#1: "De Gave van God"

Door broeder D. Steenhuis op 24 november 2019.
Trefwoorden: Bedekking, Geschenk, Openbaring


#2: "Het leven zit vol hoogte en dieptepunten"

Door broeder J. Heijdeman op 18 maart 2018.
Trefwoorden: GAVEn, Innerlijk bewogen, Verlossing


#3: "Hij Die is, Die was, en Die komt"

Door broeder B. van der Bosch op 27 oktober 2017.

"[...]t nodig hebben en leven erop los, maar wij hebben de Here Jezus nodig, we moeten knielen voor Christus en onze zonden belijden. Bekering betekent overGAVE en het breken met de huidige wereld. De vrouw uit Lukas 7 liet dit zien. Zij mocht komen tot Christus zoals ze was, zonder voorwaarden vooraf. Gods plan is en zal volledig worden uitgevoerd. De [...]"
Trefwoorden: Gezalfde, Wederkomst, Kust de Zoon


#4: "Overgave"

Door broeder G. van Wijngaarden op 23 april 2017.
Trefwoorden: Toewijding, OverGAVE, Verlangend


#5: "Charismatische verleidingen"

Door broeder B. van Twillert op 15 maart 2017.
Uit de serie: "Geestelijke verleidingen in de eindtijd".
Trefwoorden: Heilige Geest, GAVE van de Geest, Geest der Waarheid


#6: "Volgen"

Door broeder T. Stier op 3 mei 2015.

"Tijdens het vissen werden Petrus en Andreas geroepen door de Here Jezus Christus. Zij GAVEn direct gehoor en volgden Hem. Wij kunnen in beslag genomen worden door het werk voor de Here Jezus Christus en de Heer van het werk vergeten. De Here Jezus wil dat wij allereerst bij Hem komen om te rusten, daarna gaat het om het actief deelnemen aan het vol[...]"
Trefwoorden: Volgen, Genezing, Liefde


#7: "Pinksteren: Gods belofte heerlijk vervuld"

Door broeder L. Heijboer op 8 juni 2014.

"[...]et Wekenfeest. Pinksteren is de vervulling van het werk van Christus. Het gaat om Hem, niet om de bijzondere tekenen. Wij hebben de Heilige Geest als GAVE ontvangen. Er is geen belofte dat wij alle GAVEn zullen ontvangen. God heeft Zijn Geest gegeven, zodat wij door Zijn Geest, Hem liefhebben en Hem willen volgen. Wij zijn zeer rijk, omdat we Gods[...]"
Trefwoorden: GAVE van de Heilige Geest, Belofte, Gemeente


#8: "Het hart"

Door broeder T. Stier op 25 augustus 2013.

"[...]l ontvangen, dan zullen zij als evangelisten uittrekken in de wereld. Het gaat de Here Jezus Christus om ons hart en niet om onze woorden, daden of GAVEn/talenten. Het gaat om wat uit ons hart komt, maar we worden ook opgeroepen om ons hart te bewaren voor allerlei zonden. De Here Jezus Christus wil gemeenschap met ons hebben. Hij verlangt naar h[...]"
Trefwoorden: Hart, Reiniging


#9: "Het Kado van God"

Door broeder J. Heijdeman op 23 december 2012.
Trefwoorden: Kerst, Dankbaarheid, GAVE


#10: "Onderweg naar Gethsemane"

Door broeder J. Nugter op 25 maart 2012.

"[...] voor Zijn lijden dat het beter is voor ons als Hij zou sterven. Wij denken veel aan onszelf, maar wat is beter voor de ander, voor de gemeente? Onze GAVEn hebben wij ontvangen om de ander te dienen. Daarna vertroost de Here Jezus ons dat wij Hem weer spoedig zullen zien, maar tot die tijd ontmoeten wij Hem in Zijn Woord. Hij wil een relatie met [...]"
Trefwoorden: Gethsemane, Snoeien, Dienstbaar


#11: "Een nieuw begin"

Door broeder J. Brouwer op 27 november 2011.

"[...]s leven. We mogen met vast vertrouwen Hem navolgen. God verandert nooit. Hij blijft altijd Dezelfde. Daarom mogen we altijd alles van Hem verwachten (GAVEn die van boven komen). Er is wijsheid die van boven komt. Die wijsheid is rein, vol vrede, vriendelijk, gezeglijk, vol van ontferming, vol van ontferming, vol van goede vruchten, onpartijdig, ong[...]"
Trefwoorden: Nicodemus, Nieuw begin, Schuld


#12: "Opruimen"

Door broeder J. Nugter op 18 september 2011.

"[...]e psalm begint met de erkenning dat God ons doorgrondt (kennis). De psalm eindigt met de vraag of God ons wil doorgronden, met andere woorden een overGAVE aan God. In ons leven is het regelmatig nodig om opruiming te houden. Koning Hizkia hield opruiming, hoewel hij slechts 25 jaar oud was. Hij koos te leven voor de Heere en niet alleen te geloven [...]"
Trefwoorden: Opruimen, Kruis, Vrijmoedigheid


#13: "De weg van de goddelozen / die rechtvaardig zijn"

Door broeder J.H. Meinema op 27 maart 2011.
Trefwoorden: Vertrouwen, Verwachting, OverGAVE


#14: "De Heilige Geest is in ons hart uitgestort"

Door broeder P. van der Lugt op 23 mei 2010.

"[...]ven in plaats van de dood. De belofte van de Vader heeft te maken met kracht uit de hoge, met de verkondiging van het evangelie, met de werking en de GAVE van de Heilige Geest. De discipelen begonnen bestaande talen te spreken. De Israelieten hadden het Woord ontvangen in hun eigen taal, maar God sprak nu door de discipelen in vreemde talen. Tijden[...]"
Trefwoorden: Profetie, Heilige Geest, Pinksteren


#15: "De rust die alleen Jezus geven kan"

Door broeder G. van Wijngaarden op 9 mei 2010.

"De Here Jezus deed de uitnodiging aan een groep gelovige Joden. Wanneer zijn we belast? Iedereen kent moeite in zijn leven. Een last in het leven belemmert het leven met God. Een last gaat veel verder dan moeite in het leven. Een last is niet zelf te dragen. Een last kan veroorzaakt worden door allerlei wetten, die het zicht op het behoud belemmere[...]"
Trefwoorden: OverGAVE


#16: "Het lijden van de tegenwoordige tijd"

Door broeder H. Huijzer op 2 mei 2010.

"[...]len delen in Zijn heerlijkheid naar het lichaam als de Here Jezus verschijnt in heerlijkheid en niet eerder. Wij geloven dat God soeverein is; dat de GAVEn van de Heilige Geest onderworpen zijn aan Gods soevereiniteit, God hoort elk gebed en beantwoordt naar zijn soevereine wil en dat onze heerlijkheid naar geest en lichaam niet in de tegenwoordige[...]"
Trefwoorden: Lijden, Soevereiniteit van God


#17: "Een nieuw begin"

Door broeder B. van der Bosch op 3 januari 2010.

"[...]ie met God lijkt er niet te zijn. Samuel riep de Israelieten op om zich volkomen te bekeren en alleen God te dienen. Bekering betekent een totale overGAVE aan God. Na een volledige overGAVE zullen we God weer ervaren in ons leven, maar de problemen en de strijd blijven in ons leven. De Israelieten vernederden zich, verootmoedigden zich. Durven wij [...]"
Trefwoorden: OverGAVE, Bekering


 

Gevonden:

Er zijn 17 preken gevonden over: 'Gave'.