Preken over: "Ezel"

"De Koning van Sion komt / Intocht in Jeruzalem"
Door broeder J. Nugter op 5 april 2020
Trefwoorden: Profetie, Hosanna, Ezel

"De Heere God is nog steeds dezelfde"
Door broeder J. Nugter op 16 september 2018
Trefwoorden: Berg, Ontzag, Ontwikkelen

"Wilde ezel"
Door broeder J. Heijdeman op 27 september 2015
Trefwoorden: Ezel, God dienen, Eerstgeboren

"Ismael wordt vergeleken met een wilde Ezel: hij schopt of hij wordt geschopt. Een Ezel is koppig en eigenwijs. In hoeverre lijken wij op een Ezel? Een[...]"

"Deze Jezus"
Door broeder B. van Twillert op 17 mei 2015
Trefwoorden: Jezus, Opname, Wederkomst

"[...]as een intieme gebeurtenis. De Here Jezus zal op dEzelfde wijze terugkomen voor de gelovigen. Petrus sprak over 'deze Jezus die gij gekruisigd hebt'.[...]"

"Hosanna! Gezegend Hij Die komt!"
Door broeder A. Haverkamp op 13 april 2014
Trefwoorden: Psalmzondag, Hosanna

"[...] der vijgen) werden de discipelen gestuurd om een Ezelin te halen met de boodschap dat de Meester het nodig had. Wat heeft God van ons genomen, omdat [...]"

"Hosea - Gods heilige liefde"
Door broeder J. Brouwer op 29 september 2013
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Hosea, Gods Hart, Gods Karakter

"[...] een pijnlijke ervaring voor Hosea. God ervaarde dEzelfde pijn. Het resultaat waren bittere vruchten wat terug te vinden is in de namen van de kindere[...]"

"David als beeld van de Here Jezus Christus"
Door broeder P. van der Lugt op 15 september 2013
Trefwoorden: Samuel, David, Saul

"[...]. David ging op weg naar de troon gezeten op een Ezel (met een geitenbok, brood en wijn) als voorafschaduwing van de Here Jezus Christus. Hij is geko[...]"

"Worstelen totdat ..."
Door broeder J. Nugter op 4 augustus 2013
Trefwoorden: Jaloezie, Strijd, Leven

"[...]s Christus. Jaloersheid richt je uiteindelijk op jEzelf. Asaf worstelde, totdat hij Gods heiligdom inging. Door het Woord van God kunnen wij Gods heil[...]"

"Advent; Hij komt!"
Door broeder P. van der Lugt op 11 december 2011
Trefwoorden: Verwachting, Wederkomst, Jezus komt

"[...]Here Jezus. Lukas 24, Handelingen 1; Hij komt op dEzelfde wijze als Hij is opgevaren! Hij zal voor Israel terugkomen op de Olijfberg. Openbaring 1:7, [...]"

"Een nieuw begin"
Door broeder J. Brouwer op 27 november 2011
Trefwoorden: Nicodemus, Nieuw begin, Schuld

"[...]navolgen. God verandert nooit. Hij blijft altijd DEzelfde. Daarom mogen we altijd alles van Hem verwachten (gaven die van boven komen). Er is wijsheid[...]"

"Verandering"
Door broeder J. Heijdeman op 9 oktober 2011
Trefwoorden: Verandering, Geest

"[...]menkomsten. De dagen in de week gaan 'altijd' op dEzelfde manier voorbij. Voordat we het in de gaten hebben is de dag weer voorbij zonder dat er ons h[...]"

"Verleidingen: de spiegel van Jacobus"
Door broeder C. Spek op 19 december 2010
Trefwoorden: Verleiding, Slang, Verslaving

"[...] Ook de Here Jezus wordt op de proef gesteld op dEzelfde manier als Eva werd beproefd. De Here Jezus neemt rigoureus afstand van wat de duivel zei. D[...]"

"De intocht van de Here Jezus in Jeruzalem"
Door broeder C. van Aalsburg op 28 maart 2010
Trefwoorden: Jeruzalem, Pasen

"[...]a zalft de Here Jezus. De Here Jezus rijdt op een Ezel. Hij, de Vredevorst. De romeinen rijden op paarden. De mensen roepen Hosanna, er zit spanning i[...]"