#1: "De waarde van één"

Door broeder J. Lukasse op 8 november 2015.

"Er is feest in de hemel als een zondaar zich bekeert: een schaap van de honderd, een schelling van de tien en een zoon van de twee (Luk. 15). De waarde van een in de ogen van God is zeer groot. Filipus wordt geroepen uit de gezegende bediening in Samaria naar een eenzame weg midden op de dag om het evangelie te brengen aan een persoon: de kamerlin[...]"
Trefwoorden: Iedereen is kostbaar, Bekering, EVANGELISATIE


#2: "De tijdgeest"

Door broeder S. van Groningen op 6 april 2014.

"[...]n de tijdsgeest dienst niet te heersen over het Woord. 'U hebt Mijn naam niet verloochend.' Jezus: de Naam boven alle naam. Door de tijdsgeest staat EVANGELISATIE onder druk. Mensen kunnen alleen behouden worden door de Naam van Jezus Christus. God is liefde, maar tolereert geen zonden net als in de dagen van Noach. 'U hebt het bevel bewaard om Mi[...]"
Trefwoorden: Woord van God, Jezus Christus, Volharding


#3: "God heeft een tijd voor alle dingen"

Door broeder H. Frinsel op 2 juni 2013.

"Niet onze tijd, maar Zijn tijd.
Niet onze manieren, maar Zijn manier.
Niet onze wegen, maar Zijn weg.
Wij zijn beperkt, maar God overziet alle dingen over alle tijden.[...]"
Trefwoorden: Tijd, Vertrouwen, EVANGELISATIE


#4: "Het huis van God"

Door broeder P. van den Berg op 13 november 2011.

"[...]cht van de Geest. Ons leven, ons lichaam vormt een levend offer. Elkaar liefhebben, goed doen voor elkaar zijn offers. Het vertellen van Gods genade (EVANGELISATIE), dankzegging en lofprijzing zijn ook offers aan God. [...]"
Trefwoorden: Huis, Hogepriester, Gemeente


 

Gevonden:

Er zijn 4 preken gevonden over: 'Evangelisatie'.