Preken over: "Gave"

"Laat het woord van Christus rijkelijk in u wonen!"
Door broeder G. Vochteloo op 11 april 2021
Trefwoorden: Woord van God, OverGave, Dankzegging

"De Gave van God"
Door broeder D. Steenhuis op 24 november 2019
Trefwoorden: Bedekking, Geschenk, Openbaring

"Het leven zit vol hoogte en dieptepunten"
Door broeder J. Heijdeman op 18 maart 2018
Trefwoorden: Gaven, Innerlijk bewogen, Verlossing

"Hij Die is, Die was, en Die komt"
Door broeder B. van den Bosch op 27 oktober 2017
Trefwoorden: Gezalfde, Wederkomst, Kust de Zoon

"[...]us en onze zonden belijden. Bekering betekent overGave en het breken met de huidige wereld. De vrouw uit Lukas 7 liet dit zien. Zij mocht komen tot Ch[...]"

"Overgave"
Door broeder G. van Wijngaarden op 23 april 2017
Trefwoorden: Toewijding, OverGave, Verlangend

"Charismatische verleidingen"
Door broeder B. van Twillert op 15 maart 2017
Uit de serie: "Geestelijke verleidingen in de eindtijd".
Trefwoorden: Heilige Geest, Gave van de Geest, Geest der Waarheid

"Volgen"
Door broeder T. Stier op 3 mei 2015
Trefwoorden: Volgen, Genezing, Liefde

"[...]Andreas geroepen door de Here Jezus Christus. Zij Gaven direct gehoor en volgden Hem. Wij kunnen in beslag genomen worden door het werk voor de Here J[...]"

"Pinksteren: Gods belofte heerlijk vervuld"
Door broeder L. Heijboer op 8 juni 2014
Trefwoorden: Gave van de Heilige Geest, Belofte, Gemeente

"[...]jzondere tekenen. Wij hebben de Heilige Geest als Gave ontvangen. Er is geen belofte dat wij alle Gaven zullen ontvangen. God heeft Zijn Geest gegeve[...]"

"Het hart"
Door broeder T. Stier op 25 augustus 2013
Trefwoorden: Hart, Reiniging

"[...]tus om ons hart en niet om onze woorden, daden of Gaven/talenten. Het gaat om wat uit ons hart komt, maar we worden ook opgeroepen om ons hart te bewa[...]"

"Het Kado van God"
Door broeder J. Heijdeman op 23 december 2012
Trefwoorden: Kerst, Dankbaarheid, Gave

"Onderweg naar Gethsemane"
Door broeder J. Nugter op 25 maart 2012
Trefwoorden: Gethsemane, Snoeien, Dienstbaar

"[...]at is beter voor de ander, voor de gemeente? Onze Gaven hebben wij ontvangen om de ander te dienen. Daarna vertroost de Here Jezus ons dat wij Hem w[...]"

"Een nieuw begin"
Door broeder J. Brouwer op 27 november 2011
Trefwoorden: Nicodemus, Nieuw begin, Schuld

"[...] Daarom mogen we altijd alles van Hem verwachten (Gaven die van boven komen). Er is wijsheid die van boven komt. Die wijsheid is rein, vol vrede, vrie[...]"

"Opruimen"
Door broeder J. Nugter op 18 september 2011
Trefwoorden: Opruimen, Kruis, Vrijmoedigheid

"[...]d ons wil doorgronden, met andere woorden een overGave aan God. In ons leven is het regelmatig nodig om opruiming te houden. Koning Hizkia hield oprui[...]"

"De weg van de goddelozen / die rechtvaardig zijn"
Door broeder J.H. Meinema op 27 maart 2011
Trefwoorden: Vertrouwen, Verwachting, OverGave

"De Heilige Geest is in ons hart uitgestort"
Door broeder P. van der Lugt op 23 mei 2010
Trefwoorden: Profetie, Heilige Geest, Pinksteren

"[...]kondiging van het evangelie, met de werking en de Gave van de Heilige Geest. De discipelen begonnen bestaande talen te spreken. De Israelieten hadden [...]"

"De rust die alleen Jezus geven kan"
Door broeder G. van Wijngaarden op 9 mei 2010
Trefwoorden: OverGave

"Het lijden van de tegenwoordige tijd"
Door broeder H. Huijzer op 2 mei 2010
Trefwoorden: Lijden, Soevereiniteit van God

"[...] eerder. Wij geloven dat God soeverein is; dat de Gaven van de Heilige Geest onderworpen zijn aan Gods soevereiniteit, God hoort elk gebed en beantwoo[...]"

"Een nieuw begin"
Door broeder B. van den Bosch op 3 januari 2010
Trefwoorden: OverGave, Bekering

"[...]n God te dienen. Bekering betekent een totale overGave aan God. Na een volledige overGave zullen we God weer ervaren in ons leven, maar de problemen e[...]"