#1: "Hij Die is, Die was, en Die komt"

Door broeder B. van der Bosch op 27 oktober 2017.

"[...]od gaat dan afrekening houden. De Here Jezus Christus zal regeren in vrede voor duizend jaar. We zijn een tempel van God. We worden opgeroepen om de DUIVEL, de zonden te weerstaan. We worden aangespoord om ons vast te houden aan Gods Woord. Gods plan met ons leven is dat we Hem zien van aangezicht tot aangezicht. Wij zullen Hem aanbidden. [...]"
Trefwoorden: Gezalfde, Wederkomst, Kust de Zoon


#2: "Ontzag voor gezag"

Door broeder T. Stier op 14 februari 2016.

"Hebben wij ontzag voor het gezag van God en Zijn Woord? De DUIVEL wil gelijk zijn aan God, de Allerhoogste. De DUIVEL probeert voortdurend zoveel mogelijk mensen achter hem te krijgen. Uiteindelijk zal hij zich in de tempel laten vereren. Er is een geestelijke strijd gaande. God heeft het licht geschapen om te heersen. God heeft koningen, oudsten,[...]"
Trefwoorden: Gezag, Gezagsorde, Heersen


#3: "Wie ben ik?"

Door broeder D. Lodder op 7 september 2014.

"[...]s binnengaan. Na wedergeboorte kunnen we de intimiteit van God ervaren. Door Gods Geest kunnen we zeggen:"Abba, Vader". We mogen uitzien naar Hem! De DUIVEL zaait twijfel over onze identiteit in de Here Jezus Christus. Hij probeert onze identiteit te laten afhangen van onze prestaties, van wat mensen denken/zeggen over ons of van wat we bezitten. H[...]"
Trefwoorden: Indentiteit, Intimiteit, Autoriteit


#4: "Hosea - Gods gerechtigheid"

Door broeder J. Brouwer op 25 mei 2014.

"[...]ad Gods goedheid verworpen (Hosea 8:1-3), soevereiniteit (:4), aanbidding (:5-7), almacht (:8-10) en Gods gebeden (:11-14). Gods karakter is goed. De DUIVEL stelt dit ter discussie. Israel handelde zonder God erin te betrekken. Alleen aan Israel was de kennis van de ware God toevertrouwd. Kennis was niet alleen iets van het hoofd, maar ook van het [...]"
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Hosea, Gerechtigheid


#5: "Kracht van ons getuigenis"

Door broeder J. Lukasse op 26 januari 2014.

"[...]n beter leren kennen en Hem reflecteren. Daarom verliezen we de moed niet. In ons getuigenis gaat het niet om ons, maar om Jezus Christus alleen! De DUIVEL houdt ons welvaart en roem voor ogen. Hij vestigt de aandacht op het hier en nu in plaats van op de toekomst. Hij wil niet dat wij de heerlijkheid van God in Christus zien. Wij hebben alleen de[...]"
Trefwoorden: Geur, Christus


#6: "De lofzang van Zacharias"

Door broeder L. Heijboer op 1 december 2013.

"[...]voorwaarden voldoen. Ons hart moet vernieuwd worden door de Here Jezus Christus. De verlossing is de bevrijding van de vijanden (zonden, ziekten, de DUIVEL en de dood) en is ook de vrijheid om God te dienen. Vergeving, belijdenis van zonden is een onderdeel van de verlossing. De verlossing heeft als doel om God in vrijheid te dienen. Het gaat nie[...]"
Trefwoorden: Zacharias, Verlossing, Lofzang


#7: "Worstelen totdat ..."

Door broeder J. Nugter op 4 augustus 2013.

"[...]aangewezen als aanbiddingsleider. Hij mocht elke dag God aanbidden en het volk Israel daarin voorgaan. Toch kende Asaf strijd en had hij vijanden: de DUIVEL, de wereld en zijn eigen "ik". Ondanks de strijd kon hij zeggen 'waarlijk God is goed'. Asaf was open en beleed dat hij jaloers was op de voorspoed van de ongelovigen. Hij richtte zich op het l[...]"
Trefwoorden: Jaloezie, Strijd, Leven


#8: "Het feest der bazuinen (gedachtenis)"

Door broeder P. van der Lugt op 16 september 2012.

"[...]zijn wij ongezuurd: een nieuwe schepping in Christus. We gedenken dat we rein en heilig behoren te leven. De Here Jezus Christus heeft de vijand, de DUIVEL, de zonde en de dood overwonnen. Jozua had Amalek overwonnen in de woestijn, maar Amalek was nog steeds aanwezig. Ook wij hebben nog steeds te maken met de DUIVEL, de zonde en de dood, maar we [...]"
Trefwoorden: Feesten, Bevrijding, Bazuin


#9: "Vertrouwen op God"

Door broeder C. Stier op 24 juni 2012.

"[...] moeten stellen en de naam van de Heere aanroepen. David hieuw het hoofd van Goliath af met het zwaard van Goliath. De Here Jezus Christus heeft de DUIVEL met het wapen van de DUIVEL (de dood) overwonnen. [...]"
Trefwoorden: Angst, Vertrouwen op God, Onderschatting


#10: "Bloemen van en voor God"

Door broeder B. van der Bosch op 3 juni 2012.

"[...]. De Geest van God werkt in ons en geeft leven. God wil niet dat er iemand verloren gaat. Hij heeft een verlossingsplan en Hij voert dat plan uit. De DUIVEL probeert het plan van God tegen te werken. Er is daarom een lijdende kerk met prachtige, bloeiende bloemen voor God. We kunnen een bloem voor God worden als we bereid zijn om met Christus te st[...]"
Trefwoorden: Bloemen, Hemel, Hel


#11: "Hemelvaart: Christus neemt plaats op de troon"

Door broeder J. Nugter op 17 mei 2012.

"[...]istus is opgevaren naar de hemel waar Hij waardig werd geacht de boekrol te openen. God heeft Hem uitermate verhoogd. Christus zit nu op de troon. De DUIVEL heeft gestreden en strijd nog steeds om de troon van God. En hij zit op de troon in veel mensenlevens maar de Here Jezus Christus is de ware Troonopvolger. De DUIVEL heeft geprobeerd om Hem te [...]"
Trefwoorden: Hemelvaart, Troon, Jezus Christus


#12: "Het leven van het Lam"

Door broeder J. Nugter op 20 november 2011.

"[...] is almachtig, rechtvaardig en is de Rechter, maar de Here Jezus Christus heeft Zijn leven gegeven als Lam. De leeuw wordt als beeld gebruikt voor de DUIVEL, maar ook voor God die moet oordelen. God treurt om de zonden. Het doel van God is om mensen dichterbij Hem te brengen. Hij wil graag dat Hij zichtbaar wordt in ons leven. Hij wil dat wij heili[...]"
Trefwoorden: Leeuw, Lam, Leven


#13: "Honderd procent voor Jezus leven"

Door broeder D. Baarsen op 8 mei 2011.

"[...] herstel is mogelijk geworden, verlossing is binnen bereik gekomen, de belofte is vervuld, we worden erdoor gerechtvaardigd en behouden van de toorn, DUIVEL en dood zijn overwonnen, de wil van God is gedaan, God is verheerlijkt, de tussenmuur is weggebroken tussen jood en heiden, onze plaats wordt bereid, eeuwig leven werd aan het licht gebracht...[...]"
Trefwoorden: Kruisiging, Opstanding, Geloof


#14: "Verleidingen: de spiegel van Jacobus"

Door broeder C. Spek op 19 december 2010.

"[...]even binnen. Ook de Here Jezus wordt op de proef gesteld op dezelfde manier als Eva werd beproefd. De Here Jezus neemt rigoureus afstand van wat de DUIVEL zei. De Here Jezus richtte Zich op God. Omdat de Here Jezus alles heeft meegemaakt, maar zonder te zondigen, kan Hij ons helpen. Voor verleidingen is er een lust en is er een keuze. Bij een v[...]"
Trefwoorden: Verleiding, Slang, Verslaving


#15: "Jezus Christus: het beeld van de onzichtbare God"

Door broeder J. Brouwer op 12 december 2010.

"[...]25 Adam was naar het beeld van God geschapen. Wij zijn naar het beeld van Adam geschapen. God wil het beeld van Zichzelf in ons herstellen. Ook de DUIVEL zal gebruik maken van een beeld met tekenen en wonderen. We kunnen onderscheid maken, omdat we weten dat de Here Jezus zachtmoedig en nederig is en de DUIVEL beslist niet. God wil ons Zijn Ge[...]"
Trefwoorden: Dwaalleraars, DUIVEL, Beeld


#16: "Hoe worden wij vrij? "

Door broeder A. Haverkamp op 18 april 2010.

"[...]vrijmaken. God ziet alles. Hij kent onze ziel. Wij kunnen zelf niet onze banden verbreken, maar God kan dat door de kracht van Zijn Heilige Geest. De DUIVEL laat ons voortdurend bezig zijn met onze zonden in plaats van met onze verlossing. Wij zijn vaak gebonden aan onze eigen overtuiging of aan een leer. God maakt ons waarlijk vrij. Hij draagt ons[...]"
Trefwoorden: Verlossing, Bevrijding, Hart


 

Gevonden:

Er zijn 16 preken gevonden over: 'Duivel'.