#1: "God heeft voorzien"

Door broeder D. van Wijck op 1 oktober 2017.

"[...]eilijkheden de realiteit zijn, maar we mogen zeker weten dat er een opstanding zal plaats vinden, dat er eeuwig leven klaar ligt voor ons. Ook nadat DAVID had gezondigd door het volk Israel te laten tellen, riep God "het is genoeg, trek Uw hand terug". Op die plek zou later de tempel gebouwd worden. Er zijn veel offers gebracht op die plaats. De H[...]"
Trefwoorden: Offer, Geloof, Opstanding


#2: "De namen spreken van de Here"

Door broeder P. van der Lugt op 27 november 2016.
Trefwoorden: De weg van de Here, DAVID, Onderwijs


#3: "Het hart"

Door broeder J.H. Meinema op 23 oktober 2016.

"[...] zijn leven, maar we weten dat Jezus Christus als Nakomeling van Salomo, vergeving en verzoening heeft bewerkt door te sterven aan het kruis. God had DAVID beloofd dat Zijn goedertierenheid nooit zal wijken van Salomo. Gods hart is trouw. We mogen elke keer weer ons hart toewijden aan God. [...]"
Trefwoorden: Hart, Salomo, Liefde


#4: "In wie vinden wij onze identiteit"

Door broeder J.H. Meinema op 31 januari 2016.

"Een passage uit het leven van DAVID.[...]"
Trefwoorden: DAVID, Identiteit, De God van Israƫl


#5: "Vast vertrouwen op God"

Door broeder F. ter Velde op 22 november 2015.

"In de psalm gaat het over God, DAVID en de vijand. De psalm begint met 'hoelang nog '. Hoelang nog moet de nood en de terreur doorgaan? Maar ook hoelang duurt het voordat de Here Jezus Christus zal terugkeren? De nood van de vluchtelingen brengt hen naar ons toe; wat ons de mogelijkheid geeft hen het evangelie te vertellen. God vergeet ons niet. H[...]"
Trefwoorden: Nood, Gebed, Geloof


#6: "Twee pilaren"

Door broeder P. van der Lugt op 21 september 2014.

"De bouw van de twee pilaren in de tempel wordt uitvoerig beschreven. Niet alleen DAVID, maar alle Israelieten hadden veel (materialen) gegeven voor de bouw van de tempel. Geven wij alles aan de Here Jezus Christus? De tempel en de tabernakel worden van binnen naar buiten beschreven. De pilaren waren ongeveer 7,2 meter hoog en hadden een omtrek van [...]"
Trefwoorden: Gerechtigheid, Kracht, Hogepriester


#7: "Een nieuwe start maken"

Door broeder A. van den Berk op 23 maart 2014.

"De eerste optocht eindigde in een catastrofe. De tweede optocht eindigde in het beoogde doel. DAVID verlangde om de ark naar Jeruzalem te brengen. De ark (van God) was de troon van God op aarde tijdens het oude testament. DAVID verlangde naar de aanwezigheid van God in Jeruzalem en onder de mensen. Schijnbaar had men veel eerbied voor de ark. De ar[...]"
Trefwoorden: Optocht


#8: "Wachtend verwachten"

Door broeder J.H. Meinema op 15 december 2013.

"[...]Juda teruggekeerd. Heel Gods Woord zal zeker (nog volledig) vervuld worden. God is geweldig groot. Hij heeft oog voor het nietige; het volk Israel, DAVID en ook wij (volken zijn als een druppel en een stofje, wie zijn wij dan?). God kende ons al voor de schepping van deze wereld. God had toen al een oplossing voor het zondeprobleem. Hij verlang[...]"
Trefwoorden: Verlossing, Troost, Verzoening


#9: "Johannes de doper"

Door broeder T. Stier op 8 december 2013.

"[...]gte (spruit) wijst ook op de Messias. Hij is onze gerechtigheid. Hij is Opgang uit de hoogte en Hij is mens op deze aarde geworden. God heeft Mozes, DAVID, Johannes de doper en de Here Jezus Christus voorbereid in de woestijn. Hij bereid ons ook voor, omdat Christus meer (zichtbaar) wordt in ons en wij minder worden. [...]"
Trefwoorden: Johannes de doper, Bekering, Elia


#10: "David als beeld van de Here Jezus Christus"

Door broeder P. van der Lugt op 15 september 2013.

"DAVID werd tot koning gezalfd. Uit hem zou de Here Jezus Christus voortkomen, die voor eeuwig Koning zal zijn. Saul was koning, omdat het volk wilde zijn als alle andere volken en God luisterde naar het volk. God testte Saul, maar hij doorstond de testen (wachten op God, handelen volgens de wil van God) niet. Saul wist dat hij ongehoorzaam was gewe[...]"
Trefwoorden: Samuel, DAVID, Saul


#11: "Het hart"

Door broeder T. Stier op 25 augustus 2013.

"Ons geestelijk hart is de bron van ons geestelijk leven. Ons hart is van nature niet goed (arglistig). De geschiedenis van DAVID, Batseba en Uria is zeer beschamend. De profeet Nathan liet door een gelijkenis het onrecht van DAVID zien. Het Woord van God is als een spiegel, het laat zien hoe arglistig ons hart is. God overtuigt ons door Zijn Geest [...]"
Trefwoorden: Hart, Reiniging


#12: "Loof de Here, mijn ziel!"

Door broeder F. ter Velde op 3 maart 2013.

"DAVID riep zichzelf op om geestelijk wakker te blijven en om Gods zegeningen niet te vergeten. DAVID was oud en had veel moeite gekend in zijn leven. God bekwaamde DAVID omdat Hij DAVID geroepen had. DAVID had geleerd te wachten op de Heere. Het bekwamen was een grote weldaad van God in zijn leven. DAVID kreeg de belofte dat zijn troon, de troon va[...]"
Trefwoorden: Vergeving, Weldaden van God, Zegen


#13: "Psalm 55: een profetische psalm"

Door broeder T. Stier op 3 februari 2013.

"DAVID was in zeer grote nood en toch vertrouwde hij op God. Wij mogen God volkomen vertrouwen in onze zorgen en nood. God is ons een Hulp in de moeilijke omstandigheden. DAVID beschreef zijn nood. De nood van het huidige Israel is herkenbaar in deze psalm. Ook onze eigen nood is misschien herkenbaar in deze psalm. DAVID was op de vlucht voor zijn e[...]"
Trefwoorden: Vertrouwen op God, Profetie, Antichrist


#14: "4 getuigenissen van onze Here Jezus Christus"

Door broeder T. Stier op 9 december 2012.
Trefwoorden: Zoon van DAVID, Koning der Joden, Zoon van God


#15: "God heeft alles in zijn hand"

Door broeder M. Ezinga op 8 juli 2012.

"De psalm beschrijft waarschijnlijk een gebeurtenis uit het leven van DAVID, maar wijst eigenlijk op de Gezalfde: Jezus Christus. Het is een profetische psalm. De psalm beschrijft de onrust, de opstand van de mensen tegen God. Het is ijdelheid om op te staan tegen de Schepper. God heeft Zijn eindeloze liefde laten zien, toch staat de wereld op tegen[...]"
Trefwoorden: Lachen, Gezalfde, Belofte


#16: "Vertrouwen op God"

Door broeder C. Stier op 24 juni 2012.

"[...]eriode van beproeving. God wilde zien of Israel en Saul hun vertrouwen op God wilde stellen. Saul zocht God in deze periode niet op. Saul zondigde en DAVID zondige ook als koning van Israel, maar DAVID zocht steeds God op en had berouw over zijn zonden. Saul bood geld en macht aan. Mensen worden voortdurend verleid door geld en macht. DAVID was n[...]"
Trefwoorden: Angst, Vertrouwen op God, Onderschatting


#17: "Afgewezen, maar geliefd"

Door broeder F. ter Velde op 15 april 2012.

"DAVID was afgeweken, miskend, vervolgd door zijn schoonvader, verlaten door zijn ouders en verstoken van de tabernakel. Toch stelde hij zijn vertrouwen op de Here, zijn God. Als wij bidden, dan mogen we ook uitzien hoe God zal reageren op ons gebed. Wij bidden vaak en vragen veel aan God, maar vervolgens vergeten we vaak wat we hebben gebeden. [...]"
Trefwoorden: Ouderschap, Afwijzing, DAVID


#18: "Wat Bijbelse namen over de Here Jezus vertellen"

Door broeder P. van der Lugt op 18 maart 2012.

"God kent ons bij onze naam. Wij zijn geen nummer voor God. Toen DAVID hoorde over de belofte van de Messias als een van zijn nakomelingen, wilde hij graag een huis voor God bouwen. Maar God bouwde een 'huis' voor DAVID. DAVIDs naam betekent 'de geliefde'. In het Mattheus evangelie wordt drie keer 'de geliefde' genoemd, waarmee de Here Jezus (Zoon[...]"
Trefwoorden: Geliefde, Knecht, Pasen


#19: "Advent; Hij komt!"

Door broeder P. van der Lugt op 11 december 2011.

"[...]en kracht willen doen, naar de eerste komst. De naam Israel verwijst naar de tweede komst als Koning van Israel. 2 Sam. 7:12,19. De Messias zou uit DAVID voortkomen. Lukas 1:31 tot 33. De Messias zal er over 9 maanden zijn! De nadruk lag op het koningschap. Math. 1:20 tot 23. In de boodschap aan Jozef lag de nadruk op het werk van de Here Jezus. [...]"
Trefwoorden: Verwachting, Wederkomst, Jezus komt


#20: "Richten tot God"

Door broeder J. Heijdeman op 13 februari 2011.

"DAVID sprak tegen zichzelf: wees stil en richt je tot God. Door DAVID worden wij opgeroepen om hetzelfde te doen. DAVID werd achtervolgd door Saul. DAVID raakte niet in paniek, maar draaide zich om tot God. DAVID verwachtte zijn heil van God alleen. (DAVID was 'in verwachting'). DAVID beleed dat God zij rots, zijn burcht en zijn heil is. Wij hebben[...]"
Trefwoorden: DAVID, Verwachting, Rots


#21: "De schepping"

Door broeder P. van der Lugt op 21 november 2010.

"[...]Jezus Christus. Hij is de Rechtvaardige. Hij is als een boom. Hij is ook de wortel, een loot, een twijgje van de afgehouwen tronk (het koninkrijk van DAVID, de menselijke kant). Hij zal zijn als de Spruit voor Israel (de Koninklijke kant). De Here Jezus geeft veel vrucht. Wij zijn vruchten van de Here Jezus (net als Israel). Als wij niet wandelen a[...]"
Trefwoorden: Zaad, Vrucht dragen, Natuur


#22: "God is goed"

Door broeder J. Lukasse op 7 november 2010.

"Wij kunnen ons regelmatig arm en ellendig voelen zowel lichamelijk als geestelijk. Wij proberen ons dan vaak groot te houden, maar DAVID erkende dat hij in nood was. Vervolgens maakte hij God groot. Hij riep Hem aan als Jehova (de Ik ben, die Ik ben). Ook riep hij Hem aan als Eloim (de almachtige God). Tenslotte riep Hij Hem aan als Adonai (de Heer[...]"
Trefwoorden: Vergeving, Engelen, Grootheid van God


 

Gevonden:

Er zijn 22 preken gevonden over: 'David'.