#1: "Het werkzame Woord"

Door broeder J. Lukasse op 4 februari 2018.

"1. Wij moeten de bijbel lezen,
2. overDENKEN en overpeinzen,
3. memoriseren,
4. en praktiseren.
[...]"
Trefwoorden: Bijbel, Sabbatsrust, Woord van God


#2: "Hij Die is, Die was, en Die komt"

Door broeder B. van der Bosch op 27 oktober 2017.

"[...]ng van de wereld wilde de Here Jezus Christus de wil van Zijn Vader doen. Hij wilde Zijn leven geven om mensen te verlossen van hun zonden. De mensen DENKEN dat zij God niet nodig hebben en leven erop los, maar wij hebben de Here Jezus nodig, we moeten knielen voor Christus en onze zonden belijden. Bekering betekent overgave en het breken met de hu[...]"
Trefwoorden: Gezalfde, Wederkomst, Kust de Zoon


#3: "Openbaring van de Here Jezus Christus"

Door broeder D. Steenhuis op 17 september 2017.

"[...]e redder van het volk, als zij door de woestijn reisde. Als wij het avondmaal vieren, worden wij opgeroepen aan de dood van de Here Jezus Christus te DENKEN. Wij krijgen de zegen en genade van de Here Jezus Christus zelf. Als Hij Zijn naam noemt, dan verandert alles (Ik ben, die Ik ben; Ik ben de goede Herder ..... ). Hij is er altijd. Hij is Jawe[...]"
Trefwoorden: Lam, Aanbidding, Uittocht


#4: "Zoek Mijn aangezicht"

Door broeder H. Huijzer op 13 augustus 2017.

"[...]ro Mozes een advies om het volk anders te leiden en Mozes te ontlasten. De vraag is wat de dingen in ons leven zijn waarom we het zo druk hebben. We DENKEN geen tijd te hebben of dat anderen onze hulp vragen wat we niet kunnen weigeren. Om balans te houden in ons leven, moeten we de stilte zoeken om alleen met de Heere te zijn. De balans wordt zo [...]"
Trefwoorden: Relatie, Presteren, Leven


#5: "Een plaats van rust"

Door broeder G. Vochteloo op 18 juni 2017.

"[...]us. Wij vinden rust in Christus Jezus. Wij zijn, toen we tot geloof zijn gekomen, geplaatst in de hemel. Wij leven echter nog steeds op aarde. Als we DENKEN aan wat in de hemel is, zullen we de rust van God ervaren. Wij zijn in het geloof in de rust in gegaan. Door het geloof weten we dat God ons bekwaam heeft gemaakt. Wij zijn gezegend in Christus[...]"
Trefwoorden: Losser, Israël, Vleugels


#6: "Het gedachtegoed van de toren van Babel"

Door broeder T. Stier op 22 januari 2017.
Trefwoorden: Welvaartsevangelie, Hemelburgers, Bijbels DENKEN


#7: "Het geloof"

Door broeder G. Vochteloo op 16 oktober 2016.

"[...]oet men werken om zich aangenaam te worden. Wij geloven echter dat wij aangenaam gemaakt zijn door het geloof van en in Christus Jezus. Wij geloven, DENKEN of stellen ons vertrouwen in dagelijkse dingen op basis van onze ervaringen. God heeft ons geschapen met geloof. Geloof heeft te maken met alle dingen die men ziet. Geloven heeft vaak niets te [...]"
Trefwoorden: Verwachting, Fundament, Zekerheid


#8: "Hij ziet, hoort en kent ons"

Door broeder J.H. Meinema op 13 december 2015.

"Het leven van een kind van God is geen kalme reis, maar kent wel een behouden aankomst. Als we niet verder komen, dan DENKEN we snel dat we op de verkeerde weg wandelen, maar misschien wil Hij ons iets leren. Het gaat ten diepste niet om ons, maar om de heerlijkheid van God. Hij wil Zijn liefde, Zijn naam aan de wereld bekendmaken. Hij wil ons daar[...]"
Trefwoorden: IK BEN, Tegenslag


#9: "De waarde van één"

Door broeder J. Lukasse op 8 november 2015.

"[...] beginnen met een vraag. Filipus had geleerd te luisteren naar God en naar mensen. Tenslotte gebruikt God rationele elementen. Gods Woord doet ons naDENKEN. Op basis van Gods Woord legde Filipus het evangelie uit: Jezus Christus. Vervolgens paste hij het Woord van God toe. Als we het Woord van God toepassen, dan komt er een reactie.[...]"
Trefwoorden: Iedereen is kostbaar, Bekering, Evangelisatie


#10: "Gebeden van Paulus"

Door broeder G. Vochteloo op 1 november 2015.

"[...]f te hebben. Als we vervuld zijn met Gods Geest (en Gods Woord aanvaarden), dan vertrouwen we op God. Door Gods Geest, door Zijn Woord gaan we anders DENKEN: DENKEN zoals God Zelf denkt. Als we vol zijn van Gods Geest, dan spreken we met elkaar met psalmen, gezangen en geestelijke liederen. We hebben Gods Geest ontvangen; we hoeven daarom niet bang[...]"
Trefwoorden: Gebeden, Gods Geest, Vervuld


#11: "Wie ben ik?"

Door broeder D. Lodder op 7 september 2014.

"[...]ivel zaait twijfel over onze identiteit in de Here Jezus Christus. Hij probeert onze identiteit te laten afhangen van onze prestaties, van wat mensen DENKEN/zeggen over ons of van wat we bezitten. Hoe meer we groeien in intimiteit, hoe meer we groeien in onze identiteit in Jezus Christus, hoe meer we groeien naar onze bestemming (autoriteit). De He[...]"
Trefwoorden: Indentiteit, Intimiteit, Autoriteit


#12: "Hosea - Gods liefde herstelt een bekeerd Israel"

Door broeder J. Brouwer op 31 augustus 2014.

"[...]ijn liefde en Zijn rechtvaardigheid. De Here Jezus Christus heeft de straf op Zich genomen.

2) God laat ook zijn lankmoedigheid zien. (We DENKEN overal recht op te hebben en zien onze zonden niet).

3) Efraim (dubbel vruchtbaar) droeg geen vrucht. Efraim moest gesnoeid worden. God zal het hart (met alle intenties) blootlegge[...]"
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Barmhartigheid, Lankmoedigheid, Kwaadaardigheid


#13: "Gesterkt in de inwendige mens"

Door broeder G. Vochteloo op 15 juni 2014.

"[...]lende manieren). We kunnen proberen om zelf te strijden tegen de oude mens, maar alleen Gods Geest kan ons veranderen. Hij kan veel meer doen dan wij DENKEN of bidden. Daarom draait het niet om wat wij prettig vinden wat Gods Geest in ons doet. Alle werkingen waarvan men zegt dat het manifestaties van Gods Geest zijn, moeten getoetst worden aan God[...]"
Trefwoorden: Heilige Geest, Verzegeling, Woord van God


#14: "Verlangen"

Door broeder W. Evers op 27 april 2014.

"[...]t Hij licht geeft). In de eerste tekst gaat het over het volgen en in de tweede tekst over het geloven. Geloven in de Here Jezus gaat veel verder dan DENKEN dat Hij bestaan heeft. We geloven dat Hij ons heeft aangenomen. Het volgen van de Here Jezus gaat verder dan Bijbellezen en bidden. De Here Jezus zag de blinde. Hoewel Hij geen 'modder' nodig h[...]"
Trefwoorden: Genezing, Verlangen, Ongeloof


#15: "Een nieuwe start maken"

Door broeder A. van den Berk op 23 maart 2014.

"[...]fs het verzoendeksel kon Uzza niet redden: hij stierf. David begreep Gods ingrijpen niet, maar de inzettingen van God waren genegeerd. Passen wij ons DENKEN aan de schrift of passen wij de schrift aan ons DENKEN aan? We kunnen situaties relativeren ten kosten van de Bijbelse waarheid. We kunnen bijvoorbeeld het evangelie aantrekkelijker maken voor [...]"
Trefwoorden: Optocht


#16: "Een gekruisigd leven"

Door broeder B. van der Bosch op 18 augustus 2013.

"[...]s heeft ons gered. Zoals de Isra?lieten werden gered door een blik op de koperen slang zijn wij gered door het geloof in de gekruisigde Christus. Het DENKEN van deze wereld en onze eigen inzichten maken het geloof steeds moeilijker. Door de Heilige Geest worden we wederom geboren. De Heilige Geest is onze garantie van ons heil, de hemelse heerlijkh[...]"
Trefwoorden: Verwachting, Wedergeboorte, Beschikbaar


#17: "Onze gedachten"

Door broeder J.H. Meinema op 27 januari 2013.

"Welke gedachten beheersen ons dagelijks leven? God kent onze gedachten en ons hart. Wij hebben gedachten van blijdschap, begeerte, boosheid, etc. Asaf was verantwoordelijk voor het voorgaan in het loven en prijzen van God, maar in Psalm 77 blijkt dat zijn gedachten vol van twijfel waren. Hij probeerde zelf om van zijn gedachten verlost te worden. H[...]"
Trefwoorden: Vertrouwen op God, DENKEN


#18: "Het feest der bazuinen (gedachtenis)"

Door broeder P. van der Lugt op 16 september 2012.

"Vanavond was het Joodse Nieuwjaar wat ingeleid werd door het blazen van de sjofar. De sjofar wijst op de heiligheid van God. Het was een dag van geDENKEN als inleiding tot Grote Verzoendag: wie zijn wij tegenover de heilige God? Isra?l moest op het Pascha geDENKEN aan de uittocht uit Egypte. Toen heeft God laten zien dat alleen uit genade Isra?l v[...]"
Trefwoorden: Feesten, Bevrijding, Bazuin


#19: "Bloemen van en voor God"

Door broeder B. van der Bosch op 3 juni 2012.

"God gebruikt de natuur om Zijn Woord uit te leggen. Wij worden vergeleken met bloemen en gras. Wij kunnen DENKEN dat wij veel zijn, maar bloemen en gras verdorren; hun schoonheid is tijdelijk. Daarom is het belangrijk om met God in het reine te komen voordat Christus terugkomt. De Geest van God werkt in ons en geeft leven. God wil niet dat er ieman[...]"
Trefwoorden: Bloemen, Hemel, Hel


#20: "Onderweg naar Gethsemane"

Door broeder J. Nugter op 25 maart 2012.

"[...]doen. Vervolgens onderwijst de Here Jezus dat de Trooster zal komen. Hij zei vlak voor Zijn lijden dat het beter is voor ons als Hij zou sterven. Wij DENKEN veel aan onszelf, maar wat is beter voor de ander, voor de gemeente? Onze gaven hebben wij ontvangen om de ander te dienen. Daarna vertroost de Here Jezus ons dat wij Hem weer spoedig zullen [...]"
Trefwoorden: Gethsemane, Snoeien, Dienstbaar


#21: "Relatie in plaats van regels"

Door broeder J. Heijdeman op 5 februari 2012.

"[...]el bewust een aantal regels van de Joodse leiders om duidelijk te maken dat het niet gaat om de regels, maar om een persoonlijke relatie met God. Wij DENKEN dat we alles goed kunnen regelen door een heleboel regels. Door een relatie met God krijgen we een verlangen naar God in plaats van te leven volgens de regels, uit gewoonte. De Here Jezus Chr[...]"
Trefwoorden: Duisternis, Licht, Leven


#22: "Christus in ons"

Door broeder T. Stier op 22 januari 2012.

"[...]aan en leeft. Jongelingen mogen weten dat de boze is overwonnen ( de strijd is gestreden). We hebben Gods Woord in de strijd. We mogen Gods Woord overDENKEN. De boze probeert het Woord van God uit ons leven te weren. Het woord behoort deel te worden van ons leven in afwachting op Zijn komst. Maar als de liefde voor de wereld in ons hart leeft, dan [...]"
Trefwoorden: Woord van God, Wedergeboorte


#23: "Verandering"

Door broeder J. Heijdeman op 9 oktober 2011.

"[...]st. Wij ervaren die verandering niet altijd. Wij kunnen onszelf niet veranderen. God alleen kan ons veranderen. God geeft ons wel een opdracht om ons DENKEN te laten veranderen. God gebruikt de gemeente om elkaar aan te sporen om ons te laten veranderen. De Here Jezus Christus ging naar Zijn gewoonte elke sabbat naar de synagoge. Ook Gods Woord geb[...]"
Trefwoorden: Verandering, Geest


#24: "De Heer ziet en hoort"

Door broeder P. van der Lugt op 21 augustus 2011.

"[...] In de geboortes van de zonen van Lea zocht zij God op. Zij was minder geliefd door Jacob. Wij vragen ons ook regelmatig af of God ons liefheeft. Wij DENKEN dat Gods liefde voorwaardelijk is, maar God heeft zijn liefde onvoorwaardelijk getoond door Zijn Zoon voor ons te geven. God had een bijzonder plan met Lea. Het ontstaan, het bestaan en de to[...]"
Trefwoorden: Horen


#25: "Niet door kracht of geweld, maar door Mijn Geest"

Door broeder M. Ezinga op 24 juli 2011.

"We kunnen ontmoedigd zijn, terwijl wij DENKEN te werken voor de Here. Zerubbabel wilde graag de tempel voor de Here herbouwen, maar de bouwers werden ontmoedigd en de bouw kwam stil te liggen voor vijftien jaar. Vervolgens stelde het volk het leiderschap van Zerubbabel ter discussie. God antwoordde door een visioen aan Zacharia om Zerubbabel te bem[...]"
Trefwoorden: Kracht, Geweld, Geest


#26: "Richten tot God"

Door broeder J. Heijdeman op 13 februari 2011.

"[...]n God alleen. (David was 'in verwachting'). David beleed dat God zij rots, zijn burcht en zijn heil is. Wij hebben onze eigen rots, waarop wij veilig DENKEN te wonen. Maar onze eigen rots blijkt niet altijd veilig te zijn. We mogen ons richten op God: Hij is een veilige Rots. Vroeg of laat worden wij geconfronteerd met de rots van de heilige God,[...]"
Trefwoorden: David, Verwachting, Rots


#27: "Zuchten, Zinken, Zingen, Zweven"

Door broeder J. Nugter op 23 januari 2011.

"[...]oplossing was van de problemen van Asaf. De psalm begint zeer ikgericht. In onze benauwdheid zijn wij aanvankelijk vol met zelfmedelijden. En als wij DENKEN aan God, dan kreunen en zuchten wij nog meer. God geeft ons rust en vrede. God geeft ons kracht om Hem te prijzen in tijden van dat alles tegen lijkt te zitten. De Boze probeert ons te laten [...]"
Trefwoorden: Zelfmedelijden, Benauwdheid, Er bovenuit getild


#28: "Jezus Christus: het beeld van de onzichtbare God"

Door broeder J. Brouwer op 12 december 2010.

"[...]kunnen onderscheid maken, omdat we weten dat de Here Jezus zachtmoedig en nederig is en de duivel beslist niet. God wil ons Zijn Geest geven en ons DENKEN vernieuwen door Zijn Geest en Zijn Woord. Hoe meer wij met de Here Jezus omgaan, hoe meer wij op Hem gaan lijken. [...]"
Trefwoorden: Dwaalleraars, Duivel, Beeld


#29: "De invloed van de wereld"

Door broeder H. Huijzer op 28 november 2010.

"Be?nvloeding is gericht op verandering van het gedrag door DENKEN, doen of nalaten. Wij worden be?nvloed door radio, TV, internet, wetenschap, relaties etc. Elia leefde in een tijd waarin het bergafwaarts ging met Israel. Israel diende de Ba?l. Er vonden allerlei gruwelijkheden plaats. Israel was begonnen de Ba?l te dienen door de be?nvloeding van [...]"
Trefwoorden: Wereld, Afgoderij


#30: "De onthulling: het geheimenis van de gemeente"

Door broeder H. Huijzer op 10 oktober 2010.

"[...] van Christus laten zien aan de overheden in de hemelse gewesten. Dit begint in je hart: de oude mens afleggen, verjongd worden door de geest van ons DENKEN. Als de gemeente is opgenomen en de grote verdrukking heeft plaats gevonden, wordt de veelkleurige wijsheid van God zichtbaar. God gaat dan verder met Zijn volk Israel. [...]"
Trefwoorden: Geheimenis, Israel, Gemeente


#31: "Het geluid van de Shofar"

Door broeder P. van der Lugt op 12 september 2010.

"[...]st vieren de Joden nog 3 keer Nieuwjaar. Ondanks de verschillende meningen over wat nu het echte joodse Nieuwjaar is, kunnen Joden daarmee leven. Zij DENKEN niet op onze manier; iets hoeft niet alleen waar of niet waar te zijn. De Here heeft aan Israel geboden om feestdagen te houden om hen eraan te herinneren wat God heeft gedaan in de geschiedeni[...]"
Trefwoorden: Israel, Messias, Verlossing


#32: "De rust die alleen Jezus geven kan"

Door broeder G. van Wijngaarden op 9 mei 2010.

"[...]nt niet dat de moeite en alle problemen zijn opgelost. Rust betekent dat we ondanks alle moeite, toch zien wie de Here Jezus is. Laten we deze week naDENKEN over hoe wij zijn omgegaan met de mensen om ons heen. Zijn we hoogmoedig geweest? Laten we bereid zijn om elkaar in nederigheid te vergeven. [...]"
Trefwoorden: Overgave


#33: "Het lijden van de tegenwoordige tijd"

Door broeder H. Huijzer op 2 mei 2010.

"[...]chepping? Het lijden past niet in onze cultuur. Onze cultuur kan alles oplossen. De basis van het christelijk geloof beperkt zich teveel tot positief DENKEN. Er worden geen keuzes meer gemaakt. God verhoort elk gebed met een positief antwoord. God is een God van wonderen, maar wij moeten keuzes maken op basis van Gods Woord. God openbaart Zichzelf [...]"
Trefwoorden: Lijden, Soevereiniteit van God


#34: "De Heilige Geest"

Door broeder J. Heijdeman op 4 maart 2007.

"[...]s: "Wat zou de Here Jezus doen, hoe kan ik Hem dienen?" De wet doet de zonden in ons toenemen zoals wij geen vijf minuten niet aan een kikker kunnen DENKEN als ons gezegd is dat niet te doen. Door de wedergeboorte kunnen wij ons richten op Christus en kunnen wij stoppen met het DENKEN aan de zonden door Gods Geest. [...]"
Uit de serie: "Het werk en de Persoon van de Heilige Geest".
Trefwoorden: Heilige Geest, Rust, Gehoorzaamheid


#35: "Geestelijke geboorte"

Door broeder J. Heijdeman op 4 februari 2007.

"[...]gt ons van onze verlossing, ons geloof mag rusten op het geloof van Christus. Als we doen wat God zegt mogen we rusten, vertrouwen in Hem. Als we naDENKEN over het werk van de Heilige Geest dan willen we Hem aanbidden, maar in de bijbel wordt de Heilige Geest niet aanbeden. De Heilige Geest werpt het licht op God, daarom mogen ook wij God verhe[...]"
Uit de serie: "Het werk en de Persoon van de Heilige Geest".
Trefwoorden: Wedergeboorte, Vlees, Geest


 

Gevonden:

Er zijn 35 preken gevonden over: 'Denken'.