Preken over: "Engelen"

"Mahanaim, 2 kampen"
Door broeder J. de Jongh op 17 januari 2016
Trefwoorden: Engelen, Jakob, Bescherming

"God, de Almachtige"
Door broeder P. van der Lugt op 16 maart 2014
Trefwoorden: El Shaddai, Almachtig

"[...]chtige. Jakob dacht alleen te zijn, maar er waren Engelen, die opklommen en ook weer terugkwamen bij Jakob. God, de Almachtige, verweet Jakob niet. Hi[...]"

"Opklimmen naar de hemel"
Door broeder F. ter Velde op 2 maart 2014
Trefwoorden: Geestvervoering, Troon van God

"[...]Jezus Christus vinden we terug in de vier wezens (Engelen). Hij is de Schepper van de hemel en aarde. Hij heeft ons zeer wonderbaar toebereid. We vin[...]"

"Zoekt de Here"
Door broeder B. van den Bosch op 26 december 2010
Trefwoorden: Zoeken, Tweede komst

"De Engelen hebben gezongen en zijn weer stil geworden. De herders zijn gekomen en zijn weer gegaan. Het lijkt of er niets veranderd is, maar wie heeft[...]"

"God is goed"
Door broeder J. Lukasse op 7 november 2010
Trefwoorden: Vergeving, Engelen, Grootheid van God

"[...]aag vergeven. God is overvloedig in vergeving. De Engelen blijven God toezingen zonder vermoeid te raken: zij zien voortdurend andere aspecten van de [...]"

"De heerlijkheid van Christus"
Door broeder G. Vochteloo op 3 oktober 2010
Trefwoorden: Profetie, Heerlijkheid, Positie

"[...]eeft Zich vernederd. Hij is lager geworden dan de Engelen. Uiteindelijk is Christus gekroond met heerlijkheid. Onze positie is in Christus. In die pos[...]"

"Schepper, HEERE en in de toekomst Koning"
Door broeder P. van der Lugt op 17 januari 2010
Trefwoorden: Schepper, Koning

"[...]ere Jezus. Hij was voor een korte tijd beneden de Engelen gesteld. Hij heeft voor ons geleden. Hij is opgestaan en opgevaren naar de hemel. Hij is nu [...]"

"Heiligheid"
Door broeder A. Boelen op 20 december 2009
Trefwoorden: Heiligheid, Hogepriester, Hemel

"[...]met de Here Jezus. De Here Jezus is meer dan de Engelen. Hij is meer dan Aaron, de hogepriester. Hij is meer dan Mozes, de profeet. Hij is de Aposte[...]"