#1: "Mahanaim, 2 kampen"

Door broeder J. de Jongh op 17 januari 2016.
Trefwoorden: ENGELEN, Jakob, Bescherming


#2: "God, de Almachtige"

Door broeder P. van der Lugt op 16 maart 2014.

"[...]n handje te helpen (door listen). God heeft Zich geopenbaard aan Abraham, Iza?k en Jakob als de Almachtige. Jakob dacht alleen te zijn, maar er waren ENGELEN, die opklommen en ook weer terugkwamen bij Jakob. God, de Almachtige, verweet Jakob niet. Hij wilde Jakob vergeven. God beloofde altijd bij Jakob te zijn. (Luz: amandelboom.) God waakt over Z[...]"
Trefwoorden: El Shaddai, Almachtig


#3: "Opklimmen naar de hemel"

Door broeder F. ter Velde op 2 maart 2014.

"[...]it niet altijd op de aarde. Johannes beschrijft God op Zijn troon. Hij komt woorden tekort. De Here Jezus Christus vinden we terug in de vier wezens (ENGELEN). Hij is de Schepper van de hemel en aarde. Hij heeft ons zeer wonderbaar toebereid. We vinden veel aspecten van het oude testament terug in het boek Openbaring. [...]"
Trefwoorden: Geestvervoering, Troon van God


#4: "Zoekt de Here"

Door broeder B. van der Bosch op 26 december 2010.

"De ENGELEN hebben gezongen en zijn weer stil geworden. De herders zijn gekomen en zijn weer gegaan. Het lijkt of er niets veranderd is, maar wie heeft Hem gezocht en gevonden? Onze maag wordt gevuld met Kerst, maar ons hart blijft leeg. Alles lijkt nutteloos. Mensen proberen van het leven iets te maken, maar het leven gaat verder na de dood. Wij pr[...]"
Trefwoorden: Zoeken, Tweede komst


#5: "God is goed"

Door broeder J. Lukasse op 7 november 2010.

"[...]dens zijn gebed wie God is. De Boze herinnert ons aan onze fouten en tekortkomingen, maar God wil graag vergeven. God is overvloedig in vergeving. De ENGELEN blijven God toezingen zonder vermoeid te raken: zij zien voortdurend andere aspecten van de grootheid van God en zijn steeds weer onder de indruk van Gods grootheid. We hebben het nodig om God[...]"
Trefwoorden: Vergeving, ENGELEN, Grootheid van God


#6: "De heerlijkheid van Christus"

Door broeder G. Vochteloo op 3 oktober 2010.

"[...] over alle dieren. Niet de mens is omhoog geklommen, totdat hij bijna goddelijk was, maar Christus heeft Zich vernederd. Hij is lager geworden dan de ENGELEN. Uiteindelijk is Christus gekroond met heerlijkheid. Onze positie is in Christus. In die positie mogen we delen in Zijn heerlijkheid! Adam had oorspronkelijk de opdracht gekregen om over de sc[...]"
Trefwoorden: Profetie, Heerlijkheid, Positie


#7: "Schepper, HEERE en in de toekomst Koning"

Door broeder P. van der Lugt op 17 januari 2010.

"[...] Wij zijn een schepsel van Hem en Hij heeft aan ons gedacht. Hij heeft ons bezocht in Zijn Zoon de Here Jezus. Hij was voor een korte tijd beneden de ENGELEN gesteld. Hij heeft voor ons geleden. Hij is opgestaan en opgevaren naar de hemel. Hij is nu koning, maar oefent Zijn koningschap niet uit. Als de Here Jezus zijn koningschap zal aanvaarden, da[...]"
Trefwoorden: Schepper, Koning


#8: "Heiligheid"

Door broeder A. Boelen op 20 december 2009.

"[...] alles van ons leven aan Hem voorleggen. Als we Hem volledig vertrouwen, dan hebben wij gemeenschap met de Here Jezus. De Here Jezus is meer dan de ENGELEN. Hij is meer dan Aaron, de hogepriester. Hij is meer dan Mozes, de profeet. Hij is de Apostel van onze belijdenis. Zijn getrouwheid is beproefd en volmaakt bevonden. Hij is onze volmaakte Prof[...]"
Trefwoorden: Heiligheid, Hogepriester, Hemel


 

Gevonden:

Er zijn 8 preken gevonden over: 'Engelen'.