Preken over: "Geestelijke zegeningen"

"Een plaats van rust"
Door broeder G. Vochteloo op 18 juni 2017
Trefwoorden: Losser, Israël, Vleugels

"[...]t gemaakt. Wij zijn gezegend in Christus met alle Geestelijke zegeningen. [...]"

"Geloof alleen"
Door broeder M. Ezinga op 14 september 2014
Trefwoorden: Paulus, Israel, Geloof

"[...]ael allerlei verbonden. Wij mogen deel hebben aan Geestelijke zegeningen van de verbonden. De Israelieten hebben niet automatisch toegang tot Gods zeg[...]"

"Overweldigende rijkdom van Zijn genade"
Door broeder G. Vochteloo op 23 februari 2014
Trefwoorden: Opwekking, Sabbat, Geestelijke zegeningen

"Loof de Here, mijn ziel!"
Door broeder F. ter Velde op 3 maart 2013
Trefwoorden: Vergeving, Weldaden van God, Zegen

"[...]ns leven gedaan? Gods heeft ons gezegend met alle Geestelijke zegeningen in Christus! God vergeeft al onze ongerechtigheden. Hij heeft daarvoor de pri[...]"

"Wat Bijbelse namen over de Here Jezus vertellen"
Door broeder P. van der Lugt op 18 maart 2012
Trefwoorden: Geliefde, Knecht, Pasen

"[...]eid, zegen, voorspoed. Wij zijn gezegend met alle Geestelijke zegeningen in Christus. Jithream: voornaamste onder het volk. De eerstgeborene is de v[...]"

"Onze verlegenheden zijn Gods gelegenheden"
Door broeder J.H. Meinema op 19 februari 2012
Trefwoorden: Geestelijk voedsel, Omstandigheden

"[...]ere Jezus, dan zullen we niet kunnen genieten van Geestelijke zegeningen. We moeten bereid zijn om onze 'Benjamins' los te laten. De Here Jezus wil on[...]"

"Advent; Hij komt!"
Door broeder P. van der Lugt op 11 december 2011
Trefwoorden: Verwachting, Wederkomst, Jezus komt

"[...]n door Zijn dood. Hij heeft ons gezegend met alle Geestelijke zegeningen. We moeten ons richten op de komst van de Here Jezus. Lukas 24, Handelingen[...]"

"Onze positie in Christus"
Door broeder G. Vochteloo op 11 september 2011
Trefwoorden: Positie, Christus

"[...]hemelse roeping ontvangen met Christus hebben wij Geestelijke zegeningen ontvangen. Wij ervaren niet altijd deze zegeningen, maar wij mogen geloven da[...]"