#1: "De God Die antwoordt met vuur en regen"

Door broeder B. van Twillert op 15 mei 2019.
Uit de serie: "Leven in een tijd van verval".
Trefwoorden: Eindtijd, Antwoorden, ELIA


#2: "Het leven van Elia, kenmerkend voor deze tijd"

Door broeder B. van Twillert op 13 februari 2019.
Uit de serie: "Leven in een tijd van verval".
Trefwoorden: Verval


#3: "Jahweh luistert - Wat heeft Hij gehoord?"

Door broeder D. Steenhuis op 2 mei 2016.
Uit de serie: "De profeet Maleachi".
Trefwoorden: Verkondigen, Offer, ELIA


#4: "Hij ziet, hoort en kent ons"

Door broeder J.H. Meinema op 13 december 2015.

"[...]gaat, moeten we niet vergeten dat Hij ons ziet. God zag Mozes in de woestijn. God zag Israel werken als slaven. God zag Hagar in de woestijn. God zag ELIA onder de bremstuik, bang voor koning Achab. God zag ons vormeloze begin. God ziet ons niet alleen, Hij hoort ons ook roepen. Hij kent ons verdriet. Hij ziet, hoort en kent ons en komt daarom to[...]"
Trefwoorden: IK BEN, Tegenslag


#5: "Ons hart uitstorten"

Door broeder H. Huijzer op 10 mei 2015.

"Mensen voelen zich vaak heel eenzaam en niet begrepen. Om die reden plegen veel mensen zelfmoord. ELIA voelde zich ook erg eenzaam en onbegrepen, zelfs door God. ELIA had Israel opgeroepen een keuze te maken tussen God en Ba?l. ELIA vertrouwde op God en God antwoordde met vuur. Israel besloot om God te dienen maar Izebel dreigde ELIA te doden. ELIA[...]"
Trefwoorden: Zelfmoord, Keuze, Vertrouwen


#6: "Johannes de doper"

Door broeder T. Stier op 8 december 2013.

"Het oude testament eindigt met de aankondiging van de komst van ELIA. Het nieuwe testament begint met de aankondiging van de geboorte van Johannes de doper, die in de kracht van ELIA zou optreden. We hebben het complete Woord van God ontvangen. We hebben geen extra ervaring nodig waar Zacharia om vroeg. Johannes naam betekent 'de Here is genadig'.[...]"
Trefwoorden: Johannes de doper, Bekering, ELIA


#7: "Slapen"

Door broeder D. Steenhuis op 27 oktober 2013.

"[...] Here Jezus Christus in onze plaats het oordeel heeft ondergaan. God had aan Mozes laten zien dat Hij heilig en genadig is, wat tegenstrijdig lijkt. ELIA stond net als Mozes in een rotsholte op de Sinai. ELIA zag de kracht van God in de natuur, maar hoorde ook het zacht suizen van de wind. De Here Jezus Christus heeft een uitgang (Zijn heengaan) g[...]"
Trefwoorden: Olijfberg, Slapen, Gethsemane


#8: "De invloed van de wereld"

Door broeder H. Huijzer op 28 november 2010.

"[...]eding is gericht op verandering van het gedrag door denken, doen of nalaten. Wij worden be?nvloed door radio, TV, internet, wetenschap, relaties etc. ELIA leefde in een tijd waarin het bergafwaarts ging met Israel. Israel diende de Ba?l. Er vonden allerlei gruwelijkheden plaats. Israel was begonnen de Ba?l te dienen door de be?nvloeding van koning [...]"
Trefwoorden: Wereld, Afgoderij


 

Gevonden:

Er zijn 8 preken gevonden over: 'Elia'.