Preken over: "Engel"

"De Heere Jezus: De Engel des Heeren"
Door broeder D. Steenhuis op 5 oktober 2020
Uit de serie: "De Schriften zijn het die van Mij getuigen".
Trefwoorden: Engel des Heeren, Engel, Doornstruik

"Oog in oog staan met Jezus"
Door broeder J.H. Meinema op 15 maart 2020
Trefwoorden:

"[...]met haar meeging. Hagar had een ontmoeting met de Engel van de Here (dat is de Here Jezus Christus). Hagar leerde Hem kennen als haar Herder. Christus[...]"

"Het blijft bij hetzelfde"
Door broeder J. de Jongh op 3 december 2017
Trefwoorden: Eeuwig leven, Verlossing, Oogsten

"[...] strafte de Isra?lieten niet direct, maar zond de Engels des Heere (de Here Jezus Christus) om te waarschuwen. De situatie veranderde echter niet. De [...]"

"Het werk van de Heilige Geest"
Door broeder J. de Jongh op 11 juni 2017
Trefwoorden: Stefanus, Heilige Geest, Vervolging

"[...]tandigheden en reacties straalde Stefanus als een Engel. Hij was in alle rust. In tijden van vervolging is het belangrijk dat wij het Woord van God k[...]"

"Een God van mede-lijden"
Door broeder T. Stier op 4 september 2016
Trefwoorden: Medelijden, Engel, Horeb

"Mahanaim, 2 kampen"
Door broeder J. de Jongh op 17 januari 2016
Trefwoorden: Engelen, Jakob, Bescherming

"Maar toen is Christus verschenen"
Door broeder B. van Twillert op 20 december 2015
Trefwoorden: Wet, Geboorte, Getuigenis

"[...]Heilige Geest. Maria geloofde de boodschap die de Engel haar bracht. Door genade en door het geloof in de Here Jezus kunnen we in gemeenschap met God [...]"

"De waarde van één"
Door broeder J. Lukasse op 8 november 2015
Trefwoorden: Iedereen is kostbaar, Bekering, Evangelisatie

"[...]rlijke elementen: Filipus wordt geroepen door een Engel. Filipus gehoorzaamde de boodschap van God. Vervolgens sprak de Geest van God tot Filipus. Sta[...]"

"Deze Jezus"
Door broeder B. van Twillert op 17 mei 2015
Trefwoorden: Jezus, Opname, Wederkomst

"De eerste keer sprak een Engel tegen de discipelen (gelovigen) over 'deze Jezus'. De tweede keer sprak Petrus tegen de Isra?lieten ( ongelovigen) over[...]"

"God, de Almachtige"
Door broeder P. van der Lugt op 16 maart 2014
Trefwoorden: El Shaddai, Almachtig

"[...]chtige. Jakob dacht alleen te zijn, maar er waren Engelen, die opklommen en ook weer terugkwamen bij Jakob. God, de Almachtige, verweet Jakob niet. Hi[...]"

"Opklimmen naar de hemel"
Door broeder F. ter Velde op 2 maart 2014
Trefwoorden: Geestvervoering, Troon van God

"[...]Jezus Christus vinden we terug in de vier wezens (Engelen). Hij is de Schepper van de hemel en aarde. Hij heeft ons zeer wonderbaar toebereid. We vin[...]"

"Oog in oog staan met Jezus"
Door broeder J.H. Meinema op 2 februari 2014
Trefwoorden: Engel des Heren, Hagar, Sarai

"[...]met haar meeging. Hagar had een ontmoeting met de Engel van de Here (dat is de Here Jezus Christus). Hagar leerde Hem kennen als haar Herder. Christus[...]"

"De verlamde in Bethesda"
Door broeder A. van den Berk op 8 september 2013
Trefwoorden: Ziekte, Hopeloos, Genezing

"[...]ne hoop op genezing als het water bewoog door een Engel. Bethesda betekent: huis van barmhartigheid maar er was veel onbarmhartigheid. De verlamde ma[...]"

"Zoekt de Here"
Door broeder B. van den Bosch op 26 december 2010
Trefwoorden: Zoeken, Tweede komst

"De Engelen hebben gezongen en zijn weer stil geworden. De herders zijn gekomen en zijn weer gegaan. Het lijkt of er niets veranderd is, maar wie heeft[...]"

"God is goed"
Door broeder J. Lukasse op 7 november 2010
Trefwoorden: Vergeving, Engelen, Grootheid van God

"[...]aag vergeven. God is overvloedig in vergeving. De Engelen blijven God toezingen zonder vermoeid te raken: zij zien voortdurend andere aspecten van de [...]"

"De heerlijkheid van Christus"
Door broeder G. Vochteloo op 3 oktober 2010
Trefwoorden: Profetie, Heerlijkheid, Positie

"[...]eeft Zich vernederd. Hij is lager geworden dan de Engelen. Uiteindelijk is Christus gekroond met heerlijkheid. Onze positie is in Christus. In die pos[...]"

"Hoe worden wij vrij?"
Door broeder A. Haverkamp op 18 april 2010
Trefwoorden: Verlossing, Bevrijding, Hart

"[...]evrijd. Er was een gemeente die bad voor hem. Een Engel kwam tot Petrus, maar sprak hem wel aan op zijn wil; hij moest opstaan; hij moest bereid zijn [...]"

"Schepper, HEERE en in de toekomst Koning"
Door broeder P. van der Lugt op 17 januari 2010
Trefwoorden: Schepper, Koning

"[...]ere Jezus. Hij was voor een korte tijd beneden de Engelen gesteld. Hij heeft voor ons geleden. Hij is opgestaan en opgevaren naar de hemel. Hij is nu [...]"

"Heiligheid"
Door broeder A. Boelen op 20 december 2009
Trefwoorden: Heiligheid, Hogepriester, Hemel

"[...]met de Here Jezus. De Here Jezus is meer dan de Engelen. Hij is meer dan Aaron, de hogepriester. Hij is meer dan Mozes, de profeet. Hij is de Aposte[...]"