#1: "Verrekijkers"

Door broeder J. Lukasse op 24 januari 2016.
Trefwoorden: Toekomst, DADEN, Bekering


#2: "Hosea - Gods karakter"

Door broeder J. Brouwer op 9 februari 2014.

"[...]s heen werken. God klaagt Israel aan voor de zonden van nalatigheid ( geen troost, geen goedertierenheid, geen kennis van God), voor de zonden van misDADEN (zweren, liegen, morden, stelen en overspel plegen). Ook klaagt God de leiders (priesters van ontrouw, profeten van valsheid) aan. Het oordeel is onontkoombaar vanwege de afgoderij en vanwege d[...]"
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Hosea, Karakter, Aanklacht


#3: "De lofzang van Zacharias"

Door broeder L. Heijboer op 1 december 2013.

"[...]e gemeente) tot eer van Zijn naam. Na negen maanden zwijgen en na de geboorte van zijn zoon, sprak Zacharia niet over zijn zoon, maar over God, Zijn DADEN en Zijn verlossing. In een dorre geloofsperiode mogen we ons richten op de Here. De verlossing van Isra?l was al lang van tevoren beloofd. Zoals God Isra?l, het volk had bevrijd uit Egypte, zo [...]"
Trefwoorden: Zacharias, Verlossing, Lofzang


#4: "Het hart"

Door broeder T. Stier op 25 augustus 2013.

"[...]w hart zal ontvangen, dan zullen zij als evangelisten uittrekken in de wereld. Het gaat de Here Jezus Christus om ons hart en niet om onze woorden, DADEN of gaven/talenten. Het gaat om wat uit ons hart komt, maar we worden ook opgeroepen om ons hart te bewaren voor allerlei zonden. De Here Jezus Christus wil gemeenschap met ons hebben. Hij verlan[...]"
Trefwoorden: Hart, Reiniging


#5: "Loof de Here, mijn ziel!"

Door broeder F. ter Velde op 3 maart 2013.

"[...]e Heere. Het bekwamen was een grote weldaad van God in zijn leven. David kreeg de belofte dat zijn troon, de troon van de Messias zal zijn. Welke welDADEN heeft God in ons leven gedaan? Gods heeft ons gezegend met alle geestelijke zegeningen in Christus! God vergeeft al onze ongerechtigheden. Hij heeft daarvoor de prijs betaald. God is onze Genees[...]"
Trefwoorden: Vergeving, WelDADEN van God, Zegen


#6: "Gods Positie Ster"

Door broeder P. van der Lugt op 8 januari 2012.

"[...]l kwam). De Here leidt ons door zijn 'navigatiesysteem' (Zijn woord en Zijn Geest) tot Christus. De wijzen aanbaden het kind Jezus met woorden en DADEN: goud (de heerlijkheid van de Koning), wierook (lieflijke, aangename geur voor de Here), mirre (aangename geur, relatie en het lijden). Gods Positie Ster wijst ons op onze positie: zondig. Maa[...]"
Trefwoorden: Koning der Joden, Positie, Aanbidden


#7: "Een nieuw begin"

Door broeder J. Brouwer op 27 november 2011.

"[...] maar op de gedachten van Nicodemus. De Here Jezus Christus wilde graag dat Nicodemus een nieuw begin ging maken. Zijn kennis en zijn positie en zijn DADEN konden hem niet redden. Wedergeboren is letterlijk 'van boven geboren' of 'uit God geboren'. Van boven of vanaf het begin zoals het voorhangsel scheurde van boven naar beneden, waardoor de toega[...]"
Trefwoorden: Nicodemus, Nieuw begin, Schuld


#8: "Wie de mens was en is"

Door broeder A. de Jongh op 31 juli 2011.

"[...] werk van Zijn Vader volbracht. En nu behartigt Hij onze belangen bij de Vader. God kan niets goeds zien in de mens, zelfs niet in onze rechtvaardige DADEN. De mens is bankroet. Hij heeft alleen maar schulden. Toch heeft de Here Jezus ons vrijgekocht, maar de prijs was enorm hoog. De gemeente was verborgen in de akker, de wereld. Hij heeft ons, de [...]"
Trefwoorden: Mens, Genade, Bloed


#9: "Zuchten, Zinken, Zingen, Zweven"

Door broeder J. Nugter op 23 januari 2011.

"[...]Woord zegt dat God genadig en barmhartig is. Als we vasthouden aan Gods Woord, dan worden Gods eigenschappen weer zichtbaar. Als we denken aan Gods DADEN in het verleden, dan kunnen we zingen. God heeft ons gered. Door genade mogen we kinderen van God zijn. God heeft een plaats in het Vaderhuis voor ons gereed gemaakt. Hij verlangt zeer naar ons.[...]"
Trefwoorden: Zelfmedelijden, Benauwdheid, Er bovenuit getild


#10: "God is goed"

Door broeder J. Lukasse op 7 november 2010.

"[...]n van de grootheid van God en zijn steeds weer onder de indruk van Gods grootheid. We hebben het nodig om God beter te leren kennen, niet alleen Zijn DADEN, maar vooral Zijn wegen. Onze problemen veranderen niet, maar God wil ons veranderen. [...]"
Trefwoorden: Vergeving, Engelen, Grootheid van God


#11: "De voetwassing: Hem navolgen"

Door broeder A. van den Berk op 7 februari 2010.

"De liefdesuiting van de Here Jezus is door woorden en DADEN. Bij deze maaltijd was er geen slaaf aanwezig. Opmerkelijk. De discipelen stonden niet op. Wie op zou staan om de voeten van de anderen te wassen, zou zeggen: Ik ben de minste, ik tel nauwelijks mee. Here Jezus staat w?l op en wast de voeten. Hij gaat door de knieen: uiterste vernede[...]"
Trefwoorden: Vernedering, Voetwassing, Liefde


 

Gevonden:

Er zijn 11 preken gevonden over: 'Daden'.