Preken over: "Geheiligd"

"Vorm geen ongelijk span!"
Door broeder J. Nugter op 10 februari 2019
Trefwoorden: Reinigen, Relatie, Geheiligd

"Het volmaakte offer"
Door broeder B. van den Bosch op 6 december 2015
Trefwoorden: Offer, Getuigen, Wederkomst

"[...]n geliefde Zoon aanvaard. Door dit offer zijn wij Geheiligd en volmaakt. Wij zijn geen slaven van de zonde meer, maar in Christus zijn wij overwinnaar[...]"

"De witte bladzijde in de bijbel"
Door broeder F. ter Velde op 22 december 2013
Trefwoorden: Adonai, Advent, Wederkomst van Christus

"[...]de tempel reinigen, heiligen. Ook wij behoren een Geheiligd leven te leiden. God bouwt Zijn tempel. Hij bekwaamt mensen, die Hij geroepen heeft. De t[...]"

"Vertrouwen op God"
Door broeder C. Stier op 24 juni 2012
Trefwoorden: Angst, Vertrouwen op God, Onderschatting

"[...]stus nodig. Alleen in Hem worden wij gereinigd en Geheiligd. Niet de wapenuitrusting van Saul, maar de geestelijke wapenuitrusting (dat is Christus Ze[...]"

"Het huis van God"
Door broeder P. van den Berg op 13 november 2011
Trefwoorden: Huis, Hogepriester, Gemeente

"[...]stus. De gemeente bestaat uit priesters. Wij zijn Geheiligd door de Geest, die in ons woont. De offers bestaan uit de vrucht van de Geest. Ons leven, [...]"

"De Christelijke hoop"
Door broeder P. van den Berg op 14 augustus 2011
Trefwoorden: Hoop

"[...]uitverkorenen van God. God heeft ons apart gezet (Geheiligd) om naar Gods beeld te leven en te leven onder het (vergoten) bloed van de Here Jezus. Zon[...]"

"Heilig leven"
Door broeder R. Klein Haneveld op 1 augustus 2010
Trefwoorden: Heilig, Zonden

"[...] wij dood; afgescheiden van God. Maar nu zijn wij Geheiligd. Wij moeten erkennen dat onze zonden scheiding hebben gemaakt tussen God en ons. Wij gelov[...]"

"Onze Vader"
Door broeder J. Nugter op 31 januari 2010
Trefwoorden: Abba, Bidden

"[...] is heilig, Zijn Naam is heilig. Is ons leven ook Geheiligd? Is Zijn Naam Geheiligd in ons huwelijk, ons gezin, ons alleen zijn, etc. ? Wij hebben God[...]"