#1: "Het Lam"

Door broeder P. van der Lugt op 26 mei 2019.
Trefwoorden: Offer, Oordeel, ELKE DAG


#2: "Een bemoediging"

Door broeder J. Lukasse op 5 november 2017.

"[...]ebben verlangen te leven tot eer van God. Drie tegenstelling die ons bemoedigen: het uiterlijk vervalt, maar het innerlijk (de Geest van God) wordt ELKE DAG vernieuwd. De innerlijke mens wordt gevormd door gebed en het Woord van God. Wij ervaren nu de lichte last van een ogenblik, maar we verwachten een eeuwig gewicht van heerlijkheid. We zien ni[...]"
Trefwoorden: Getuigenis, Overtuiging, Edelmoedig


#3: "Het Licht van de wereld"

Door broeder N. van de Berg op 6 juli 2014.

"[...]ezigheid van zonden. Dit licht, Zijn licht, mogen wij verspreiden. We mogen het licht laten schijnen vanaf een berg, en niet van onder een korenmaat. ELKE DAG mogen we door te zijn, te doen en te spreken Gods boodschap doorgeven. Laten we het licht zijn voor de ander en niet voor onszelf. Het gaat niet om onszelf (waardering), maar het gaat om God [...]"
Trefwoorden: Licht, Jezus Christus, Duisternis


#4: "Twee belangrijke vragen"

Door broeder N. Groot op 29 juni 2014.

"[...]an zijn wij niet vol meer van onszelf, maar vol van de Here Jezus Christus. Wij kunnen Gods heerlijkheid in ons leven blokkeren door zonden. Laten we ELKE DAG beginnen met hulp vragen aan Christus en eindigen met Hem te prijzen. Christus is onze Rots. Bij Hem zijn wij veilig. Wij zijn met Christus geborgen in God. Wij mogen Zijn heerlijkheid uitdra[...]"
Trefwoorden: Heerlijkheid, Schepping, Grootheid


#5: "De hemelvaart"

Door broeder C. van Aalsburg op 29 mei 2014.

"[...]j kunnen het niet beredeneren met ons verstand, maar God is zo groot. We mogen het geloven en weten dat die grote God in ons hart woont. We mogen hem ELKE DAG weer verwachten want Hij komt zoals Hij is opgevaren. Tot die dag mogen we Hem eensgezind aanbidden.[...]"
Trefwoorden: Hemelvaart, Heilige Geest, Getuigen


#6: "Vertrouwen en verwachten"

Door broeder C. Stier op 19 januari 2014.

"[...] te richten op aards geluk. De geest van Babel probeert alle godsdiensten samen te smelten. Er is een heftige geestelijke strijd gaande. Laten we ons ELKE DAG vullen met Gods Woord om staande te blijven. We mogen ELKE DAG alles van Hem verwachten. [...]"
Trefwoorden: Babel, Trouw


#7: "Bezorgdheid"

Door broeder P. van der Lugt op 12 januari 2014.

"Het leven bestaat uit keuzes. Ook Christenen moeten ELKE DAG keuzes maken. In de wereld streven de mensen naar geld. Wij mogen schatten in de hemel verzamelen. Onze hoop is op de levende God. We mogen genieten van wat God ons heeft gegeven. We kunnen of de Mammon of God dienen, maar niet allebei tegelijkertijd. Vanaf het begin van de bijbel word[...]"
Trefwoorden: Bezorgdheid, Vertrouwen op God, Geloof


#8: "Worstelen totdat ..."

Door broeder J. Nugter op 4 augustus 2013.

"Asaf was aangewezen als aanbiddingsleider. Hij mocht ELKE DAG God aanbidden en het volk Isra?l daarin voorgaan. Toch kende Asaf strijd en had hij vijanden: de duivel, de wereld en zijn eigen "ik". Ondanks de strijd kon hij zeggen 'waarlijk God is goed'. Asaf was open en beleed dat hij jaloers was op de voorspoed van de ongelovigen. Hij richtte zich[...]"
Trefwoorden: Jaloezie, Strijd, Leven


#9: "Een sieraad zijn voor God"

Door broeder B. van der Bosch op 29 januari 2012.

"[...] een heilig en onbevlekte maagd. Daarom moest de reine, heilige Zoon van God al onze zonden op zich nemen. Hij is zeer diep voor ons gegaan. We mogen ELKE DAG vooruit gaan; we komen ELKE DAG dichterbij onze verheerlijking in Christus. Als Johannes de Here Jezus ziet aan het begin van het boek Openbaring, dan draagt Hij Zijn gordel niet meer om zi[...]"
Trefwoorden: Gemeente, Koning, Hogepriester


#10: "Manna"

Door broeder G. Vochteloo op 13 juni 2010.

"[...]lles van het Woord van God, maar Gods Geest zal ons leiden en inzicht geven. Het manna was wit, een beeld van reinheid. Het Woord van God reinigt ons ELKE DAG. De Israelieten moesten het manna oprapen. Zij moesten bukken; wij moeten op de knieen om ons te laten voeden met het Woord van God. Het manna werd gegeten om kracht te ontvangen. Zo mogen wi[...]"
Trefwoorden: Woord van God, Bijbel


#11: "Hoe worden wij vrij? "

Door broeder A. Haverkamp op 18 april 2010.

"[...] vaak gebonden aan onze eigen overtuiging of aan een leer. God maakt ons waarlijk vrij. Hij draagt ons dag aan dag. Hij wil dat wij leven uit genade, ELKE DAG weer. Er zijn ook bewakers buiten de gevangenis (ons hart), die onze bevrijding tegenhouden. Maar God wil ons waarlijk bevrijden. Wij moeten wakker worden en haastig opstaan om met onze gebon[...]"
Trefwoorden: Verlossing, Bevrijding, Hart


#12: "Een nieuw begin"

Door broeder B. van der Bosch op 3 januari 2010.

"[...]e koning. Wij hebben ook de neiging om te verlangen naar een aardse koning. Wij zitten vaak op de troon van ons hart. De Here Jezus is onze rots, die ELKE DAG met ons wil gaan. Dankzij de weg die de Here Jezus heeft afgelegd, weten wij "tot hiertoe heeft Hij ons geholpen". [...]"
Trefwoorden: Overgave, Bekering


#13: "Heiligheid"

Door broeder A. Boelen op 20 december 2009.

"[...]an het huis en het huis van Gods Zoon zijn wij. Wij worden aangespoord om te volharden. Wij moeten vasthouden aan wat ons geleerd is. Hij geeft ons ELKE DAG nieuwe kracht door geloof en door de omgang met Christus. God vervult al Zijn beloftes. We mogen vrijmoedig staan op Zijn beloften. [...]"
Trefwoorden: Heiligheid, Hogepriester, Hemel


#14: "Vol zijn van Gods Geest"

Door broeder J. Heijdeman op 20 mei 2007.

"[...]we over God. Waar waren we afgelopen week vol van? Als we vol van Gods Geest zijn, dan volgen we het voorbeeld van Christus: onderdanig aan de ander (ELKE DAG). Hebben wij dorst naar Gods Geest? Waarmee lessen wij onze dorst? God biedt ons het levende water aan! [...]"
Uit de serie: "Het werk en de Persoon van de Heilige Geest".
Trefwoorden: Vrucht dragen, Gods Geest, Levend water


 

Gevonden:

Er zijn 14 preken gevonden over: 'Elke dag'.