Preken over: "Geduld"

"Wacht op De Heere, Hij zal u verlossen"
Door broeder J. Heijdeman op 27 augustus 2023
Trefwoorden: Geduld, Wachten, Verlossing

"Geloofsbeproeving"
Door broeder J.H. Meinema op 30 oktober 2022
Trefwoorden: Tegenspoed, Geduld, Verzoeking

"Nahum - Boodschap van vertroosting"
Door broeder J. Brouwer op 20 augustus 2017
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Vertroosting, Veroordeling, Almacht

"[...]a-ijverig op de vijanden van Israi? 1/2 l. God is Geduldig, maar Zijn Geduld heeft wel grenzen. Ninevi? 1/2 zou verwoest worden (terwijl zijn inwoner[...]"

"Geduldig wachten op de Heere"
Door broeder J. Heijdeman op 10 april 2016
Trefwoorden: Hopen, Kracht, Soevereiniteit van God

"Bekleed met Christus"
Door broeder J. Nugter op 6 juni 2010
Trefwoorden: Christus, Vrede

"[...]dere) eigenschappen hangen nauw met elkaar samen (Geduld is het vermogen veel te verdragen in plaats van boos te worden). We mogen ons bekleden met de[...]"