Preken over: "David"

"Davidische- en landverbond"
Door broeder H. Schouten op 20 maart 2024
Uit de serie: "Het nieuwe verbond".
Trefwoorden: Verbond

"David"
Door broeder P. van der Lugt op 4 december 2022
Trefwoorden: Bethlehem, Vrede, David

"David, zoon van het nieuwe begin"
Door broeder P. van der Lugt op 4 mei 2022
Trefwoorden: Bethlehem, Vrede, David

"De Zoon van God geopenbaard"
Door broeder B. van Twillert op 9 mei 2021
Trefwoorden: Openbaring, David, Strijd

"David tegen Goliath"
Door broeder D. van Wijck op 11 oktober 2020
Trefwoorden: David, Goliath, Saul

"Kreupel aan beide voeten"
Door broeder G. Vochteloo op 14 juli 2019
Trefwoorden: Mefiboseth, Troon van David, Huis van David

"God heeft voorzien"
Door broeder D. van Wijck op 1 oktober 2017
Trefwoorden: Offer, Geloof, Opstanding

"[...]t er eeuwig leven klaar ligt voor ons. Ook nadat David had gezondigd door het volk Israel te laten tellen, riep God "het is genoeg, trek Uw hand teru[...]"

"De namen spreken van de Here"
Door broeder P. van der Lugt op 27 november 2016
Trefwoorden: De weg van de Here, David, Onderwijs

"Het hart"
Door broeder J.H. Meinema op 23 oktober 2016
Trefwoorden: Hart, Salomo, Liefde

"[...]ft bewerkt door te sterven aan het kruis. God had David beloofd dat Zijn goedertierenheid nooit zal wijken van Salomo. Gods hart is trouw. We mogen el[...]"

"In wie vinden wij onze identiteit"
Door broeder J.H. Meinema op 31 januari 2016
Trefwoorden: David, Identiteit, De God van Israël

"Een passage uit het leven van David.[...]"

"Vast vertrouwen op God"
Door broeder F. ter Velde op 22 november 2015
Trefwoorden: Nood, Gebed, Geloof

"In de psalm gaat het over God, David en de vijand. De psalm begint met 'hoelang nog '. Hoelang nog moet de nood en de terreur doorgaan? Maar ook hoel[...]"

"Twee pilaren"
Door broeder P. van der Lugt op 21 september 2014
Trefwoorden: Gerechtigheid, Kracht, Hogepriester

"[...]de tempel wordt uitvoerig beschreven. Niet alleen David, maar alle Israelieten hadden veel (materialen) gegeven voor de bouw van de tempel. Geven wij [...]"

"Een nieuwe start maken"
Door broeder A. van den Berk op 23 maart 2014
Trefwoorden: Optocht

"[...]. De tweede optocht eindigde in het beoogde doel. David verlangde om de ark naar Jeruzalem te brengen. De ark (van God) was de troon van God op aarde [...]"

"Wachtend verwachten"
Door broeder J.H. Meinema op 15 december 2013
Trefwoorden: Verlossing, Troost, Verzoening

"[...] Hij heeft oog voor het nietige; het volk Israel, David en ook wij (volken zijn als een druppel en een stofje, wie zijn wij dan?). God kende ons al [...]"

"Johannes de doper"
Door broeder T. Stier op 8 december 2013
Trefwoorden: Johannes de doper, Bekering, Elia

"[...]is mens op deze aarde geworden. God heeft Mozes, David, Johannes de doper en de Here Jezus Christus voorbereid in de woestijn. Hij bereid ons ook voo[...]"

"David als beeld van de Here Jezus Christus"
Door broeder P. van der Lugt op 15 september 2013
Trefwoorden: Samuel, David, Saul

"David werd tot koning gezalfd. Uit hem zou de Here Jezus Christus voortkomen, die voor eeuwig Koning zal zijn. Saul was koning, omdat het volk wilde z[...]"

"Het hart"
Door broeder T. Stier op 25 augustus 2013
Trefwoorden: Hart, Reiniging

"[...]nature niet goed (arglistig). De geschiedenis van David, Batseba en Uria is zeer beschamend. De profeet Nathan liet door een gelijkenis het onrecht va[...]"

"Loof de Here, mijn ziel!"
Door broeder F. ter Velde op 3 maart 2013
Trefwoorden: Vergeving, Weldaden van God, Zegen

"David riep zichzelf op om geestelijk wakker te blijven en om Gods zegeningen niet te vergeten. David was oud en had veel moeite gekend in zijn leven. [...]"

"Psalm 55: een profetische psalm"
Door broeder T. Stier op 3 februari 2013
Trefwoorden: Vertrouwen op God, Profetie, Antichrist

"David was in zeer grote nood en toch vertrouwde hij op God. Wij mogen God volkomen vertrouwen in onze zorgen en nood. God is ons een Hulp in de moeili[...]"

"4 getuigenissen van onze Here Jezus Christus"
Door broeder T. Stier op 9 december 2012
Trefwoorden: Zoon van David, Koning der Joden, Zoon van God

"God heeft alles in zijn hand"
Door broeder M. Ezinga op 8 juli 2012
Trefwoorden: Lachen, Gezalfde, Belofte

"[...] waarschijnlijk een gebeurtenis uit het leven van David, maar wijst eigenlijk op de Gezalfde: Jezus Christus. Het is een profetische psalm. De psalm b[...]"

"Vertrouwen op God"
Door broeder C. Stier op 24 juni 2012
Trefwoorden: Angst, Vertrouwen op God, Onderschatting

"[...]cht God in deze periode niet op. Saul zondigde en David zondige ook als koning van Israel, maar David zocht steeds God op en had berouw over zijn zond[...]"

"Afgewezen, maar geliefd"
Door broeder F. ter Velde op 15 april 2012
Trefwoorden: Ouderschap, Afwijzing, David

"David was afgeweken, miskend, vervolgd door zijn schoonvader, verlaten door zijn ouders en verstoken van de tabernakel. Toch stelde hij zijn vertrouwe[...]"

"Wat Bijbelse namen over de Here Jezus vertellen"
Door broeder P. van der Lugt op 18 maart 2012
Trefwoorden: Geliefde, Knecht, Pasen

"[...] onze naam. Wij zijn geen nummer voor God. Toen David hoorde over de belofte van de Messias als een van zijn nakomelingen, wilde hij graag een huis [...]"

"Advent; Hij komt!"
Door broeder P. van der Lugt op 11 december 2011
Trefwoorden: Verwachting, Wederkomst, Jezus komt

"[...] van Israel. 2 Sam. 7:12,19. De Messias zou uit David voortkomen. Lukas 1:31 tot 33. De Messias zal er over 9 maanden zijn! De nadruk lag op het kon[...]"

"Richten tot God"
Door broeder J. Heijdeman op 13 februari 2011
Trefwoorden: David, Verwachting, Rots

"David sprak tegen zichzelf: wees stil en richt je tot God. Door David worden wij opgeroepen om hetzelfde te doen. David werd achtervolgd door Saul. Da[...]"

"De schepping"
Door broeder P. van der Lugt op 21 november 2010
Trefwoorden: Zaad, Vrucht dragen, Natuur

"[...]ijgje van de afgehouwen tronk (het koninkrijk van David, de menselijke kant). Hij zal zijn als de Spruit voor Israel (de Koninklijke kant). De Here Je[...]"

"God is goed"
Door broeder J. Lukasse op 7 november 2010
Trefwoorden: Vergeving, Engelen, Grootheid van God

"[...]. Wij proberen ons dan vaak groot te houden, maar David erkende dat hij in nood was. Vervolgens maakte hij God groot. Hij riep Hem aan als Jehova (de [...]"