#1: "Jeruzalem dat ik bemin"

Door broeder A. Knoester op 21 juli 2019.
Trefwoorden: Plan, GEESTELIJKE STRIJD, Tempel


#2: "Ontzag voor gezag"

Door broeder T. Stier op 14 februari 2016.

"[...]hoogste. De duivel probeert voortdurend zoveel mogelijk mensen achter hem te krijgen. Uiteindelijk zal hij zich in de tempel laten vereren. Er is een GEESTELIJKE STRIJD gaande. God heeft het licht geschapen om te heersen. God heeft koningen, oudsten, e.d. aangesteld om de anderen te dienen. God wil verheerlijkt worden in de levens van mensen. God [...]"
Trefwoorden: Gezag, Gezagsorde, Heersen


#3: "De Geestelijke wapenuitrusting"

Door broeder T. Stier op 11 mei 2014.

"[...]ok wij onze ogen richten op de Here Jezus Christus. Hoewel de macht en de tijd van de satan beperkt is hebben wij nog steeds te worstelen. Het is een GEESTELIJKE STRIJD en niet langer een strijd tegen allerlei vleselijke begeerten. In deze strijd mogen we ons bewust zijn van het feit dat we in Christus zijn. We worden opgeroepen om stand te houden.[...]"
Trefwoorden: Strijd, Waarheid, Geloof


#4: "Vertrouwen en verwachten"

Door broeder C. Stier op 19 januari 2014.

"[...]achten. De wereld probeert onze aandacht te richten op aards geluk. De geest van Babel probeert alle godsdiensten samen te smelten. Er is een heftige GEESTELIJKE STRIJD gaande. Laten we ons elke dag vullen met Gods Woord om staande te blijven. We mogen elke dag alles van Hem verwachten. [...]"
Trefwoorden: Babel, Trouw


#5: "Luister Israel!"

Door broeder P. van der Lugt op 30 oktober 2011.

"[...]ing behaal, maar geeft ons ook verantwoording. Hij wil dat wij de wapenrusting (de Here Jezus Christus Zelf) aandoen. De Heere gaat met ons mee in de GEESTELIJKE STRIJD. Hij wil ons bemoedigen. Vijf keer wordt er geschreven 'Luister Israel'. De eerste twee keer wordt er opgeroepen tot gehoorzaamheid. De laatste twee keer gaat het over de geestelijk[...]"
Trefwoorden: Woord van God, Luisteren, Israel


#6: "Bitterheid in ons leven"

Door broeder T. Stier op 16 januari 2011.

"Asaf had als bediening God te prijzen, toch ervoer ook hij GEESTELIJKE STRIJD. Asaf wist wel dat God goed is voor hen, die een rein hart hebben. Het gaat God om ons hart. Als Asaf naar de wereld keek, begon hij te twijfelen aan Gods goedheid. Hij had veel moeite, maar de goddelozen leken geen moeite te hebben. De weg van de goddelozen gaat uiteinde[...]"
Trefwoorden: Strijd, Antichrist, Israel


 

Gevonden:

Er zijn 6 preken gevonden over: 'Geestelijke strijd'.