Preken over: "Geboren"

"de Eeuwigheid, hoe?"
Door broeder D. Steenhuis op 6 mei 2024
Trefwoorden: Eeuwigheid, EnigGeborene, EerstGeborene

"Hebt u het gezien en gehoord?"
Door broeder A. Haverkamp op 5 juni 2022
Trefwoorden: WederGeboren, Knielen, Beek

"De Vader en de Zoon"
Door broeder D. Steenhuis op 7 december 2020
Uit de serie: "De Schriften zijn het die van Mij getuigen".
Trefwoorden: Wijsheid, EnigGeborene, Zoon van God

"Pesach / Pasen"
Door broeder S. van Groningen op 4 april 2020
Trefwoorden: Opstanding, Bloed, WederGeboren

"Pesach / Pasen"
Door broeder S. van Groningen op 4 april 2020
Trefwoorden: Opstanding, Bloed, WederGeboren

"Openbaring van de Here Jezus Christus"
Door broeder D. Steenhuis op 17 september 2017
Trefwoorden: Lam, Aanbidding, Uittocht

"[...]s onze Getuige. De Here Jezus Christus is de EerstGeborene. De eerstGeborenen krijgen een dubbel deel. Wij worden ook eerstGeborenen genoemd. De Here [...]"

"Wedergeboren tot een levende hoop"
Door broeder J. Nugter op 25 juni 2017
Trefwoorden: Hoop, Beproeving, Volharding

"Wilde ezel"
Door broeder J. Heijdeman op 27 september 2015
Trefwoorden: Ezel, God dienen, EerstGeboren

"[...]mens kan zichzelf niet als offer geven. Elk eerstGeboren ezel moest worden vrijgekocht door een lam; net als een eerstGeboren zoon. Het Lam van God i[...]"

"Jezus kwam voor Israel en de volken"
Door broeder F. ter Velde op 21 december 2014
Trefwoorden: Herders, Geboren, Messias

"Het nieuwe leven"
Door broeder S. van Groningen op 13 oktober 2013
Trefwoorden: Vlees, Wet, Wedergeboorte

"[...]euwig leven hebben in Hem. Alleen als wij opnieuw Geboren worden, worden wij behouden en krijgt het leven zin. Om geestelijk in leven te blijven, moet[...]"

"David als beeld van de Here Jezus Christus"
Door broeder P. van der Lugt op 15 september 2013
Trefwoorden: Samuel, David, Saul

"[...]ristus en Samuel een beeld van Johannes de Doper: Geboren uit een onvruchtbare moeder, uit een priesterlijke familie en als voorbereider van het konin[...]"

"Een gekruisigd leven"
Door broeder B. van den Bosch op 18 augustus 2013
Trefwoorden: Verwachting, Wedergeboorte, Beschikbaar

"[...]eilijker. Door de Heilige Geest worden we wederom Geboren. De Heilige Geest is onze garantie van ons heil, de hemelse heerlijkheid. We worden opgeroe[...]"

"Verlossing door het bloed van Jezus Christus"
Door broeder T. van Ommen op 9 september 2012
Trefwoorden: Ziel, Bloed, Jezus Christus

"[...]ondaars, omdat we gezondigd hebben, maar omdat we Geboren zijn uit zondaars. De Here Jezus Christus had een aardse moeder, maar geen aardse vader. Ee[...]"

"Drie moeders in de bijbel; hoe God door hen werkte"
Door broeder J. Nugter op 13 mei 2012
Trefwoorden: Gods beloften, Zoon van God, Kinderen

"[...]den. Wij hebben in Adam allen gezondigd. Wij zijn Geboren buiten de relatie met God. Met de hulp van God kregen Adam en Eva een zoon; Kain. God geeft [...]"

"Jezus Christus: de Eersteling"
Door broeder J. Brouwer op 8 april 2012
Trefwoorden: EerstGeborene, Opgewekt uit de dood, Pasen

"[...]ij is in alles de eerste geworden. Hij is de EerstGeborene uit de dood. Hij is de Eerste met een nieuw lichaam. Wij zullen ook het nieuwe leven en e[...]"

"Wat Bijbelse namen over de Here Jezus vertellen"
Door broeder P. van der Lugt op 18 maart 2012
Trefwoorden: Geliefde, Knecht, Pasen

"[...]. Jithream: voornaamste onder het volk. De eerstGeborene is de voornaamste. De Here Jezus is de EerstGeborene, Hij is de Voornaamste van het volk Is[...]"

"Gods weg is de enige"
Door broeder S. van Groningen op 26 februari 2012
Trefwoorden: Lam, Bloed

"[...]ur achter hen voor de vijand. Als bevrijden, wederGeborenen gingen ze met Hem op weg.... . door de woestijn van het leven. Maar nu samen met Hem die I[...]"

"Relatie in plaats van regels"
Door broeder J. Heijdeman op 5 februari 2012
Trefwoorden: Duisternis, Licht, Leven

"[...]ons tot een keuze. Langzamerhand leerde de blindGeborene Christus kennen. De Here Jezus zag een mens. De discipelen zagen een theologisch vraagstuk.[...]"

"Christus in ons"
Door broeder T. Stier op 22 januari 2012
Trefwoorden: Woord van God, Wedergeboorte

"[...]elingen en vaders in het geloof. Als we wederom Geboren worden, dan zijn we kinderen in het geloof. Dan weten we dat onze zonden zijn vergeven en we[...]"

"Een nieuw begin"
Door broeder J. Brouwer op 27 november 2011
Trefwoorden: Nicodemus, Nieuw begin, Schuld

"[...]ositie en zijn daden konden hem niet redden. WederGeboren is letterlijk 'van boven Geboren' of 'uit God Geboren'. Van boven of vanaf het begin zoals h[...]"

"De Christelijke hoop"
Door broeder P. van den Berg op 14 augustus 2011
Trefwoorden: Hoop

"[...]s, maar wij hebben hoop gekregen doordat wij wederGeboren zijn. Wij hebben het evangelie gehoord en geloofd en hebben de Heilige Geest ontvangen. Wij [...]"

"Isaac: een beeld van de Here Jezus"
Door broeder P. van der Lugt op 6 februari 2011
Trefwoorden: Isaac, Drie-eenheid, Geloof

"Isaac (hij lacht of hij zal lachen) werd Geboren toen Sarai al 90 jaar oud was. In verwondering voor wat God ging doen, heeft Abraham gelachen, maar S[...]"

"Vol zijn van Gods Geest"
Door broeder J. Heijdeman op 20 mei 2007
Uit de serie: "Het werk en de Persoon van de Heilige Geest".
Trefwoorden: Vrucht dragen, Gods Geest, Levend water

"Door de Geest van God worden wij opnieuw Geboren. Als wij opnieuw Geboren zijn, mogen wij wandelen in de Geest en vrucht dragen. Hoe wandelen wij nu o[...]"

"De Heilige Geest"
Door broeder J. Heijdeman op 4 maart 2007
Uit de serie: "Het werk en de Persoon van de Heilige Geest".
Trefwoorden: Heilige Geest, Rust, Gehoorzaamheid

"We moeten opnieuw Geboren worden om tot God te komen. Als wij Geboren zijn dan leren wij lopen, wandelen door de Geest (achter Hem aan gaan, in Zijn v[...]"

"Geestelijke geboorte"
Door broeder J. Heijdeman op 4 februari 2007
Uit de serie: "Het werk en de Persoon van de Heilige Geest".
Trefwoorden: Wedergeboorte, Vlees, Geest

"Iedereen moet twee keer Geboren worden zoals een kip; allereerst als ei en vervolgens als kuiken. Van nature verlangt niemand om voor de tweede keer g[...]"