#1: "Het leven zit vol hoogte en dieptepunten"

Door broeder J. Heijdeman op 18 maart 2018.
Trefwoorden: GAVEN, Innerlijk bewogen, Verlossing


#2: "Volgen"

Door broeder T. Stier op 3 mei 2015.

"Tijdens het vissen werden Petrus en Andreas geroepen door de Here Jezus Christus. Zij GAVEN direct gehoor en volgden Hem. Wij kunnen in beslag genomen worden door het werk voor de Here Jezus Christus en de Heer van het werk vergeten. De Here Jezus wil dat wij allereerst bij Hem komen om te rusten, daarna gaat het om het actief deelnemen aan het vol[...]"
Trefwoorden: Volgen, Genezing, Liefde


#3: "Pinksteren: Gods belofte heerlijk vervuld"

Door broeder L. Heijboer op 8 juni 2014.

"[...]et werk van Christus. Het gaat om Hem, niet om de bijzondere tekenen. Wij hebben de Heilige Geest als gave ontvangen. Er is geen belofte dat wij alle GAVEN zullen ontvangen. God heeft Zijn Geest gegeven, zodat wij door Zijn Geest, Hem liefhebben en Hem willen volgen. Wij zijn zeer rijk, omdat we Gods Geest hebben ontvangen. Petrus haalde in zijn [...]"
Trefwoorden: Gave van de Heilige Geest, Belofte, Gemeente


#4: "Het hart"

Door broeder T. Stier op 25 augustus 2013.

"[...]l ontvangen, dan zullen zij als evangelisten uittrekken in de wereld. Het gaat de Here Jezus Christus om ons hart en niet om onze woorden, daden of GAVEN/talenten. Het gaat om wat uit ons hart komt, maar we worden ook opgeroepen om ons hart te bewaren voor allerlei zonden. De Here Jezus Christus wil gemeenschap met ons hebben. Hij verlangt naar h[...]"
Trefwoorden: Hart, Reiniging


#5: "Onderweg naar Gethsemane"

Door broeder J. Nugter op 25 maart 2012.

"[...] voor Zijn lijden dat het beter is voor ons als Hij zou sterven. Wij denken veel aan onszelf, maar wat is beter voor de ander, voor de gemeente? Onze GAVEN hebben wij ontvangen om de ander te dienen. Daarna vertroost de Here Jezus ons dat wij Hem weer spoedig zullen zien, maar tot die tijd ontmoeten wij Hem in Zijn Woord. Hij wil een relatie met [...]"
Trefwoorden: Gethsemane, Snoeien, Dienstbaar


#6: "Een nieuw begin"

Door broeder J. Brouwer op 27 november 2011.

"[...]s leven. We mogen met vast vertrouwen Hem navolgen. God verandert nooit. Hij blijft altijd Dezelfde. Daarom mogen we altijd alles van Hem verwachten (GAVEN die van boven komen). Er is wijsheid die van boven komt. Die wijsheid is rein, vol vrede, vriendelijk, gezeglijk, vol van ontferming, vol van ontferming, vol van goede vruchten, onpartijdig, ong[...]"
Trefwoorden: Nicodemus, Nieuw begin, Schuld


#7: "De Heilige Geest is in ons hart uitgestort"

Door broeder P. van der Lugt op 23 mei 2010.

"[...] De Israelieten hadden het Woord ontvangen in hun eigen taal, maar God sprak nu door de discipelen in vreemde talen. Tijdens de Pinksterdag kwamen de GAVEN van het spreken in vreemde talen en profeteren tot uiting. Profeteren is spreken namens God. Petrus gaf aan dat er een voorproefje gebeurde van de profetie van Joel. De beloften in deze profetie[...]"
Trefwoorden: Profetie, Heilige Geest, Pinksteren


#8: "Het lijden van de tegenwoordige tijd"

Door broeder H. Huijzer op 2 mei 2010.

"[...]len delen in Zijn heerlijkheid naar het lichaam als de Here Jezus verschijnt in heerlijkheid en niet eerder. Wij geloven dat God soeverein is; dat de GAVEN van de Heilige Geest onderworpen zijn aan Gods soevereiniteit, God hoort elk gebed en beantwoordt naar zijn soevereine wil en dat onze heerlijkheid naar geest en lichaam niet in de tegenwoordige[...]"
Trefwoorden: Lijden, Soevereiniteit van God


 

Gevonden:

Er zijn 8 preken gevonden over: 'Gaven'.