Preken over: "Eeuwigheid"

"de Eeuwigheid, hoe?"
Door broeder D. Steenhuis op 6 mei 2024
Trefwoorden: Eeuwigheid, Eniggeborene, Eerstgeborene

"Het Woord van de Heere in een vergankelijke wereld"
Door broeder J. Nugter op 31 december 2023
Trefwoorden: Oud en nieuw, Vergankelijkheid, Woord van God

"[...]s uw bijbel. Het Woord van de Heere blijft tot in Eeuwigheid.[...]"

"Johannes over de Eeuwigheid"
Door broeder D. Steenhuis op 11 mei 2020
Uit de serie: "Profetie".
Trefwoorden: Eeuwigheid, Heilige Stad, Tranen

"Micha - Deel 3 - De ware Verlosser"
Door broeder J. Brouwer op 20 november 2016
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Trouw, Eeuwigheid, Verlosser

"[...]eeuw, het verlangen naar volmaaktheid gegeven. De Eeuwigheid is onbeperkt, volmaakt en vol van vrede. Christus is van Eeuwigheid. Hij zal ons leiden. [...]"

"Het profetische Woord"
Door broeder T. Stier op 29 november 2015
Trefwoorden: Bemoedeging, Chaos, Bewustwording

"[...]hristus mogen leven en we zullen met Hem leven in Eeuwigheid. God heeft het wereldgebeuren in Zijn handen. De Here Jezus Christus heeft ons verlost va[...]"

"De Trooster"
Door broeder H. Huijzer op 23 augustus 2015
Trefwoorden: Trooster, Geest der Waarheid, Heilige Geest

"[...]ere Trooster geven, opdat Hij bij u blijve in den Eeuwigheid. - Johannes 14:16[...]"

"En dan woont God bij de mensen"
Door broeder D. Steenhuis op 5 mei 2014
Uit de serie: "Studies over de toekomst (seizoen 2013-2014)".
Trefwoorden: Tabernakel, Acaciaboom, Eeuwigheid

"Opklimmen naar de hemel"
Door broeder F. ter Velde op 2 maart 2014
Trefwoorden: Geestvervoering, Troon van God

"[...]mel naar de aarde kijken. We zijn het zicht op de Eeuwigheidsdingen zoals de toekomst van Israel kwijt. Daarom moeten wij opklimmen naar de hemel. Joh[...]"

"Johannes de doper"
Door broeder T. Stier op 8 december 2013
Trefwoorden: Johannes de doper, Bekering, Elia

"[...]id wijst op de Messias. De hoorn wijst op kracht, Eeuwigheid (Saul werd gezalfd uit een kruik; een kruik wijst op broos, tijdelijk). God is Zijn volk [...]"

"Niet door kracht of geweld, maar door Mijn Geest"
Door broeder M. Ezinga op 24 juli 2011
Trefwoorden: Kracht, Geweld, Geest

"[...] God, de Heilige Geest, kunnen wij niets doen wat Eeuwigheidswaarde heeft. Wij zijn Gods gezalfden en Christus is de Gezalfde. Hij is Priester en Koni[...]"

"De invloed van de wereld"
Door broeder H. Huijzer op 28 november 2010
Trefwoorden: Wereld, Afgoderij

"[...]en, want Zijn goedertierenheid zal bestaan tot in Eeuwigheid. [...]"

"Wat we ontvangen hebben"
Door broeder J. Nugter op 14 november 2010
Trefwoorden: Rechtvaardiging, Bijbel, Beproeving

"[...]estort. Wij zijn behouden van de toorn en voor de Eeuwigheid. Wij zijn verzoend met Hem: het is weer zoals God het bedoeld had. [...]"

"Onze Herder"
Door broeder N. Groot op 27 juni 2010
Trefwoorden: Herder, Verlossing, Eeuwigheid

"[...]e Herder niet hebben, dan hebben we niets ( in de Eeuwigheid). Als we de Herder wel hebben, dan hoeven wij niet bang te zijn in het sterven. Wij zijn [...]"

"Openbaring - Eeuwigheid"
Door broeder D. Steenhuis op 13 mei 2002
Uit de serie: "Studies over het boek Openbaring".
Trefwoorden: Openbaring