#1: "De Rechabieten"

Door broeder P. van der Lugt op 10 september 2017.

"[...]pelen, maar de Here Jezus Christus bad in de hof van Gethsemane dat niet Zijn wil, maar Gods wil geschiede. Jaazanja: de Heere hoort. God hoort onze GEBEDEN. We mogen al onze zorgen bij de Heere brengen. Jeremia: die de Heere heeft aangesteld. God heeft Zijn Zoon aangesteld om deze wereld te oordelen. Wij vallen echter niet onder het oordeel door [...]"
Trefwoorden: Afgoden, Tent, Namen


#2: "Gebeden van Paulus"

Door broeder G. Vochteloo op 1 november 2015.

"We hebben de Geest van wijsheid nodig om God te kennen en onderscheid te maken. Het hele Woord is voor ons maar niet het hele Woord gaat over ons. De brief aan de Efeziers gaat over de gemeente. God heeft een apart plan met de gemeente. Hij geeft uit Zijn volheid om de inwendige mens ( de nieuwe schepping) te versterken door Zijn Geest. Hij geeft k[...]"
Trefwoorden: GEBEDEN, Gods Geest, Vervuld


#3: "Hosea - Gods gerechtigheid"

Door broeder J. Brouwer op 25 mei 2014.

"[...]et al het leven (Jezus Christus). Israel had Gods goedheid verworpen (Hosea 8:1-3), soevereiniteit (:4), aanbidding (:5-7), almacht (:8-10) en Gods GEBEDEN (:11-14). Gods karakter is goed. De duivel stelt dit ter discussie. Israel handelde zonder God erin te betrekken. Alleen aan Israel was de kennis van de ware God toevertrouwd. Kennis was niet [...]"
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Hosea, Gerechtigheid


#4: "Afgewezen, maar geliefd"

Door broeder F. ter Velde op 15 april 2012.

"[...]n, dan mogen we ook uitzien hoe God zal reageren op ons gebed. Wij bidden vaak en vragen veel aan God, maar vervolgens vergeten we vaak wat we hebben GEBEDEN. De gemeente is de plaats waar we Gods heerlijkheid kunnen zien (ondanks de beperkingen van broeders en zusters). In Gods gemeente vinden we veiligheid en geborgenheid. God laat ons zien wie[...]"
Trefwoorden: Ouderschap, Afwijzing, David


#5: "Sola Scriptura, Christus, Gratia, Fide, Deo Gloria"

Door broeder M. Ezinga op 2 januari 2011.

"[...] en niet door enige eigen verdienste. Ons behoud heeft God alles gekost. Wij hadden recht op de dood, maar ontvangen genade. We kunnen niet door onze GEBEDEN, Bijbelstudies ons behoud verdienen, maar alleen door genade. Alleen door het geloof hebben we toegang tot Gods genade en niet door onze ouders of opvoeding, niet door onze eigen wil en niet[...]"
Trefwoorden: Bijbel, Glorie van God, Geloof


 

Gevonden:

Er zijn 5 preken gevonden over: 'Gebeden'.