#1: "God heeft voorzien"

Door broeder D. van Wijck op 1 oktober 2017.

"[...]wd worden. Er zijn veel offers gebracht op die plaats. De Here Jezus Christus heeft Zich Zelf als Lam laten slachten. God heeft Zijn enige Zoon, Zijn GELIEFDE laten offeren. God heeft Zijn hand niet teruggetrokken. Hij heeft Zijn eigen Zoon niet gespaard. [...]"
Trefwoorden: Offer, Geloof, Opstanding


#2: "Het volmaakte offer"

Door broeder B. van der Bosch op 6 december 2015.

"[...], Zijn baard werd uitgetrokken. Hoewel Hij van tevoren het lijden kende, is Hij gekomen om de wil van de Vader te doen. God heeft het offer van Zijn GELIEFDE Zoon aanvaard. Door dit offer zijn wij geheiligd en volmaakt. Wij zijn geen slaven van de zonde meer, maar in Christus zijn wij overwinnaar over de zonden. De Here Jezus Christus heeft Gods [...]"
Trefwoorden: Offer, Getuigen, Wederkomst


#3: "Wie ben ik?"

Door broeder D. Lodder op 7 september 2014.

"God heeft ons uniek gemaakt. De Here Jezus Christus is Gods GELIEFDE Zoon. In Hem zijn wij geliefd door God. Door wedergeboorte kunnen we het koninkrijk Gods zien en vervolgens binnengaan. Na wedergeboorte kunnen we de intimiteit van God ervaren. Door Gods Geest kunnen we zeggen:"Abba, Vader". We mogen uitzien naar Hem! De duivel zaait twijfel over[...]"
Trefwoorden: Indentiteit, Intimiteit, Autoriteit


#4: "David als beeld van de Here Jezus Christus"

Door broeder P. van der Lugt op 15 september 2013.

"[...]Jezus Christus is de Goede Herder. Als Samuel David moet zalven, dan zegt God "deze is het". Na de doop van Here Jezus Christus zei God: "Dit is Mijn GELIEFDE Zoon". David ging op weg naar de troon gezeten op een ezel (met een geitenbok, brood en wijn) als voorafschaduwing van de Here Jezus Christus. Hij is gekomen als zondoffer voor ons.[...]"
Trefwoorden: Samuel, David, Saul


#5: "Wat Bijbelse namen over de Here Jezus vertellen"

Door broeder P. van der Lugt op 18 maart 2012.

"[...]n de Messias als een van zijn nakomelingen, wilde hij graag een huis voor God bouwen. Maar God bouwde een 'huis' voor David. Davids naam betekent 'de GELIEFDE'. In het Mattheus evangelie wordt drie keer 'de GELIEFDE' genoemd, waarmee de Here Jezus (Zoon van David) wordt bedoeld: in 3:17, 12:18 en 17:5. De Here Jezus Christus was Zoon, maar werd Kne[...]"
Trefwoorden: GELIEFDE, Knecht, Pasen


#6: "Israel, Gods oogappel"

Door broeder A. Haverkamp op 24 oktober 2010.

"Israel is Gods oogappel en wij mogen ook Gods oogappel zijn: meest GELIEFDE personen. Durven wij te aanvaarden dat wij de meest GELIEFDE personen zijn door Zijn genade? Wij voelen ons vaak het zwarte schaap van de familie. Vaak was iemand anders in de familie de oogappel van onze ouders, maar wij zijn kostbaar in Gods ogen. Onze oogappels zijn zeer[...]"
Trefwoorden: Israel, Oogappel, Vader


#7: "Bekleed met Christus"

Door broeder J. Nugter op 6 juni 2010.

"[...]en. God had Adam en Eva zo lief dat Hij hen bekleedde nadat ze gezondigd hadden. God is ontzagwekkend heilig en Hij noemt ons uitverkoren heiligen en GELIEFDEn! Hij heeft ons volmacht gegeven om een kind van God te zijn, ook al voelen wij dat niet altijd. God noemt ons Zijn GELIEFDEn. Christus is de Uitverkorene van de Vader. Hij is heilig en Hij i[...]"
Trefwoorden: Christus, Vrede


 

Gevonden:

Er zijn 7 preken gevonden over: 'Geliefde'.