Preken over: "Evangelie"

"De gezonde leer onderzoeken en onderwijzen"
Door broeder J. Nugter op 19 juni 2022
Trefwoorden: Gezonde leer, Evangelie, Plengoffer

"De Schrift en het evangelie"
Door broeder J. Nugter op 18 juli 2021
Trefwoorden: De Schrift, Geloof, Vrijgekocht

"Vervolging"
Door broeder J. Nugter op 30 mei 2021
Trefwoorden: Vervolging, Haat, Evangelie

"Tekenen van de eindtijd"
Door broeder J. Lukasse op 8 november 2020
Trefwoorden: Eindtijd, Geheimenis, Evangelie

"Blij en eensgezind leven voor de Heere"
Door broeder J. Nugter op 8 december 2019
Trefwoorden: Evangelie, Blijdschap, Eensgezind

"Een Samaritaanse vrouw ontmoet haar Messias"
Door broeder A. van den Berk op 14 oktober 2018
Trefwoorden: Samaritaanse vrouw, Levend water, Evangelie

"Vast staan in de vrijheid van het evangelie"
Door broeder N. (Niels) Wemmers op 4 maart 2018
Trefwoorden: Vrijheid, Kruis, Christus

"De vervulling van het koninkrijk"
Door broeder C. Stier op 13 december 2017
Uit de serie: "Christus' Koningschap in het Mattheus Evangelie".
Trefwoorden: Gelijkenis, Strijd, Waakzaamheid

"De verberging van het koninkrijk"
Door broeder T. Stier op 15 november 2017
Uit de serie: "Christus' Koningschap in het Mattheus Evangelie".
Trefwoorden: Koninkrijk, Koning, Verborgen

"De prediking van het koninkrijk"
Door broeder P. van der Lugt op 11 oktober 2017
Uit de serie: "Christus' Koningschap in het Mattheus Evangelie".
Trefwoorden: Olijfberg, Gelukkig, Hemelen

"De voorzegging van de komst van de Koning"
Door broeder D. van Wijck op 20 september 2017
Uit de serie: "Christus' Koningschap in het Mattheus Evangelie".
Trefwoorden: Koning, Profetie

"Het gedachtegoed van de toren van Babel"
Door broeder T. Stier op 22 januari 2017
Trefwoorden: WelvaartsEvangelie, Hemelburgers, Bijbels denken

"Het Evangelie in het Evangelie"
Door broeder A. van den Berk op 13 maart 2016
Trefwoorden: Wedergeboorte, Liefde, Heilige Geest

"Vast vertrouwen op God"
Door broeder F. ter Velde op 22 november 2015
Trefwoorden: Nood, Gebed, Geloof

"[...]ar ons toe; wat ons de mogelijkheid geeft hen het Evangelie te vertellen. God vergeet ons niet. Hij heeft onze naam in Zijn had gegraveerd. Vervolgen[...]"

"De waarde van één"
Door broeder J. Lukasse op 8 november 2015
Trefwoorden: Iedereen is kostbaar, Bekering, Evangelisatie

"[...]aria naar een eenzame weg midden op de dag om het Evangelie te brengen aan ??n persoon: de kamerling. God gebruikt bovennatuurlijke elementen: Filipu[...]"

"Keuzes maken"
Door broeder B. Romijn op 25 oktober 2015
Trefwoorden: Keus, Leven, Evangelie

"[...]zen tussen sterven en leven. Gemeenschap aan het Evangelie betekent dat wij geen consumenten, maar instrumenten van het Evangelie zijn. Paulus koos[...]"

"Vreemdelingen"
Door broeder H. Euser op 7 juni 2015
Trefwoorden: Zegenen, Synagoge, Vreemdeling

"[...]den, Luisteren, Eten, Steunen en Spreken over het Evangelie. [...]"

"Volgen"
Door broeder T. Stier op 3 mei 2015
Trefwoorden: Volgen, Genezing, Liefde

"[...] toekomende eeuw, het duizendjarig vrederijk. Het Evangelie van het koninkrijk Gods maakt plaats voor het Evangelie van Gods genade. Petrus werd tot [...]"

"Wie is de Here Jezus Christus voor mij?"
Door broeder A. van den Berk op 26 april 2015
Trefwoorden: Discipelschap, Vissen, Liefde

"[...]pelen (vissers van mensen) kregen de opdracht het Evangelie te brengen aan alle mensen. De Here Jezus Christus zal voor de discipelen zorgen. De Her[...]"

"Het Licht van de wereld"
Door broeder N. van de Berg op 6 juli 2014
Trefwoorden: Licht, Jezus Christus, Duisternis

"[...]ksteren enorm gegroeid door het doorgeven van het Evangelie en door het uitleven van het Evangelie (licht zijn in deze wereld). Wij zijn het licht va[...]"

"Een nieuwe start maken"
Door broeder A. van den Berk op 23 maart 2014
Trefwoorden: Optocht

"[...] de Bijbelse waarheid. We kunnen bijvoorbeeld het Evangelie aantrekkelijker maken voor de wereld. Willen wij doen wat God van ons vraagt? Ondanks het [...]"

"Geen vermenging van wet en evangelie"
Door broeder T. Stier op 26 mei 2013
Trefwoorden: Israel, Genade, Wet

"Ons behoudenis in Christus"
Door broeder S. van Groningen op 30 september 2012
Trefwoorden: Evangelie, Zekerheid, Jezus Christus

"Het doel van vermanen"
Door broeder J. Nugter op 1 juli 2012
Trefwoorden: Vermaning, Liefde, Reinheid

"[...]agt Timote?s anderen te bevelen te stoppen om het Evangelie te bedekken met de wet of met eindeloze discussies (over geslachtsregisters). Het einddoel[...]"

"Verwachting"
Door broeder P. van den Berg op 17 juni 2012
Trefwoorden: Profetisch, Koninkrijk van God

"[...] maar eerst moest er een heilstijd aanbreken. Het Evangelie moest eerst over de hele aarde verteld worden. Door de Heilige Geest moest eerst de gemeen[...]"

"Onderweg naar Gethsemane"
Door broeder J. Nugter op 25 maart 2012
Trefwoorden: Gethsemane, Snoeien, Dienstbaar

"[...] oog voor Zijn Vader en voor ons. In het Johannes Evangelie staat de relatie tussen de Here Jezus en Zijn Vader centraal. Het Johannes Evangelie beste[...]"

"Wat Bijbelse namen over de Here Jezus vertellen"
Door broeder P. van der Lugt op 18 maart 2012
Trefwoorden: Geliefde, Knecht, Pasen

"[...]vids naam betekent 'de geliefde'. In het Mattheus Evangelie wordt drie keer 'de geliefde' genoemd, waarmee de Here Jezus (Zoon van David) wordt bedoel[...]"

"Geergerd of geregeerd?"
Door broeder P. van den Berg op 4 maart 2012
Trefwoorden: Kruis, Verzoening, Evangelie

"Het Evangelie is een blijde boodschap, maar het is voor mensen geen aantrekkelijke boodschap het Evangelie confronteert ons met onze zonden. Velen erg[...]"

"Onze positie in Christus"
Door broeder G. Vochteloo op 11 september 2011
Trefwoorden: Positie, Christus

"[...] voor bepaalde tijd uitgesteld. In plaats van het Evangelie van het koninkrijk Gods is het Evangelie van de genade tot ons gekomen De gemeente was alt[...]"

"De Christelijke hoop"
Door broeder P. van den Berg op 14 augustus 2011
Trefwoorden: Hoop

"[...]tand. God gebruikt gezondenen (apostelen) om Zijn Evangelie te verkondigen; Jezus Christus is de Zoon van God en heeft voor ons geleden. Hij is voor o[...]"

"Gedraagt u waardig het evangelie van Christus"
Door broeder J. Nugter op 10 juli 2011
Trefwoorden: Evangelie, Christus

"De rijke jongeling"
Door broeder J. Nugter op 20 maart 2011
Trefwoorden: Evangelie, Radicaal, Jezus volgen

"Het Evangelie"
Door broeder J. Nugter op 17 september 2010
Uit de serie: "Studies voor jongeren en jong volwassenen".
Trefwoorden: Evangelie

"De Heilige Geest is in ons hart uitgestort"
Door broeder P. van der Lugt op 23 mei 2010
Trefwoorden: Profetie, Heilige Geest, Pinksteren

"[...]t kracht uit de hoge, met de verkondiging van het Evangelie, met de werking en de gave van de Heilige Geest. De discipelen begonnen bestaande talen te[...]"

"De Here Jezus ziet ons"
Door broeder J.H. Meinema op 15 februari 2009
Trefwoorden: Verdriet, Kamerling, Blijdschap

"[...]mensen in Samaria. Zij kwamen tot geloof door het Evangelie van Christus. De Here zag ook Filippus. Hij gehoorzaamde aan Gods opdracht. De Here zag de[...]"