#1: "Evenwicht in de Schrift"

Door broeder J. Brouwer op 24 december 2017.
Trefwoorden: Evenwicht, Drie-EENHEID, Genade en waarheid


#2: "De aanwezigheid van Christus"

Door broeder D. Baarsen op 30 juli 2017.
Trefwoorden: Aanwezigheid, EENHEID, Trooster


#3: "Eenheid in Hem, en veilig geborgen"

Door broeder D. Baarsen op 22 mei 2016.
Trefwoorden: Heilige Geest, EENHEID, In Christus


#4: "De gemeente als de woonplaats van God"

Door broeder P. van den Berg op 21 april 2013.
Trefwoorden: Gemeente, EENHEID


#5: "Mij is gegeven alle macht…"

Door broeder M. Ezinga op 29 april 2012.

"De Here Jezus Christus heeft Koninklijke macht over alle machten in de lucht. Hij roept ons op om Zijn discipel te worden. Een discipel zijn betekent dat Hij op de allereerste plaats staat in heel ons leven. Vervolgens roept Christus ons op om te dopen: onderdompelen ter identificatie. Door de doop worden wij ge?dentificeerd met Christus leven, doo[...]"
Trefwoorden: Doop, Drie-EENHEID, Uitverkoren


#6: "De roeping van een christen tot eenheid"

Door broeder J. Nugter op 16 december 2011.
Uit de serie: "De eerste Petrus-brief".
Trefwoorden: Roeping, Christen, EENHEID


#7: "Isaac: een beeld van de Here Jezus"

Door broeder P. van der Lugt op 6 februari 2011.

"Isaac (hij lacht of hij zal lachen) werd geboren toen Sara? al 90 jaar oud was. In verwondering voor wat God ging doen, heeft Abraham gelachen, maar Sara? heeft gelachen in ongeloof, want zij keek op haar zelf. God heeft gedaan wat Hij beloofd had. We mogen ons vertrouwen op Hem stellen. We zullen nooit teleurgesteld worden in Hem. Isaac is een b[...]"
Trefwoorden: Isaac, Drie-EENHEID, Geloof


#8: "De Drie-eenheid"

Door broeder J. Lukasse op 30 januari 2011.

"God openbaart Zichzelf in Zijn Woord stap voor stap. Aan Abraham openbaarde God Zich nog niet als Here, maar aan Mozes wel. De Here Jezus is op aarde gekomen om Zijn Vader bekend te maken. We geloven in God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest: ??n God in drie Wezens. We mogen God bewonderen ook al begrijpen we niet alles. De Here Jezus heeft d[...]"
Trefwoorden: Vader, Zoon, Heilige Geest


#9: "De drie-eenheid van God"

Door broeder J. Nugter op 13 november 2009.
Uit de serie: "Studies voor jongeren en jong volwassenen".
Trefwoorden: God, Drie-EENHEID


 

Gevonden:

Er zijn 9 preken gevonden over: 'Eenheid'.