#1: "God gedenkt ons"

Door broeder G. Vochteloo op 5 juni 2016.

"Overige bijbelteksten: - Matthe?s 6:26 - Matthe?s 10:42 - Lukas 21:1-4 - Hebree?n 6:10 - Jesaja 43:25 - Hebree?n 8:12[...]"
Trefwoorden: Bidden, Beloften, GEDENKT


#2: "Het feest der bazuinen (gedachtenis)"

Door broeder P. van der Lugt op 16 september 2012.

"[...]we mogen weten dat de Here Jezus Christus de overwinning volledig en definitief zal maken. De Here Jezus Christus draagt ons op Zijn schouders. Hij GEDENKT ons. Hij draagt ons dag aan dag in het hemelse heiligdom. De Here Jezus Christus draagt ons ook op Zijn hart: volkomen toegewijd en vol liefde. Hij brengt ons bij God. Wij zijn vrijgekocht do[...]"
Trefwoorden: Feesten, Bevrijding, Bazuin


 

Gevonden:

Er zijn 2 preken gevonden over: 'Gedenkt'.