Preken over: "Gaven"

"Het leven zit vol hoogte en dieptepunten"
Door broeder J. Heijdeman op 18 maart 2018
Trefwoorden: Gaven, Innerlijk bewogen, Verlossing

"Volgen"
Door broeder T. Stier op 3 mei 2015
Trefwoorden: Volgen, Genezing, Liefde

"[...]Andreas geroepen door de Here Jezus Christus. Zij Gaven direct gehoor en volgden Hem. Wij kunnen in beslag genomen worden door het werk voor de Here J[...]"

"Pinksteren: Gods belofte heerlijk vervuld"
Door broeder L. Heijboer op 8 juni 2014
Trefwoorden: Gave van de Heilige Geest, Belofte, Gemeente

"[...]s gave ontvangen. Er is geen belofte dat wij alle Gaven zullen ontvangen. God heeft Zijn Geest gegeven, zodat wij door Zijn Geest, Hem liefhebben en [...]"

"Het hart"
Door broeder T. Stier op 25 augustus 2013
Trefwoorden: Hart, Reiniging

"[...]tus om ons hart en niet om onze woorden, daden of Gaven/talenten. Het gaat om wat uit ons hart komt, maar we worden ook opgeroepen om ons hart te bewa[...]"

"Onderweg naar Gethsemane"
Door broeder J. Nugter op 25 maart 2012
Trefwoorden: Gethsemane, Snoeien, Dienstbaar

"[...]at is beter voor de ander, voor de gemeente? Onze Gaven hebben wij ontvangen om de ander te dienen. Daarna vertroost de Here Jezus ons dat wij Hem w[...]"

"Een nieuw begin"
Door broeder J. Brouwer op 27 november 2011
Trefwoorden: Nicodemus, Nieuw begin, Schuld

"[...] Daarom mogen we altijd alles van Hem verwachten (Gaven die van boven komen). Er is wijsheid die van boven komt. Die wijsheid is rein, vol vrede, vrie[...]"

"De Heilige Geest is in ons hart uitgestort"
Door broeder P. van der Lugt op 23 mei 2010
Trefwoorden: Profetie, Heilige Geest, Pinksteren

"[...]n vreemde talen. Tijdens de Pinksterdag kwamen de Gaven van het spreken in vreemde talen en profeteren tot uiting. Profeteren is spreken namens God. P[...]"

"Het lijden van de tegenwoordige tijd"
Door broeder H. Huijzer op 2 mei 2010
Trefwoorden: Lijden, Soevereiniteit van God

"[...] eerder. Wij geloven dat God soeverein is; dat de Gaven van de Heilige Geest onderworpen zijn aan Gods soevereiniteit, God hoort elk gebed en beantwoo[...]"