#1: "Openbaring van de Here Jezus Christus"

Door broeder D. Steenhuis op 17 september 2017.

"[...]ns gezien en wij mogen Hem nu zien. De Here Jezus Christus is in deze wereld gekomen, in Bethlehem. Hij is onze Getuige. De Here Jezus Christus is de EERSTGEBORENE. De EERSTGEBORENEn krijgen een dubbel deel. Wij worden ook EERSTGEBORENEn genoemd. De Here Jezus Christus is de EERSTGEBORENE van de doden en van de levenden. De Here Jezus Christus is n[...]"
Trefwoorden: Lam, Aanbidding, Uittocht


#2: "Jezus Christus: de Eersteling"

Door broeder J. Brouwer op 8 april 2012.

"[...]Er is hoop door de opstanding van Jezus Christus. De Here Jezus Christus is Overwinnaar over de dood. Hij is in alles de eerste geworden. Hij is de EERSTGEBORENE uit de dood. Hij is de Eerste met een nieuw lichaam. Wij zullen ook het nieuwe leven en een nieuw lichaam ontvangen (nu hebben we er al deel aan) en elkaar zien in alle volmaaktheid, v[...]"
Trefwoorden: EERSTGEBORENE, Opgewekt uit de dood, Pasen


#3: "Wat Bijbelse namen over de Here Jezus vertellen"

Door broeder P. van der Lugt op 18 maart 2012.

"[...] betekent vruchtbaarheid, zegen, voorspoed. Wij zijn gezegend met alle geestelijke zegeningen in Christus. Jithream: voornaamste onder het volk. De EERSTGEBORENE is de voornaamste. De Here Jezus is de EERSTGEBORENE, Hij is de Voornaamste van het volk Israel, de gemeente en de schepping. [...]"
Trefwoorden: Geliefde, Knecht, Pasen


 

Gevonden:

Er zijn 3 preken gevonden over: 'Eerstgeborene'.