie: "Het werk en de Persoon van de Heilige Geest".
Trefwoorden: Onrein, Kracht, Heilige Geest

"[...]s komt en ze Hem aanraakt, ze genezen zal worden. Geloven is vertrouwen dat de Here Jezus het goede zal doen. Zij raakte de Here Jezus aan, ondanks he[...]"