#1: "Het feest der bazuinen (gedachtenis)"

Door broeder P. van der Lugt op 16 september 2012.

"Vanavond was het Joodse Nieuwjaar wat ingeleid werd door het blazen van de sjofar. De sjofar wijst op de heiligheid van God. Het was een dag van gedenken als inleiding tot Grote Verzoendag: wie zijn wij tegenover de heilige God? Isra?l moest op het Pascha gedenken aan de uittocht uit Egypte. Toen heeft God laten zien dat alleen uit genade Isra?l v[...]"
Trefwoorden: FEESTEN, Bevrijding, Bazuin


#2: "De feesten des HEEREN: Loofhuttenfeest"

Door broeder H. van de Lagemaat op 6 juni 2012.
Uit de serie: "De FEESTEN des HEEREN".
Trefwoorden: FEESTEN, Loofhuttenfeest, Soekkot


#3: "De feesten des HEEREN: Jom Kippoer"

Door broeder H. van de Lagemaat op 4 april 2012.
Uit de serie: "De FEESTEN des HEEREN".
Trefwoorden: Jom Kippoer, Verzoening


#4: "Wat Bijbelse namen over de Here Jezus vertellen"

Door broeder P. van der Lugt op 18 maart 2012.

"[...]ettend veel gekost. Adonia: mijn Heere is Jaweh. De Here Jezus Christus is Knecht van God geworden. Haggith: feestelijkheid. De Joden moesten zeven FEESTEN houden en bij elk feest hoorden offers, die wijzen naar het offer: de Here Jezus. Door Zijn offer kunnen wij feestvieren. Sefatja: geoordeeld door Jaweh. De Here Jezus Christus is veroordeel[...]"
Trefwoorden: Geliefde, Knecht, Pasen


#5: "De feesten des HEEREN: Dag des Geklanks"

Door broeder H. van de Lagemaat op 7 maart 2012.
Uit de serie: "De FEESTEN des HEEREN".
Trefwoorden: Bazuin, FEESTEN


#6: "De feesten des HEEREN: Pinksteren"

Door broeder H. van de Lagemaat op 1 februari 2012.
Uit de serie: "De FEESTEN des HEEREN".
Trefwoorden: FEESTEN, Shevoeoot, Pinksteren


#7: "De feesten des HEEREN: Eerstelingen"

Door broeder H. van de Lagemaat op 4 januari 2012.
Uit de serie: "De FEESTEN des HEEREN".
Trefwoorden: FEESTEN, HEREN, Eerstelingen


#8: "De feesten des HEEREN: de ongezuurde broden"

Door broeder H. van de Lagemaat op 7 december 2011.
Uit de serie: "De FEESTEN des HEEREN".
Trefwoorden: FEESTEN, Ongezuurd, Brood


#9: "De feesten des HEEREN: Pesach "

Door broeder H. van de Lagemaat op 2 november 2011.
Uit de serie: "De FEESTEN des HEEREN".
Trefwoorden: FEESTEN, Pasen, Pesach


#10: "De feesten des HEEREN: Sabbat"

Door broeder H. van de Lagemaat op 5 oktober 2011.
Uit de serie: "De FEESTEN des HEEREN".
Trefwoorden: FEESTEN, HEREN, Sabbat


#11: "De feesten des HEEREN: Inleiding"

Door broeder H. van de Lagemaat op 7 september 2011.
Uit de serie: "De FEESTEN des HEEREN".
Trefwoorden: FEESTEN


#12: "Loofhuttenfeest; louter vreugde"

Door broeder T. Stier op 26 september 2010.

"Het Loofhuttenfeest is ??n van de FEESTEN van de Here. De Here staat centraal en niet wijzelf. Het gaat om de verheerlijking van Zijn Naam. Wij mogen ons verheugen in de Naam van de Heer, om de zegen die de Here ons geeft, om de verzoening door de Here Jezus. De Here heeft ons overvloed gegeven, maar Hij heeft ons ook kwaliteit gegeven; wij mogen H[...]"
Trefwoorden: FEESTEN, Vreugde, Loofhuttenfeest


 

Gevonden:

Er zijn 12 preken gevonden over: 'Feesten'.