#1: "Een plaats van rust"

Door broeder G. Vochteloo op 18 juni 2017.

"[...]aren. Wij zijn in het geloof in de rust in gegaan. Door het geloof weten we dat God ons bekwaam heeft gemaakt. Wij zijn gezegend in Christus met alle GEESTELIJKE ZEGENINGEN. [...]"
Trefwoorden: Losser, Israƫl, Vleugels


#2: "Geloof alleen"

Door broeder M. Ezinga op 14 september 2014.

"[...]t voorrechten op de andere volken. God heeft Isra?l een bijzonder positie gegeven. God sluit met Isra?l allerlei verbonden. Wij mogen deel hebben aan GEESTELIJKE ZEGENINGEN van de verbonden. De Isra?lieten hebben niet automatisch toegang tot Gods zegeningen. Niet door de afstamming maar door geloof zijn de Isra?lieten kinderen van Abraham. Ook goed[...]"
Trefwoorden: Paulus, Israel, Geloof


#3: "Overweldigende rijkdom van Zijn genade"

Door broeder G. Vochteloo op 23 februari 2014.

"Als we de Here kennen, dan is de brief aan de Kolossenzen ook aan ons gericht. We zijn met Christus opgewekt door de liefde van God. Gods genade is zo groot: Hij heeft dat laten zien in Zijn Woord en zal het laten zien in de toekomst. Voor ons mag het nu al een zekerheid zijn! Opstanding heeft te maken met het lichaam. Opwekking heeft een geesteli[...]"
Trefwoorden: Opwekking, Sabbat, GEESTELIJKE ZEGENINGEN


#4: "Loof de Here, mijn ziel!"

Door broeder F. ter Velde op 3 maart 2013.

"[...]id kreeg de belofte dat zijn troon, de troon van de Messias zal zijn. Welke weldaden heeft God in ons leven gedaan? Gods heeft ons gezegend met alle GEESTELIJKE ZEGENINGEN in Christus! God vergeeft al onze ongerechtigheden. Hij heeft daarvoor de prijs betaald. God is onze Geneesheer. Hij heeft ons verlost van de eeuwige dood. Hij kroont ons met go[...]"
Trefwoorden: Vergeving, Weldaden van God, Zegen


#5: "Wat Bijbelse namen over de Here Jezus vertellen"

Door broeder P. van der Lugt op 18 maart 2012.

"[...] Jezus Christus is veroordeeld in onze plaats. Abital: mijn vader is dauw. Dauw betekent vruchtbaarheid, zegen, voorspoed. Wij zijn gezegend met alle GEESTELIJKE ZEGENINGEN in Christus. Jithream: voornaamste onder het volk. De eerstgeborene is de voornaamste. De Here Jezus is de Eerstgeborene, Hij is de Voornaamste van het volk Israel, de gemeent[...]"
Trefwoorden: Geliefde, Knecht, Pasen


#6: "Onze verlegenheden zijn Gods gelegenheden"

Door broeder J.H. Meinema op 19 februari 2012.

"[...] God openbaar in het leven van Jacob en zijn gezin. Als wij de keuze niet maken om te komen tot de Here Jezus, dan zullen we niet kunnen genieten van GEESTELIJKE ZEGENINGEN. We moeten bereid zijn om onze 'Benjamins' los te laten. De Here Jezus wil ons geestelijk voedsel, hemels brood in overvloed geven. God zal ook zorgen voor honger bij het volk[...]"
Trefwoorden: Geestelijk voedsel, Omstandigheden


#7: "Advent; Hij komt!"

Door broeder P. van der Lugt op 11 december 2011.

"[...]ede plaats voor iedereen). Hij is gekomen opdat wij leven hebben en overvloed. Hij kwam leven brengen door Zijn dood. Hij heeft ons gezegend met alle GEESTELIJKE ZEGENINGEN. We moeten ons richten op de komst van de Here Jezus. Lukas 24, Handelingen 1; Hij komt op dezelfde wijze als Hij is opgevaren! Hij zal voor Israel terugkomen op de Olijfberg.[...]"
Trefwoorden: Verwachting, Wederkomst, Jezus komt


#8: "Onze positie in Christus"

Door broeder G. Vochteloo op 11 september 2011.

"[...]tijd een geheimenis geweest. Paulus mocht de rijkdom van dit geheimenis bekend maken. We hebben een hemelse roeping ontvangen met Christus hebben wij GEESTELIJKE ZEGENINGEN ontvangen. Wij ervaren niet altijd deze zegeningen, maar wij mogen geloven dat we ze ontvangen hebben. God heeft aan ons gedacht voordat de wereld was geschapen. Wij zijn behoud[...]"
Trefwoorden: Positie, Christus


 

Gevonden:

Er zijn 8 preken gevonden over: 'Geestelijke zegeningen'.