#1: "Een nieuwe start maken"

Door broeder A. van den Berk op 23 maart 2014.

"[...]on van God op aarde tijdens het oude testament. David verlangde naar de aanwezigheid van God in Jeruzalem en onder de mensen. Schijnbaar had men veel EERBIED voor de ark. De ark werd gezet op een nieuwe wagen. De ark dreigde van de wagen te glijden, maar Uzza hield de ark tegen. Zelfs het verzoendeksel kon Uzza niet redden: hij stierf. David begree[...]"
Trefwoorden: Optocht


#2: "God is met ons"

Door broeder C. van Aalsburg op 1 april 2012.

"Wij mogen God dienen op de plek waar we zijn, zelfs als wij 80 jaar zijn. Mozes was goed opgeleid, maar mocht 40 jaar schapen hoeden. Vanuit het brandende braambos riep God Mozes bij zijn naam. God roept ons ook bij onze naam: Hij wil ons leren in de rust van God te blijven. Hij noemde Zich de God van de vaderen. Hij is trouw. Mozes uitte respect v[...]"
Trefwoorden: Mozes, Dienstbaar, EERBIED


 

Gevonden:

Er zijn 2 preken gevonden over: 'Eerbied'.