#1: "Gods garantie is de Here Jezus"

Door broeder D. Steenhuis op 7 mei 2018.
Uit de serie: "Gezegend met alle GEESTelijke zegen".
Trefwoorden: Ruth, Dankbaarheid, Losser


#2: "In het verleden behaald resultaat...."

Door broeder D. Steenhuis op 9 april 2018.
Uit de serie: "Gezegend met alle GEESTelijke zegen".
Trefwoorden: Tempel, Afgoderij, Hogepriester


#3: "En als helpers falen?"

Door broeder D. Steenhuis op 5 maart 2018.
Uit de serie: "Gezegend met alle GEESTelijke zegen".
Trefwoorden: Simson, Wedergeboorte, Toewijding


#4: "Is er een helper als het fout gaat?"

Door broeder D. Steenhuis op 5 februari 2018.
Uit de serie: "Gezegend met alle GEESTelijke zegen".
Trefwoorden: Jefta, Spijsoffer


#5: "Van welke kant komt het gevaar?"

Door broeder D. Steenhuis op 8 januari 2018.
Uit de serie: "Gezegend met alle GEESTelijke zegen".
Trefwoorden: Gideon, Midjan, Wijsheid


#6: "Het oog omhoog"

Door broeder A. Haverkamp op 7 januari 2018.
Trefwoorden: Verwachting, GEEST en vlees, Volharding


#7: "De methodes die dieven gebruiken"

Door broeder D. Steenhuis op 4 december 2017.
Uit de serie: "Gezegend met alle GEESTelijke zegen".
Trefwoorden: Tabor, Deborah, Vreemdelingschap


#8: "Is er gevaar van dieven te duchten?"

Door broeder D. Steenhuis op 6 november 2017.
Uit de serie: "Gezegend met alle GEESTelijke zegen".
Trefwoorden: Ehud, Moab, Nederig


#9: "Een bemoediging"

Door broeder J. Lukasse op 5 november 2017.

"[...]uit overtuiging. We hebben verlangen te leven tot eer van God. Drie tegenstelling die ons bemoedigen: het uiterlijk vervalt, maar het innerlijk (de GEEST van God) wordt elke dag vernieuwd. De innerlijke mens wordt gevormd door gebed en het Woord van God. Wij ervaren nu de lichte last van een ogenblik, maar we verwachten een eeuwig gewicht van hee[...]"
Trefwoorden: Getuigenis, Overtuiging, Edelmoedig


#10: "Hoe beheren wij die zegen?"

Door broeder D. Steenhuis op 2 oktober 2017.
Uit de serie: "Gezegend met alle GEESTelijke zegen".
Trefwoorden: Besnijdenis, Afscheiding, Gilgal


#11: "Welke zegen, waaruit bestaat die, en voor wie?"

Door broeder D. Steenhuis op 4 september 2017.
Uit de serie: "Gezegend met alle GEESTelijke zegen".
Trefwoorden: Zegen


#12: "Een plaats van rust"

Door broeder G. Vochteloo op 18 juni 2017.

"[...]aren. Wij zijn in het geloof in de rust in gegaan. Door het geloof weten we dat God ons bekwaam heeft gemaakt. Wij zijn gezegend in Christus met alle GEESTelijke zegeningen. [...]"
Trefwoorden: Losser, Israël, Vleugels


#13: "Het werk van de Heilige Geest"

Door broeder J. de Jongh op 11 juni 2017.

"[...]n die aangesteld was om te zorgen voor de weduwen. Hij diende de gemeente in het eenvoudige. Stefanus gaf een getuigenis onder leiding van de Heilige GEEST. Ondanks de omstandigheden en reacties straalde Stefanus als een engel. Hij was in alle rust. In tijden van vervolging is het belangrijk dat wij het Woord van God kunnen herinneren. Ondanks de [...]"
Trefwoorden: Stefanus, Heilige GEEST, Vervolging


#14: "Pinksteren, de vijftigste"

Door broeder D. Steenhuis op 4 juni 2017.

"De Heilige GEEST is gekomen en als wij tot geloof in de Here Jezus Christus komen, dan komt de Heilige GEEST in ons. Vanaf dat moment zijn wij deelgenoten van de goddelijke natuur geworden. Op dat moment zijn wij gedoopt in de Heilige GEEST en behoren wij tot het lichaam van Christus. Vanaf dat moment complementeren wij de Here Jezus Christus. Op [...]"
Trefwoorden: Pinksteren, Heilige GEEST, Spijsoffer


#15: "Geheimenis van de Godsvrucht"

Door broeder D. Steenhuis op 25 mei 2017.
Trefwoorden: Geheimenis, Gerechtvaardigd in de GEEST, Opgenomen in heerlijkheid


#16: "Occulte verleidingen"

Door broeder B. van Twillert op 19 april 2017.
Uit de serie: "GEESTelijke verleidingen in de eindtijd".
Trefwoorden: Verleiding, Occultisme, Genezing


#17: "Charismatische verleidingen"

Door broeder B. van Twillert op 15 maart 2017.
Uit de serie: "GEESTelijke verleidingen in de eindtijd".
Trefwoorden: Heilige GEEST, Gave van de GEEST, GEEST der Waarheid


#18: "Theologische verleidingen"

Door broeder B. van Twillert op 15 februari 2017.
Uit de serie: "GEESTelijke verleidingen in de eindtijd".
Trefwoorden: Theologie, Verleiding, Eindtijd


#19: "Zie toe, dat niemand u verleide"

Door broeder B. van Twillert op 11 januari 2017.
Uit de serie: "GEESTelijke verleidingen in de eindtijd".
Trefwoorden: Eindtijd, Verleiding


#20: "Jezus Christus; de geestelijke rots"

Door broeder F. ter Velde op 18 december 2016.
Trefwoorden: Water, Woestijn, Rots


#21: "Gods vertrekken"

Door broeder D. Steenhuis op 30 oktober 2016.

"[...] Willen wij ook knecht van de Heere zijn? Willen wij Hem verheerlijken? De Here Jezus verlangt dat wij met Hem zullen zijn bij de Vader en de eeuwige GEEST. Het gaat alleen om het kruis, het Lam dat net geslacht is. Het kruis laat zien wie de Here Jezus Christus is. Dat zien wij in de vertrekken van God. [...]"
Trefwoorden: Vertrek, Vaderhuis, Salomo


#22: "Micha, wie is als God?"

Door broeder F. ter Velde op 17 juli 2016.

"[...]d tot Israel een boodschap van heil, maar ook een boodschap van onheil. Micha profeteerde over het onrecht en over de ballingschap. Wij kunnen in een GEESTelijke ballingschap terecht komen, maar God is trouw en wil Zich weer aan ons openbaren zoals Hij Zich openbaarde aan Daniel. De Heere zal Israel voorgaan in hun terugkeer naar het land Israel. M[...]"
Trefwoorden: Profetie, Nood, Gastvrijheid


#23: "Hoop voor Israel"

Door broeder A. Knoester op 3 juli 2016.

"[...] een nabijheid, intimiteit aan. God belooft trouw; Hij is toegewijd aan het volk Israel. God belooft niet alleen een nationaal herstel, maar ook een GEESTelijk herstel. De Here Jezus Christus is ook gekomen om verzoening te doen over de zonden. Israel zal nog in de benauwdheid komen, maar zal daarna in de ruimte geplaatst worden (dat is Rehoboth).[...]"
Trefwoorden: Israel, Toekomst, Hoop


#24: "Eenheid in Hem, en veilig geborgen"

Door broeder D. Baarsen op 22 mei 2016.
Trefwoorden: Heilige GEEST, Eenheid, In Christus


#25: "Ontstaan van de Gemeente"

Door broeder P. van der Lugt op 15 mei 2016.
Trefwoorden: Heilige GEEST, Profetie, Pinksteren


#26: "Het Evangelie in het Evangelie"

Door broeder A. van den Berk op 13 maart 2016.
Trefwoorden: Wedergeboorte, Liefde, Heilige GEEST


#27: "Ontzag voor gezag"

Door broeder T. Stier op 14 februari 2016.

"[...]hoogste. De duivel probeert voortdurend zoveel mogelijk mensen achter hem te krijgen. Uiteindelijk zal hij zich in de tempel laten vereren. Er is een GEESTelijke strijd gaande. God heeft het licht geschapen om te heersen. God heeft koningen, oudsten, e.d. aangesteld om de anderen te dienen. God wil verheerlijkt worden in de levens van mensen. God [...]"
Trefwoorden: Gezag, Gezagsorde, Heersen


#28: "Maar toen is Christus verschenen"

Door broeder B. van Twillert op 20 december 2015.

"[...]enade gevonden in de ogen van God. Maria hoefde niet bang te zijn voor de dood, voor God, etc. Maria krijgt vrucht in haar leven door/van de Heilige GEEST. Maria geloofde de boodschap die de engel haar bracht. Door genade en door het geloof in de Here Jezus kunnen we in gemeenschap met God leven. Zolang wij naar de wet kijken, worden we geconfro[...]"
Trefwoorden: Wet, Geboorte, Getuigenis


#29: "Vast vertrouwen op God"

Door broeder F. ter Velde op 22 november 2015.

"[...] over in verootmoediging. David bad tot zijn God om verlichting van zijn ogen, omdat de vijand niet zou juichen wanneer David wankelde. Wij hebben de GEESTelijke wapenrusting (dat is Christus Zelf) ontvangen. We mogen overwinnaars in Christus zijn. Tenslotte geeft David uiting van het geloof in hem. God heeft ons leven in Zijn hand. Hij weet alles[...]"
Trefwoorden: Nood, Gebed, Geloof


#30: "De waarde van één"

Door broeder J. Lukasse op 8 november 2015.

"[...]ling. God gebruikt bovennatuurlijke elementen: Filipus wordt geroepen door een engel. Filipus gehoorzaamde de boodschap van God. Vervolgens sprak de GEEST van God tot Filipus. Staan wij nog open voor bovennatuurlijke elementen van God? Bij bovennatuurlijke elementen staan luisteren naar God en het initiatief laten aan God centraal. God gebruikt o[...]"
Trefwoorden: Iedereen is kostbaar, Bekering, Evangelisatie


#31: "Gebeden van Paulus"

Door broeder G. Vochteloo op 1 november 2015.

"We hebben de GEEST van wijsheid nodig om God te kennen en onderscheid te maken. Het hele Woord is voor ons maar niet het hele Woord gaat over ons. De brief aan de Efeziers gaat over de gemeente. God heeft een apart plan met de gemeente. Hij geeft uit Zijn volheid om de inwendige mens ( de nieuwe schepping) te versterken door Zijn GEEST. Hij geeft k[...]"
Trefwoorden: Gebeden, Gods GEEST, Vervuld


#32: "Naar Gods beeld"

Door broeder P. van der Lugt op 20 september 2015.

"[...]e Jezus Christus dragen. Ons lichaam zal gelijkvormig worden aan het lichaam van de Here Jezus Christus. Nu al is de Here Jezus Christus bezig om ons GEESTelijk te vormen. [...]"
Trefwoorden: Beeld, Afbeelding, Gelijkenis


#33: "De Trooster"

Door broeder H. Huijzer op 23 augustus 2015.

"En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijve in den eeuwigheid. - Johannes 14:16[...]"
Trefwoorden: Trooster, GEEST der Waarheid, Heilige GEEST


#34: "Wekenfeest"

Door broeder P. van der Lugt op 24 mei 2015.

"[...]brood een lam geofferd. Het offer van de Here Jezus Christus heeft ook vrede gebracht tussen Hem en ons en tussen gelovigen onderling door de Heilige GEEST. We hebben Gods GEEST ontvangen om ons te leiden in de waarheid. [...]"
Trefwoorden: Beweegoffer, Vredeoffer, Wekenfeest


#35: "God is getrouw"

Door broeder F. ter Velde op 1 maart 2015.

"[...]angst. Het enige wat overbleef was het geloof. Dit geldt nu ook voor ons. Onsleven is in de handen van onze God. Wij zijn vermoeid, opgejaagd door de GEEST van deze tijd.God wordt niet moe. Hij geeft ons kracht door Zijn GEEST. Hij omhelst ons. Gelovigen zijn alsadelaars. Jonge adelaars beginnen een heerlijk leven in het nest, totdat zijn moeder he[...]"
Trefwoorden: Jesaja, Lijden, Nieuwe schepping


#36: "Geloof alleen"

Door broeder M. Ezinga op 14 september 2014.

"[...]t voorrechten op de andere volken. God heeft Israel een bijzonder positie gegeven. God sluit met Israel allerlei verbonden. Wij mogen deel hebben aan GEESTelijke zegeningen van de verbonden. De Israelieten hebben niet automatisch toegang tot Gods zegeningen. Niet door de afstamming maar door geloof zijn de Israelieten kinderen van Abraham. Ook goed[...]"
Trefwoorden: Paulus, Israel, Geloof


#37: "Wie ben ik?"

Door broeder D. Lodder op 7 september 2014.

"[...]. Door wedergeboorte kunnen we het koninkrijk Gods zien en vervolgens binnengaan. Na wedergeboorte kunnen we de intimiteit van God ervaren. Door Gods GEEST kunnen we zeggen:"Abba, Vader". We mogen uitzien naar Hem! De duivel zaait twijfel over onze identiteit in de Here Jezus Christus. Hij probeert onze identiteit te laten afhangen van onze prestat[...]"
Trefwoorden: Indentiteit, Intimiteit, Autoriteit


#38: "De wedloop"

Door broeder T. Stier op 13 juli 2014.

"[...]ulp te ontvangen op Zijn tijd. We mogen weten dat we een beter huis hebben in de hemel. De tijdelijke rijkdommen van deze aarde zijn vergankelijk. De GEESTelijke wedstrijd waaraan wij deelnemen wordt bekeken door de wereld (zij kijken kritisch naar wat wij doen) en door de onzichtbare wereld (we zijn omringd door een wolk van getuigen). Laten we da[...]"
Trefwoorden: Volharding, Wedloop


#39: "Gesterkt in de inwendige mens"

Door broeder G. Vochteloo op 15 juni 2014.

"[...]et gebed van Paulus in de brief aan de Efeziers gaat over de inwendige mens, dus niet over uiterlijke tekenen. Het gaat om het werk van God door Zijn GEEST in de mens, zodat de mens een bron wordt waaruit een getuigenis kan klinken (op verschillende manieren). We kunnen proberen om zelf te strijden tegen de oude mens, maar alleen Gods GEEST kan ons[...]"
Trefwoorden: Heilige GEEST, Verzegeling, Woord van God


#40: "Pinksteren: Gods belofte heerlijk vervuld"

Door broeder L. Heijboer op 8 juni 2014.

"De Here Jezus Christus had beloofd de Heilige GEEST uit te storten. De Heilige GEEST werd uitgestort op het Joodse Pinksterfeest, het Wekenfeest. Pinksteren is de vervulling van het werk van Christus. Het gaat om Hem, niet om de bijzondere tekenen. Wij hebben de Heilige GEEST als gave ontvangen. Er is geen belofte dat wij alle gaven zullen ontvange[...]"
Trefwoorden: Gave van de Heilige GEEST, Belofte, Gemeente


#41: "De hemelvaart"

Door broeder C. van Aalsburg op 29 mei 2014.

"[...]auwkeurig onderzocht. Het gaat om Gods koninkrijk in ons leven. De discipelen hadden de belofte ontvangen dat ze gedoopt zouden worden met de Heilige GEEST. De Here Jezus zal nog komen als Koning, maar we weten nog niet wanneer Hij komt. We weten wel dat wij de kracht van de Heilige GEEST mogen ervaren. Zijn wij getuigen in onze omgeving? We mogen [...]"
Trefwoorden: Hemelvaart, Heilige GEEST, Getuigen


#42: "Hosea - Gods gerechtigheid"

Door broeder J. Brouwer op 25 mei 2014.

"[...]oed had Israel overmoedig en trots gemaakt. Wij hebben hetzelfde hart als de Israelieten. We kunnen God vinden in Christus Jezus, in Gods Woord. Gods GEEST kan en wil in ons werken om Gods wil te doen.[...]"
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Hosea, Gerechtigheid


#43: "Het leven van Simson - Deel 2"

Door broeder J. Heijdeman op 18 mei 2014.

"Simson daalde (GEESTelijk) af naar Timna. We lezen nergens dat Simson God heeft geraadpleegd. Ook Simson deed wat goed was in zijn eigen ogen. Welke rot speelt God in ons leven? Is Hij de regisseur van ons leven? Simson was een Nazireeer. Van hem werd verwacht om duidelijke keuzes te maken. Toch wilde hij een relatie met een ongelovig meisje. Hij [...]"
Uit de serie: "Het leven van Simson".
Trefwoorden: Simson, Radicaal, Leven voor Christus


#44: "De Geestelijke wapenuitrusting"

Door broeder T. Stier op 11 mei 2014.

"Wij zijn bevrijd van de macht van de duisternis. Wij zijn overgezet naar het koninkrijk van het Licht, maar toch hebben we nog steeds een GEESTelijke wapenrusting nodig. We worden vaak misleid door wat we zien (Gen. 3). Mozes bleef standvastig ziende de Onzienlijke. Laten ook wij onze ogen richten op de Here Jezus Christus. Hoewel de macht en de ti[...]"
Trefwoorden: Strijd, Waarheid, Geloof


#45: "Verlangen"

Door broeder W. Evers op 27 april 2014.

"[...] Hoewel Hij geen 'modder' nodig had, streek Hij slijk op de ogen van de blinde en gaf hem de opdracht om zich te wassen. Door het werk van de Heilige GEEST gehoorzaamt de blinde. De Here Jezus Christus schiep nieuwe ogen bij de blinde. De wetgeleerden reageerden met ongeloof. Ongeloof heeft niet genoeg aan een wonder. Het verwerpt feiten. Ongeloof [...]"
Trefwoorden: Genezing, Verlangen, Ongeloof


#46: "Hosanna! Gezegend Hij Die komt!"

Door broeder A. Haverkamp op 13 april 2014.

"[...]eld wil Zijn liefde niet. De Here Jezus zal komen rijdend op een wit paard. Zijn koninkrijk zal komen. Nu mogen we de levende God dienen. De Heilige GEEST zal ons troosten en leiden als God iets nodig heeft in ons leven.[...]"
Trefwoorden: Psalmzondag, Hosanna


#47: "De tijdgeest"

Door broeder S. van Groningen op 6 april 2014.

"De tijdsGEEST drijft de wereld mee in een stroom van de algemene opinie. De tijdsGEEST heeft ook invloed in de kerken. 'U hebt Mijn Woord bewaard.' Door de tijdsGEEST wordt er getwijfeld aan de schepping, maar in het begin was het Woord, Jezus Christus, en door Hem is alles geschapen. Door de tijdsGEEST wordt er getwijfeld aan het huwelijk, aan de [...]"
Trefwoorden: Woord van God, Jezus Christus, Volharding


#48: "Van zuchten tot heerlijkheid"

Door broeder M. Ezinga op 9 maart 2014.

"[...]er nog onderworpen aan de vruchteloosheid. Er zal een einde komen aan ons lijden. De kinderen van God zuchten. Wij hebben als Eersteling de Heilige GEEST ontvangen. We zullen nog veel meer ontvangen. Nu zuchten we nog. We zijn nog niet verlost van ons lichaam. Ons zuchten zal veranderen in gejuich. De Heilige GEEST zucht ook. Als wij niet kunnen[...]"
Trefwoorden: Lijden, Bevrijding, Zuchten


#49: "Opklimmen naar de hemel"

Door broeder F. ter Velde op 2 maart 2014.

"[...]t zicht op de eeuwigheidsdingen zoals de toekomst van Israel kwijt. Daarom moeten wij opklimmen naar de hemel. Johannes raakte toen in vervoering des GEESTes. Hij zag God op de troon zitten, ook al ervaren wij dit niet altijd op de aarde. Johannes beschrijft God op Zijn troon. Hij komt woorden tekort. De Here Jezus Christus vinden we terug in de vi[...]"
Trefwoorden: GEESTvervoering, Troon van God


#50: "Overweldigende rijkdom van Zijn genade"

Door broeder G. Vochteloo op 23 februari 2014.

"[...]oord en zal het laten zien in de toekomst. Voor ons mag het nu al een zekerheid zijn! Opstanding heeft te maken met het lichaam. Opwekking heeft een GEESTelijke betekenis; we zijn opgewekt uit de dood, maar we zijn nog niet opgestaan uit de dood. We zijn opgewekt en we hebben deel aan de opstanding van Christus, we zijn geplaatst in de hemelse gew[...]"
Trefwoorden: Opwekking, Sabbat, GEESTelijke zegeningen


#51: "Kracht van ons getuigenis"

Door broeder J. Lukasse op 26 januari 2014.

"[...]Als wij God toestaan te doen wat Hij graag wil doen, kan Zijn getuigenis door ons heen klinken. Door de Here Jezus Christus en geleid door de Heilige GEEST hebben wij de vrijheid om tot de troon van God te gaan. In de Here Jezus hebben we gemeenschap met God. Wij veranderen van heerlijkheid tot heerlijkheid. We mogen God steeds meer en beter leren [...]"
Trefwoorden: Geur, Christus


#52: "Vertrouwen en verwachten"

Door broeder C. Stier op 19 januari 2014.

"[...]an Babel, was een jager op mensen en naar macht (vertrouwen op eigen kracht). Babel was ten tijde van Daniel het centrum van wijsheid, van afgoden en GEESTen etc. De namen van Daniel en zijn drie vrienden verwijzen naar God, maar hun namen werden vervangen door namen die verwijzen naar de afgoden van Babel. Daniel wist wie hij mocht zijn voor God.[...]"
Trefwoorden: Babel, Trouw


#53: "Het nieuwe leven"

Door broeder S. van Groningen op 13 oktober 2013.

"[...]mdat wij niet zouden sterven, maar eeuwig leven hebben in Hem. Alleen als wij opnieuw geboren worden, worden wij behouden en krijgt het leven zin. Om GEESTelijk in leven te blijven, moeten wij de Bijbel lezen en bidden, maar als wij gerechtigheid verwachten van Bijbel lezen en bidden, dan is dat tevergeefs. Jezus Christus is onze plaats gestorven e[...]"
Trefwoorden: Vlees, Wet, Wedergeboorte


#54: "Schuilen bij God"

Door broeder W. Evers op 22 september 2013.

"[...]zus Christus. Ons leven op aarde bestaat uit strijd tegen de zonden. Wij kunnen niet uit onszelf deze strijd voeren, maar in de kracht van de Heilige GEEST kunnen we de strijd voeren. We moeten leren om ons te laten voeden met Christus. [...]"
Trefwoorden: Begeerte, Hoogmoed, Ogen


#55: "David als beeld van de Here Jezus Christus"

Door broeder P. van der Lugt op 15 september 2013.

"[...]lgens de wil van God) niet. Saul wist dat hij ongehoorzaam was geweest, maar hij probeerde tot het einde zijn positie te handhaven. God liet een boze GEEST toe om Saul angst aan te jagen. Samuel kreeg vervolgens de opdracht om David te zalven, maar hij kreeg de opdracht stap voor stap en niet de gehele opdracht in een keer. Vervolgens leerde God S[...]"
Trefwoorden: Samuel, David, Saul


#56: "Het hart"

Door broeder T. Stier op 25 augustus 2013.

"Ons GEESTelijk hart is de bron van ons GEESTelijk leven. Ons hart is van nature niet goed (arglistig). De geschiedenis van David, Batseba en Uria is zeer beschamend. De profeet Nathan liet door een gelijkenis het onrecht van David zien. Het Woord van God is als een spiegel, het laat zien hoe arglistig ons hart is. God overtuigt ons door Zijn GEEST [...]"
Trefwoorden: Hart, Reiniging


#57: "Een gekruisigd leven"

Door broeder B. van der Bosch op 18 augustus 2013.

"[...]ed door het geloof in de gekruisigde Christus. Het denken van deze wereld en onze eigen inzichten maken het geloof steeds moeilijker. Door de Heilige GEEST worden we wederom geboren. De Heilige GEEST is onze garantie van ons heil, de hemelse heerlijkheid. We worden opgeroepen om te breken met deze wereld, met de zonden. We worden opgeroepen om ons[...]"
Trefwoorden: Verwachting, Wedergeboorte, Beschikbaar


#58: "Het lichaam"

Door broeder D. Baarsen op 11 augustus 2013.

"[...]nnen moeilijker een stuk van hun leven buiten Gods leiding houden. Vrouwen mogen bidden voor de mannen. We zijn leden van Zijn lichaam. Wij zijn een GEEST met Hem. Wij zijn verbonden met Hem in het meest persoonlijke deel: een van GEEST. Niet alleen ons hart, maar ook heel ons lichaam is een tempel van de Heilige GEEST. God wil Zich verheerlijken [...]"
Trefwoorden: Beleving, Lichaam, Tempel


#59: "De laatste tijden"

Door broeder S. van Groningen op 14 juli 2013.

"[...]n door allerlei wind van leer, maar ons te laten leiden door Gods Woord. Laten we ons geloof opbouwen door het Woord van God, het gebed en de Heilige GEEST. De Here Jezus Christus kan ons voor struikelen behoeden. Hij komt! [...]"
Trefwoorden: Wederkomst, Eindtijd, Dwaalleraars


#60: "Leven en groeien"

Door broeder W. Evers op 7 juli 2013.

"De bedoeling van ons leven, van de ranken is vrucht dragen. De vrucht van de GEEST moet groeien in ons leven. Het leven van Christus moet in ons leven openbaar worden. Onze hemelse Vader wordt verheerlijkt als wij vrucht dragen. Het gaat in het leven niet om of wij gelukkig zijn of worden, maar om de verheerlijking van de Vader. De Vader wordt ook [...]"
Trefwoorden: Groei, Leven, Vrucht dragen


#61: "Wat wij niet kunnen; dat doet God"

Door broeder B. van Twillert op 19 mei 2013.
Trefwoorden: Heilige GEEST, Pinksteren, GEEST van Christus


#62: "Jesaja - hoofdstuk 54 en verder (slot)"

Door broeder D. Steenhuis op 6 mei 2013.

"De GEEST van de Heere HEERE is op Mij, omdat de HEERE Mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart. (Jesaja 61:1a)

Zoals een bruidegom zich verblijdt over zijn bruid, zo zal uw God Zich over u verblijden. (Jesaja 62:5b)[...]"
Uit de serie: "Christus in Jesaja".
Trefwoorden: Jezus Christus


#63: "Loof de Here, mijn ziel!"

Door broeder F. ter Velde op 3 maart 2013.

"David riep zichzelf op om GEESTelijk wakker te blijven en om Gods zegeningen niet te vergeten. David was oud en had veel moeite gekend in zijn leven. God bekwaamde David omdat Hij David geroepen had. David had geleerd te wachten op de Heere. Het bekwamen was een grote weldaad van God in zijn leven. David kreeg de belofte dat zijn troon, de troon va[...]"
Trefwoorden: Vergeving, Weldaden van God, Zegen


#64: "Drievoudig snoer"

Door broeder G. Vochteloo op 17 februari 2013.

"[...]lijk van de liefde van Christus. Niet en niemand kan ons scheiden van de liefde van God in Christus Jezus.

Het tweede snoer:
1. Gods GEEST getuigt dat wij kinderen van God zijn.
2. wij zijn zonen van God. Door wedergeboorte zijn wij kinderen van God. Vervolgens groeien wij op tot (volwassen) zonen door vol te zijn van Gods Ge[...]"
Trefwoorden: Drievoudig snoer, Kind van God, Positie


#65: "Psalm 55: een profetische psalm"

Door broeder T. Stier op 3 februari 2013.

"[...]ond bijna gelijk aan een Woord van God. Raadgevers zijn goed, maar we kunnen ons alleen volledig toevertrouwen aan Gods Woord. Hij heeft Zijn Heilige GEEST aan ons gegeven. David schreef ook profetisch over de nood van de Here Jezus, toen Judas Hem verraadde, de discipelen sliepen terwijl Hij streed en Petrus Hem verloochende. Ook zal in de nabije [...]"
Trefwoorden: Vertrouwen op God, Profetie, Antichrist


#66: "De Heilige Geest"

Door broeder J. Lukasse op 20 januari 2013.

"Wij worden opgeroepen dronken te zijn in de GEEST: om te leven onder invloed van de Heilige GEEST. Het is nodig om voortdurend vervuld te worden van de Heilige GEEST. Op het Pinksterfeest werken de christenen gedoopt en vervuld met de Heilige GEEST. De doop in de Heilige GEEST is een eenmalige gebeurtenis in het leven van een christen. De vervullin[...]"
Trefwoorden: Heilige GEEST, Vervulling, Vrucht van de GEEST


#67: "Het doel van vermanen"

Door broeder J. Nugter op 1 juli 2012.

"[...] God kunnen staan volgens het Woord van God. God ziet ons aan in Zijn Zoon Jezus Christus. Door een relatie met God en door de werking van de Heilige GEEST krijgen we een zuiver geweten. Paulus oefende zichzelf om een zuiver geweten te hebben. Een ongeveinsd geloof begint met de erkenning dat wij God nodig hebben. Als we vermaant worden, moeten w[...]"
Trefwoorden: Vermaning, Liefde, Reinheid


#68: "Vertrouwen op God"

Door broeder C. Stier op 24 juni 2012.

"[...]al ons beschermen. We hebben de Here Jezus Christus nodig. Alleen in Hem worden wij gereinigd en geheiligd. Niet de wapenuitrusting van Saul, maar de GEESTelijke wapenuitrusting (dat is Christus Zelf) moeten we aandoen. Israel zal weer in de benauwdheid komen zoals ten tijden van Saul. Israel zal zijn vertrouwen op God moeten stellen en de naam v[...]"
Trefwoorden: Angst, Vertrouwen op God, Onderschatting


#69: "Verwachting"

Door broeder P. van den Berg op 17 juni 2012.

"[...]en, was een logische vraag, maar eerst moest er een heilstijd aanbreken. Het evangelie moest eerst over de hele aarde verteld worden. Door de Heilige GEEST moest eerst de gemeente gevormd worden. De Here Jezus Christus zal terugkomen op de Olijfberg als het Joodse volk zich zal bekeren. Dan zal voor het Joodse volk een Pinksterfeest aanbreken. Go[...]"
Trefwoorden: Profetisch, Koninkrijk van God


#70: "Bloemen van en voor God"

Door broeder B. van der Bosch op 3 juni 2012.

"[...]maar bloemen en gras verdorren; hun schoonheid is tijdelijk. Daarom is het belangrijk om met God in het reine te komen voordat Christus terugkomt. De GEEST van God werkt in ons en geeft leven. God wil niet dat er iemand verloren gaat. Hij heeft een verlossingsplan en Hij voert dat plan uit. De duivel probeert het plan van God tegen te werken. Er is[...]"
Trefwoorden: Bloemen, Hemel, Hel


#71: "De beloften van de Vader"

Door broeder P. van der Lugt op 27 mei 2012.

"[...] Wat in Joel wordt beloofd, is gedeeltelijk vervuld op de Pinksterdag, maar zal in de toekomst volledig vervuld worden. Op de Pinksterdag is van Gods GEEST gegeven, maar in de eindvervulling zal Gods GEEST gegeven worden aan Israel. Dan zal God ook met vuur dopen. Toen wij (heidenen) tot geloof kwamen, hebben wij ook de Heilige GEEST ontvangen. D[...]"
Trefwoorden: Heilige GEEST, Belofte, Israel


#72: "Mij is gegeven alle macht…"

Door broeder M. Ezinga op 29 april 2012.

"[...]worden wij geidentificeerd met Christus leven, dood en opstanding. Ons oude, zondige leven wordt afgelegd bij de doop. De doop is een beeld van wat GEESTelijk heeft plaatsgevonden bij de wedergeboorte. De doop zegt alleen iets als de identificatie met Christus dood en opstanding werkelijk heeft plaatsgevonden. We dopen in de naam van de Vader, [...]"
Trefwoorden: Doop, Drie-eenheid, Uitverkoren


#73: "Wat Bijbelse namen over de Here Jezus vertellen"

Door broeder P. van der Lugt op 18 maart 2012.

"[...]amen' zeggen op wat God zegt. We moeten eerst geloven voordat we kunnen vertrouwen. Ahinoam: mijn broeder is lieflijk. De Here Jezus Christus is onze GEESTelijke Broeder. Hij is lieflijk. Chileab: zoals zijn vader. De Here Jezus Christus is zoals Zijn Vader. Abigail: mijn vader is vreugde. Uiteindelijk is God de bron van onze vreugde. Absolom: [...]"
Trefwoorden: Geliefde, Knecht, Pasen


#74: "Wie God is"

Door broeder G. Vochteloo op 11 maart 2012.

"[...]gaan luisteren. Wij behoren ook de stem van onze Herder te herkennen en te luisteren naar Hem. Laten we vertrouwen op Hem! Wij zijn gezegend met alle GEESTelijke zegen in Hem. [...]"
Trefwoorden: Rots, Schepper, Getuigen


#75: "Onze verlegenheden zijn Gods gelegenheden"

Door broeder J.H. Meinema op 19 februari 2012.

"[...]ouwde alleen op het noodlot en zag Benjamin als enige zoon. Jacob besloot Benjamin niet te sturen en het voedsel uit Egypte raakte op. Ook wij hebben GEESTelijk voedsel ontvangen. Door een besluit van ons kan het GEESTelijk voedsel opraken en drukt de honger zwaar op ons. God zoekt een gelegenheid in ons leven om zich aan ons te openbaren. God weet[...]"
Trefwoorden: GEESTelijk voedsel, Omstandigheden


#76: "Gods rijkdom"

Door broeder J. Lukasse op 12 februari 2012.

"[...]tuatie op aarde. We hebben zoveel ontvangen, maar realiseren ons zo weinig wat we hebben ontvangen. Daarom bad Paulus dat wij vervuld worden met Gods GEEST. Wij behoren steeds verder te groeien in de kennis en het geloof van de Here Jezus Christus. De groei wordt zichtbaar door de liefde voor elkaar. Het geloof gaat om het kennen van de Here Jezu[...]"
Trefwoorden: Rijkdom, Vertrouwen op God


#77: "Christus in ons"

Door broeder T. Stier op 22 januari 2012.

"[...]eeft Christus in ons. De antichrist zal zich voordoen als Christus. Wij kunnen onderscheid maken door te luisteren naar de boodschap. Wij hebben Gods GEEST ontvangen. Door Gods GEEST wil God ons toerusten en onderwijzen. De vaders in het geloof kennen God zoals Hij is vanaf het begin (en niet alleen zoals Hij nu is). Zij kennen Hem vanuit gemeens[...]"
Trefwoorden: Woord van God, Wedergeboorte


#78: "Ik weet het…. Ik weet het"

Door broeder H. Huijzer op 15 januari 2012.

"Het onderwerp is het lijden van een kind van God; om onze blik over het lijden te verruimen en Gods Woord en GEEST helpen ons het lijden te begrijpen. Het lijden blijft moeilijk, maar God wil dat wij het lijden anders beleven: het lijden laat ons bijzonder aspecten van God zien. 1. Jozef is verkocht aan de Ismaelieten op weg naar Egypte. 2. J[...]"
Trefwoorden: Jozef, Lijden, Moeite


#79: "Gods Positie Ster"

Door broeder P. van der Lugt op 8 januari 2012.

"[...] Farizeeen verwachtten de Messias, maar niet een Messias die uit de hemel kwam). De Here leidt ons door zijn 'navigatiesysteem' (Zijn woord en Zijn GEEST) tot Christus. De wijzen aanbaden het kind Jezus met woorden en daden: goud (de heerlijkheid van de Koning), wierook (lieflijke, aangename geur voor de Here), mirre (aangename geur, relatie en[...]"
Trefwoorden: Koning der Joden, Positie, Aanbidden


#80: "De ontdekking van Gods majesteit"

Door broeder M. Ezinga op 1 januari 2012.

"[...]. De Here Jezus Christus is God. Hij zit op de troon. Alleen de zoom van zijn mantel vervult de tempel: groot is Zijn majesteit! Serafs zijn dienende GEESTen. Zij staan in vuur en vlam voor de heiligheid van de Here Jezus Christus. Zij roepen voortdurend: 'Heilig, heilig, heilig is de Heer' . Als wij geroepen zijn, dan zouden we ook de heiligheid[...]"
Trefwoorden: Heiligheid, Verdorvenheid, Reiniging


#81: "Advent; Hij komt!"

Door broeder P. van der Lugt op 11 december 2011.

"[...]ede plaats voor iedereen). Hij is gekomen opdat wij leven hebben en overvloed. Hij kwam leven brengen door Zijn dood. Hij heeft ons gezegend met alle GEESTelijke zegeningen. We moeten ons richten op de komst van de Here Jezus. Lukas 24, Handelingen 1; Hij komt op dezelfde wijze als Hij is opgevaren! Hij zal voor Israel terugkomen op de Olijfberg.[...]"
Trefwoorden: Verwachting, Wederkomst, Jezus komt


#82: "De tekenen van deze tijd"

Door broeder F. ter Velde op 4 december 2011.

"[...]lijkte mens, wat sterk terug te zien is in het humanisme. Overal zien we afbeeldingen met Zeus en Europa op zijn rug. Wij moeten ons wapenen tegen de GEEST van Zeus. God wil ons leven veranderen tot diep in ons leven en niet alleen het bovenste laagje. We moeten de GEESTelijke wapenrusting (de Here Jezus Christus) volledig aandoen. We moeten onsz[...]"
Trefwoorden: Afgoden, Opgewekt uit de dood


#83: "Het huis van God"

Door broeder P. van den Berg op 13 november 2011.

"De gemeente is een GEESTelijk huis (Ef. 2:17 tot 21). De gemeente wordt beschreven met beelden uit het oude testament. Niet het gebouw, maar de mensen van de gemeente vormen het huis van God. God had de tempel, gebouwd tijdens koning Salomo, vervuld met Zijn heerlijkheid. Bij de tweede tempel kunnen we niet lezen dat God de tempel had vervuld, maar[...]"
Trefwoorden: Huis, Hogepriester, Gemeente


#84: "Luister Israel!"

Door broeder P. van der Lugt op 30 oktober 2011.

"[...]e toepassen in ons leven. God Zelf sprak en deed het (2 Thes. 2:1517). Ook wij worden opgeroepen tot woord en daad. Als we luisteren, dan zal het ons GEESTelijk goed gaan. Ook hier wordt de nadruk gelegd op horen, nauwlettend toezien op en het toepassen. Wij moeten de Heere liefhebben met heel ons hart, met heel onze ziel en heel onze kracht. Dit k[...]"
Trefwoorden: Woord van God, Luisteren, Israel


#85: "Verandering"

Door broeder J. Heijdeman op 9 oktober 2011.

"[...] naar damp veel energie vrijkomt, zo komt er veel energie, kracht vrij als God ons leven verandert. Wij zijn gemaakt om veranderd te worden door Gods GEEST. Wij ervaren die verandering niet altijd. Wij kunnen onszelf niet veranderen. God alleen kan ons veranderen. God geeft ons wel een opdracht om ons denken te laten veranderen. God gebruikt de gem[...]"
Trefwoorden: Verandering, GEEST


#86: "Onze positie in Christus"

Door broeder G. Vochteloo op 11 september 2011.

"[...]tijd een geheimenis geweest. Paulus mocht de rijkdom van dit geheimenis bekend maken. We hebben een hemelse roeping ontvangen met Christus hebben wij GEESTelijke zegeningen ontvangen. Wij ervaren niet altijd deze zegeningen, maar wij mogen geloven dat we ze ontvangen hebben. God heeft aan ons gedacht voordat de wereld was geschapen. Wij zijn behoud[...]"
Trefwoorden: Positie, Christus


#87: "De Christelijke hoop"

Door broeder P. van den Berg op 14 augustus 2011.

"[...]s is het leven zinloos, maar wij hebben hoop gekregen doordat wij wedergeboren zijn. Wij hebben het evangelie gehoord en geloofd en hebben de Heilige GEEST ontvangen. Wij zijn wedergeboren om met Christus in de hemel te leven. Wij hebben hoop, maar er is ook strijd in ons leven om de waarde van ons geloof te laten zien. Zeggen we alleen met onze mo[...]"
Trefwoorden: Hoop


#88: "Niet door kracht of geweld, maar door Mijn Geest"

Door broeder M. Ezinga op 24 juli 2011.

"[...]lijfbomen zonder dat er mensenhanden nodig waren. Het werk van de Here kunnen wij niet in eigen kracht, niet in eigen wijsheid, maar alleen door Gods GEEST uitvoeren. Olie is het symbool van de Heilige GEEST. Wij zijn compleet afhankelijk van God: lichamelijk, maar ook GEESTelijk. Er zijn bergen (moeilijkheden, tegenstanders) in ons leven, maar ber[...]"
Trefwoorden: Kracht, Geweld, GEEST


#89: "Hoe de Heilige Geest in u werkt"

Door broeder J. Heijdeman op 19 juni 2011.
Trefwoorden: Heilige GEEST, Pinksteren, Volgen


#90: "Pinksteren"

Door broeder B. van der Bosch op 12 juni 2011.
Trefwoorden: Genezing, Getuigenis, Heilige GEEST


#91: "Alarm in de kerk; de Geest komt"

Door broeder D. Steenhuis op 11 april 2011.
Uit de serie: "Profeten in barre tijden".
Trefwoorden: Heilige GEEST


#92: "Het Lam Gods"

Door broeder S. van Groningen op 6 maart 2011.

"[...] Wij proberen al vanaf de schepping onze verlossing te verdienen: door zondebesef, allerlei eigen werken etc. Maar God geeft een bedekking voor onze (GEESTelijke) naaktheid: het bloed van een Lam. God gaat door met Zijn verlossingsplan (het Lam dat de zonden van de wereld weg nam) in het leven van alle mensen: Abraham, Isaac, de verlossing van het [...]"
Trefwoorden: Genade, Zekerheid, Schuilen


#93: "Isaac: een beeld van de Here Jezus"

Door broeder P. van der Lugt op 6 februari 2011.

"[...]t. God ziet naar ons om. Hij is de levende God. Isaac had een put met levend water! Water in is het Hebreeuws een meervoud. Water is het beeld van de GEEST, maar ook van het Woord. Water is het beeld van de drieenige God. Als wij graven in het Woord, dan vinden wij regelmatig schatten en mogen wij ons verblijden. Het is niet mijn geloof in de ech[...]"
Trefwoorden: Isaac, Drie-eenheid, Geloof


#94: "De Drie-eenheid"

Door broeder J. Lukasse op 30 januari 2011.

"[...]iet als Here, maar aan Mozes wel. De Here Jezus is op aarde gekomen om Zijn Vader bekend te maken. We geloven in God, de Vader, de Zoon en de Heilige GEEST: een God in drie Wezens. We mogen God bewonderen ook al begrijpen we niet alles. De Here Jezus heeft de wereld met God verzoend, daarom kan de Here Jezus niet alleen mens zijn, maar is Hij ook[...]"
Trefwoorden: Vader, Zoon, Heilige GEEST


#95: "Bitterheid in ons leven"

Door broeder T. Stier op 16 januari 2011.

"Asaf had als bediening God te prijzen, toch ervoer ook hij GEESTelijke strijd. Asaf wist wel dat God goed is voor hen, die een rein hart hebben. Het gaat God om ons hart. Als Asaf naar de wereld keek, begon hij te twijfelen aan Gods goedheid. Hij had veel moeite, maar de goddelozen leken geen moeite te hebben. De weg van de goddelozen gaat uiteinde[...]"
Trefwoorden: Strijd, Antichrist, Israel


#96: "Wat verwachten wij als christenen?"

Door broeder B. van der Bosch op 9 januari 2011.

"[...]We hebben volharding nodig in deze tijd van allerlei verleidingen. We moeten alles toetsen wat we horen. We hebben Christus nodig. We hebben nodig om GEESTelijk te groeien. Onze tijd wordt in beslag genomen door allerlei bezigheden. We beginnen te twijfelen door allerlei kritische vragen. We hebben nodig om bezig te zijn met Gods Woord en vervolg[...]"
Trefwoorden: Woord van God, Vaderhuis, Volharding


#97: "Verleidingen: de spiegel van Jacobus"

Door broeder C. Spek op 19 december 2010.

"[...]oud jij jezelf voor de gek? (Jac. 1:8) Zijn wij onkwetsbaar of een uilenbal? (Jac. 1:12) Is het wijs om solist te zijn? Bespreek verleidingen met een GEESTelijk volwassene. De Here Jezus heeft de verleidingen doorstaan. Hij heeft de macht van de verleidingen doorbroken aan het kruis van Golgotha. [...]"
Trefwoorden: Verleiding, Slang, Verslaving


#98: "Jezus Christus: het beeld van de onzichtbare God"

Door broeder J. Brouwer op 12 december 2010.

"[...]. In Kolosse was er gevaar voor dwaalleren: oosterse filosofieen enerzijds en Joods wetticisme anderzijds. Het gaat niet om ons, zelfs niet om onze GEESTelijke groei, maar om de Here Jezus Christus. De Here Jezus is het beeld van de onzichtbare God. Een beeld is een exacte afbeelding van het origineel. Naast de afbeelding werden vroeger ook per[...]"
Trefwoorden: Dwaalleraars, Duivel, Beeld


#99: "God verlaat ons nooit"

Door broeder F. ter Velde op 5 december 2010.

"[...]moet dan leren te vertrouwen op God in plaats van zelf te strijden of een akkoord te sluiten met de vijanden. We laten vijanden toe in ons leven. Ons GEESTelijk leven lijdt daar sterk onder. De Here is trouw en altijd bereid onze zonden te vergeven. Hij zal ons nooit verlaten. [...]"
Trefwoorden: Israel, Trouw


#100: "De invloed van de wereld"

Door broeder H. Huijzer op 28 november 2010.

"[...]a de naam van de Here aan. De weduwe beleid dan dat de woorden van Elia waarheid zijn. God is goed voor ons. Zijn goedheid is niet afhankelijk van de GEESTelijke toestand van Israel. Wij leven in een tijd als van Elia: het gaat bergafwaarts. God zal uiteindelijk ingrijpen, maar er is nu redding en verzoening mogelijk. We leven nu in een tijd waarin[...]"
Trefwoorden: Wereld, Afgoderij


#101: "God is goed"

Door broeder J. Lukasse op 7 november 2010.

"Wij kunnen ons regelmatig arm en ellendig voelen zowel lichamelijk als GEESTelijk. Wij proberen ons dan vaak groot te houden, maar David erkende dat hij in nood was. Vervolgens maakte hij God groot. Hij riep Hem aan als Jehova (de Ik ben, die Ik ben). Ook riep hij Hem aan als Eloim (de almachtige God). Tenslotte riep Hij Hem aan als Adonai (de Heer[...]"
Trefwoorden: Vergeving, Engelen, Grootheid van God


#102: "De onthulling: het geheimenis van de gemeente"

Door broeder H. Huijzer op 10 oktober 2010.

"[...]urige wijsheid van Christus laten zien aan de overheden in de hemelse gewesten. Dit begint in je hart: de oude mens afleggen, verjongd worden door de GEEST van ons denken. Als de gemeente is opgenomen en de grote verdrukking heeft plaats gevonden, wordt de veelkleurige wijsheid van God zichtbaar. God gaat dan verder met Zijn volk Israel. [...]"
Trefwoorden: Geheimenis, Israel, Gemeente


#103: "Wijsheid"

Door broeder F. ter Velde op 8 augustus 2010.

"[...]an het hart gekregen om God te leren kennen en vrij te komen van onze eigen christelijke subcultuur. Het geloof is het eeuwige leven, door de Heilige GEEST ontvangen. De Here Jezus Christus is gestorven als eerste Adam. Hij is opgewekt in nieuw leven. Wij zijn een nieuwe schepping. Ons geloof is gebaseerd op wijsheid van God en niet op woorden. Het[...]"
Trefwoorden: Wijsheid, Subcultuur, Verstand


#104: "De Koning komt"

Door broeder T. van Ommen op 20 juni 2010.

"[...]ezen het zicht op de tijd waarin wij leven. Psalm 2 bestaat uit 4 gedeeltes: een spreken van de wereld, van God, van Jezus Christus en van de Heilige GEEST. Wij leven in de eindtijd. De Here Jezus is komende als Koning. Het herstel van Israel is begonnen. Er is grote onrust in de wereld. De wereld probeert vrede te stichten terwijl zij God als Sche[...]"
Trefwoorden: Eindtijd, Grote verdrukking


#105: "Manna"

Door broeder G. Vochteloo op 13 juni 2010.

"[...]een spiegel voor ons. Onze positie is in de hemel, maar wij leven nu nog in een woestijn. Nu begrijpen we niet alles van het Woord van God, maar Gods GEEST zal ons leiden en inzicht geven. Het manna was wit, een beeld van reinheid. Het Woord van God reinigt ons elke dag. De Israelieten moesten het manna oprapen. Zij moesten bukken; wij moeten op de[...]"
Trefwoorden: Woord van God, Bijbel


#106: "Over de Heilige Geest / Pinksteren"

Door broeder J. Nugter op 28 mei 2010.
Uit de serie: "Studies voor jongeren en jong volwassenen".
Trefwoorden: Heilige GEEST, Pinksteren


#107: "De Heilige Geest is in ons hart uitgestort"

Door broeder P. van der Lugt op 23 mei 2010.

"Vijftig dagen na de uittocht uit Egypte werd de wet aan Israel gegeven. Er kwamen toen 3000 Israelieten om. Vijftig dagen na Pasen werd de Heilige GEEST uitgestort. Er kwamen 3000 mensen tot geloof; leven werd gegeven in plaats van de dood. De belofte van de Vader heeft te maken met kracht uit de hoge, met de verkondiging van het evangelie, met de [...]"
Trefwoorden: Profetie, Heilige GEEST, Pinksteren


#108: "Hemelvaart"

Door broeder J. Nugter op 13 mei 2010.

"[...]cht in de hemel en op aarde. We hebben een vreze (geen angst) nodig die ons aanzet om Hem te dienen hier op aarde. Hemelvaart betekent dat de Heilige GEEST uitgestort kon worden in onze harten. Hemelvaart betekent ook dat wij hoop hebben; de Here Jezus komt weer terug. Wij zullen met Hem verenigd worden. We moeten de dingen zoeken die bij Christus [...]"
Trefwoorden: Hemel, Thomas, Jezus komt


#109: "De rust die alleen Jezus geven kan"

Door broeder G. van Wijngaarden op 9 mei 2010.

"[...]ok de wil hebben om te veranderen. Wat is rust voor de ziel? We ervaren rust na een periode van onrust. We hebben rust als we vol zijn van de Heilige GEEST. Rust betekent niet dat de moeite en alle problemen zijn opgelost. Rust betekent dat we ondanks alle moeite, toch zien wie de Here Jezus is. Laten we deze week nadenken over hoe wij zijn omgegaa[...]"
Trefwoorden: Overgave


#110: "Het lijden van de tegenwoordige tijd"

Door broeder H. Huijzer op 2 mei 2010.

"[...]ng tot de boom des levens (eeuwig leven) geblokkeerd. Dit is het beging van onze lijdenspositie. Ons doel is het verkrijgen van heerlijkheid. Naar de GEEST zijn wij levend en zijn wij gezegend met alle zegeningen. We zullen delen in Zijn heerlijkheid naar het lichaam als de Here Jezus verschijnt in heerlijkheid en niet eerder. Wij geloven dat God s[...]"
Trefwoorden: Lijden, Soevereiniteit van God


#111: "Hoe worden wij vrij? "

Door broeder A. Haverkamp op 18 april 2010.

"[...]n kan ons vrijmaken. God ziet alles. Hij kent onze ziel. Wij kunnen zelf niet onze banden verbreken, maar God kan dat door de kracht van Zijn Heilige GEEST. De duivel laat ons voortdurend bezig zijn met onze zonden in plaats van met onze verlossing. Wij zijn vaak gebonden aan onze eigen overtuiging of aan een leer. God maakt ons waarlijk vrij. Hij [...]"
Trefwoorden: Verlossing, Bevrijding, Hart


#112: "Een beslissing maken"

Door broeder J. Nugter op 11 april 2010.

"Kunnen wij rusten in de soevereiniteit van God in ons leven? Waar ligt onze identiteit? In onze GEESTelijke bediening of 100% in Christus? Het maakt niet uit waar we God dienen, maar of we God dienen. Stellen we ons vertrouwen volledig op God? De psalmist maakt een besluit om God te loven. Jozef besloot ook God te dienen en niet te zondigen. Vanaf [...]"
Trefwoorden: Soevereiniteit van God, Ziel, Dienen


#113: "Onze Vader"

Door broeder J. Nugter op 31 januari 2010.

"Wij kunnen negatief worden beinvloed door elkaar en laten de Heilige GEEST niet de ruimte om over kerkmuren heen te kijken. We kennen het 'onze Vader', maar wat zegt dit gebed in ons dagelijks leven? Het 'Onze Vader' staat tegenover huichelachtig gebed. Is ons gebed een verplicht onderdeel van ons leven of een onderdeel van onze relatie met God? Ge[...]"
Trefwoorden: Abba, Bidden


#114: "De waarde van één"

Door broeder J. Lukasse op 24 januari 2010.

"[...]kenissen over het verloren schaap, de verloren penning en de verloren zoon. Filippus had een bediening in Samaria, midden in een opwekking. Door Gods GEEST wordt Filippus weggestuurd naar een eenzame weg (weg van de bediening die hij had in Samaria). Ook wij moeten fijngevoelig zijn voor Gods GEEST (om de ene te bereiken). We mogen in Gods kracht Z[...]"
Trefwoorden: Gelijkenissen, Kamerling, Woord van God


#115: "De kracht van de Heilige Geest"

Door broeder J. Heijdeman op 29 juli 2007.

"[...]e Jezus het goede zal doen. Zij raakte de Here Jezus aan, ondanks het feit dat zij onrein was. Ze werd volkomen genezen door de kracht van de Heilige GEEST. Ook wij zijn van nature onrein en moeten de Here Jezus aanraken om rein te worden en de kracht van de Heilige GEEST te ervaren. Wij hebben de kracht van de Heilige GEEST nodig om ons vrij te [...]"
Uit de serie: "Het werk en de Persoon van de Heilige GEEST".
Trefwoorden: Onrein, Kracht, Heilige GEEST


#116: "Vol zijn van Gods Geest"

Door broeder J. Heijdeman op 20 mei 2007.

"Door de GEEST van God worden wij opnieuw geboren. Als wij opnieuw geboren zijn, mogen wij wandelen in de GEEST en vrucht dragen. Hoe wandelen wij nu op deze koninklijke weg? De basis van ons leven is het nauwkeurig volgen van Christus. We zijn wijs als wij doen wat God van ons vraagt in ons leven. Het leven met Christus wordt steeds moeilijker. We [...]"
Uit de serie: "Het werk en de Persoon van de Heilige GEEST".
Trefwoorden: Vrucht dragen, Gods GEEST, Levend water


#117: "De Heilige Geest"

Door broeder J. Heijdeman op 4 maart 2007.

"We moeten opnieuw geboren worden om tot God te komen. Als wij geboren zijn dan leren wij lopen, wandelen door de GEEST (achter Hem aan gaan, in Zijn voetstappen). De Heilige GEEST zal de Here Jezus verheerlijken. Wandelen door de GEEST gebeurt in rust, het betekent een keuze om te staan, het betekent vooruit gaan, het betekent dingen achterlaten,[...]"
Uit de serie: "Het werk en de Persoon van de Heilige GEEST".
Trefwoorden: Heilige GEEST, Rust, Gehoorzaamheid


#118: "Geestelijke geboorte"

Door broeder J. Heijdeman op 4 februari 2007.

"[...] geboren te worden. Als we voor de eerste keer geboren worden dan bestaan we uit vlees, als we voor de tweede keer geboren worden dan leven we uit de GEEST. Dan bepaalt de Heilige GEEST ons leven en wij kunnen de Heilige GEEST niet besturen. Uit onszelf verlangen wij niet naar God. De Heilige GEEST bewerkt in ons hart een verlangen naar God. De H[...]"
Uit de serie: "Het werk en de Persoon van de Heilige GEEST".
Trefwoorden: Wedergeboorte, Vlees, GEEST


 

Gevonden:

Er zijn 118 preken gevonden over: 'Geest'.