#1: "De Rechabieten"

Door broeder P. van der Lugt op 10 september 2017.

"De Rechabieten zijn ook bekend als de Kenieten afstammelingen van de schoonvader van Mozes. Jonadab was de zoon van Rechab. Jonadab leefde in de tijd van Rehu en Achab. Achab had de afgodendienst in Isra?l aangemoedigd. Die afgodendienst ging vaak samen met drankmisbruik. Jonadab had zich voorgenomen om geen wijn te drinken en in tenten te wonen. H[...]"
Trefwoorden: Afgoden, Tent, Namen


#2: "In wie vinden wij onze identiteit"

Door broeder J.H. Meinema op 31 januari 2016.
Trefwoorden: David, Identiteit, DE GOD VAN ISRAëL


#3: "Door het geloof"

Door broeder T. Stier op 26 augustus 2012.

"Mozes werd de knecht des Heere genoemd. Hij was de meest zachtmoedige man. Hij mocht met God spreken, maar hij mocht niet het beloofde land ingaan. Mozes had niet tot de rots gesproken, maar hij had de rots geslagen. De rots was een beeld van Christus en Hij is eenmaal geslagen voor onze zonden. Er is geen tweede keer nodig. God gaf ons water uit d[...]"
Trefwoorden: Geloof, Belofte, Mozes


#4: "Een vaste burcht is onze God"

Door broeder T. Stier op 10 januari 2010.

"In de psalm staat beschreven welke verschrikkelijke gebeurtenissen plaats zullen vinden. In deze tijd is er veel angst voor wat er komen gaat. Ook onder de Joden leeft er veel angst. Het antisemitisme neemt toe. Antisemitisme is in de eerste plaats gericht tegen de God van Israel. De psalm is waarschijnlijk geschreven naar aanleiding van de beleg[...]"
Trefwoorden: Verlosser


 

Gevonden:

Er zijn 4 preken gevonden over: 'De God van Israël'.