#1: "God heeft voorzien"

Door broeder D. van Wijck op 1 oktober 2017.

"[...]ten. Hij vertrouwde op Gods beloften. Zijn geloof werd gerekend tot gerechtigheid. God vroeg Abraham om zich volkomen toe te wijden. In Genesis komen GEHOORZAAMHEID, geloof en toewijding samen tot een climax, maar ook tot een anticlimax. Ook de Here Jezus kwam naar deze wereld (climax), maar de mensen hebben Hem gekruisigd (anticlimax). Abraham ge[...]"
Trefwoorden: Offer, Geloof, Opstanding


#2: "Gered om te groeien"

Door broeder B. Romijn op 12 juni 2016.
Trefwoorden: Vrucht, GEHOORZAAMHEID, Zekerheid


#3: "Wat is je toekomst?"

Door broeder B. van der Bosch op 21 juni 2015.
Trefwoorden: Toekomst, Profetie, GEHOORZAAMHEID


#4: "Gods goedertierenheid"

Door broeder T. Stier op 16 februari 2014.

"[...]um. De psalm beschrijft in details Gods handelen met Zijn volk Israel. Wij worden opgeroepen om aandachtig Gods goedertierenheid op te nemen. Door onGEHOORZAAMHEID kunnen wij in moeilijkheden komen, maar God is goedertieren. Spreken wij over Gods goedheid in ons leven? Hij heeft ons verlost ( Hij is onze Go?l!). Hij heeft de prijs betaald door het[...]"
Trefwoorden: Tegenstander, Verlosser, Israel


#5: "Schuilen bij God"

Door broeder W. Evers op 22 september 2013.

"[...]nde: een morele, een financi?le en een machtscrisis. De wortel van deze crisissen is de begeerte van de mens. Begeerte verwoest de wereld. Door de onGEHOORZAAMHEID van Achan kwamen ongeveer 36 Isra?lieten om het leven. Hij moest met zijn gezin en zijn bezittingen worden gestenigd. God kan zonden niet door de vingers zien, daarom moet de Here Jezus[...]"
Trefwoorden: Begeerte, Hoogmoed, Ogen


#6: "Geloofsgehoorzaamheid"

Door broeder M. Ezinga op 14 april 2013.
Trefwoorden: Geloof, Besnijdenis, Doop


#7: "Jona's vlucht"

Door broeder J. Brouwer op 21 oktober 2012.
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Genade, GEHOORZAAMHEID, Jona


#8: "Luister Israel!"

Door broeder P. van der Lugt op 30 oktober 2011.

"[...]ons mee in de geestelijke strijd. Hij wil ons bemoedigen. Vijf keer wordt er geschreven 'Luister Israel'. De eerste twee keer wordt er opgeroepen tot GEHOORZAAMHEID. De laatste twee keer gaat het over de geestelijke strijd. De middelste keer benadrukt dat God ??n is en dat God mogen liefhebben en elkaar liefhebben. [...]"
Trefwoorden: Woord van God, Luisteren, Israel


#9: "Gehoorzaamheid"

Door broeder A. Haverkamp op 25 september 2011.

"Horen naar Gods woord vraagt om GEHOORZAAMHEID (Jona). Niet luisteren naar God heeft gevolgen voor onszelf en voor de mensen om ons heen. Filippus kreeg halverwege zijn bediening in een opwekking, de opdracht om op het heetst van de dag naar een eenzame weg te gaan. Filippus gehoorzaamde zonder vragen. De kamerling gehoorzaamde, geloofde het Woord [...]"
Trefwoorden: GEHOORZAAMHEID, Doop


#10: "De Heilige Geest"

Door broeder J. Heijdeman op 4 maart 2007.

"We moeten opnieuw geboren worden om tot God te komen. Als wij geboren zijn dan leren wij lopen, wandelen door de Geest (achter Hem aan gaan, in Zijn voetstappen). De Heilige Geest zal de Here Jezus verheerlijken. Wandelen door de Geest gebeurt in rust, het betekent een keuze om te staan, het betekent vooruit gaan, het betekent dingen achterlaten,[...]"
Uit de serie: "Het werk en de Persoon van de Heilige Geest".
Trefwoorden: Heilige Geest, Rust, GEHOORZAAMHEID


 

Gevonden:

Er zijn 10 preken gevonden over: 'Gehoorzaamheid'.