#1: "En als helpers falen?"

Door broeder D. Steenhuis op 5 maart 2018.
Uit de serie: "Gezegend met alle geestelijke zegen".
Trefwoorden: Simson, WederGEBOORTE, Toewijding


#2: "Zien op de overste Leidsman"

Door broeder N. Groot op 19 november 2017.
Trefwoorden: Getuigen, Volharding, WederGEBOORTE


#3: "Geur van Christus"

Door broeder J. Heijdeman op 19 maart 2017.
Trefwoorden: Christus, Geur, WederGEBOORTE


#4: "Micha - Deel 3 - De ware Verlosser"

Door broeder J. Brouwer op 20 november 2016.

"[...] bekend vanwege de afgoderij. Hij gaf ook dat later de zegen zal komen: er komt een ware Verlosser. Bethlehem was een kleine plaats, maar zou wel de GEBOORTEplaats van de Verlosser worden. God heeft oog voor het kleine, bijv. voor kinderen, de armen, het zwakke etc. Bij Bethlehem werden veel schapen gehouden om later geofferd te worden in Jeruzal[...]"
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Trouw, Eeuwigheid, Verlosser


#5: "Het Evangelie in het Evangelie"

Door broeder A. van den Berk op 13 maart 2016.
Trefwoorden: WederGEBOORTE, Liefde, Heilige Geest


#6: "Maar toen is Christus verschenen"

Door broeder B. van Twillert op 20 december 2015.

"Door de zondeval kwam het kwaad, het elkaar beschuldigen, onechtheid etc. in de wereld. De wereld was niet meer goed zoals God hem gemaakt had. God was de mens kwijt en Adam was God kwijt. Toen kwam de Here Jezus Christus naar deze wereld om ons op te zoeken en te verlossen. Zacharia en Elisabeth leefden naar de wetten van God. Er was helaas geen [...]"
Trefwoorden: Wet, GEBOORTE, Getuigenis


#7: "Vreemdelingen"

Door broeder H. Euser op 7 juni 2015.

"[...]t God Zich ontfermde over heidenen in een tijd waarin Israel in de benauwdheid was. Dat was de uitleg waarom de Here Jezus geen wonderen deed in Zijn GEBOORTEplaats. Toch deed de Here Jezus een teken: de joden wilden Hem stenigen maar Hij liep tussen hen door zonder dat zij Hem konden tegenhouden. De boodschap van de Here Jezus Christus was dat H[...]"
Trefwoorden: Zegenen, Synagoge, Vreemdeling


#8: "Wie ben ik?"

Door broeder D. Lodder op 7 september 2014.

"God heeft ons uniek gemaakt. De Here Jezus Christus is Gods geliefde Zoon. In Hem zijn wij geliefd door God. Door wederGEBOORTE kunnen we het koninkrijk Gods zien en vervolgens binnengaan. Na wederGEBOORTE kunnen we de intimiteit van God ervaren. Door Gods Geest kunnen we zeggen:"Abba, Vader". We mogen uitzien naar Hem! De duivel zaait twijfel over[...]"
Trefwoorden: Indentiteit, Intimiteit, Autoriteit


#9: "Alles verlaten om Jezus’ wil"

Door broeder A. Haverkamp op 5 januari 2014.

"[...]cipelen van Hem? Discipelschap heeft betrekking op ons dagelijks leven. God vraagt van ons bekering en als wij dat doen, beantwoordt God dat met wederGEBOORTE in ons leven. God wil dat wij Hem volgen: dit betekent dat wij geheel ons leven (niet alleen ons hart) aan Hem hebben gegeven. Is hij de Here van ons leven? Als wij Hem willen volgen, dan mo[...]"
Trefwoorden: Discipelschap, Kruis dragen, Jezus volgen


#10: "Johannes de doper"

Door broeder T. Stier op 8 december 2013.

"Het oude testament eindigt met de aankondiging van de komst van Elia. Het nieuwe testament begint met de aankondiging van de GEBOORTE van Johannes de doper, die in de kracht van Elia zou optreden. We hebben het complete Woord van God ontvangen. We hebben geen extra ervaring nodig waar Zacharia om vroeg. Johannes naam betekent 'de Here is genadig'.[...]"
Trefwoorden: Johannes de doper, Bekering, Elia


#11: "De lofzang van Zacharias"

Door broeder L. Heijboer op 1 december 2013.

"[...]n waarvan wij het niet verwachten. God kan iedereen gebruiken in Zijn lichaam (de gemeente) tot eer van Zijn naam. Na negen maanden zwijgen en na de GEBOORTE van zijn zoon, sprak Zacharia niet over zijn zoon, maar over God, Zijn daden en Zijn verlossing. In een dorre geloofsperiode mogen we ons richten op de Here. De verlossing van Israel was al [...]"
Trefwoorden: Zacharias, Verlossing, Lofzang


#12: "Oplossingsgericht"

Door broeder H. Huijzer op 17 november 2013.

"[...]en verder uitleggen. Paulus dankte God dat de thessalonicenzen zich hadden bekeerd van de afgoden en de Here Jezus Christus verwachtten. Na de wederGEBOORTE wachten we op de verlossing van ons lichaam. We ervaren nog steeds problemen en wij zijn gericht op de oplossing van het probleem. Onze welvaart staat vaak centraal in ons leven. We zijn onze[...]"
Trefwoorden: Verwachting, Ziekte, Leven voor Christus


#13: "De grote Richter"

Door broeder G. Vochteloo op 20 oktober 2013.

"[...]cherp zwaard (het Woord van God). Het zwaard was omgord aan zijn lendenen: wat uit de mens, het zaad voorkomt. Het Woord van God is het zaad der wederGEBOORTE.[...]"
Trefwoorden: Verlosser, Woord van God, Tweesnijdend zwaard


#14: "Het nieuwe leven"

Door broeder S. van Groningen op 13 oktober 2013.

"Wij zijn allen sterfelijk, maar we leven alsof we eeuwig leven op deze aarde hebben. Het leven op deze aarde bestaat uit een cirkel van zinloze gebeurtenissen. Er heerst een vloek over deze aarde. Het heeft geen zin om in te spannen om ons vlees te behagen. Niet de werken van het vlees en ook de werken van de wet geven geen zin aan het leven. Er is[...]"
Trefwoorden: Vlees, Wet, WederGEBOORTE


#15: "Een gekruisigd leven"

Door broeder B. van der Bosch op 18 augustus 2013.

"Wij hebben allemaal onze eigen verwachtingen voor het dagelijkse leven, maar we hebben allemaal een eeuwige hemelse verwachting. Zonder die hoop wordt ons leven oppervlakkig. Wij verwachten een hemelse erfenis door de gekruisigde Christus. God heeft alles, Zijn eigen Zoon gegeven om ons te redden. Het geloof van Christus in ons heeft ons gered. Zoa[...]"
Trefwoorden: Verwachting, WederGEBOORTE, Beschikbaar


#16: "Drievoudig snoer"

Door broeder G. Vochteloo op 17 februari 2013.

"[...]in Christus Jezus.

Het tweede snoer:
1. Gods Geest getuigt dat wij kinderen van God zijn.
2. wij zijn zonen van God. Door wederGEBOORTE zijn wij kinderen van God. Vervolgens groeien wij op tot (volwassen) zonen door vol te zijn van Gods Geest en Gods Woord. We mogen God aanroepen als onze Vader.
3. wij zijn erfgenamen v[...]"
Trefwoorden: Drievoudig snoer, Kind van God, Positie


#17: "Zonder kruis geen zegen"

Door broeder B. van der Bosch op 19 augustus 2012.

"[...]atuur moet verbrijzeld worden. Er is niets goeds in ons, maar in Christus hebben wij een nieuwe natuur ontvangen. Niet alleen bekering, maar ook wederGEBOORTE is nodig. In Christus hebben wij alle zegeningen ontvangen. In Hem hebben wij deel aan Gods vergeving en verlossing. Veel mensen willen graag vergeving en het nieuwe leven, maar willen de oud[...]"
Trefwoorden: Kruis, Zegen, Rijkdom


#18: "Mij is gegeven alle macht…"

Door broeder M. Ezinga op 29 april 2012.

"[...]n, dood en opstanding. Ons oude, zondige leven wordt afgelegd bij de doop. De doop is een beeld van wat geestelijk heeft plaatsgevonden bij de wederGEBOORTE. De doop zegt alleen iets als de identificatie met Christus dood en opstanding werkelijk heeft plaatsgevonden. We dopen in de naam van de Vader, die ons heeft uitverkoren voordat de wereld [...]"
Trefwoorden: Doop, Drie-eenheid, Uitverkoren


#19: "Gods weg is de enige"

Door broeder S. van Groningen op 26 februari 2012.

"[...]t begint bij de plaag dat de Nijl; verandert in bloed en het eindigt bij het bloed van het lammetje gesmeerd aan de dorpel van hun huizen. Buiten het GEBOORTEkanaal, buiten het slavenkamp van farao wordt Israel zichtbaar en wordt door God naar de Schelfzee geleid. De vijand Egypte, satan, is echter dicht achter hen. Voor de rivier staat Israel voor[...]"
Trefwoorden: Lam, Bloed


#20: "Christus in ons"

Door broeder T. Stier op 22 januari 2012.

"De Here Jezus Christus had al zijn discipelen lief en in het bijzonder Johannes. Johannes staat nu bekend als de apostel die Jezus liefhad. Worden ook wij zo herkend? De liefde is uit God (en niet uit de apostel der liefde, Johannes). God heeft zijn Zoon gezonden als verzoening van onze zonden. Johannes richtte zich op kinderen, jongelingen en va[...]"
Trefwoorden: Woord van God, WederGEBOORTE


#21: "De Heer ziet en hoort"

Door broeder P. van der Lugt op 21 augustus 2011.

"[...] initiatief nemen in de afgodendienst. Van Lea kunnen we niets lezen over afgoden. Haar nakomelingen zijn de meest trouwe in de dienst aan God. In de GEBOORTEs van de zonen van Lea zocht zij God op. Zij was minder geliefd door Jacob. Wij vragen ons ook regelmatig af of God ons liefheeft. Wij denken dat Gods liefde voorwaardelijk is, maar God heeft [...]"
Trefwoorden: Horen


#22: "Isaac: een beeld van de Here Jezus"

Door broeder P. van der Lugt op 6 februari 2011.

"[...]leurgesteld worden in Hem. Isaac is een beeld van de Here Jezus: Hij is de lang verwachte Zoon. Mensen reageren in verwondering of ongeloof op Zijn GEBOORTE. God zal lachen om de ondergang van de volken, maar God zal ook lachen om het overblijfsel van Zijn volk, dat zich zal bekeren tot God. Isaac was een man van gebed. Hij zocht God op. Hij br[...]"
Trefwoorden: Isaac, Drie-eenheid, Geloof


#23: "Over (aankondigingen van) de geboorte van Jezus"

Door broeder J. Nugter op 12 maart 2010.
Uit de serie: "Studies voor jongeren en jong volwassenen".
Trefwoorden: GEBOORTE, Jezus Christus


#24: "De Heilige Geest"

Door broeder J. Heijdeman op 4 maart 2007.

"[...] De wet doet de zonden in ons toenemen zoals wij geen vijf minuten niet aan een kikker kunnen denken als ons gezegd is dat niet te doen. Door de wederGEBOORTE kunnen wij ons richten op Christus en kunnen wij stoppen met het denken aan de zonden door Gods Geest. [...]"
Uit de serie: "Het werk en de Persoon van de Heilige Geest".
Trefwoorden: Heilige Geest, Rust, Gehoorzaamheid


#25: "Geestelijke geboorte"

Door broeder J. Heijdeman op 4 februari 2007.

"[...]ren worden zoals een kip; allereerst als ei en vervolgens als kuiken. Van nature verlangt niemand om voor de tweede keer geboren te worden. De tweede GEBOORTE is het werk van God, er is niets van ons bij. We moeten opnieuw geboren worden anders blijft Gods toorn op ons. Zijn wij opnieuw geboren? Er is meer nodig dan onder de indruk te zijn van de [...]"
Uit de serie: "Het werk en de Persoon van de Heilige Geest".
Trefwoorden: WederGEBOORTE, Vlees, Geest


 

Gevonden:

Er zijn 25 preken gevonden over: 'Geboorte'.