Preken over: "De Vader"

"God willen, kunnen en laten zien"
Door broeder N. van de Berg op 28 augustus 2022
Trefwoorden: Filippus, De Vader

"De Vader en de Zoon"
Door broeder D. Steenhuis op 3 januari 2022
Uit de serie: "De Spruit van JAHWEH".
Trefwoorden: Vader, Zoon

"De Vader zoekt aanbidders"
Door broeder D. Steenhuis op 6 december 2021
Uit de serie: "De Spruit van JAHWEH".
Trefwoorden: Aanbidden, Vader

"De Vader en de Zoon"
Door broeder D. Steenhuis op 7 december 2020
Uit de serie: "De Schriften zijn het die van Mij getuigen".
Trefwoorden: Wijsheid, Eniggeborene, Zoon van God

"Gods vertrekken"
Door broeder D. Steenhuis op 30 oktober 2016
Trefwoorden: Vertrek, Vaderhuis, Salomo

"[...]re Jezus verlangt dat wij met Hem zullen zijn bij De Vader en de eeuwige Geest. Het gaat alleen om het kruis, het Lam dat net geslacht is. Het kruis l[...]"

"Geworteld en opgebouwd in Christus"
Door broeder S. van Groningen op 25 september 2016
Trefwoorden: Besnijdenis, Bevrijding, Volmaakt

"[...]d en opgebouwd. We kunnen zelf niets doen om God, De Vader te behagen, bijv. door voldoende stille tijd te houden voldoende te bidden etc. Gods liefde[...]"

"Micha, wie is als God?"
Door broeder F. ter Velde op 17 juli 2016
Trefwoorden: Profetie, Nood, Gastvrijheid

"[...]de Here Jezus Christus. Jaweh is de naam van God, De Vader. De naam van Micha betekent: Wie is als God? In de tijd van Micha was er sprake van oorlog [...]"

"Het volmaakte offer"
Door broeder B. van den Bosch op 6 december 2015
Trefwoorden: Offer, Getuigen, Wederkomst

"[...]en het lijden kende, is Hij gekomen om de wil van De Vader te doen. God heeft het offer van Zijn geliefde Zoon aanvaard. Door dit offer zijn wij gehei[...]"

"De Trooster"
Door broeder H. Huijzer op 23 augustus 2015
Trefwoorden: Trooster, Geest der Waarheid, Heilige Geest

"En Ik zal De Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijve in den eeuwigheid. - Johannes 14:16[...]"

"De tijdgeest"
Door broeder S. van Groningen op 6 april 2014
Trefwoorden: Woord van God, Jezus Christus, Volharding

"[...] en Zijn bevel te bewaren Hem te verwachten. God, De Vader, zal Zijn Naam opnieuw aan ons openbaren. Hij zal ons een nieuwe naam geven.[...]"

"De witte bladzijde in de bijbel"
Door broeder F. ter Velde op 22 december 2013
Trefwoorden: Adonai, Advent, Wederkomst van Christus

"[...]omen als Verlosser. Hij zal komen om het hart van De Vaders tot de kinderen terug te brengen. Het hart van De Vader ging en gaat voortdurend uit naar [...]"

"Leven en groeien"
Door broeder W. Evers op 7 juli 2013
Trefwoorden: Groei, Leven, Vrucht dragen

"[...]kig zijn of worden, maar om de verheerlijking van De Vader. De Vader wordt ook verheerlijkt door de Here Jezus te volgen op de weg naar Golgatha. We m[...]"

"Verlossing door het bloed van Jezus Christus"
Door broeder T. van Ommen op 9 september 2012
Trefwoorden: Ziel, Bloed, Jezus Christus

"[...]by krijgt het bloed niet van de moeder, maar van De Vader. Er komt pas leven na de bevruchting door de man. Daarom kon de Here Jezus Christus als eni[...]"

"De beloften van de Vader"
Door broeder P. van der Lugt op 27 mei 2012
Trefwoorden: Heilige Geest, Belofte, Israel

"[...]lige Geest ontvangen. Door de Heilige Geest komen De Vader en de Zoon in ons wonen. Door de Heilige Geest kunnen wij een rein leven leiden, kunnen we [...]"

"Mij is gegeven alle macht…"
Door broeder M. Ezinga op 29 april 2012
Trefwoorden: Doop, Drie-eenheid, Uitverkoren

"[...]k heeft plaatsgevonden. We dopen in de naam van De Vader, die ons heeft uitverkoren voordat de wereld is geschapen. We dopen ook in de naam van de Z[...]"

"God is met ons"
Door broeder C. van Aalsburg op 1 april 2012
Trefwoorden: Mozes, Dienstbaar, Eerbied

"[...]st van God te blijven. Hij noemde Zich de God van De Vaderen. Hij is trouw. Mozes uitte respect voor God door zijn schoenen uit te trekken en God niet[...]"

"Wat Bijbelse namen over de Here Jezus vertellen"
Door broeder P. van der Lugt op 18 maart 2012
Trefwoorden: Geliefde, Knecht, Pasen

"[...] Absolom: vader van vrede. God is de Oorsprong, De Vader van de vrede. God heeft vrede tot stand gebracht door het bloed van de Here Jezus. Hij is d[...]"

"Christus in ons"
Door broeder T. Stier op 22 januari 2012
Trefwoorden: Woord van God, Wedergeboorte

"[...]weten dat God onze Vader is. We zijn geborgen bij De Vader door genade ( niet op basis van prestaties). Het Vaderschap van God is voor eeuwig. Als o[...]"

"Wie de mens was en is"
Door broeder A. de Jongh op 31 juli 2011
Trefwoorden: Mens, Genade, Bloed

"[...] volbracht. En nu behartigt Hij onze belangen bij De Vader. God kan niets goeds zien in de mens, zelfs niet in onze rechtvaardige daden. De mens is ba[...]"

"De Drie-eenheid"
Door broeder J. Lukasse op 30 januari 2011
Trefwoorden: Vader, Zoon, Heilige Geest

"[...]om Zijn Vader bekend te maken. We geloven in God, De Vader, de Zoon en de Heilige Geest: ??n God in drie Wezens. We mogen God bewonderen ook al begrij[...]"

"Bitterheid in ons leven"
Door broeder T. Stier op 16 januari 2011
Trefwoorden: Strijd, Antichrist, Israel

"[...]ijn. Wij hebben door Zijn offer vrije toegang tot De Vader. God houdt ons hart vast. [...]"

"De invloed van de wereld"
Door broeder H. Huijzer op 28 november 2010
Trefwoorden: Wereld, Afgoderij

"[...]elijk van onze positie. Wij zijn een geschenk van De Vader aan de Here Jezus. De Here Jezus zal ons tonen aan Zijn Vader. Hij ziet uit naar dat moment[...]"

"Israel, Gods oogappel"
Door broeder A. Haverkamp op 24 oktober 2010
Trefwoorden: Israel, Oogappel, Vader

"[...] niet verlaten. Wij zijn een koninklijk kind door De Vader bemind. Zijn oog rust teder op ons. Hij is een God van vergeving, genade, barmhartigheid, l[...]"

"Bekleed met Christus"
Door broeder J. Nugter op 6 juni 2010
Trefwoorden: Christus, Vrede

"[...]s Zijn geliefden. Christus is de Uitverkorene van De Vader. Hij is heilig en Hij is de geliefde. In Christus zijn wij uitverkoren, heilig en geliefd. [...]"

"De Heilige Geest is in ons hart uitgestort"
Door broeder P. van der Lugt op 23 mei 2010
Trefwoorden: Profetie, Heilige Geest, Pinksteren

"[...]erd gegeven in plaats van de dood. De belofte van De Vader heeft te maken met kracht uit de hoge, met de verkondiging van het evangelie, met de werkin[...]"

"Gods zegen"
Door broeder N. van de Berg op 16 mei 2010
Trefwoorden: Abraham, Liefde, Vertrouwen

"[...]d een nieuw begin. God riep Abraham. Abraham werd De Vader van alle gelovigen. Abraham werd een voorbeeld van hoop. Hij hield vast aan Gods beloften z[...]"

"Hemelvaart"
Door broeder J. Nugter op 13 mei 2010
Trefwoorden: Hemel, Thomas, Jezus komt

"[...] aarde. Na de opstanding is de Here Jezus al naar De Vader gegaan om Zich als een rein offer te tonen. Maria mocht Hem daarom nog niet aanraken, maar [...]"

"De Vader zoekt aanbidders"
Door broeder D. Steenhuis op 8 februari 2010
Uit de serie: "Mattheus 24".
Trefwoorden: Afgoderij

"De Here Jezus ziet ons"
Door broeder J.H. Meinema op 15 februari 2009
Trefwoorden: Verdriet, Kamerling, Blijdschap

"[...]vangen als de Here Jezus ons zal halen om ons bij De Vader te brengen. De Here zag de mensen in Samaria. Zij kwamen tot geloof door het evangelie va[...]"