Preken over: "Geboorte"

"Bekering is nodig en God doet de rest"
Door broeder H. Huijzer op 27 juni 2021
Trefwoorden: Bekering, Vergeving, WederGeboorte

"Pesach / Pasen"
Door broeder S. van Groningen op 4 april 2021
Trefwoorden: Bloed, WederGeboorte, Opstanding

"En als helpers falen?"
Door broeder D. Steenhuis op 5 maart 2018
Uit de serie: "Gezegend met alle geestelijke zegen".
Trefwoorden: Simson, WederGeboorte, Toewijding

"Zien op de overste Leidsman"
Door broeder N. Groot op 19 november 2017
Trefwoorden: Getuigen, Volharding, WederGeboorte

"Geur van Christus"
Door broeder J. Heijdeman op 19 maart 2017
Trefwoorden: Christus, Geur, WederGeboorte

"Micha - Deel 3 - De ware Verlosser"
Door broeder J. Brouwer op 20 november 2016
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Trouw, Eeuwigheid, Verlosser

"[...] Bethlehem was een kleine plaats, maar zou wel de Geboorteplaats van de Verlosser worden. God heeft oog voor het kleine, bijv. voor kinderen, de armen[...]"

"Het Evangelie in het Evangelie"
Door broeder A. van den Berk op 13 maart 2016
Trefwoorden: WederGeboorte, Liefde, Heilige Geest

"Maar toen is Christus verschenen"
Door broeder B. van Twillert op 20 december 2015
Trefwoorden: Wet, Geboorte, Getuigenis

"Vreemdelingen"
Door broeder H. Euser op 7 juni 2015
Trefwoorden: Zegenen, Synagoge, Vreemdeling

"[...]g waarom de Here Jezus geen wonderen deed in Zijn Geboorteplaats. Toch deed de Here Jezus een teken: de joden wilden Hem stenigen maar Hij liep tussen[...]"

"Wie ben ik?"
Door broeder D. Lodder op 7 september 2014
Trefwoorden: Indentiteit, Intimiteit, Autoriteit

"[...]Zoon. In Hem zijn wij geliefd door God. Door wederGeboorte kunnen we het koninkrijk Gods zien en vervolgens binnengaan. Na wederGeboorte kunnen we de [...]"

"Alles verlaten om Jezus’ wil"
Door broeder A. Haverkamp op 5 januari 2014
Trefwoorden: Discipelschap, Kruis dragen, Jezus volgen

"[...]en als wij dat doen, beantwoordt God dat met wederGeboorte in ons leven. God wil dat wij Hem volgen: dit betekent dat wij geheel ons leven (niet allee[...]"

"Johannes de doper"
Door broeder T. Stier op 8 december 2013
Trefwoorden: Johannes de doper, Bekering, Elia

"[...]ieuwe testament begint met de aankondiging van de Geboorte van Johannes de doper, die in de kracht van Elia zou optreden. We hebben het complete Woor[...]"

"De lofzang van Zacharias"
Door broeder L. Heijboer op 1 december 2013
Trefwoorden: Zacharias, Verlossing, Lofzang

"[...]van Zijn naam. Na negen maanden zwijgen en na de Geboorte van zijn zoon, sprak Zacharia niet over zijn zoon, maar over God, Zijn daden en Zijn verlos[...]"

"Oplossingsgericht"
Door broeder H. Huijzer op 17 november 2013
Trefwoorden: Verwachting, Ziekte, Leven voor Christus

"[...] de Here Jezus Christus verwachtten. Na de wederGeboorte wachten we op de verlossing van ons lichaam. We ervaren nog steeds problemen en wij zijn ge[...]"

"De grote Richter"
Door broeder G. Vochteloo op 20 oktober 2013
Trefwoorden: Verlosser, Woord van God, Tweesnijdend zwaard

"[...] voorkomt. Het Woord van God is het zaad der wederGeboorte.[...]"

"Het nieuwe leven"
Door broeder S. van Groningen op 13 oktober 2013
Trefwoorden: Vlees, Wet, WederGeboorte

"Een gekruisigd leven"
Door broeder B. van den Bosch op 18 augustus 2013
Trefwoorden: Verwachting, WederGeboorte, Beschikbaar

"Drievoudig snoer"
Door broeder G. Vochteloo op 17 februari 2013
Trefwoorden: Drievoudig snoer, Kind van God, Positie

"[...] zijn.<br/> 2. wij zijn zonen van God. Door wederGeboorte zijn wij kinderen van God. Vervolgens groeien wij op tot (volwassen) zonen door vol te zijn[...]"

"Zonder kruis geen zegen"
Door broeder B. van den Bosch op 19 augustus 2012
Trefwoorden: Kruis, Zegen, Rijkdom

"[...]ur ontvangen. Niet alleen bekering, maar ook wederGeboorte is nodig. In Christus hebben wij alle zegeningen ontvangen. In Hem hebben wij deel aan Gods[...]"

"Mij is gegeven alle macht…"
Door broeder M. Ezinga op 29 april 2012
Trefwoorden: Doop, Drie-eenheid, Uitverkoren

"[...]n wat geestelijk heeft plaatsgevonden bij de wederGeboorte. De doop zegt alleen iets als de identificatie met Christus dood en opstanding werkelijk he[...]"

"Gods weg is de enige"
Door broeder S. van Groningen op 26 februari 2012
Trefwoorden: Lam, Bloed

"[...]gesmeerd aan de dorpel van hun huizen. Buiten het Geboortekanaal, buiten het slavenkamp van farao wordt Israel zichtbaar en wordt door God naar de Sch[...]"

"Christus in ons"
Door broeder T. Stier op 22 januari 2012
Trefwoorden: Woord van God, WederGeboorte

"De Heer ziet en hoort"
Door broeder P. van der Lugt op 21 augustus 2011
Trefwoorden: Horen

"[...] zijn de meest trouwe in de dienst aan God. In de Geboortes van de zonen van Lea zocht zij God op. Zij was minder geliefd door Jacob. Wij vragen ons o[...]"

"Isaac: een beeld van de Here Jezus"
Door broeder P. van der Lugt op 6 februari 2011
Trefwoorden: Isaac, Drie-eenheid, Geloof

"[...]nsen reageren in verwondering of ongeloof op Zijn Geboorte. God zal lachen om de ondergang van de volken, maar God zal ook lachen om het overblijfsel [...]"

"Over (aankondigingen van) de geboorte van Jezus"
Door broeder J. Nugter op 12 maart 2010
Uit de serie: "Studies voor jongeren en jong volwassenen".
Trefwoorden: Geboorte, Jezus Christus

"De Heilige Geest"
Door broeder J. Heijdeman op 4 maart 2007
Uit de serie: "Het werk en de Persoon van de Heilige Geest".
Trefwoorden: Heilige Geest, Rust, Gehoorzaamheid

"[...] als ons gezegd is dat niet te doen. Door de wederGeboorte kunnen wij ons richten op Christus en kunnen wij stoppen met het denken aan de zonden door [...]"

"Geestelijke geboorte"
Door broeder J. Heijdeman op 4 februari 2007
Uit de serie: "Het werk en de Persoon van de Heilige Geest".
Trefwoorden: WederGeboorte, Vlees, Geest

"[...] voor de tweede keer geboren te worden. De tweede Geboorte is het werk van God, er is niets van ons bij. We moeten opnieuw geboren worden anders blijf[...]"