Preken over: "Evangelisatie"

"De waarde van één"
Door broeder J. Lukasse op 8 november 2015
Trefwoorden: Iedereen is kostbaar, Bekering, Evangelisatie

"De tijdgeest"
Door broeder S. van Groningen op 6 april 2014
Trefwoorden: Woord van God, Jezus Christus, Volharding

"[...]de Naam boven alle naam. Door de tijdsgeest staat Evangelisatie onder druk. Mensen kunnen alleen behouden worden door de Naam van Jezus Christus. God [...]"

"God heeft een tijd voor alle dingen"
Door broeder H. Frinsel op 2 juni 2013
Trefwoorden: Tijd, Vertrouwen, Evangelisatie

"Het huis van God"
Door broeder P. van den Berg op 13 november 2011
Trefwoorden: Huis, Hogepriester, Gemeente

"[...]lkaar zijn offers. Het vertellen van Gods genade (Evangelisatie), dankzegging en lofprijzing zijn ook offers aan God. [...]"