Preken over: "Eersteling"

"Pinksteren, de vijftigste"
Door broeder D. Steenhuis op 4 juni 2017
Trefwoorden: Pinksteren, Heilige Geest, Spijsoffer

"[...] moment dat door de hogepriester de schoof van de Eerstelingen werd bewogen, stond de Here Jezus Christus op als Eerteling. De lijdensweg van de Here [...]"

"Voor Hem leven"
Door broeder B. van Twillert op 5 februari 2017
Trefwoorden: Nieuwe schepping, Levend water, Eersteling

"Wekenfeest"
Door broeder P. van der Lugt op 24 mei 2015
Trefwoorden: Beweegoffer, Vredeoffer, Wekenfeest

"[...]p Pesach (50 dagen eerder) werd een schoof van de Eerstelingen bewogen: de Here Jezus Christus was als Eersteling van tussen de doden opgestaan. De be[...]"

"Van zuchten tot heerlijkheid"
Door broeder M. Ezinga op 9 maart 2014
Trefwoorden: Lijden, Bevrijding, Zuchten

"[...]en. De kinderen van God zuchten. Wij hebben als Eersteling de Heilige Geest ontvangen. We zullen nog veel meer ontvangen. Nu zuchten we nog. We zijn[...]"

"Jezus Christus: de Eersteling"
Door broeder J. Brouwer op 8 april 2012
Trefwoorden: Eerstgeborene, Opgewekt uit de dood, Pasen

"[...]eeft, Hij is opgestaan. Hij is de Oorsprong en de Eersteling. Hij staat aan het begin van alles en vooraan. Wij zijn veilig bij Hem. [...]"

"De feesten des HEEREN: Eerstelingen"
Door broeder H. van de Lagemaat op 4 januari 2012
Uit de serie: "De feesten des HEEREN".
Trefwoorden: Feesten, HEREN, Eerstelingen