Preken over: "Christus Jezus"

"Het Woord recht snijden"
Door broeder S. van Groningen op 7 november 2021
Trefwoorden: Waakzaamheid, Bedelingen, Eindtijd

"[...]t te snijden, zodat we het juiste zicht houden op Christus Jezus. Hij die roept is getrouw![...]"

"Een plaats van rust"
Door broeder G. Vochteloo op 18 juni 2017
Trefwoorden: Losser, Israël, Vleugels

"[...]st bij de Here Jezus Christus. Wij vinden rust in Christus Jezus. Wij zijn, toen we tot geloof zijn gekomen, geplaatst in de hemel. Wij leven echter n[...]"

"Micha - Deel 3 - De ware Verlosser"
Door broeder J. Brouwer op 20 november 2016
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Trouw, Eeuwigheid, Verlosser

"[...]ons zondig hart. Er is nu overwinning mogelijk in Christus Jezus. [...]"

"Het geloof"
Door broeder G. Vochteloo op 16 oktober 2016
Trefwoorden: Verwachting, Fundament, Zekerheid

"[...] aangenaam gemaakt zijn door het geloof van en in Christus Jezus. Wij geloven, denken of stellen ons vertrouwen in dagelijkse dingen op basis van onz[...]"

"In Christus zijn Gods beloften ja en amen"
Door broeder G. Vochteloo op 28 februari 2016
Trefwoorden: Beloften, Christus Jezus, Woord van God

"Hosea - Gods liefde herstelt een bekeerd Israel"
Door broeder J. Brouwer op 31 augustus 2014
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Barmhartigheid, Lankmoedigheid, Kwaadaardigheid

"[...]ds liefde en Gods rechtvaardigheid bij elkaar. In Christus Jezus is God tot de mensen gekomen om hen te verlossen. <br/><br/> 1) God laat Zijn barmha[...]"

"Hosea - Gods gerechtigheid"
Door broeder J. Brouwer op 25 mei 2014
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Hosea, Gerechtigheid

"[...] hart als de Israelieten. We kunnen God vinden in Christus Jezus, in Gods Woord. Gods Geest kan en wil in ons werken om Gods wil te doen.[...]"

"Christus Jezus is meer dan alles en iedereen"
Door broeder P. van der Lugt op 21 juli 2013
Trefwoorden: Sabbat, Tempel, Rust

"Drievoudig snoer"
Door broeder G. Vochteloo op 17 februari 2013
Trefwoorden: Drievoudig snoer, Kind van God, Positie

"[...]niemand kan ons scheiden van de liefde van God in Christus Jezus.<br/><br/> Het tweede snoer:<br/> 1. Gods Geest getuigt dat wij kinderen van God zi[...]"

"De beloften van de Vader"
Door broeder P. van der Lugt op 27 mei 2012
Trefwoorden: Heilige Geest, Belofte, Israel

"[...]l gegeven. Het middelpunt van de beloften ligt in Christus Jezus. Wat in Joel wordt beloofd, is gedeeltelijk vervuld op de Pinksterdag, maar zal in [...]"

"Onze positie in Christus"
Door broeder G. Vochteloo op 11 september 2011
Trefwoorden: Positie, Christus

"De brief is gericht aan de gelovigen, heiligen in Christus Jezus. De naam Christus verwijst naar de opstanding. Bij het lezen van de Bijbel moeten wij[...]"

"De onthulling: het geheimenis van de gemeente"
Door broeder H. Huijzer op 10 oktober 2010
Trefwoorden: Geheimenis, Israel, Gemeente

"[...]ael. Het verbond gaat over vrede en verzoening in Christus Jezus. Het verbond in het bloed van de Here Jezus is nu ook voor de heidenen. Het nieuwe ve[...]"