Preken over: "Geest"

"Wat buigt u zich neer, mijn ziel? Hoop op God!"
Door broeder J. Nugter op 4 september 2022
Trefwoorden: Geestelijke strijd, Depressiviteit, Overwinning

"Vervulling met de Heilige Geest"
Door broeder J. Heijdeman op 7 augustus 2022
Trefwoorden: Heilige Geest, Vervulling

"Hoop en verwachting"
Door broeder D. van Wijck op 6 maart 2022
Trefwoorden: Schepping, Kinderen van God, Geest

"Wie dorst heeft die drinke"
Door broeder H. Frinsel op 31 mei 2020
Trefwoorden: Dorst, Drinken, Heilige Geest

"Groeien in bewogenheid voor het verlorene"
Door broeder W. Evers op 24 mei 2020
Trefwoorden: Geestelijke groei, Bewogenheid

"Zeven fotos van de Heere Jezus"
Door broeder D. Steenhuis op 23 februari 2020
Trefwoorden: Heilige Geest, Hemelse gewesten, Wapenrusting

"Geliefd en geworteld in Christus, ook in deze tijd"
Door broeder S. van Groningen op 20 oktober 2019
Trefwoorden: TijdsGeest, Verleiding, Geheimenis

"Jeruzalem dat ik bemin"
Door broeder A. Knoester op 21 juli 2019
Trefwoorden: Plan, Geestelijke strijd, Tempel

"Christus werkt vanuit de hemel"
Door broeder B. van den Bosch op 9 juni 2019
Trefwoorden: Hemelvaart, Heilige Geest, Vaderhuis

"Gods garantie is de Here Jezus"
Door broeder D. Steenhuis op 7 mei 2018
Uit de serie: "Gezegend met alle Geestelijke zegen".
Trefwoorden: Ruth, Dankbaarheid, Losser

"In het verleden behaald resultaat...."
Door broeder D. Steenhuis op 9 april 2018
Uit de serie: "Gezegend met alle Geestelijke zegen".
Trefwoorden: Tempel, Afgoderij, Hogepriester

"En als helpers falen?"
Door broeder D. Steenhuis op 5 maart 2018
Uit de serie: "Gezegend met alle Geestelijke zegen".
Trefwoorden: Simson, Wedergeboorte, Toewijding

"Is er een helper als het fout gaat?"
Door broeder D. Steenhuis op 5 februari 2018
Uit de serie: "Gezegend met alle Geestelijke zegen".
Trefwoorden: Jefta, Spijsoffer

"Van welke kant komt het gevaar?"
Door broeder D. Steenhuis op 8 januari 2018
Uit de serie: "Gezegend met alle Geestelijke zegen".
Trefwoorden: Gideon, Midjan, Wijsheid

"Het oog omhoog"
Door broeder A. Haverkamp op 7 januari 2018
Trefwoorden: Verwachting, Geest en vlees, Volharding

"De methodes die dieven gebruiken"
Door broeder D. Steenhuis op 4 december 2017
Uit de serie: "Gezegend met alle Geestelijke zegen".
Trefwoorden: Tabor, Deborah, Vreemdelingschap

"Is er gevaar van dieven te duchten?"
Door broeder D. Steenhuis op 6 november 2017
Uit de serie: "Gezegend met alle Geestelijke zegen".
Trefwoorden: Ehud, Moab, Nederig

"Een bemoediging"
Door broeder J. Lukasse op 5 november 2017
Trefwoorden: Getuigenis, Overtuiging, Edelmoedig

"[...]n: het uiterlijk vervalt, maar het innerlijk (de Geest van God) wordt elke dag vernieuwd. De innerlijke mens wordt gevormd door gebed en het Woord va[...]"

"Hoe beheren wij die zegen?"
Door broeder D. Steenhuis op 2 oktober 2017
Uit de serie: "Gezegend met alle Geestelijke zegen".
Trefwoorden: Besnijdenis, Afscheiding, Gilgal

"Welke zegen, waaruit bestaat die, en voor wie?"
Door broeder D. Steenhuis op 4 september 2017
Uit de serie: "Gezegend met alle Geestelijke zegen".
Trefwoorden: Zegen

"Een plaats van rust"
Door broeder G. Vochteloo op 18 juni 2017
Trefwoorden: Losser, Israël, Vleugels

"[...]t gemaakt. Wij zijn gezegend in Christus met alle Geestelijke zegeningen. [...]"

"Het werk van de Heilige Geest"
Door broeder J. de Jongh op 11 juni 2017
Trefwoorden: Stefanus, Heilige Geest, Vervolging

"[...]s gaf een getuigenis onder leiding van de Heilige Geest. Ondanks de omstandigheden en reacties straalde Stefanus als een engel. Hij was in alle rust. [...]"

"Pinksteren, de vijftigste"
Door broeder D. Steenhuis op 4 juni 2017
Trefwoorden: Pinksteren, Heilige Geest, Spijsoffer

"De Heilige Geest is gekomen en als wij tot geloof in de Here Jezus Christus komen, dan komt de Heilige Geest in ons. Vanaf dat moment zijn wij deelgen[...]"

"Geheimenis van de Godsvrucht"
Door broeder D. Steenhuis op 25 mei 2017
Trefwoorden: Geheimenis, Gerechtvaardigd in de Geest, Opgenomen in heerlijkheid

"Occulte verleidingen"
Door broeder B. van Twillert op 19 april 2017
Uit de serie: "Geestelijke verleidingen in de eindtijd".
Trefwoorden: Verleiding, Occultisme, Genezing

"Charismatische verleidingen"
Door broeder B. van Twillert op 15 maart 2017
Uit de serie: "Geestelijke verleidingen in de eindtijd".
Trefwoorden: Heilige Geest, Gave van de Geest, Geest der Waarheid

"Theologische verleidingen"
Door broeder B. van Twillert op 15 februari 2017
Uit de serie: "Geestelijke verleidingen in de eindtijd".
Trefwoorden: Theologie, Verleiding, Eindtijd

"Zie toe, dat niemand u verleide"
Door broeder B. van Twillert op 11 januari 2017
Uit de serie: "Geestelijke verleidingen in de eindtijd".
Trefwoorden: Eindtijd, Verleiding

"Jezus Christus; de geestelijke rots"
Door broeder F. ter Velde op 18 december 2016
Trefwoorden: Water, Woestijn, Rots

"Gods vertrekken"
Door broeder D. Steenhuis op 30 oktober 2016
Trefwoorden: Vertrek, Vaderhuis, Salomo

"[...]ij met Hem zullen zijn bij de Vader en de eeuwige Geest. Het gaat alleen om het kruis, het Lam dat net geslacht is. Het kruis laat zien wie de Here Je[...]"

"Micha, wie is als God?"
Door broeder F. ter Velde op 17 juli 2016
Trefwoorden: Profetie, Nood, Gastvrijheid

"[...]nrecht en over de ballingschap. Wij kunnen in een Geestelijke ballingschap terecht komen, maar God is trouw en wil Zich weer aan ons openbaren zoals H[...]"

"Hoop voor Israel"
Door broeder A. Knoester op 3 juli 2016
Trefwoorden: Israel, Toekomst, Hoop

"[...]t niet alleen een nationaal herstel, maar ook een Geestelijk herstel. De Here Jezus Christus is ook gekomen om verzoening te doen over de zonden. Isra[...]"

"Eenheid in Hem, en veilig geborgen"
Door broeder D. Baarsen op 22 mei 2016
Trefwoorden: Heilige Geest, Eenheid, In Christus

"Ontstaan van de Gemeente"
Door broeder P. van der Lugt op 15 mei 2016
Trefwoorden: Heilige Geest, Profetie, Pinksteren

"Het Evangelie in het Evangelie"
Door broeder A. van den Berk op 13 maart 2016
Trefwoorden: Wedergeboorte, Liefde, Heilige Geest

"Ontzag voor gezag"
Door broeder T. Stier op 14 februari 2016
Trefwoorden: Gezag, Gezagsorde, Heersen

"[...]al hij zich in de tempel laten vereren. Er is een Geestelijke strijd gaande. God heeft het licht geschapen om te heersen. God heeft koningen, oudsten[...]"

"Maar toen is Christus verschenen"
Door broeder B. van Twillert op 20 december 2015
Trefwoorden: Wet, Geboorte, Getuigenis

"[...]a krijgt vrucht in haar leven door/van de Heilige Geest. Maria geloofde de boodschap die de engel haar bracht. Door genade en door het geloof in de He[...]"

"Vast vertrouwen op God"
Door broeder F. ter Velde op 22 november 2015
Trefwoorden: Nood, Gebed, Geloof

"[...]zou juichen wanneer David wankelde. Wij hebben de Geestelijke wapenrusting (dat is Christus Zelf) ontvangen. We mogen overwinnaars in Christus zijn. [...]"

"De waarde van één"
Door broeder J. Lukasse op 8 november 2015
Trefwoorden: Iedereen is kostbaar, Bekering, Evangelisatie

"[...]rzaamde de boodschap van God. Vervolgens sprak de Geest van God tot Filipus. Staan wij nog open voor bovennatuurlijke elementen van God? Bij bovennatu[...]"

"Gebeden van Paulus"
Door broeder G. Vochteloo op 1 november 2015
Trefwoorden: Gebeden, Gods Geest, Vervuld

"We hebben de Geest van wijsheid nodig om God te kennen en onderscheid te maken. Het hele Woord is voor ons maar niet het hele Woord gaat over ons. De [...]"

"Naar Gods beeld"
Door broeder P. van der Lugt op 20 september 2015
Trefwoorden: Beeld, Afbeelding, Gelijkenis

"[...]tus. Nu al is de Here Jezus Christus bezig om ons Geestelijk te vormen. [...]"

"De Trooster"
Door broeder H. Huijzer op 23 augustus 2015
Trefwoorden: Trooster, Geest der Waarheid, Heilige Geest

"Wekenfeest"
Door broeder P. van der Lugt op 24 mei 2015
Trefwoorden: Beweegoffer, Vredeoffer, Wekenfeest

"[...]ons ?n tussen gelovigen onderling door de Heilige Geest. We hebben Gods Geest ontvangen om ons te leiden in de waarheid. [...]"

"God is getrouw"
Door broeder F. ter Velde op 1 maart 2015
Trefwoorden: Jesaja, Lijden, Nieuwe schepping

"[...]an onze God. Wij zijn vermoeid, opgejaagd door de Geest van deze tijd.God wordt niet moe. Hij geeft ons kracht door Zijn Geest. Hij omhelst ons. Gelov[...]"

"Geloof alleen"
Door broeder M. Ezinga op 14 september 2014
Trefwoorden: Paulus, Israel, Geloof

"[...]a?l allerlei verbonden. Wij mogen deel hebben aan Geestelijke zegeningen van de verbonden. De Isra?lieten hebben niet automatisch toegang tot Gods zeg[...]"

"Wie ben ik?"
Door broeder D. Lodder op 7 september 2014
Trefwoorden: Indentiteit, Intimiteit, Autoriteit

"[...]unnen we de intimiteit van God ervaren. Door Gods Geest kunnen we zeggen:"Abba, Vader". We mogen uitzien naar Hem! De duivel zaait twijfel over onze i[...]"

"De wedloop"
Door broeder T. Stier op 13 juli 2014
Trefwoorden: Volharding, Wedloop

"[...]e rijkdommen van deze aarde zijn vergankelijk. De Geestelijke wedstrijd waaraan wij deelnemen wordt bekeken door de wereld (zij kijken kritisch naar w[...]"

"Gesterkt in de inwendige mens"
Door broeder G. Vochteloo op 15 juni 2014
Trefwoorden: Heilige Geest, Verzegeling, Woord van God

"[...]e tekenen. Het gaat om het werk van God door Zijn Geest in de mens, zodat de mens een bron wordt waaruit een getuigenis kan klinken (op verschillende [...]"

"Pinksteren: Gods belofte heerlijk vervuld"
Door broeder L. Heijboer op 8 juni 2014
Trefwoorden: Gave van de Heilige Geest, Belofte, Gemeente

"De Here Jezus Christus had beloofd de Heilige Geest uit te storten. De Heilige Geest werd uitgestort op het Joodse Pinksterfeest, het Wekenfeest. Pink[...]"

"De hemelvaart"
Door broeder C. van Aalsburg op 29 mei 2014
Trefwoorden: Hemelvaart, Heilige Geest, Getuigen

"[...]angen dat ze gedoopt zouden worden met de Heilige Geest. De Here Jezus zal nog komen als Koning, maar we weten nog niet wanneer Hij komt. We weten wel[...]"

"Hosea - Gods gerechtigheid"
Door broeder J. Brouwer op 25 mei 2014
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Hosea, Gerechtigheid

"[...]God vinden in Christus Jezus, in Gods Woord. Gods Geest kan en wil in ons werken om Gods wil te doen.[...]"

"Het leven van Simson - Deel 2"
Door broeder J. Heijdeman op 18 mei 2014
Uit de serie: "Het leven van Simson".
Trefwoorden: Simson, Radicaal, Leven voor Christus

"Simson daalde (Geestelijk) af naar Timna. We lezen nergens dat Simson God heeft geraadpleegd. Ook Simson deed wat goed was in zijn eigen ogen. Welke r[...]"

"De Geestelijke wapenuitrusting"
Door broeder T. Stier op 11 mei 2014
Trefwoorden: Strijd, Waarheid, Geloof

"[...]van het Licht, maar toch hebben we nog steeds een Geestelijke wapenrusting nodig. We worden vaak misleid door wat we zien (Gen. 3). Mozes bleef standv[...]"

"Verlangen"
Door broeder W. Evers op 27 april 2014
Trefwoorden: Genezing, Verlangen, Ongeloof

"[...]t om zich te wassen. Door het werk van de Heilige Geest gehoorzaamt de blinde. De Here Jezus Christus schiep nieuwe ogen bij de blinde. De wetgeleerde[...]"

"Hosanna! Gezegend Hij Die komt!"
Door broeder A. Haverkamp op 13 april 2014
Trefwoorden: Psalmzondag, Hosanna

"[...]n. Nu mogen we de levende God dienen. De Heilige Geest zal ons troosten en leiden als God iets nodig heeft in ons leven.[...]"

"De tijdgeest"
Door broeder S. van Groningen op 6 april 2014
Trefwoorden: Woord van God, Jezus Christus, Volharding

"De tijdsGeest drijft de wereld mee in een stroom van de algemene opinie. De tijdsGeest heeft ook invloed in de kerken. 'U hebt Mijn Woord bewaard.' Do[...]"

"Van zuchten tot heerlijkheid"
Door broeder M. Ezinga op 9 maart 2014
Trefwoorden: Lijden, Bevrijding, Zuchten

"[...]God zuchten. Wij hebben als Eersteling de Heilige Geest ontvangen. We zullen nog veel meer ontvangen. Nu zuchten we nog. We zijn nog niet verlost van [...]"

"Opklimmen naar de hemel"
Door broeder F. ter Velde op 2 maart 2014
Trefwoorden: Geestvervoering, Troon van God

"[...] de hemel. Johannes raakte toen in vervoering des Geestes. Hij zag God op de troon zitten, ook al ervaren wij dit niet altijd op de aarde. Johannes be[...]"

"Overweldigende rijkdom van Zijn genade"
Door broeder G. Vochteloo op 23 februari 2014
Trefwoorden: Opwekking, Sabbat, Geestelijke zegeningen

"[...]eft te maken met het lichaam. Opwekking heeft een Geestelijke betekenis; we zijn opgewekt uit de dood, maar we zijn nog niet opgestaan uit de dood. We[...]"

"Kracht van ons getuigenis"
Door broeder J. Lukasse op 26 januari 2014
Trefwoorden: Geur, Christus

"[...] de Here Jezus Christus en geleid door de Heilige Geest hebben wij de vrijheid om tot de troon van God te gaan. In de Here Jezus hebben we gemeenschap[...]"

"Vertrouwen en verwachten"
Door broeder C. Stier op 19 januari 2014
Trefwoorden: Babel, Trouw

"[...]n Daniel het centrum van wijsheid, van afgoden en Geesten etc. De namen van Daniel en zijn drie vrienden verwijzen naar God, maar hun namen werden ve[...]"

"Het nieuwe leven"
Door broeder S. van Groningen op 13 oktober 2013
Trefwoorden: Vlees, Wet, Wedergeboorte

"[...], worden wij behouden en krijgt het leven zin. Om Geestelijk in leven te blijven, moeten wij de Bijbel lezen en bidden, maar als wij gerechtigheid ver[...]"

"Schuilen bij God"
Door broeder W. Evers op 22 september 2013
Trefwoorden: Begeerte, Hoogmoed, Ogen

"[...]e strijd voeren, maar in de kracht van de Heilige Geest kunnen we de strijd voeren. We moeten leren om ons te laten voeden met Christus. [...]"

"David als beeld van de Here Jezus Christus"
Door broeder P. van der Lugt op 15 september 2013
Trefwoorden: Samuel, David, Saul

"[...]inde zijn positie te handhaven. God liet een boze Geest toe om Saul angst aan te jagen. Samu?l kreeg vervolgens de opdracht om David te zalven, maar [...]"

"Het hart"
Door broeder T. Stier op 25 augustus 2013
Trefwoorden: Hart, Reiniging

"Ons Geestelijk hart is de bron van ons Geestelijk leven. Ons hart is van nature niet goed (arglistig). De geschiedenis van David, Batseba en Uria is z[...]"

"Een gekruisigd leven"
Door broeder B. van den Bosch op 18 augustus 2013
Trefwoorden: Verwachting, Wedergeboorte, Beschikbaar

"[...]ken het geloof steeds moeilijker. Door de Heilige Geest worden we wederom geboren. De Heilige Geest is onze garantie van ons heil, de hemelse heerlijk[...]"

"Het lichaam"
Door broeder D. Baarsen op 11 augustus 2013
Trefwoorden: Beleving, Lichaam, Tempel

"[...]en. We zijn leden van Zijn lichaam. Wij zijn ??n Geest met Hem. Wij zijn verbonden met Hem in het meest persoonlijke deel: ??n van Geest. Niet alleen[...]"

"De laatste tijden"
Door broeder S. van Groningen op 14 juli 2013
Trefwoorden: Wederkomst, Eindtijd, Dwaalleraars

"[...]n door het Woord van God, het gebed en de Heilige Geest. De Here Jezus Christus kan ons voor struikelen behoeden. Hij komt! [...]"

"Leven en groeien"
Door broeder W. Evers op 7 juli 2013
Trefwoorden: Groei, Leven, Vrucht dragen

"[...] van de ranken is vrucht dragen. De vrucht van de Geest moet groeien in ons leven. Het leven van Christus moet in ons leven openbaar worden. Onze heme[...]"

"Wat wij niet kunnen; dat doet God"
Door broeder B. van Twillert op 19 mei 2013
Trefwoorden: Heilige Geest, Pinksteren, Geest van Christus

"Jesaja - hoofdstuk 54 en verder (slot)"
Door broeder D. Steenhuis op 6 mei 2013
Uit de serie: "Christus in Jesaja".
Trefwoorden: Jezus Christus

"De Geest van de Heere HEERE is op Mij, omdat de HEERE Mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft Mij gezonde[...]"

"Loof de Here, mijn ziel!"
Door broeder F. ter Velde op 3 maart 2013
Trefwoorden: Vergeving, Weldaden van God, Zegen

"David riep zichzelf op om Geestelijk wakker te blijven en om Gods zegeningen niet te vergeten. David was oud en had veel moeite gekend in zijn leven. [...]"

"Drievoudig snoer"
Door broeder G. Vochteloo op 17 februari 2013
Trefwoorden: Drievoudig snoer, Kind van God, Positie

"[...]Jezus.<br/><br/> Het tweede snoer:<br/> 1. Gods Geest getuigt dat wij kinderen van God zijn.<br/> 2. wij zijn zonen van God. Door wedergeboorte zij[...]"

"Psalm 55: een profetische psalm"
Door broeder T. Stier op 3 februari 2013
Trefwoorden: Vertrouwen op God, Profetie, Antichrist

"[...]vertrouwen aan Gods Woord. Hij heeft Zijn Heilige Geest aan ons gegeven. David schreef ook profetisch over de nood van de Here Jezus, toen Judas Hem v[...]"

"De Heilige Geest"
Door broeder J. Lukasse op 20 januari 2013
Trefwoorden: Heilige Geest, Vervulling, Vrucht van de Geest

"Wij worden opgeroepen dronken te zijn in de Geest: om te leven onder invloed van de Heilige Geest. Het is nodig om voortdurend vervuld te worden van d[...]"

"Het doel van vermanen"
Door broeder J. Nugter op 1 juli 2012
Trefwoorden: Vermaning, Liefde, Reinheid

"[...]relatie met God en door de werking van de Heilige Geest krijgen we een zuiver geweten. Paulus oefende zichzelf om een zuiver geweten te hebben. Een on[...]"

"Vertrouwen op God"
Door broeder C. Stier op 24 juni 2012
Trefwoorden: Angst, Vertrouwen op God, Onderschatting

"[...]eiligd. Niet de wapenuitrusting van Saul, maar de Geestelijke wapenuitrusting (dat is Christus Zelf) moeten we aandoen. Israel zal weer in de benauw[...]"

"Verwachting"
Door broeder P. van den Berg op 17 juni 2012
Trefwoorden: Profetisch, Koninkrijk van God

"[...]ver de hele aarde verteld worden. Door de Heilige Geest moest eerst de gemeente gevormd worden. De Here Jezus Christus zal terugkomen op de Olijfber[...]"

"Bloemen van en voor God"
Door broeder B. van den Bosch op 3 juni 2012
Trefwoorden: Bloemen, Hemel, Hel

"[...]het reine te komen voordat Christus terugkomt. De Geest van God werkt in ons en geeft leven. God wil niet dat er iemand verloren gaat. Hij heeft een v[...]"

"De beloften van de Vader"
Door broeder P. van der Lugt op 27 mei 2012
Trefwoorden: Heilige Geest, Belofte, Israel

"[...]dig vervuld worden. Op de Pinksterdag is van Gods Geest gegeven, maar in de eindvervulling zal Gods Geest gegeven worden aan Israel. Dan zal God ook m[...]"

"Mij is gegeven alle macht…"
Door broeder M. Ezinga op 29 april 2012
Trefwoorden: Doop, Drie-eenheid, Uitverkoren

"[...]elegd bij de doop. De doop is een beeld van wat Geestelijk heeft plaatsgevonden bij de wedergeboorte. De doop zegt alleen iets als de identificatie [...]"

"Wat Bijbelse namen over de Here Jezus vertellen"
Door broeder P. van der Lugt op 18 maart 2012
Trefwoorden: Geliefde, Knecht, Pasen

"[...]oeder is lieflijk. De Here Jezus Christus is onze Geestelijke Broeder. Hij is lieflijk. Chileab: zoals zijn vader. De Here Jezus Christus is zoals Z[...]"

"Wie God is"
Door broeder G. Vochteloo op 11 maart 2012
Trefwoorden: Rots, Schepper, Getuigen

"[...] we vertrouwen op Hem! Wij zijn gezegend met alle Geestelijke zegen in Hem. [...]"

"Onze verlegenheden zijn Gods gelegenheden"
Door broeder J.H. Meinema op 19 februari 2012
Trefwoorden: Geestelijk voedsel, Omstandigheden

"[...] het voedsel uit Egypte raakte op. Ook wij hebben Geestelijk voedsel ontvangen. Door een besluit van ons kan het Geestelijk voedsel opraken en drukt d[...]"

"Gods rijkdom"
Door broeder J. Lukasse op 12 februari 2012
Trefwoorden: Rijkdom, Vertrouwen op God

"[...]Daarom bad Paulus dat wij vervuld worden met Gods Geest. Wij behoren steeds verder te groeien in de kennis en het geloof van de Here Jezus Christus. D[...]"

"Christus in ons"
Door broeder T. Stier op 22 januari 2012
Trefwoorden: Woord van God, Wedergeboorte

"[...]r te luisteren naar de boodschap. Wij hebben Gods Geest ontvangen. Door Gods Geest wil God ons toerusten en onderwijzen. De vaders in het geloof ken[...]"

"Ik weet het…. Ik weet het"
Door broeder H. Huijzer op 15 januari 2012
Trefwoorden: Jozef, Lijden, Moeite

"[...]lik over het lijden te verruimen en Gods Woord en Geest helpen ons het lijden te begrijpen. Het lijden blijft moeilijk, maar God wil dat wij het lijde[...]"

"Gods Positie Ster"
Door broeder P. van der Lugt op 8 januari 2012
Trefwoorden: Koning der Joden, Positie, Aanbidden

"[...] door zijn 'navigatiesysteem' (Zijn woord en Zijn Geest) tot Christus. De wijzen aanbaden het kind Jezus met woorden en daden: goud (de heerlijkheid[...]"

"De ontdekking van Gods majesteit"
Door broeder M. Ezinga op 1 januari 2012
Trefwoorden: Heiligheid, Verdorvenheid, Reiniging

"[...]el: groot is Zijn majesteit! Serafs zijn dienende Geesten. Zij staan in vuur en vlam voor de heiligheid van de Here Jezus Christus. Zij roepen voortdu[...]"

"Advent; Hij komt!"
Door broeder P. van der Lugt op 11 december 2011
Trefwoorden: Verwachting, Wederkomst, Jezus komt

"[...]n door Zijn dood. Hij heeft ons gezegend met alle Geestelijke zegeningen. We moeten ons richten op de komst van de Here Jezus. Lukas 24, Handelingen[...]"

"De tekenen van deze tijd"
Door broeder F. ter Velde op 4 december 2011
Trefwoorden: Afgoden, Opgewekt uit de dood

"[...]ropa op zijn rug. Wij moeten ons wapenen tegen de Geest van Zeus. God wil ons leven veranderen tot diep in ons leven en niet alleen het bovenste laagj[...]"

"Het huis van God"
Door broeder P. van den Berg op 13 november 2011
Trefwoorden: Huis, Hogepriester, Gemeente

"De gemeente is een Geestelijk huis (Ef. 2:17 tot 21). De gemeente wordt beschreven met beelden uit het oude testament. Niet het gebouw, maar de mensen[...]"

"Luister Israel!"
Door broeder P. van der Lugt op 30 oktober 2011
Trefwoorden: Woord van God, Luisteren, Israel

"[...] woord en daad. Als we luisteren, dan zal het ons Geestelijk goed gaan. Ook hier wordt de nadruk gelegd op horen, nauwlettend toezien op en het toepas[...]"

"Verandering"
Door broeder J. Heijdeman op 9 oktober 2011
Trefwoorden: Verandering, Geest

"[...]Wij zijn gemaakt om veranderd te worden door Gods Geest. Wij ervaren die verandering niet altijd. Wij kunnen onszelf niet veranderen. God alleen kan o[...]"

"Onze positie in Christus"
Door broeder G. Vochteloo op 11 september 2011
Trefwoorden: Positie, Christus

"[...]hemelse roeping ontvangen met Christus hebben wij Geestelijke zegeningen ontvangen. Wij ervaren niet altijd deze zegeningen, maar wij mogen geloven da[...]"

"De Christelijke hoop"
Door broeder P. van den Berg op 14 augustus 2011
Trefwoorden: Hoop

"[...]evangelie gehoord en geloofd en hebben de Heilige Geest ontvangen. Wij zijn wedergeboren om met Christus in de hemel te leven. Wij hebben hoop, maar e[...]"

"Niet door kracht of geweld, maar door Mijn Geest"
Door broeder M. Ezinga op 24 juli 2011
Trefwoorden: Kracht, Geweld, Geest

"[...]ht, niet in eigen wijsheid, maar alleen door Gods Geest uitvoeren. Olie is het symbool van de Heilige Geest. Wij zijn compleet afhankelijk van God: li[...]"

"Hoe de Heilige Geest in u werkt"
Door broeder J. Heijdeman op 19 juni 2011
Trefwoorden: Heilige Geest, Pinksteren, Volgen

"Pinksteren"
Door broeder B. van den Bosch op 12 juni 2011
Trefwoorden: Genezing, Getuigenis, Heilige Geest

"Alarm in de kerk; de Geest komt"
Door broeder D. Steenhuis op 11 april 2011
Uit de serie: "Profeten in barre tijden".
Trefwoorden: Heilige Geest

"Het Lam Gods"
Door broeder S. van Groningen op 6 maart 2011
Trefwoorden: Genade, Zekerheid, Schuilen

"[...]rken etc. Maar God geeft een bedekking voor onze (Geestelijke) naaktheid: het bloed van een Lam. God gaat door met Zijn verlossingsplan (het Lam dat d[...]"

"Isaac: een beeld van de Here Jezus"
Door broeder P. van der Lugt op 6 februari 2011
Trefwoorden: Isaac, Drie-eenheid, Geloof

"[...]Hebreeuws een meervoud. Water is het beeld van de Geest, maar ook van het Woord. Water is het beeld van de drieenige God. Als wij graven in het Woord,[...]"

"De Drie-eenheid"
Door broeder J. Lukasse op 30 januari 2011
Trefwoorden: Vader, Zoon, Heilige Geest

"[...]e geloven in God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest: ??n God in drie Wezens. We mogen God bewonderen ook al begrijpen we niet alles. De Here Jez[...]"

"Bitterheid in ons leven"
Door broeder T. Stier op 16 januari 2011
Trefwoorden: Strijd, Antichrist, Israel

"[...]als bediening God te prijzen, toch ervoer ook hij Geestelijke strijd. Asaf wist wel dat God goed is voor hen, die een rein hart hebben. Het gaat God o[...]"

"Wat verwachten wij als christenen?"
Door broeder B. van den Bosch op 9 januari 2011
Trefwoorden: Woord van God, Vaderhuis, Volharding

"[...]ren. We hebben Christus nodig. We hebben nodig om Geestelijk te groeien. Onze tijd wordt in beslag genomen door allerlei bezigheden. We beginnen te tw[...]"

"Verleidingen: de spiegel van Jacobus"
Door broeder C. Spek op 19 december 2010
Trefwoorden: Verleiding, Slang, Verslaving

"[...] om solist te zijn? Bespreek verleidingen met een Geestelijk volwassene. De Here Jezus heeft de verleidingen doorstaan. Hij heeft de macht van de ve[...]"

"Jezus Christus: het beeld van de onzichtbare God"
Door broeder J. Brouwer op 12 december 2010
Trefwoorden: Dwaalleraars, Duivel, Beeld

"[...]erzijds. Het gaat niet om ons, zelfs niet om onze Geestelijke groei, maar om de Here Jezus Christus. De Here Jezus is het beeld van de onzichtbare G[...]"

"God verlaat ons nooit"
Door broeder F. ter Velde op 5 december 2010
Trefwoorden: Israel, Trouw

"[...]vijanden. We laten vijanden toe in ons leven. Ons Geestelijk leven lijdt daar sterk onder. De Here is trouw en altijd bereid onze zonden te vergeven. [...]"

"De invloed van de wereld"
Door broeder H. Huijzer op 28 november 2010
Trefwoorden: Wereld, Afgoderij

"[...]oor ons. Zijn goedheid is niet afhankelijk van de Geestelijke toestand van Israel. Wij leven in een tijd als van Elia: het gaat bergafwaarts. God zal [...]"

"God is goed"
Door broeder J. Lukasse op 7 november 2010
Trefwoorden: Vergeving, Engelen, Grootheid van God

"[...]atig arm en ellendig voelen zowel lichamelijk als Geestelijk. Wij proberen ons dan vaak groot te houden, maar David erkende dat hij in nood was. Vervo[...]"

"De onthulling: het geheimenis van de gemeente"
Door broeder H. Huijzer op 10 oktober 2010
Trefwoorden: Geheimenis, Israel, Gemeente

"[...]t: de oude mens afleggen, verjongd worden door de Geest van ons denken. Als de gemeente is opgenomen en de grote verdrukking heeft plaats gevonden, wo[...]"

"Wijsheid"
Door broeder F. ter Velde op 8 augustus 2010
Trefwoorden: Wijsheid, Subcultuur, Verstand

"[...] Het geloof is het eeuwige leven, door de Heilige Geest ontvangen. De Here Jezus Christus is gestorven als eerste Adam. Hij is opgewekt in nieuw leven[...]"

"De Koning komt"
Door broeder T. van Ommen op 20 juni 2010
Trefwoorden: Eindtijd, Grote verdrukking

"[...]ld, van God, van Jezus Christus en van de Heilige Geest. Wij leven in de eindtijd. De Here Jezus is komende als Koning. Het herstel van Israel is bego[...]"

"Manna"
Door broeder G. Vochteloo op 13 juni 2010
Trefwoorden: Woord van God, Bijbel

"[...]en we niet alles van het Woord van God, maar Gods Geest zal ons leiden en inzicht geven. Het manna was wit, een beeld van reinheid. Het Woord van God [...]"

"Over de Heilige Geest / Pinksteren"
Door broeder J. Nugter op 28 mei 2010
Uit de serie: "Studies voor jongeren en jong volwassenen".
Trefwoorden: Heilige Geest, Pinksteren

"De Heilige Geest is in ons hart uitgestort"
Door broeder P. van der Lugt op 23 mei 2010
Trefwoorden: Profetie, Heilige Geest, Pinksteren

"[...]lieten om. Vijftig dagen na Pasen werd de Heilige Geest uitgestort. Er kwamen 3000 mensen tot geloof; leven werd gegeven in plaats van de dood. De bel[...]"

"Hemelvaart"
Door broeder J. Nugter op 13 mei 2010
Trefwoorden: Hemel, Thomas, Jezus komt

"[...]hier op aarde. Hemelvaart betekent dat de Heilige Geest uitgestort kon worden in onze harten. Hemelvaart betekent ook dat wij hoop hebben; de Here Jez[...]"

"De rust die alleen Jezus geven kan"
Door broeder G. van Wijngaarden op 9 mei 2010
Trefwoorden: Overgave

"[...]st. We hebben rust als we vol zijn van de Heilige Geest. Rust betekent niet dat de moeite en alle problemen zijn opgelost. Rust betekent dat we ondank[...]"

"Het lijden van de tegenwoordige tijd"
Door broeder H. Huijzer op 2 mei 2010
Trefwoorden: Lijden, Soevereiniteit van God

"[...] doel is het verkrijgen van heerlijkheid. Naar de Geest zijn wij levend en zijn wij gezegend met alle zegeningen. We zullen delen in Zijn heerlijkheid[...]"

"Hoe worden wij vrij?"
Door broeder A. Haverkamp op 18 april 2010
Trefwoorden: Verlossing, Bevrijding, Hart

"[...] maar God kan dat door de kracht van Zijn Heilige Geest. De duivel laat ons voortdurend bezig zijn met onze zonden in plaats van met onze verlossing. [...]"

"Een beslissing maken"
Door broeder J. Nugter op 11 april 2010
Trefwoorden: Soevereiniteit van God, Ziel, Dienen

"[...] in ons leven? Waar ligt onze identiteit? In onze Geestelijke bediening of 100% in Christus? Het maakt niet uit waar we God dienen, maar of we God die[...]"

"Onze Vader"
Door broeder J. Nugter op 31 januari 2010
Trefwoorden: Abba, Bidden

"[...] worden be?nvloed door elkaar en laten de Heilige Geest niet de ruimte om over kerkmuren heen te kijken. We kennen het 'onze Vader', maar wat zegt dit[...]"

"De waarde van één"
Door broeder J. Lukasse op 24 januari 2010
Trefwoorden: Gelijkenissen, Kamerling, Woord van God

"[...]ng in Samaria, midden in een opwekking. Door Gods Geest wordt Filippus weggestuurd naar een eenzame weg (weg van de bediening die hij had in Samaria).[...]"

"De kracht van de Heilige Geest"
Door broeder J. Heijdeman op 29 juli 2007
Uit de serie: "Het werk en de Persoon van de Heilige Geest".
Trefwoorden: Onrein, Kracht, Heilige Geest

"[...]rd volkomen genezen door de kracht van de Heilige Geest. Ook wij zijn van nature onrein en moeten de Here Jezus aanraken om rein te worden en de kra[...]"

"Vol zijn van Gods Geest"
Door broeder J. Heijdeman op 20 mei 2007
Uit de serie: "Het werk en de Persoon van de Heilige Geest".
Trefwoorden: Vrucht dragen, Gods Geest, Levend water

"Door de Geest van God worden wij opnieuw geboren. Als wij opnieuw geboren zijn, mogen wij wandelen in de Geest en vrucht dragen. Hoe wandelen wij nu o[...]"

"De Heilige Geest"
Door broeder J. Heijdeman op 4 maart 2007
Uit de serie: "Het werk en de Persoon van de Heilige Geest".
Trefwoorden: Heilige Geest, Rust, Gehoorzaamheid

"[...]eboren zijn dan leren wij lopen, wandelen door de Geest (achter Hem aan gaan, in Zijn voetstappen). De Heilige Geest zal de Here Jezus verheerlijken. [...]"

"Geestelijke geboorte"
Door broeder J. Heijdeman op 4 februari 2007
Uit de serie: "Het werk en de Persoon van de Heilige Geest".
Trefwoorden: Wedergeboorte, Vlees, Geest

"[...]de tweede keer geboren worden dan leven we uit de Geest. Dan bepaalt de Heilige Geest ons leven en wij kunnen de Heilige Geest niet besturen. Uit on[...]"

"Openbaring 22 - De Geest en de Bruid"
Door broeder D. Steenhuis op 22 april 2002
Uit de serie: "Studies over het boek Openbaring".
Trefwoorden: Openbaring