#1: "Het blijft bij hetzelfde"

Door broeder J. de Jongh op 3 december 2017.

"[...] van de Engel des Heere was dat de Israelieten uit Egypte waren geroepen. Wij zijn uit deze wereld geroepen. Hoe leven wij nu? Waar gaat onze tijd en GELD naar toe? God zal ons nooit verlaten. Hij blijft trouw. Wij komen naar de dienst en wij genieten van de dienst en wij genieten van de dienst, maar laten wij ons leven verder heiligen? Zijn er s[...]"
Trefwoorden: Eeuwig leven, Verlossing, Oogsten


#2: "De Rechabieten"

Door broeder P. van der Lugt op 10 september 2017.

"[...]e wonen. Hij was waarschijnlijk schaapsherder en hij diende de God van Israel. Wij leven ook in een wereld vol met afgoden (letterlijke beelden, het GELD, het 'ik' enz.). Ook wij behoren ons te distantieren van deze wereld. We behoren als het ware te leven in tenten; wij zijn vreemdelingen in deze wereld. In Christus zijn wij heel anders. Ons lich[...]"
Trefwoorden: Afgoden, Tent, Namen


#3: "Deze Jezus"

Door broeder B. van Twillert op 17 mei 2015.

"[...]terugkomen als gekruisigde. Hij zal dan komen met grote macht en majesteit. De oordelen in het boek Openbaring zullen dan plaatsvinden. Maar voor ons GELDt de opname in Zijn huisgezin, Zijn heerlijkheid. Zijn opname betekent ook onze opname. Zijn verschijning zal zijn tot ons heil, onze verlossing. Toen Peterus sprak over 'deze Jezus' ging het ove[...]"
Trefwoorden: Jezus, Opname, Wederkomst


#4: "Geld maakt niet gelukkig"

Door broeder W. Evers op 15 maart 2015.

"God verlangt er na dat wij een echt levend geloof hebben en Hij in ons leven aan het werk kanzijn om dat te realiseren. Een echt levend geloof wordt zichtbaar in hoe wij met onze rijkdomomgaan. Wij hebben de neiging om onafhankelijk, zelfstandig te leven en te werken. Webehoren in afhankelijkheid van God goed te doen. We mogen rijk zijn, maar h[...]"
Trefwoorden: GELD, Schat, Rijkdom


#5: "God is getrouw"

Door broeder F. ter Velde op 1 maart 2015.

"[...]el en aan ons. Nu zien wij het herstel van Israel ontplooien in de tussentijd was eronzekerheid en angst. Het enige wat overbleef was het geloof. Dit GELDt nu ook voor ons. Onsleven is in de handen van onze God. Wij zijn vermoeid, opgejaagd door de geest van deze tijd.God wordt niet moe. Hij geeft ons kracht door Zijn Geest. Hij omhelst ons. Gelovi[...]"
Trefwoorden: Jesaja, Lijden, Nieuwe schepping


#6: "Gesterkt in de inwendige mens"

Door broeder G. Vochteloo op 15 juni 2014.

"[...]woede, toorn etc., maar we kunnen ons voeden door het lezen van Gods Woord. We hoeven niet twijfelen of we deel hebben aan Gods Geest: wij zijn verzeGELD. Ons leven is verborgen met Christus in God. Als Christus zal verschijnen, zullen we met Hem verschijnen in heerlijkheid. Als wij vol van Gods Woord zijn, dan zijn wij vol van Gods Geest. Dan wor[...]"
Trefwoorden: Heilige Geest, Verzegeling, Woord van God


#7: "Bezorgdheid"

Door broeder P. van der Lugt op 12 januari 2014.

"Het leven bestaat uit keuzes. Ook Christenen moeten elke dag keuzes maken. In de wereld streven de mensen naar GELD. Wij mogen schatten in de hemel verzamelen. Onze hoop is op de levende God. We mogen genieten van wat God ons heeft gegeven. We kunnen of de Mammon of God dienen, maar niet allebei tegelijkertijd. Vanaf het begin van de bijbel word[...]"
Trefwoorden: Bezorgdheid, Vertrouwen op God, Geloof


#8: "De Heilige Geest"

Door broeder J. Lukasse op 20 januari 2013.

"[...]tterheid, etc. (dat is de Heilige Geest bedroeven). We worden opgeroepen om de zonden af te leggen en om God te dienen in woord en werk. We zijn verzeGELD met de Heilige Geest ook al hebben wij de Heilige Geest bedroefd. Als we vervuld zijn met de Heilige Geest, dan zijn we onder invloed van Hem en zijn we vol van de vruchten van de Heilige Geest, [...]"
Trefwoorden: Heilige Geest, Vervulling, Vrucht van de geest


#9: "Vertrouwen op God"

Door broeder C. Stier op 24 juni 2012.

"[...]periode niet op. Saul zondigde en David zondige ook als koning van Israel, maar David zocht steeds God op en had berouw over zijn zonden. Saul bood GELD en macht aan. Mensen worden voortdurend verleid door GELD en macht. David was niet gericht op GELD en macht, maar op de eer van Zijn God. David werd geminacht. Hij was daarin een beeld van de Her[...]"
Trefwoorden: Angst, Vertrouwen op God, Onderschatting


#10: "Onze positie in Christus"

Door broeder G. Vochteloo op 11 september 2011.

"[...]Christus. Wij mogen door Gods liefde Christus zien in elkaar. Door de gemeente wil God zijn grote genade tonen tot lof van Gods genade. Wij zijn verzeGELD met Gods Geest. [...]"
Trefwoorden: Positie, Christus


#11: "Een rein leven"

Door broeder B. van der Bosch op 7 augustus 2011.

"[...]n in deze wereld? De drie vrienden kozen om God te dienen ondanks het verschrikkelijke vuur. Er zijn tegenwoordig veel kleine afgodsbeelden (alcohol, GELD, mobiele telefoons, laptop etc. ). Zijn wij standvastig, onwankelbaar in ons geloof? Wij zijn uit onszelf zwak, maar we mogen ons volkomen overgeven aan God. Hij is groot! Hij is altijd nabij ons[...]"
Trefwoorden: Reinheid, Leven


#12: "Geldbesteding"

Door broeder J. Nugter op 20 mei 2011.
Uit de serie: "Studies voor jongeren en jong volwassenen".
Trefwoorden: GELD


#13: "De Heilige Geest is in ons hart uitgestort"

Door broeder P. van der Lugt op 23 mei 2010.

"[...]maar Petrus gaf aan dat een ieder die de naam van de Here aanroept behouden zal worden. Niet alleen in de toekomst, maar ook nu al. ook wij zijn verzeGELD met de Heilige Geest der belofte. Door de Heilige Geest is de liefde van God in ons hart uitgestort. Door de Heilige Geest hebben wij kracht ontvangen om te getuigen van de naam van Jezus Christu[...]"
Trefwoorden: Profetie, Heilige Geest, Pinksteren


#14: "Onze Vader"

Door broeder J. Nugter op 31 januari 2010.

"[...]huwelijk, ons gezin, ons alleen zijn, etc. ? Wij hebben Gods hulp dagelijks nodig om Zijn Naam te heiligen. Gods koninkrijk zal komen en tot die tijd GELDt: Gods wil geschiedde en niet onze wil geschiedde. We mogen groeien naar geestelijke volwassenheid, zodat ons leven volledig overgegeven is in de handen van God. In heel ons leven zijn wij afha[...]"
Trefwoorden: Abba, Bidden


 

Gevonden:

Er zijn 14 preken gevonden over: 'Geld'.