Preken over: "Geliefde"

"God heeft voorzien"
Door broeder D. van Wijck op 1 oktober 2017
Trefwoorden: Offer, Geloof, Opstanding

"[...]m laten slachten. God heeft Zijn enige Zoon, Zijn Geliefde laten offeren. God heeft Zijn hand niet teruggetrokken. Hij heeft Zijn eigen Zoon niet gesp[...]"

"Het volmaakte offer"
Door broeder B. van den Bosch op 6 december 2015
Trefwoorden: Offer, Getuigen, Wederkomst

"[...]an de Vader te doen. God heeft het offer van Zijn Geliefde Zoon aanvaard. Door dit offer zijn wij geheiligd en volmaakt. Wij zijn geen slaven van de z[...]"

"Wie ben ik?"
Door broeder D. Lodder op 7 september 2014
Trefwoorden: Indentiteit, Intimiteit, Autoriteit

"[...]ons uniek gemaakt. De Here Jezus Christus is Gods Geliefde Zoon. In Hem zijn wij geliefd door God. Door wedergeboorte kunnen we het koninkrijk Gods zi[...]"

"David als beeld van de Here Jezus Christus"
Door broeder P. van der Lugt op 15 september 2013
Trefwoorden: Samuel, David, Saul

"[...]oop van Here Jezus Christus zei God: "Dit is Mijn Geliefde Zoon". David ging op weg naar de troon gezeten op een ezel (met een geitenbok, brood en wi[...]"

"Wat Bijbelse namen over de Here Jezus vertellen"
Door broeder P. van der Lugt op 18 maart 2012
Trefwoorden: Geliefde, Knecht, Pasen

"[...]e een 'huis' voor David. Davids naam betekent 'de Geliefde'. In het Mattheus evangelie wordt drie keer 'de Geliefde' genoemd, waarmee de Here Jezus (Z[...]"

"Israel, Gods oogappel"
Door broeder A. Haverkamp op 24 oktober 2010
Trefwoorden: Israel, Oogappel, Vader

"[...]gappel en wij mogen ook Gods oogappel zijn: meest Geliefde personen. Durven wij te aanvaarden dat wij de meest Geliefde personen zijn door Zijn genade[...]"

"Bekleed met Christus"
Door broeder J. Nugter op 6 juni 2010
Trefwoorden: Christus, Vrede

"[...]d heilig en Hij noemt ons uitverkoren heiligen en Geliefden! Hij heeft ons volmacht gegeven om een kind van God te zijn, ook al voelen wij dat niet al[...]"