Preken over: "Elisa"

"Dood en leven in de bovenzaal/-kamer"
Door broeder G. Vochteloo op 10 april 2022
Trefwoorden: Gehazi, Elisa, Bovenzaal

"Naaman genezen / Het geloof van een meisje"
Door broeder P. van der Lugt op 17 oktober 2021
Trefwoorden: Elisa, Genezing, Meisje

"Maar toen is Christus verschenen"
Door broeder B. van Twillert op 20 december 2015
Trefwoorden: Wet, Geboorte, Getuigenis

"[...]om ons op te zoeken en te verlossen. Zacharia en Elisabeth leefden naar de wetten van God. Er was helaas geen vrucht in hun leven (ze hadden geen kin[...]"

"De waarde van één"
Door broeder J. Lukasse op 8 november 2015
Trefwoorden: Iedereen is kostbaar, Bekering, EvangElisatie

"De tijdgeest"
Door broeder S. van Groningen op 6 april 2014
Trefwoorden: Woord van God, Jezus Christus, Volharding

"[...]am boven alle naam. Door de tijdsgeest staat evangElisatie onder druk. Mensen kunnen alleen behouden worden door de Naam van Jezus Christus. God is li[...]"

"Johannes de doper"
Door broeder T. Stier op 8 december 2013
Trefwoorden: Johannes de doper, Bekering, Elia

"[...]oeg. Johannes naam betekent 'de Here is genadig'. Elisabeth's naam betekent 'de eed van God'. God heeft een Verlosser gezonden om Zijn volk te bevrijd[...]"

"God heeft een tijd voor alle dingen"
Door broeder H. Frinsel op 2 juni 2013
Trefwoorden: Tijd, Vertrouwen, EvangElisatie

"Het huis van God"
Door broeder P. van den Berg op 13 november 2011
Trefwoorden: Huis, Hogepriester, Gemeente

"[...] zijn offers. Het vertellen van Gods genade (evangElisatie), dankzegging en lofprijzing zijn ook offers aan God. [...]"