#1: "De vervulling van het koninkrijk"

Door broeder C. Stier op 13 december 2017.
Uit de serie: "Christus' Koningschap in het Mattheus evangelie".
Trefwoorden: GELIJKENIS, Strijd, Waakzaamheid


#2: "Het Koninkrijk der hemelen in vogelvlucht - Deel 6"

Door broeder B. van Twillert op 14 december 2016.
Uit de serie: "Het Koninkrijk der hemelen in vogelvlucht".
Trefwoorden: Koninkrijk der hemelen, Sleepnet, GELIJKENIS


#3: "Het Koninkrijk der hemelen in vogelvlucht - Deel 5"

Door broeder B. van Twillert op 2 november 2016.
Uit de serie: "Het Koninkrijk der hemelen in vogelvlucht".
Trefwoorden: Koninkrijk der hemelen, Koopman, GELIJKENIS


#4: "Het Koninkrijk der hemelen in vogelvlucht - Deel 2"

Door broeder B. van Twillert op 16 februari 2016.
Uit de serie: "Het Koninkrijk der hemelen in vogelvlucht".
Trefwoorden: Koninkrijk der hemelen, GELIJKENIS


#5: "Het Koninkrijk der hemelen in vogelvlucht - Deel 1"

Door broeder B. van Twillert op 13 januari 2016.
Uit de serie: "Het Koninkrijk der hemelen in vogelvlucht".
Trefwoorden: Koninkrijk der hemelen, GELIJKENIS, Zaaier


#6: "Naar Gods beeld"

Door broeder P. van der Lugt op 20 september 2015.

"De Here Jezus Christus verweet de leiders dat ze niet in Hem geloofden. De joodse leiders probeerden Hem te verleiden door strikvragen. Zij wilden Hem aanklagen. De Here Jezus Christus was erg duidelijk naar Zijn tegenstanders. Hij doorzag de strikvraag en antwoordde met wijsheid: "...en geef aan God wat van God is". God heeft een beeld en de m[...]"
Trefwoorden: Beeld, Afbeelding, GELIJKENIS


#7: "Het hart"

Door broeder T. Stier op 25 augustus 2013.

"[...]k leven. Ons hart is van nature niet goed (arglistig). De geschiedenis van David, Batseba en Uria is zeer beschamend. De profeet Nathan liet door een GELIJKENIS het onrecht van David zien. Het Woord van God is als een spiegel, het laat zien hoe arglistig ons hart is. God overtuigt ons door Zijn Geest van onze zonden. David vroeg om vergeving van zi[...]"
Trefwoorden: Hart, Reiniging


#8: "De waarde van één"

Door broeder J. Lukasse op 24 januari 2010.

"De Farizeeen morden tegen de Here Jezus, toen Hij een zondaar aansprak. De Here Jezus vertelde vervolgens drie GELIJKENISsen over het verloren schaap, de verloren penning en de verloren zoon. Filippus had een bediening in Samaria, midden in een opwekking. Door Gods Geest wordt Filippus weggestuurd naar een eenzame weg (weg van de bediening die hij [...]"
Trefwoorden: GELIJKENISsen, Kamerling, Woord van God


 

Gevonden:

Er zijn 8 preken gevonden over: 'Gelijkenis'.