#1: "God dienen op de Weg"

Door broeder G. Vochteloo op 28 oktober 2012.
Trefwoorden: DIENSTBAAR, Gemeente, Vrucht dragen


#2: "God is met ons"

Door broeder C. van Aalsburg op 1 april 2012.

"Wij mogen God dienen op de plek waar we zijn, zelfs als wij 80 jaar zijn. Mozes was goed opgeleid, maar mocht 40 jaar schapen hoeden. Vanuit het brandende braambos riep God Mozes bij zijn naam. God roept ons ook bij onze naam: Hij wil ons leren in de rust van God te blijven. Hij noemde Zich de God van de vaderen. Hij is trouw. Mozes uitte respect v[...]"
Trefwoorden: Mozes, DIENSTBAAR, Eerbied


#3: "Onderweg naar Gethsemane"

Door broeder J. Nugter op 25 maart 2012.

"In de lijdensweek had de Here Jezus Christus oog voor Zijn Vader en voor ons. In het Johannes evangelie staat de relatie tussen de Here Jezus en Zijn Vader centraal. Het Johannes evangelie besteedt verschillende hoofdstukken aan de reis van het laatste avondmaal naar de hof van Gethsemane. Deze hoofdstukken bereiden ons voor om Hem te volgen, totda[...]"
Trefwoorden: Gethsemane, Snoeien, DIENSTBAAR


 

Gevonden:

Er zijn 3 preken gevonden over: 'Dienstbaar'.