Preken over: "Doop"

"Filippus en de kamerheer"
Door broeder J. Nugter op 19 november 2023
Trefwoorden: Doop, Filippus, Verkondiging

"Mozes, verlossing"
Door broeder G. Vochteloo op 1 oktober 2023
Trefwoorden: Onderwijs, Doop, Verlossen

"De doop in 7 waarheden"
Door broeder J. Nugter op 24 september 2023
Trefwoorden: Doop, Wortelen in het geloof, Dankzegging

"Gehoorzaam aan Christus in de doop"
Door broeder A. Haverkamp op 30 juli 2023
Trefwoorden: Gehoorzaamheid, Doop, Aarzeling

"De Bruidegom en Zijn vriend"
Door broeder A. van den Berk op 12 februari 2023
Trefwoorden: Bruidegom, Doop, Johannes de Doper

"Paulus over Israel"
Door broeder D. Steenhuis op 6 januari 2020
Uit de serie: "Profetie".
Trefwoorden: Israel, Profetie, Doop

"De bijbel, een blok aan het been?"
Door broeder J. Nugter op 11 februari 2018
Trefwoorden: Bekering, Doop, Bevrijding

"Pinksteren, de vijftigste"
Door broeder D. Steenhuis op 4 juni 2017
Trefwoorden: Pinksteren, Heilige Geest, Spijsoffer

"[...]delijke natuur geworden. Op dat moment zijn wij geDoopt in de Heilige Geest en behoren wij tot het lichaam van Christus. Vanaf dat moment complementer[...]"

"Psalm 49"
Door broeder B. van den Bosch op 30 augustus 2015
Trefwoorden: Leven voor God, Doop, Wereld

"Door het water gaan..."
Door broeder C. Stier op 29 maart 2015
Trefwoorden: Jordaan, Doop, Pascha

"De hemelvaart"
Door broeder C. van Aalsburg op 29 mei 2014
Trefwoorden: Hemelvaart, Heilige Geest, Getuigen

"[...]e discipelen hadden de belofte ontvangen dat ze geDoopt zouden worden met de Heilige Geest. De Here Jezus zal nog komen als Koning, maar we weten nog [...]"

"De Heer is waarlijk opgestaan"
Door broeder H. Huijzer op 20 april 2014
Trefwoorden: Jona, Verheerlijking, Getuigenis

"[...]n dood en Zijn opstanding zichtbaar gemaakt in de Doop. Jona was ongehoorzaam. Hij vluchtte voor God. Hij accepteerde de prijs voor zijn vlucht. Jona [...]"

"David als beeld van de Here Jezus Christus"
Door broeder P. van der Lugt op 15 september 2013
Trefwoorden: Samuel, David, Saul

"[...]id moet zalven, dan zegt God "deze is het". Na de Doop van Here Jezus Christus zei God: "Dit is Mijn geliefde Zoon". David ging op weg naar de troon [...]"

"Geloofsgehoorzaamheid"
Door broeder M. Ezinga op 14 april 2013
Trefwoorden: Geloof, Besnijdenis, Doop

"De Heilige Geest"
Door broeder J. Lukasse op 20 januari 2013
Trefwoorden: Heilige Geest, Vervulling, Vrucht van de geest

"[...]eest. Op het Pinksterfeest werken de christenen geDoopt en vervuld met de Heilige Geest. De Doop in de Heilige Geest is een eenmalige gebeurtenis in h[...]"

"De grote Naam van onze Here"
Door broeder P. van der Lugt op 22 juli 2012
Trefwoorden: Salomo, Filippus, Doop

"Mij is gegeven alle macht…"
Door broeder M. Ezinga op 29 april 2012
Trefwoorden: Doop, Drie-eenheid, Uitverkoren

"[...]e dopen: onderdompelen ter identificatie. Door de Doop worden wij geidentificeerd met Christus leven, dood en opstanding. Ons oude, zondige leven word[...]"

"Gehoorzaamheid"
Door broeder A. Haverkamp op 25 september 2011
Trefwoorden: Gehoorzaamheid, Doop