#1: "Micha - Deel 3 - De ware Verlosser"

Door broeder J. Brouwer op 20 november 2016.

"[...]nvolmaakt en vol van onvrede. Wij zijn hier tijdelijk. Wat we hier doen is onvolmaakt. God heeft de eeuw, het verlangen naar volmaaktheid gegeven. De EEUWIGHEID is onbeperkt, volmaakt en vol van vrede. Christus is van EEUWIGHEID. Hij zal ons leiden. Bij de eerste komst was de Here Jezus Christus gekomen als Lam, als Verlosser. Bij zijn tweede koms[...]"
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Trouw, EEUWIGHEID, Verlosser


#2: "Het profetische Woord"

Door broeder T. Stier op 29 november 2015.

"[...] zal bewerkstellen. Die wereldvrede blijkt dan een valse vrede te zijn. We weten dat we nu al met Christus mogen leven en we zullen met Hem leven in EEUWIGHEID. God heeft het wereldgebeuren in Zijn handen. De Here Jezus Christus heeft ons verlost van de angst voor de dood. Op weg naar Jeruzalem had Paulus geen goed uitzicht. Hij stond lijden te w[...]"
Trefwoorden: Bemoedeging, Chaos, Bewustwording


#3: "De Trooster"

Door broeder H. Huijzer op 23 augustus 2015.

"En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijve in den EEUWIGHEID. - Johannes 14:16[...]"
Trefwoorden: Trooster, Geest der Waarheid, Heilige Geest


#4: "En dan woont God bij de mensen"

Door broeder D. Steenhuis op 5 mei 2014.
Uit de serie: "Studies over de toekomst (seizoen 2013-2014)".
Trefwoorden: Tabernakel, Acaciaboom, EEUWIGHEID


#5: "Opklimmen naar de hemel"

Door broeder F. ter Velde op 2 maart 2014.

"We mogen naar de hemel opklimmen en vanuit de hemel naar de aarde kijken. We zijn het zicht op de EEUWIGHEIDsdingen zoals de toekomst van Israel kwijt. Daarom moeten wij opklimmen naar de hemel. Johannes raakte toen in vervoering des Geestes. Hij zag God op de troon zitten, ook al ervaren wij dit niet altijd op de aarde. Johannes beschrijft God op [...]"
Trefwoorden: Geestvervoering, Troon van God


#6: "Johannes de doper"

Door broeder T. Stier op 8 december 2013.

"[...] we op Christus zien, als we elkaar aanvaarden in Christus, dan worden we een. De hoorn der zaligheid wijst op de Messias. De hoorn wijst op kracht, EEUWIGHEID (Saul werd gezalfd uit een kruik; een kruik wijst op broos, tijdelijk). God is Zijn volk aan het voorbereiden. De Opgang uit de hoogte (spruit) wijst ook op de Messias. Hij is onze gerecht[...]"
Trefwoorden: Johannes de doper, Bekering, Elia


#7: "Niet door kracht of geweld, maar door Mijn Geest"

Door broeder M. Ezinga op 24 juli 2011.

"[...]iet afhankelijk van mensen. God gebruikt mensen die zich volkomen aan Hem hebben overgegeven. Zonder God, de Heilige Geest, kunnen wij niets doen wat EEUWIGHEIDswaarde heeft. Wij zijn Gods gezalfden en Christus is de Gezalfde. Hij is Priester en Koning. Hij heeft ons de Heilige Geest gegeven. [...]"
Trefwoorden: Kracht, Geweld, Geest


#8: "De invloed van de wereld"

Door broeder H. Huijzer op 28 november 2010.

"[...]keuzes maken om weg te gaan van de verkeerde bronnen van invloed. We moeten ons niet laten ontmoedigen, want Zijn goedertierenheid zal bestaan tot in EEUWIGHEID. [...]"
Trefwoorden: Wereld, Afgoderij


#9: "Wat we ontvangen hebben"

Door broeder J. Nugter op 14 november 2010.

"[...]fd. Door de beproefdheid groeit de hoop en wordt de opofferende liefde van Christus in ons hart uitgestort. Wij zijn behouden van de toorn en voor de EEUWIGHEID. Wij zijn verzoend met Hem: het is weer zoals God het bedoeld had. [...]"
Trefwoorden: Rechtvaardiging, Bijbel, Beproeving


#10: "Onze Herder"

Door broeder N. Groot op 27 juni 2010.

"[...]iets moois uit te werken. Hij wil ons leiden tot eer van Zijn naam (en niet van onze naam). Als we de Herder niet hebben, dan hebben we niets ( in de EEUWIGHEID). Als we de Herder wel hebben, dan hoeven wij niet bang te zijn in het sterven. Wij zijn dan genodigd aan de tafel, die God heeft voorbereid. We mogen gemeenschap hebben met God omdat wij v[...]"
Trefwoorden: Herder, Verlossing, EEUWIGHEID


 

Gevonden:

Er zijn 10 preken gevonden over: 'Eeuwigheid'.