#1: "Een plaats van rust"

Door broeder G. Vochteloo op 18 juni 2017.

"[...]t. De Here Jezus Christus, de grote Losser, is gekomen om ons toegang te geven tot de plaats van rust bij de Here Jezus Christus. Wij vinden rust in CHRISTUS JEZUS. Wij zijn, toen we tot geloof zijn gekomen, geplaatst in de hemel. Wij leven echter nog steeds op aarde. Als we denken aan wat in de hemel is, zullen we de rust van God ervaren. Wij zij[...]"
Trefwoorden: Losser, Israƫl, Vleugels


#2: "Micha - Deel 3 - De ware Verlosser"

Door broeder J. Brouwer op 20 november 2016.

"[...]da om Zijn volk te verlossen. Bij zijn eerste komst heeft Hij ons verlost van onze grootste vijand: ons zondig hart. Er is nu overwinning mogelijk in CHRISTUS JEZUS. [...]"
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Trouw, Eeuwigheid, Verlosser


#3: "Het geloof"

Door broeder G. Vochteloo op 16 oktober 2016.

"[...]ienst gelooft men niet, maar moet men werken om zich aangenaam te worden. Wij geloven echter dat wij aangenaam gemaakt zijn door het geloof van en in CHRISTUS JEZUS. Wij geloven, denken of stellen ons vertrouwen in dagelijkse dingen op basis van onze ervaringen. God heeft ons geschapen met geloof. Geloof heeft te maken met alle dingen die men ziet[...]"
Trefwoorden: Verwachting, Fundament, Zekerheid


#4: "In Christus zijn Gods beloften ja en amen"

Door broeder G. Vochteloo op 28 februari 2016.
Trefwoorden: Beloften, CHRISTUS JEZUS, Woord van God


#5: "Hosea - Gods liefde herstelt een bekeerd Israel"

Door broeder J. Brouwer op 31 augustus 2014.

"In de Here Jezus Christus komen Gods liefde en Gods rechtvaardigheid bij elkaar. In CHRISTUS JEZUS is God tot de mensen gekomen om hen te verlossen.

1) God laat Zijn barmhartigheid zien. God heeft zeer veel gedaan voor Isra?l, maar Isra?l was ondankbaar en ging de afgoden dienen en stelde vertrouwen op Assyri? (zijn wij God ook dankbaar[...]"
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Barmhartigheid, Lankmoedigheid, Kwaadaardigheid


#6: "Hosea - Gods gerechtigheid"

Door broeder J. Brouwer op 25 mei 2014.

"[...] ballingschap brengt de dood. Overvloed had Israel overmoedig en trots gemaakt. Wij hebben hetzelfde hart als de Isra?lieten. We kunnen God vinden in CHRISTUS JEZUS, in Gods Woord. Gods Geest kan en wil in ons werken om Gods wil te doen.[...]"
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Hosea, Gerechtigheid


#7: "Christus Jezus is meer dan alles en iedereen"

Door broeder P. van der Lugt op 21 juli 2013.
Trefwoorden: Sabbat, Tempel, Rust


#8: "Drievoudig snoer"

Door broeder G. Vochteloo op 17 februari 2013.

"[...]ds ogen nooit gezondigd.
3. er is geen scheiding mogelijk van de liefde van Christus. Niet en niemand kan ons scheiden van de liefde van God in CHRISTUS JEZUS.

Het tweede snoer:
1. Gods Geest getuigt dat wij kinderen van God zijn.
2. wij zijn zonen van God. Door wedergeboorte zijn wij kinderen van God. Vervolgens groeie[...]"
Trefwoorden: Drievoudig snoer, Kind van God, Positie


#9: "De beloften van de Vader"

Door broeder P. van der Lugt op 27 mei 2012.

"[...]t God met een belofte. De Bijbel begint en eindigt met een belofte. De meest beloften zijn aan Israel gegeven. Het middelpunt van de beloften ligt in CHRISTUS JEZUS. Wat in Joel wordt beloofd, is gedeeltelijk vervuld op de Pinksterdag, maar zal in de toekomst volledig vervuld worden. Op de Pinksterdag is van Gods Geest gegeven, maar in de eindver[...]"
Trefwoorden: Heilige Geest, Belofte, Israel


#10: "Onze positie in Christus"

Door broeder G. Vochteloo op 11 september 2011.

"De brief is gericht aan de gelovigen, heiligen in CHRISTUS JEZUS. De naam Christus verwijst naar de opstanding. Bij het lezen van de Bijbel moeten wij onderscheiden aan wie een specifiek Bijbelgedeelte is gericht: aan de Joden, aan de gelovigen of aan de heidenen. De Here Jezus was in de eerste plaats gekomen voor Israel, maar door de verwerping va[...]"
Trefwoorden: Positie, Christus


#11: "De onthulling: het geheimenis van de gemeente"

Door broeder H. Huijzer op 10 oktober 2010.

"[...]at niet. Alleen de Here Jezus kan en heeft het gedaan. De Here Jezus sloot een nieuw verbond met Israel. Het verbond gaat over vrede en verzoening in CHRISTUS JEZUS. Het verbond in het bloed van de Here Jezus is nu ook voor de heidenen. Het nieuwe verbond gaat over de erfenis: de Here Jezus Zelf. Voor de komst van de Here Jezus moest de mens gered [...]"
Trefwoorden: Geheimenis, Israel, Gemeente


 

Gevonden:

Er zijn 11 preken gevonden over: 'Christus Jezus'.