#1: "Pinksteren, de vijftigste"

Door broeder D. Steenhuis op 4 juni 2017.

"[...]ij tot het lichaam van Christus. Vanaf dat moment complementeren wij de Here Jezus Christus. Op het moment dat door de hogepriester de schoof van de EERSTELINGen werd bewogen, stond de Here Jezus Christus op als Eerteling. De lijdensweg van de Here Jezus Christus begon toen Hij in de moederschoot van Maria kwam. Hij heeft Zijn leven gegeven als sp[...]"
Trefwoorden: Pinksteren, Heilige Geest, Spijsoffer


#2: "Voor Hem leven"

Door broeder B. van Twillert op 5 februari 2017.
Trefwoorden: Nieuwe schepping, Levend water, EERSTELING


#3: "Wekenfeest"

Door broeder P. van der Lugt op 24 mei 2015.

"Op de vijftigste dag moesten twee broden bewogen worden. Op Pesach (50 dagen eerder) werd een schoof van de EERSTELINGen bewogen: de Here Jezus Christus was als EERSTELING van tussen de doden opgestaan. De beweegbroden waren ook EERSTELINGen nadat de graanoogst was binnengehaald. De beweegbroden wijzen ook op de Here Jezus Christus. Pinksteren is e[...]"
Trefwoorden: Beweegoffer, Vredeoffer, Wekenfeest


#4: "Van zuchten tot heerlijkheid"

Door broeder M. Ezinga op 9 maart 2014.

"[...]. De schepping is echter nog onderworpen aan de vruchteloosheid. Er zal een einde komen aan ons lijden. De kinderen van God zuchten. Wij hebben als EERSTELING de Heilige Geest ontvangen. We zullen nog veel meer ontvangen. Nu zuchten we nog. We zijn nog niet verlost van ons lichaam. Ons zuchten zal veranderen in gejuich. De Heilige Geest zucht oo[...]"
Trefwoorden: Lijden, Bevrijding, Zuchten


#5: "Jezus Christus: de Eersteling"

Door broeder J. Brouwer op 8 april 2012.

"[...]ben we er al deel aan) en elkaar zien in alle volmaaktheid, volledigheid. De Here Jezus Christus leeft, Hij is opgestaan. Hij is de Oorsprong en de EERSTELING. Hij staat aan het begin van alles en vooraan. Wij zijn veilig bij Hem. [...]"
Trefwoorden: Eerstgeborene, Opgewekt uit de dood, Pasen


#6: "De feesten des HEEREN: Eerstelingen"

Door broeder H. van de Lagemaat op 4 januari 2012.
Uit de serie: "De feesten des HEEREN".
Trefwoorden: Feesten, HEREN, EERSTELINGen


 

Gevonden:

Er zijn 6 preken gevonden over: 'Eersteling'.