#1: "Wie is de Here Jezus Christus voor mij?"

Door broeder A. van den Berk op 26 april 2015.

"Een aantal discipelen gingen vissen, maar zij vingen niets. De Here Jezus Christus gaf hun een opdracht en zij voerden de opdracht uit zonder tegenspraak. Als de Here Jezus het leven van mensen binnenkomt, dan vinden er veranderingen plaats. Hij opent de ogen van mensen. De discipelen vingen 153 grote vissen. Destijds ging men uit van 153 vissoor[...]"
Trefwoorden: DISCIPELSCHAP, Vissen, Liefde


#2: "Alles verlaten om Jezus’ wil"

Door broeder A. Haverkamp op 5 januari 2014.

"[...] Here Here noemen, dan behoren we te doen wat Hij zegt. We kunnen de Here Jezus volgen, maar waar gaat het ons om? Zijn wij ware discipelen van Hem? DISCIPELSCHAP heeft betrekking op ons dagelijks leven. God vraagt van ons bekering en als wij dat doen, beantwoordt God dat met wedergeboorte in ons leven. God wil dat wij Hem volgen: dit betekent dat[...]"
Trefwoorden: DISCIPELSCHAP, Kruis dragen, Jezus volgen


#3: "De Waarheid maakt vrij"

Door broeder J. Heijdeman op 7 oktober 2012.
Trefwoorden: Woord van God, Vrijheid, DISCIPELSCHAP


#4: "Zonder kruis geen zegen"

Door broeder B. van der Bosch op 19 augustus 2012.

"[...]en. Er heeft geen wedergeboorte plaatsgevonden. God zorgt voor ons. Hij weet wat we nodig hebben. Hij vindt ons kostbaar. Wedergeboorte vraagt om DISCIPELSCHAP. Als we DISCIPELSCHAP verwaarlozen, dan worden we lauw en zijn wij niet in Christus. Als we gericht zijn op aardse rijkdom, dan zijn wij arm in Christus. In Christus hebben wij de hoop[...]"
Trefwoorden: Kruis, Zegen, Rijkdom


#5: "Christus aanvaarden, navolgen, vertrouwen"

Door broeder J. Brouwer op 29 mei 2011.
Trefwoorden: Kruis, Zonden, DISCIPELSCHAP


 

Gevonden:

Er zijn 5 preken gevonden over: 'Discipelschap'.