#1: "Het blijft bij hetzelfde"

Door broeder J. de Jongh op 3 december 2017.

"In het boek Jozua is beschreven hoe de Isra?lieten door de Heere een groot deel van het land Kana?n hebben veroverd, maar niet het hele land was veroverd. De Isra?lieten sloten compromissen met de overgebleven bewoners. De Isra?lieten hielden zich niet aan de verordeningen van God. God wilde de Isra?lieten bewaren voor afgodendienst. Het was versch[...]"
Trefwoorden: EEUWIG LEVEN, Verlossing, Oogsten


#2: "God heeft voorzien"

Door broeder D. van Wijck op 1 oktober 2017.

"[...] dood. Nu leven wij in deze wereld waarin moeilijkheden de realiteit zijn, maar we mogen zeker weten dat er een opstanding zal plaats vinden, dat er EEUWIG LEVEN klaar ligt voor ons. Ook nadat David had gezondigd door het volk Isra?l te laten tellen, riep God "het is genoeg, trek Uw hand terug". Op die plek zou later de tempel gebouwd worden. Er [...]"
Trefwoorden: Offer, Geloof, Opstanding


#3: "Wie in Mij gelooft heeft eeuwig Leven!"

Door broeder C. van Aalsburg op 20 maart 2016.
Trefwoorden: EEUWIG LEVEN


#4: "Waar jagen wij naar?"

Door broeder B. van der Bosch op 9 november 2014.
Trefwoorden: Rijkdom, Leven, EEUWIG LEVEN


#5: "Geloof alleen"

Door broeder M. Ezinga op 14 september 2014.

"[...]riet omdat Isra?l blind was voor de Here Jezus Christus. Er is een belofte over de bekering van Isra?l, maar zover is het nog niet. Paulus had zijn EEUWIG LEVEN ervoor over om Isra?l te redden! Daarin is hij een beeld van Christus. Hoever gaat onze liefde voor Isra?l en voor onze medemens? Isra?l heeft acht voorrechten op de andere volken. God he[...]"
Trefwoorden: Paulus, Israel, Geloof


#6: "Het nieuwe leven"

Door broeder S. van Groningen op 13 oktober 2013.

"Wij zijn allen sterfelijk, maar we leven alsof we EEUWIG LEVEN op deze aarde hebben. Het leven op deze aarde bestaat uit een cirkel van zinloze gebeurtenissen. Er heerst een vloek over deze aarde. Het heeft geen zin om in te spannen om ons vlees te behagen. Niet de werken van het vlees en ook de werken van de wet geven geen zin aan het leven. Er is[...]"
Trefwoorden: Vlees, Wet, Wedergeboorte


#7: "De verlamde in Bethesda"

Door broeder A. van den Berk op 8 september 2013.

"[...] verlamde man op om te geloven, zodat hij niet verloren zou gaan. De Here Jezus Christus wil onze ziel genezen. Hij heeft onze zonden vergeven en ons EEUWIG LEVEN gegeven. [...]"
Trefwoorden: Ziekte, Hopeloos, Genezing


#8: "Verlossing door het bloed van Jezus Christus"

Door broeder T. van Ommen op 9 september 2012.

"[...]oor de Bijbel heen: van Genesis tot Openbaring. Het leven zit in het bloed: als het bloed stil staat in ons lichaam, dan is er geen leven. We hebben EEUWIG LEVEN door het kostbare bloed van Jezus Christus. Toen Hij Zijn bloed gaf, beefde de aarde en scheurde het voorhangsel. Wij zijn geen zondaars, omdat we gezondigd hebben, maar omdat we geboren[...]"
Trefwoorden: Ziel, Bloed, Jezus Christus


#9: "Honderd procent voor Jezus leven"

Door broeder D. Baarsen op 8 mei 2011.

"[...]en dood zijn overwonnen, de wil van God is gedaan, God is verheerlijkt, de tussenmuur is weggebroken tussen jood en heiden, onze plaats wordt bereid, EEUWIG LEVEN werd aan het licht gebracht... allemaal goede antwoorden. Maar elke keer ontbreekt er ?? 1/2 ?? 1/2 n. En wel de meest ingrijpende. Het is het recept van een tekst die bijna iedereen uit [...]"
Trefwoorden: Kruisiging, Opstanding, Geloof


#10: "Sola Scriptura, Christus, Gratia, Fide, Deo Gloria"

Door broeder M. Ezinga op 2 januari 2011.

"[...]e kunnen leven tot Gods eer. Niet onze ervaringen, opvoeding etc. , maar alleen Gods Woord mag leidend zijn in ons leven. Volgens de Bijbel hebben we EEUWIG LEVEN als we geloven in de naam van de Here Jezus, dus hebben we EEUWIG LEVEN. Alleen uit genade zijn wij behouden en niet door enige eigen verdienste. Ons behoud heeft God alles gekost. Wij [...]"
Trefwoorden: Bijbel, Glorie van God, Geloof


#11: "Zoekt de Here"

Door broeder B. van der Bosch op 26 december 2010.

"[...] sterven voordat de bazuin zal klinken. We zien niet alleen het Kind in de kribbe, maar ook het kruis. Wij zijn gerechtvaardigd. We hebben vrede en EEUWIG LEVEN ontvangen. Iedereen heeft de Here Jezus nodig. Nog is het tijd om Hem te zoeken. Vandaag nog kunt u voor Hem knielen. We zullen eens de verheerlijkte Christus zien! Wij zullen Hem aan[...]"
Trefwoorden: Zoeken, Tweede komst


#12: "Wat we ontvangen hebben"

Door broeder J. Nugter op 14 november 2010.

"[...]n we er aan om de Bijbel te geloven? Wij vinden dat alles beter moet gaan. Wij zijn in Christus voor God gerechtvaardigd. Wij zijn erfgenamen van het EEUWIG LEVEN. Rechtvaardiging is niet alleen persoonlijk, maar ook gemeenschappelijk. We ontvangen rechtvaardiging door geloof. We hebben vrede met God ontvangen (verleden) en dat is niet alleen de af[...]"
Trefwoorden: Rechtvaardiging, Bijbel, Beproeving


#13: "Onze Herder"

Door broeder N. Groot op 27 juni 2010.

"[...]herders, oudsten met de Here Jezus als Opperherder. De psalm beschrijft het geheim van een vreugdevol leven. Een vreugdevol sterven en een vreugdevol EEUWIG LEVEN. De Heer is onze Herder. Hij voorziet in elke nood. Hij voedt ons uit Zijn Woord (de grazige weide). Hij geeft ons rust (rustige wateren), ook in onze ziel. Hij kan de trauma's in ons lev[...]"
Trefwoorden: Herder, Verlossing, Eeuwigheid


#14: "Het lijden van de tegenwoordige tijd"

Door broeder H. Huijzer op 2 mei 2010.

"[...]God openbaart onze oorsprong en ons doel in zijn Woord. Door de keuze voor de boom der kennis van goed en kwaad is de toegang tot de boom des levens (EEUWIG LEVEN) geblokkeerd. Dit is het beging van onze lijdenspositie. Ons doel is het verkrijgen van heerlijkheid. Naar de geest zijn wij levend en zijn wij gezegend met alle zegeningen. We zullen del[...]"
Trefwoorden: Lijden, Soevereiniteit van God


 

Gevonden:

Er zijn 14 preken gevonden over: 'Eeuwig leven'.