#1: "Geliefd en geworteld in Christus, ook in deze tijd"

Door broeder S. van Groningen op 20 oktober 2019.
Trefwoorden: Tijdsgeest, Verleiding, GEHEIMENIS


#2: "Het Geheimenis"

Door broeder D. van Wijck op 3 maart 2019.
Trefwoorden: Israel, Volken, Lichaam van Christus


#3: "Geheimenis van de Godsvrucht"

Door broeder D. Steenhuis op 25 mei 2017.
Trefwoorden: GEHEIMENIS, Gerechtvaardigd in de Geest, Opgenomen in heerlijkheid


#4: "Het geheimenis van Christus"

Door broeder B. van der Bosch op 2 oktober 2016.
Trefwoorden: Wijsheid, GEHEIMENIS, Liefde


#5: "Gesterkt in de inwendige mens"

Door broeder G. Vochteloo op 15 juni 2014.

"Het Pinksterfeest ging gepaard met veel uiterlijke tekenen. Aan Paulus is het GEHEIMENIS wat betreft de gemeente geopenbaard. Als wij meer willen weten over de gemeente, dan zullen we de brieven van Paulus moeten bestuderen. Het gebed van Paulus in de brief aan de Efeziers gaat over de inwendige mens, dus niet over uiterlijke tekenen. Het gaat om h[...]"
Trefwoorden: Heilige Geest, Verzegeling, Woord van God


#6: "Onze positie in Christus"

Door broeder G. Vochteloo op 11 september 2011.

"[...]paalde tijd uitgesteld. In plaats van het evangelie van het koninkrijk Gods is het evangelie van de genade tot ons gekomen De gemeente was altijd een GEHEIMENIS geweest. Paulus mocht de rijkdom van dit GEHEIMENIS bekend maken. We hebben een hemelse roeping ontvangen met Christus hebben wij geestelijke zegeningen ontvangen. Wij ervaren niet altijd d[...]"
Trefwoorden: Positie, Christus


#7: "De onthulling: het geheimenis van de gemeente"

Door broeder H. Huijzer op 10 oktober 2010.

"Wij worden snel heen en weer geslingerd door allerlei leer. We weten te weinig over het GEHEIMENIS van de gemeente. God heeft een plan met de volken, met Israel en met de gemeente. In het begin van de Bijbel handelt God met alle volken. Vervolgens kiest God een mens: Abram. Uit Abram komt het Joodse volk voort. Hij toont Zijn liefde door het volk v[...]"
Trefwoorden: GEHEIMENIS, Israel, Gemeente


#8: "Wijsheid"

Door broeder F. ter Velde op 8 augustus 2010.

"[...]n de tijd nemen voor God, opdat Hij ons verlichte ogen kan geven. We moeten leren alles af te leggen en alles van de Here Jezus te verwachten en Zijn GEHEIMENIS te leren kennen. [...]"
Trefwoorden: Wijsheid, Subcultuur, Verstand


 

Gevonden:

Er zijn 8 preken gevonden over: 'Geheimenis'.