Preken over: "Geld"

"Het blijft bij hetzelfde"
Door broeder J. de Jongh op 3 december 2017
Trefwoorden: Eeuwig leven, Verlossing, Oogsten

"[...]eroepen. Hoe leven wij nu? Waar gaat onze tijd en Geld naar toe? God zal ons nooit verlaten. Hij blijft trouw. Wij komen naar de dienst en wij genie[...]"

"De Rechabieten"
Door broeder P. van der Lugt op 10 september 2017
Trefwoorden: Afgoden, Tent, Namen

"[...] wereld vol met afgoden (letterlijke beelden, het Geld, het 'ik' enz.). Ook wij behoren ons te distantieren van deze wereld. We behoren als het ware t[...]"

"Deze Jezus"
Door broeder B. van Twillert op 17 mei 2015
Trefwoorden: Jezus, Opname, Wederkomst

"[...]Openbaring zullen dan plaatsvinden. Maar voor ons Geldt de opname in Zijn huisgezin, Zijn heerlijkheid. Zijn opname betekent ook onze opname. Zijn ver[...]"

"Geld maakt niet gelukkig"
Door broeder W. Evers op 15 maart 2015
Trefwoorden: Geld, Schat, Rijkdom

"God is getrouw"
Door broeder F. ter Velde op 1 maart 2015
Trefwoorden: Jesaja, Lijden, Nieuwe schepping

"[...]ngst. Het enige wat overbleef was het geloof. Dit Geldt nu ook voor ons. Onsleven is in de handen van onze God. Wij zijn vermoeid, opgejaagd door de g[...]"

"Gesterkt in de inwendige mens"
Door broeder G. Vochteloo op 15 juni 2014
Trefwoorden: Heilige Geest, Verzegeling, Woord van God

"[...]n of we deel hebben aan Gods Geest: wij zijn verzeGeld. Ons leven is verborgen met Christus in God. Als Christus zal verschijnen, zullen we met Hem ve[...]"

"Bezorgdheid"
Door broeder P. van der Lugt op 12 januari 2014
Trefwoorden: Bezorgdheid, Vertrouwen op God, Geloof

"[...]keuzes maken. In de wereld streven de mensen naar Geld. Wij mogen schatten in de hemel verzamelen. Onze hoop is op de levende God. We mogen genieten v[...]"

"De Heilige Geest"
Door broeder J. Lukasse op 20 januari 2013
Trefwoorden: Heilige Geest, Vervulling, Vrucht van de geest

"[...]n om God te dienen in woord en werk. We zijn verzeGeld met de Heilige Geest ook al hebben wij de Heilige Geest bedroefd. Als we vervuld zijn met de He[...]"

"Vertrouwen op God"
Door broeder C. Stier op 24 juni 2012
Trefwoorden: Angst, Vertrouwen op God, Onderschatting

"[...]od op en had berouw over zijn zonden. Saul bood Geld en macht aan. Mensen worden voortdurend verleid door Geld en macht. David was niet gericht op g[...]"

"Onze positie in Christus"
Door broeder G. Vochteloo op 11 september 2011
Trefwoorden: Positie, Christus

"[...]nade tonen tot lof van Gods genade. Wij zijn verzeGeld met Gods Geest. [...]"

"Een rein leven"
Door broeder B. van den Bosch op 7 augustus 2011
Trefwoorden: Reinheid, Leven

"[...] tegenwoordig veel kleine afgodsbeelden (alcohol, Geld, mobiele telefoons, laptop etc. ). Zijn wij standvastig, onwankelbaar in ons geloof? Wij zijn u[...]"

"Geldbesteding"
Door broeder J. Nugter op 20 mei 2011
Uit de serie: "Studies voor jongeren en jong volwassenen".
Trefwoorden: Geld

"De Heilige Geest is in ons hart uitgestort"
Door broeder P. van der Lugt op 23 mei 2010
Trefwoorden: Profetie, Heilige Geest, Pinksteren

"[...]in de toekomst, maar ook nu al. ook wij zijn verzeGeld met de Heilige Geest der belofte. Door de Heilige Geest is de liefde van God in ons hart uitges[...]"

"Onze Vader"
Door broeder J. Nugter op 31 januari 2010
Trefwoorden: Abba, Bidden

"[...]iligen. Gods koninkrijk zal komen en tot die tijd Geldt: Gods wil geschiedde en niet onze wil geschiedde. We mogen groeien naar geestelijke volwassenh[...]"