#1: "Evenwicht in de Schrift"

Door broeder J. Brouwer op 24 december 2017.
Trefwoorden: Evenwicht, DRIE-EENHEID, Genade en waarheid


#2: "Mij is gegeven alle macht…"

Door broeder M. Ezinga op 29 april 2012.

"De Here Jezus Christus heeft Koninklijke macht over alle machten in de lucht. Hij roept ons op om Zijn discipel te worden. Een discipel zijn betekent dat Hij op de allereerste plaats staat in heel ons leven. Vervolgens roept Christus ons op om te dopen: onderdompelen ter identificatie. Door de doop worden wij geidentificeerd met Christus leven, doo[...]"
Trefwoorden: Doop, DRIE-EENHEID, Uitverkoren


#3: "Isaac: een beeld van de Here Jezus"

Door broeder P. van der Lugt op 6 februari 2011.

"Isaac (hij lacht of hij zal lachen) werd geboren toen Sarai al 90 jaar oud was. In verwondering voor wat God ging doen, heeft Abraham gelachen, maar Sarai heeft gelachen in ongeloof, want zij keek op haar zelf. God heeft gedaan wat Hij beloofd had. We mogen ons vertrouwen op Hem stellen. We zullen nooit teleurgesteld worden in Hem. Isaac is een b[...]"
Trefwoorden: Isaac, DRIE-EENHEID, Geloof


#4: "De Drie-eenheid"

Door broeder J. Lukasse op 30 januari 2011.

"God openbaart Zichzelf in Zijn Woord stap voor stap. Aan Abraham openbaarde God Zich nog niet als Here, maar aan Mozes wel. De Here Jezus is op aarde gekomen om Zijn Vader bekend te maken. We geloven in God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest: een God in drie Wezens. We mogen God bewonderen ook al begrijpen we niet alles. De Here Jezus heeft d[...]"
Trefwoorden: Vader, Zoon, Heilige Geest


#5: "De drie-eenheid van God"

Door broeder J. Nugter op 13 november 2009.
Uit de serie: "Studies voor jongeren en jong volwassenen".
Trefwoorden: God, DRIE-EENHEID


 

Gevonden:

Er zijn 5 preken gevonden over: 'Drie-eenheid'.