Preken over: "Eeuwig leven"

"Het blijft bij hetzelfde"
Door broeder J. de Jongh op 3 december 2017
Trefwoorden: Eeuwig leven, Verlossing, Oogsten

"God heeft voorzien"
Door broeder D. van Wijck op 1 oktober 2017
Trefwoorden: Offer, Geloof, Opstanding

"[...]n dat er een opstanding zal plaats vinden, dat er Eeuwig leven klaar ligt voor ons. Ook nadat David had gezondigd door het volk Israel te laten telle[...]"

"Wie in Mij gelooft heeft eeuwig Leven!"
Door broeder C. van Aalsburg op 20 maart 2016
Trefwoorden: Eeuwig leven

"Waar jagen wij naar?"
Door broeder B. van den Bosch op 9 november 2014
Trefwoorden: Rijkdom, Leven, Eeuwig leven

"Geloof alleen"
Door broeder M. Ezinga op 14 september 2014
Trefwoorden: Paulus, Israel, Geloof

"[...]el, maar zover is het nog niet. Paulus had zijn Eeuwig leven ervoor over om Israel te redden! Daarin is hij een beeld van Christus. Hoever gaat onze[...]"

"Het nieuwe leven"
Door broeder S. van Groningen op 13 oktober 2013
Trefwoorden: Vlees, Wet, Wedergeboorte

"Wij zijn allen sterfelijk, maar we leven alsof we Eeuwig leven op deze aarde hebben. Het leven op deze aarde bestaat uit een cirkel van zinloze gebeur[...]"

"De verlamde in Bethesda"
Door broeder A. van den Berk op 8 september 2013
Trefwoorden: Ziekte, Hopeloos, Genezing

"[...]el genezen. Hij heeft onze zonden vergeven en ons Eeuwig leven gegeven. [...]"

"Verlossing door het bloed van Jezus Christus"
Door broeder T. van Ommen op 9 september 2012
Trefwoorden: Ziel, Bloed, Jezus Christus

"[...]t in ons lichaam, dan is er geen leven. We hebben Eeuwig leven door het kostbare bloed van Jezus Christus. Toen Hij Zijn bloed gaf, beefde de aarde en[...]"

"Honderd procent voor Jezus leven"
Door broeder D. Baarsen op 8 mei 2011
Trefwoorden: Kruisiging, Opstanding, Geloof

"[...] tussen jood en heiden, onze plaats wordt bereid, Eeuwig leven werd aan het licht gebracht... allemaal goede antwoorden. Maar elke keer ontbreekt er i[...]"

"Sola Scriptura, Christus, Gratia, Fide, Deo Gloria"
Door broeder M. Ezinga op 2 januari 2011
Trefwoorden: Bijbel, Glorie van God, Geloof

"[...]nd zijn in ons leven. Volgens de Bijbel hebben we Eeuwig leven als we geloven in de naam van de Here Jezus, dus hebben we Eeuwig leven. Alleen uit g[...]"

"Zoekt de Here"
Door broeder B. van den Bosch op 26 december 2010
Trefwoorden: Zoeken, Tweede komst

"[...]uis. Wij zijn gerechtvaardigd. We hebben vrede en Eeuwig leven ontvangen. Iedereen heeft de Here Jezus nodig. Nog is het tijd om Hem te zoeken. Vand[...]"

"Wat we ontvangen hebben"
Door broeder J. Nugter op 14 november 2010
Trefwoorden: Rechtvaardiging, Bijbel, Beproeving

"[...] God gerechtvaardigd. Wij zijn erfgenamen van het Eeuwig leven. Rechtvaardiging is niet alleen persoonlijk, maar ook gemeenschappelijk. We ontvangen r[...]"

"Onze Herder"
Door broeder N. Groot op 27 juni 2010
Trefwoorden: Herder, Verlossing, Eeuwigheid

"[...]l leven. Een vreugdevol sterven en een vreugdevol Eeuwig leven. De Heer is onze Herder. Hij voorziet in elke nood. Hij voedt ons uit Zijn Woord (de gr[...]"

"Het lijden van de tegenwoordige tijd"
Door broeder H. Huijzer op 2 mei 2010
Trefwoorden: Lijden, Soevereiniteit van God

"[...]ed en kwaad is de toegang tot de boom des levens (Eeuwig leven) geblokkeerd. Dit is het beging van onze lijdenspositie. Ons doel is het verkrijgen van[...]"