#1: "God, de Almachtige"

Door broeder P. van der Lugt op 16 maart 2014.

"Aan het einde van zijn leven kijkt Jakob terug op zijn leven: de Almachtige heeft hem gezegend. God heeft gedaan wat Hij beloofde. In zijn leven heeft regelmatig geprobeerd God een handje te helpen (door listen). God heeft Zich geopenbaard aan Abraham, Iza?k en Jakob als de Almachtige. Jakob dacht alleen te zijn, maar er waren engelen, die opklomme[...]"
Trefwoorden: EL SHADDAI, Almachtig


 

Gevonden:

Er is 1 preek gevonden over: 'El Shaddai'.