Preken over: "Gebed"

"Het leven van Jakob"
Door broeder C. Stier op 5 november 2023
Trefwoorden: Geloof, Gebed, Verzoening

"Habakuks lofzang en aanbidding"
Door broeder J. Nugter op 31 mei 2023
Uit de serie: "De rechtvaardige zal door zijn geloof leven".
Trefwoorden: Habakuk, Gebed, Vreugde

"Habakuks gebed"
Door broeder J. Nugter op 19 april 2023
Uit de serie: "De rechtvaardige zal door zijn geloof leven".
Trefwoorden: Onrecht, Onmatigheid, Ongeloof

"Gebed voor de gemeente"
Door broeder J. Nugter op 5 januari 2020
Trefwoorden: Knielen, Bidden, Opdat

"Een bemoediging"
Door broeder J. Lukasse op 5 november 2017
Trefwoorden: Getuigenis, Overtuiging, Edelmoedig

"[...] vernieuwd. De innerlijke mens wordt gevormd door Gebed en het Woord van God. Wij ervaren nu de lichte last van een ogenblik, maar we verwachten een e[...]"

"De Rechabieten"
Door broeder P. van der Lugt op 10 september 2017
Trefwoorden: Afgoden, Tent, Namen

"[...]chiede. Jaazanja: de Heere hoort. God hoort onze Gebeden. We mogen al onze zorgen bij de Heere brengen. Jeremia: die de Heere heeft aangesteld. God h[...]"

"De ziekte en genezing van Hizkia"
Door broeder P. van der Lugt op 16 juli 2017
Trefwoorden: Koning, Gebed, Juda

"Hoe zouden wij dan leven?"
Door broeder J. Lukasse op 6 november 2016
Trefwoorden: Bidden, Zegen, Vreugde

"[...]e brengen. We mogen de mensen in onze omgeving in Gebed brengen bij onze God. We mogen ook God bekend maken bij de mensen. Biddend met en voor de mens[...]"

"Gebed om genade"
Door broeder P. van der Lugt op 24 juli 2016
Trefwoorden: Onze Vader, Toekomst, Arend

"Vast vertrouwen op God"
Door broeder F. ter Velde op 22 november 2015
Trefwoorden: Nood, Gebed, Geloof

"Gebeden van Paulus"
Door broeder G. Vochteloo op 1 november 2015
Trefwoorden: Gebeden, Gods Geest, Vervuld

"God is getrouw"
Door broeder T. Stier op 8 maart 2015
Trefwoorden: Antisemitisme, Haman, Israel

"[...]het spel nadat ze hadopgeroepen tot vasten en Gebed. En Esther vond genade in de ogen van de koning. Wijontvangen genade als we God opzoek[...]"

"Hart voor Israel"
Door broeder A. Haverkamp op 27 juli 2014
Trefwoorden: Israel, Gebed, Zegen

"Gesterkt in de inwendige mens"
Door broeder G. Vochteloo op 15 juni 2014
Trefwoorden: Heilige Geest, Verzegeling, Woord van God

"[...]n we de brieven van Paulus moeten bestuderen. Het Gebed van Paulus in de brief aan de Efeziers gaat over de inwendige mens, dus niet over uiterlijke t[...]"

"Hosea - Gods gerechtigheid"
Door broeder J. Brouwer op 25 mei 2014
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Hosea, Gerechtigheid

"[...] (:4), aanbidding (:5-7), almacht (:8-10) en Gods Gebeden (:11-14). Gods karakter is goed. De duivel stelt dit ter discussie. Israel handelde zonder G[...]"

"De Geestelijke wapenuitrusting"
Door broeder T. Stier op 11 mei 2014
Trefwoorden: Strijd, Waarheid, Geloof

"[...]es Geestes is het Woord van God. Tenslotte is het Gebed een onderdeel van de geestelijke strijd. Christus is onze Pleitbezorger, maar we behoren ook t[...]"

"Bezorgdheid"
Door broeder P. van der Lugt op 12 januari 2014
Trefwoorden: Bezorgdheid, Vertrouwen op God, Geloof

"[...]fhankelijk van Hem. We mogen dat voortdurend door Gebed bij Hem bekend maken. God wil ons bewaren voor gedachten van bezorgdheid. Hij heeft het beloof[...]"

"Het hart"
Door broeder T. Stier op 25 augustus 2013
Trefwoorden: Hart, Reiniging

"[...]r zichzelf, maar ook voor zijn volk; Israel. Zijn Gebed stemt overeen met de profetie in Ezechiel 36. Verder bad David God om Zijn Geest niet weg te n[...]"

"De laatste tijden"
Door broeder S. van Groningen op 14 juli 2013
Trefwoorden: Wederkomst, Eindtijd, Dwaalleraars

"[...]e ons geloof opbouwen door het Woord van God, het Gebed en de Heilige Geest. De Here Jezus Christus kan ons voor struikelen behoeden. Hij komt! [...]"

"Leven en groeien"
Door broeder W. Evers op 7 juli 2013
Trefwoorden: Groei, Leven, Vrucht dragen

"[...]Woord van God. We blijven in Hem door voortdurend Gebed, door een omgang met God, door ons hart open te leggen voor God. We blijven in Hem door gemeen[...]"

"Bidden en waken in Gethsemane"
Door broeder O. Lohuis op 24 maart 2013
Trefwoorden: Gethsemane, Gebed, Waken

"Mijn Rechter is mijn Redder"
Door broeder N. Groot op 5 augustus 2012
Trefwoorden: Gebed, Verhoring

"[...]eleurstellingen)? Hij doet ons recht! God wil elk Gebed wat Hem verheerlijkt verhoren. God wacht soms lang met het verhoren van ons Gebed; dat staat[...]"

"Het doel van vermanen"
Door broeder J. Nugter op 1 juli 2012
Trefwoorden: Vermaning, Liefde, Reinheid

"[...]ectie. Voordat we elkaar corrigeren, moeten we in Gebed gaan. Paulus vraagt Timoteus anderen te bevelen te stoppen om het evangelie te bedekken met [...]"

"Afgewezen, maar geliefd"
Door broeder F. ter Velde op 15 april 2012
Trefwoorden: Ouderschap, Afwijzing, David

"[...] mogen we ook uitzien hoe God zal reageren op ons Gebed. Wij bidden vaak en vragen veel aan God, maar vervolgens vergeten we vaak wat we hebben Gebede[...]"

"Onderweg naar Gethsemane"
Door broeder J. Nugter op 25 maart 2012
Trefwoorden: Gethsemane, Snoeien, Dienstbaar

"[...] bidt de Here Jezus Christus het Hogepriesterlijk Gebed. De Here Jezus is verheerlijkt opdat zijn Vader verheerlijkt wordt. Wij vragen om een zegen en[...]"

"Het huis van God"
Door broeder P. van den Berg op 13 november 2011
Trefwoorden: Huis, Hogepriester, Gemeente

"[...]door te verlangen naar het zuivere Woord (en door Gebed). Het Woord 'smaakt' naar Christus. De gemeente bestaat uit priesters. Wij zijn geheiligd door[...]"

"Isaac: een beeld van de Here Jezus"
Door broeder P. van der Lugt op 6 februari 2011
Trefwoorden: Isaac, Drie-eenheid, Geloof

"[...]zich zal bekeren tot God. Isaac was een man van Gebed. Hij zocht God op. Hij bracht zijn problemen in Gebed tot God. We mogen voor elkaar, voor onze[...]"

"Sola Scriptura, Christus, Gratia, Fide, Deo Gloria"
Door broeder M. Ezinga op 2 januari 2011
Trefwoorden: Bijbel, Glorie van God, Geloof

"[...], maar ontvangen genade. We kunnen niet door onze Gebeden, Bijbelstudies ons behoud verdienen, maar alleen door genade. Alleen door het geloof hebbe[...]"

"De schepping"
Door broeder P. van der Lugt op 21 november 2010
Trefwoorden: Zaad, Vrucht dragen, Natuur

"[...]s nemen: het Woord van God. We mogen ademen: door Gebed. Door het Woord van God en Gebed zullen we vruchten dragen in ons leven. God wil vreugde geven[...]"

"God is goed"
Door broeder J. Lukasse op 7 november 2010
Trefwoorden: Vergeving, Engelen, Grootheid van God

"[...]nai (de Heer). David herinnerde zich tijdens zijn Gebed wie God is. De Boze herinnert ons aan onze fouten en tekortkomingen, maar God wil graag vergev[...]"

"Het lijden van de tegenwoordige tijd"
Door broeder H. Huijzer op 2 mei 2010
Trefwoorden: Lijden, Soevereiniteit van God

"[...]worden geen keuzes meer gemaakt. God verhoort elk Gebed met een positief antwoord. God is een God van wonderen, maar wij moeten keuzes maken op basis [...]"

"Onze Vader"
Door broeder J. Nugter op 31 januari 2010
Trefwoorden: Abba, Bidden

"[...]en. We kennen het 'onze Vader', maar wat zegt dit Gebed in ons dagelijks leven? Het 'Onze Vader' staat tegenover huichelachtig Gebed. Is ons Gebed een[...]"

"De Here Jezus ziet ons"
Door broeder J.H. Meinema op 15 februari 2009
Trefwoorden: Verdriet, Kamerling, Blijdschap

"[...]Hij kent al onze tranen. Ons verdriet mogen we in Gebed brengen bij God. Hij wil ons antwoorden door Zijn Woord. Toen Arie stierf, heeft hij de dood[...]"