Preken over: "Gekruisigd"

"Met Christus gekruisigd, gestorven en opgestaan"
Door broeder J.H. Meinema op 15 oktober 2023
Trefwoorden: Gekruisigd, Gestorven, Opgestaan

"Overvloedige genade"
Door broeder J. Schep op 19 oktober 2022
Uit de serie: "Drieluik".
Trefwoorden: Genade, Zonde, Gekruisigd

"Met Christus gekruisigd, leven uit geloof"
Door broeder J.H. Meinema op 31 januari 2021
Trefwoorden: Jacob, Leven uit geloof, Vlees

"God heeft voorzien"
Door broeder D. van Wijck op 1 oktober 2017
Trefwoorden: Offer, Geloof, Opstanding

"[...]r deze wereld (climax), maar de mensen hebben Hem Gekruisigd (anticlimax). Abraham gehoorzaamde de roepstem van God. Hij stelde zich volkomen beschik[...]"

"Deze Jezus"
Door broeder B. van Twillert op 17 mei 2015
Trefwoorden: Jezus, Opname, Wederkomst

"[...]gelovigen. Petrus sprak over 'deze Jezus die gij Gekruisigd hebt'. De Here Jezus zal voor Israel terugkomen als Gekruisigde. Hij zal dan komen met gr[...]"

"De Heer is waarlijk opgestaan"
Door broeder H. Huijzer op 20 april 2014
Trefwoorden: Jona, Verheerlijking, Getuigenis

"[...], geroepen, gerechtvaardigd en verheerlijkt in de Gekruisigde en opgestane Heer. De Heer is waarlijk opgestaan. [...]"

"Een gekruisigd leven"
Door broeder B. van den Bosch op 18 augustus 2013
Trefwoorden: Verwachting, Wedergeboorte, Beschikbaar

"[...]akkig. Wij verwachten een hemelse erfenis door de Gekruisigde Christus. God heeft alles, Zijn eigen Zoon gegeven om ons te redden. Het geloof van Chri[...]"

"Opruimen"
Door broeder J. Nugter op 18 september 2011
Trefwoorden: Opruimen, Kruis, Vrijmoedigheid

"[...] belangrijke plaats in ons leven krijgen, maar de Gekruisigde is het belangrijkste in ons leven. Door Zijn Woord kunnen we Hem leren kennen in ons lev[...]"