Preken over: "Dragen"

"Vruchtdragen"
Door broeder B. van Twillert op 20 oktober 2021
Uit de serie: "Van schepping tot herschepping".
Trefwoorden: Schepping, Vrucht, Leven

"Groeien als een palmboom"
Door broeder A. van den Berk op 13 oktober 2019
Trefwoorden: Vrucht Dragen, Dalelpalm, Ouderdom

"Een bemoediging"
Door broeder J. Lukasse op 5 november 2017
Trefwoorden: Getuigenis, Overtuiging, Edelmoedig

"[...]rlangen om tot Gods eer te leven. We mogen vrucht Dragen voor Hem. We worden geroepen om trouw te zijn. [...]"

"Blijf in mij"
Door broeder A. Haverkamp op 30 april 2017
Trefwoorden: Wijngaard, Israël, Vrucht

"[...]s Koning. God verwacht van ons dat ook wij vrucht Dragen voor Hem. Willen wij altijd Gods Zoon als Heer in ons leven? Leven wij met Christus of in Chr[...]"

"Jezus Christus heeft Zijn leven zelf afgelegd!"
Door broeder F. ter Velde op 9 april 2017
Trefwoorden: Verlossing, VruchtDragen, Afleggen

"Hoe zouden wij dan leven?"
Door broeder J. Lukasse op 6 november 2016
Trefwoorden: Bidden, Zegen, Vreugde

"[...]ft Israel een goede toekomst. Israel moest zich geDragen in ballingschap. Israel moest hun plaats nemen in een vijandige samenleving. Wij zelf mogen o[...]"

"Ontzag voor gezag"
Door broeder T. Stier op 14 februari 2016
Trefwoorden: Gezag, Gezagsorde, Heersen

"[...] ontvangen om het beeld van God, Christus, uit te Dragen. Door de zondeval waren Adam en Eva niet langer beelddragers van God. De begeerte van de vro[...]"

"Wilde ezel"
Door broeder J. Heijdeman op 27 september 2015
Trefwoorden: Ezel, God dienen, Eerstgeboren

"[...], dan mogen we Hem dienen; dan morgen we Zijn juk Dragen. [...]"

"Naar Gods beeld"
Door broeder P. van der Lugt op 20 september 2015
Trefwoorden: Beeld, Afbeelding, Gelijkenis

"[...]chapen en behoren ons daarom aan God te geven. Nu Dragen wij het beeld van Adam, maar we zullen het beeld van Here Jezus Christus Dragen. Ons lichaam [...]"

"Zoals een Vader Zijn kind draagt"
Door broeder C. Spek op 9 augustus 2015
Trefwoorden: Vader, Liefde, Dragen

"Twee belangrijke vragen"
Door broeder N. Groot op 29 juni 2014
Trefwoorden: Heerlijkheid, Schepping, Grootheid

"[...]s Christus is De Weg. Als wij in Hem blijven, dan Dragen we veel vrucht. "Toon mij Uw heerlijkheid". In de schepping zien wij Gods heerlijkheid terug[...]"

"Onze liefde voor God"
Door broeder B. van den Bosch op 30 maart 2014
Trefwoorden: Liefde

"[...] dan naar Gods bedoeling. Is ons leven verandert? Dragen wij vrucht? Het is vaak een strijd om ons leven te onderwerpen aan Gods heerschappij. Liefde [...]"

"Alles verlaten om Jezus’ wil"
Door broeder A. Haverkamp op 5 januari 2014
Trefwoorden: Discipelschap, Kruis Dragen, Jezus volgen

"Motivatie"
Door broeder J. Lukasse op 3 november 2013
Trefwoorden: Zending

"[...]te leven. We mogen de boodschap van verzoening uitDragen. De Here Jezus Christus heeft alle zonden op Zich genomen. Hij is de grootste Zondaar geworde[...]"

"Leven en groeien"
Door broeder W. Evers op 7 juli 2013
Trefwoorden: Groei, Leven, Vrucht Dragen

"[...] bedoeling van ons leven, van de ranken is vrucht Dragen. De vrucht van de Geest moet groeien in ons leven. Het leven van Christus moet in ons leven o[...]"

"God dienen op de Weg"
Door broeder G. Vochteloo op 28 oktober 2012
Trefwoorden: Dienstbaar, Gemeente, Vrucht Dragen

"Onderweg naar Gethsemane"
Door broeder J. Nugter op 25 maart 2012
Trefwoorden: Gethsemane, Snoeien, Dienstbaar

"[...]js van snoeien. God wil graag dat wij veel vrucht Dragen in ons leven. Het gaat niet om de ranken, maar om de vruchten. Wij mogen weten, geloven dat w[...]"

"Waarom Israel?"
Door broeder T. van Ommen op 2 oktober 2011
Trefwoorden: Israel, Wederkomst, Jezus Christus

"[...]kken. Jezus Christus heeft voor ons het oordeel geDragen. [...]"

"Honderd procent voor Jezus leven"
Door broeder D. Baarsen op 8 mei 2011
Trefwoorden: Kruisiging, Opstanding, Geloof

"[...]eb het al vaak geprobeerd: Hij heeft onze straf geDragen, we hebben vergeving gekregen, we zijn erdoor verzoend met God, Gods liefde werd erdoor geope[...]"

"De schepping"
Door broeder P. van der Lugt op 21 november 2010
Trefwoorden: Zaad, Vrucht Dragen, Natuur

"[...]ls goddelozen, zijn wij ook als bomen, die vrucht Dragen. We mogen water tot ons nemen: het Woord van God. We mogen ademen: door gebed. Door het Woord[...]"

"Bekleed met Christus"
Door broeder J. Nugter op 6 juni 2010
Trefwoorden: Christus, Vrede

"[...]t elkaar samen (geduld is het vermogen veel te verDragen in plaats van boos te worden). We mogen ons bekleden met de liefde. De liefde is de bron van [...]"

"De rust die alleen Jezus geven kan"
Door broeder G. van Wijngaarden op 9 mei 2010
Trefwoorden: Overgave

"[...]dan moeite in het leven. Een last is niet zelf te Dragen. Een last kan veroorzaakt worden door allerlei wetten, die het zicht op het behoud belemmeren[...]"

"Heiligheid"
Door broeder A. Boelen op 20 december 2009
Trefwoorden: Heiligheid, Hogepriester, Hemel

"[...]Jezus Christus. Wij kunnen daar zelf niets aan bijDragen. We mogen alles van Hem verwachten. We mogen alles van ons leven aan Hem voorleggen. Als we H[...]"

"Vol zijn van Gods Geest"
Door broeder J. Heijdeman op 20 mei 2007
Uit de serie: "Het werk en de Persoon van de Heilige Geest".
Trefwoorden: Vrucht Dragen, Gods Geest, Levend water

"[...]en zijn, mogen wij wandelen in de Geest en vrucht Dragen. Hoe wandelen wij nu op deze koninklijke weg? De basis van ons leven is het nauwkeurig volgen[...]"