#1: "De Heere God is nog steeds dezelfde"

Door broeder J. Nugter op 16 september 2018.
Trefwoorden: Berg, Ontzag, Ontwikkelen


#2: "Wilde ezel"

Door broeder J. Heijdeman op 27 september 2015.

"Ismael wordt vergeleken met een wilde EZEL: hij schopt of hij wordt geschopt. Een EZEL is koppig en eigenwijs. In hoeverre lijken wij op een EZEL? Een EZEL stoot zich niet twee keer aan dEZELfde steen. Een EZEL is vaker slimmer dan een mens. We kennen Gods Woord, maar wij hebben vaak allerlei redenen om niet te handelen naar Gods inzicht. Wij wille[...]"
Trefwoorden: EZEL, God dienen, Eerstgeboren


#3: "Deze Jezus"

Door broeder B. van Twillert op 17 mei 2015.

"[...]naar de hemel staren bij de opname van de Here Jezus Christus. Zij verwachtten hun verlossing. Het was een intieme gebeurtenis. De Here Jezus zal op dEZELfde wijze terugkomen voor de gelovigen. Petrus sprak over 'deze Jezus die gij gekruisigd hebt'. De Here Jezus zal voor Israel terugkomen als gekruisigde. Hij zal dan komen met grote macht en maje[...]"
Trefwoorden: Jezus, Opname, Wederkomst


#4: "Hosanna! Gezegend Hij Die komt!"

Door broeder A. Haverkamp op 13 april 2014.

"In Bethfage (huis der vijgen) werden de discipelen gestuurd om een EZELin te halen met de boodschap dat de Meester het nodig had. Wat heeft God van ons genomen, omdat Hij het nodig had? We kunnen ons hart geven aan God, maar hebben wij ons leven toevertrouwd aan God? God vraagt of we bereid zijn, niet of wij geschikt zijn. God maakt ons geschikt. D[...]"
Trefwoorden: Psalmzondag, Hosanna


#5: "Hosea - Gods heilige liefde"

Door broeder J. Brouwer op 29 september 2013.

"[...] godsdienst. Het eerste hoofdstuk gaat over de overspelige vrouw en haar trouwe echtgenoot. Het was een pijnlijke ervaring voor Hosea. God ervaarde dEZELfde pijn. Het resultaat waren bittere vruchten wat terug te vinden is in de namen van de kinderen: Jizreel, God verstrooit, God grijpt in, Lo-Rachama, geen ontferming, geen medelijden, God trekt z[...]"
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Hosea, Gods Hart, Gods Karakter


#6: "David als beeld van de Here Jezus Christus"

Door broeder P. van der Lugt op 15 september 2013.

"[...] dan zegt God "deze is het". Na de doop van Here Jezus Christus zei God: "Dit is Mijn geliefde Zoon". David ging op weg naar de troon gezeten op een EZEL (met een geitenbok, brood en wijn) als voorafschaduwing van de Here Jezus Christus. Hij is gekomen als zondoffer voor ons.[...]"
Trefwoorden: Samuel, David, Saul


#7: "Worstelen totdat ..."

Door broeder J. Nugter op 4 augustus 2013.

"[...]d van de ongelovigen. Hij richtte zich op het leven van de ongelovigen in plaats van op de Here Jezus Christus. Jaloersheid richt je uiteindelijk op jEZELf. Asaf worstelde, totdat hij Gods heiligdom inging. Door het Woord van God kunnen wij Gods heiligdom binnengaan. In Zijn heiligdom kan God ons vrede geven. We maken ons druk over veel dingen, maa[...]"
Trefwoorden: Jaloezie, Strijd, Leven


#8: "Advent; Hij komt!"

Door broeder P. van der Lugt op 11 december 2011.

"[...] Hij heeft ons gezegend met alle geestelijke zegeningen. We moeten ons richten op de komst van de Here Jezus. Lukas 24, Handelingen 1; Hij komt op dEZELfde wijze als Hij is opgevaren! Hij zal voor Israel terugkomen op de Olijfberg. Openbaring 1:7, Matheus 24:30,31. Israel zal rouw bedrijven als de Here terugkomt op de Olijfberg. 1 Thess. 4: 15 to[...]"
Trefwoorden: Verwachting, Wederkomst, Jezus komt


#9: "Een nieuw begin"

Door broeder J. Brouwer op 27 november 2011.

"[...]anden. Wij mogen volkomen vertrouwen op Zijn leiding in ons leven. We mogen met vast vertrouwen Hem navolgen. God verandert nooit. Hij blijft altijd DEZELfde. Daarom mogen we altijd alles van Hem verwachten (gaven die van boven komen). Er is wijsheid die van boven komt. Die wijsheid is rein, vol vrede, vriendelijk, gezeglijk, vol van ontferming, vo[...]"
Trefwoorden: Nicodemus, Nieuw begin, Schuld


#10: "Verandering"

Door broeder J. Heijdeman op 9 oktober 2011.

"[...]meente inspireert andere gelovigen. Wij zijn een voorbeeld voor onze kinderen in het gaan naar de samenkomsten. De dagen in de week gaan 'altijd' op dEZELfde manier voorbij. Voordat we het in de gaten hebben is de dag weer voorbij zonder dat er ons hebben laten veranderen door Gods Geest. We nemen ons dan voor om onszelf iets meer in te spannen om [...]"
Trefwoorden: Verandering, Geest


#11: "Verleidingen: de spiegel van Jacobus"

Door broeder C. Spek op 19 december 2010.

"[...] De slang wil ons niet begrijpen, maar grijpen. De verleidingen komen geleidelijk ons leven binnen. Ook de Here Jezus wordt op de proef gesteld op dEZELfde manier als Eva werd beproefd. De Here Jezus neemt rigoureus afstand van wat de duivel zei. De Here Jezus richtte Zich op God. Omdat de Here Jezus alles heeft meegemaakt, maar zonder te zondige[...]"
Trefwoorden: Verleiding, Slang, Verslaving


#12: "De intocht van de Here Jezus in Jeruzalem"

Door broeder C. van Aalsburg op 28 maart 2010.

"[...]g 2 blinden worden genezen Matt 20:29 t/m34.

Matt 26:6 t/m 12 en Joh 12: 1 t/m 7 Maria zalft de Here Jezus. De Here Jezus rijdt op een EZEL. Hij, de Vredevorst. De romeinen rijden op paarden. De mensen roepen Hosanna, er zit spanning in. Ze verwachten, hopen dat Hij hen van de Romeinen zal verlossen. Hij wil Jeruzalem vrede aanbren[...]"
Trefwoorden: Jeruzalem, Pasen


 

Gevonden:

Er zijn 12 preken gevonden over: 'Ezel'.