#1: "Pinksteren: Gods belofte heerlijk vervuld"

Door broeder L. Heijboer op 8 juni 2014.

"De Here Jezus Christus had beloofd de Heilige Geest uit te storten. De Heilige Geest werd uitgestort op het Joodse Pinksterfeest, het Wekenfeest. Pinksteren is de vervulling van het werk van Christus. Het gaat om Hem, niet om de bijzondere tekenen. Wij hebben de Heilige Geest als gave ontvangen. Er is geen belofte dat wij alle gaven zullen ontvange[...]"
Trefwoorden: GAVE VAN DE HEILIGE GEEST, Belofte, Gemeente


#2: "De Heilige Geest is in ons hart uitgestort"

Door broeder P. van der Lugt op 23 mei 2010.

"[...]ven in plaats van de dood. De belofte van de Vader heeft te maken met kracht uit de hoge, met de verkondiging van het evangelie, met de werking en de GAVE VAN DE HEILIGE GEEST. De discipelen begonnen bestaande talen te spreken. De Israelieten hadden het Woord ontvangen in hun eigen taal, maar God sprak nu door de discipelen in vreemde talen. Tijden[...]"
Trefwoorden: Profetie, Heilige Geest, Pinksteren


 

Gevonden:

Er zijn 2 preken gevonden over: 'Gave van de Heilige Geest'.