Preken over: "Christus"

"Ik ben in Christus en Christus is in mij"
Door broeder J. Schep op 21 september 2022
Uit de serie: "Drieluik".
Trefwoorden: In Christus, Veilig geborgen, Geliefd

"De liefde van Christus zichtbaar in ons?"
Door broeder H. Frinsel op 8 mei 2022
Trefwoorden: Liefde, Samaritanen, Geloof

"Jezus Christus is Profeet, Priester en Koning"
Door broeder S. van Groningen op 23 maart 2022
Uit de serie: "De Hebreeen-brief".
Trefwoorden: Melchizedek, Priester, Koning

"Het Woord recht snijden"
Door broeder S. van Groningen op 7 november 2021
Trefwoorden: Waakzaamheid, Bedelingen, Eindtijd

"[...]t te snijden, zodat we het juiste zicht houden op Christus Jezus. Hij die roept is getrouw![...]"

"De voorrang en verhevenheid van Christus"
Door broeder N. Groot op 25 juli 2021
Trefwoorden: Erfgenaam, Schepper, Heerlijkheid

"Titus 3: De rijkdom die God ons geeft in Christus"
Door broeder C. van Aalsburg op 11 juli 2021
Trefwoorden: Zaligmaker, Gehoorzaamheid, Erfgenaam

"De Heere Jezus: de Bruidegom"
Door broeder D. Steenhuis op 3 mei 2021
Trefwoorden: Bruidegom, Lichaam van Christus

"De Heere Jezus: de Rechter"
Door broeder D. Steenhuis op 12 april 2021
Uit de serie: "De Schriften zijn het die van Mij getuigen".
Trefwoorden: Rechter, Rechterstoel van Christus, Schapen

"Laat het woord van Christus rijkelijk in u wonen!"
Door broeder G. Vochteloo op 11 april 2021
Trefwoorden: Woord van God, Overgave, Dankzegging

"Lofzang op Christus"
Door broeder J. Nugter op 21 maart 2021
Trefwoorden: Troon, Lijden, Verheerlijken

"De moed die Christus geeft"
Door broeder J. Lukasse op 7 februari 2021
Trefwoorden: Zwakheid, Overmoed, Toewijding

"Met Christus gekruisigd, leven uit geloof"
Door broeder J.H. Meinema op 31 januari 2021
Trefwoorden: Jacob, Leven uit geloof, Vlees

"Jezus Christus brengt echte vrede"
Door broeder A. van den Berk op 13 december 2020
Trefwoorden: Vrede, Blijdschap, Rust

"Zoeken en bedenken wat boven is"
Door broeder N. Groot op 26 juli 2020
Trefwoorden: Positie in Christus, Plaats in Christus, Wandelen

"Welk een uitzicht, Bruidsgemeente!"
Door broeder S. van Groningen op 21 mei 2020
Trefwoorden: Hemelvaart, Bruid van Christus, Verlangen

"Oog in oog staan met Jezus"
Door broeder J.H. Meinema op 15 maart 2020
Trefwoorden:

"[...]luiten van Abram en Sarai niet weg. De Here Jezus Christus houdt van ons en is voor ons allen gestorven ondanks onze eigen besluiten in ons leven. Ha[...]"

"Paulus over de Gemeente"
Door broeder D. Steenhuis op 2 december 2019
Uit de serie: "Profetie".
Trefwoorden: Lichaam van Christus, Huis van Christus, Bruid van Christus

"Geliefd en geworteld in Christus, ook in deze tijd"
Door broeder S. van Groningen op 20 oktober 2019
Trefwoorden: Tijdsgeest, Verleiding, Geheimenis

"Christus werkt vanuit de hemel"
Door broeder B. van den Bosch op 9 juni 2019
Trefwoorden: Hemelvaart, Heilige Geest, Vaderhuis

"Wat doet de Gemeente daar?"
Door broeder D. Steenhuis op 1 april 2019
Uit de serie: "Opname van de Gemeente: achterhaald of actueel?".
Trefwoorden: Lichaam van Christus, Vaderhuis, Gouden stad

"Het Geheimenis"
Door broeder D. van Wijck op 3 maart 2019
Trefwoorden: Israel, Volken, Lichaam van Christus

"Christus als de Alfa en Omega"
Door broeder B. van Twillert op 12 december 2018
Uit de serie: "Wanneer Christus verschijnt".
Trefwoorden: Alfa, Omega, Heilige stad

"Christus als Koning op Aarde"
Door broeder B. van Twillert op 14 november 2018
Uit de serie: "Wanneer Christus verschijnt".
Trefwoorden: Koning, Babel, Babylon

"Christus als Rechter van de wereld"
Door broeder B. van Twillert op 10 oktober 2018
Uit de serie: "Wanneer Christus verschijnt".
Trefwoorden: Rechter, Recht, Bazuin

"Christus als Heer van Zijn gemeente"
Door broeder B. van Twillert op 12 september 2018
Uit de serie: "Wanneer Christus verschijnt".
Trefwoorden: Verschijning, Wederkomst, Gemeente

"Vast staan in de vrijheid van het evangelie"
Door broeder N. (Niels) Wemmers op 4 maart 2018
Trefwoorden: Vrijheid, Kruis, Christus

"De vervulling van het koninkrijk"
Door broeder C. Stier op 13 december 2017
Uit de serie: "Christus' Koningschap in het Mattheus evangelie".
Trefwoorden: Gelijkenis, Strijd, Waakzaamheid

"Het blijft bij hetzelfde"
Door broeder J. de Jongh op 3 december 2017
Trefwoorden: Eeuwig leven, Verlossing, Oogsten

"[...]ect, maar zond de Engels des Heere (de Here Jezus Christus) om te waarschuwen. De situatie veranderde echter niet. De Israelieten bleven de afgoden di[...]"

"De verberging van het koninkrijk"
Door broeder T. Stier op 15 november 2017
Uit de serie: "Christus' Koningschap in het Mattheus evangelie".
Trefwoorden: Koninkrijk, Koning, Verborgen

"Een bemoediging"
Door broeder J. Lukasse op 5 november 2017
Trefwoorden: Getuigenis, Overtuiging, Edelmoedig

"[...]gedaan. Geloof en de zekerheid dat de Here Jezus Christus leeft, geven ons de kracht om te leven en te lijden. Wij hebben moed, omdat wij inzicht heb[...]"

"Christus, ons voorbeeld"
Door broeder J. Heijdeman op 29 oktober 2017
Trefwoorden: Morfen (veranderen in), Volgen, Spiegel

"Christus is ons voorbeeld. Willen wij op Hem lijken? Zien anderen Christus in ons leven? Wij zijn geroepen om te worden als Christus. Wij zijn met onz[...]"

"Hij Die is, Die was, en Die komt"
Door broeder B. van den Bosch op 27 oktober 2017
Trefwoorden: Gezalfde, Wederkomst, Kust de Zoon

"[...]de grondlegging van de wereld wilde de Here Jezus Christus de wil van Zijn Vader doen. Hij wilde Zijn leven geven om mensen te verlossen van hun zonde[...]"

"Hij laat niet varen het werk van Zijn handen"
Door broeder S. van Groningen op 15 oktober 2017
Trefwoorden: Openbaring, Lam, Vader

"[...]in deze wereld? We mogen pleiten op de Here Jezus Christus, de Rechtvaardige. Bij de zevende belofte zei Abraham tot drie keer toe 'Hier ben ik', terw[...]"

"De prediking van het koninkrijk"
Door broeder P. van der Lugt op 11 oktober 2017
Uit de serie: "Christus' Koningschap in het Mattheus evangelie".
Trefwoorden: Olijfberg, Gelukkig, Hemelen

"God heeft voorzien"
Door broeder D. van Wijck op 1 oktober 2017
Trefwoorden: Offer, Geloof, Opstanding

"[...]veel offers gebracht op die plaats. De Here Jezus Christus heeft Zich Zelf als Lam laten slachten. God heeft Zijn enige Zoon, Zijn geliefde laten offe[...]"

"De voorzegging van de komst van de Koning"
Door broeder D. van Wijck op 20 september 2017
Uit de serie: "Christus' Koningschap in het Mattheus evangelie".
Trefwoorden: Koning, Profetie

"Openbaring van de Here Jezus Christus"
Door broeder D. Steenhuis op 17 september 2017
Trefwoorden: Lam, Aanbidding, Uittocht

"God geeft dit Bijbelboek om de Here Jezus Christus te zien, om Hem beter te leren kennen, In het laatste Bijbelboek gaat het over de openbaring van Je[...]"

"De Rechabieten"
Door broeder P. van der Lugt op 10 september 2017
Trefwoorden: Afgoden, Tent, Namen

"[...]tenten; wij zijn vreemdelingen in deze wereld. In Christus zijn wij heel anders. Ons lichaam is de tent waarin wij nu nog wonen. Het zal heel bijzonde[...]"

"Nahum - Boodschap van vertroosting"
Door broeder J. Brouwer op 20 augustus 2017
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Vertroosting, Veroordeling, Almacht

"[...]brengen aan Ninevi? 1/2 . Bij de eerste komst van Christus kwam als Redder; Hij bracht genade. Bij de tweede komst van Christus zal Hij komen als Rech[...]"

"De aanwezigheid van Christus"
Door broeder D. Baarsen op 30 juli 2017
Trefwoorden: Aanwezigheid, Eenheid, Trooster

"Leven voor de dag van Jezus Christus"
Door broeder N. Groot op 23 juli 2017
Trefwoorden: Bidden, Bemoediging, Bewust leven

"Een plaats van rust"
Door broeder G. Vochteloo op 18 juni 2017
Trefwoorden: Losser, Israël, Vleugels

"[...]th moest zelf niet in actie komen. De Here Jezus Christus wilde Zijn vleugelen spreiden over Israel. Ruth vroeg Boaz om zijn vleugels over haar te sp[...]"

"Het werk van de Heilige Geest"
Door broeder J. de Jongh op 11 juni 2017
Trefwoorden: Stefanus, Heilige Geest, Vervolging

"[...] op tijden die wij niet verwachten. De Here Jezus Christus had Zijn werk als Hogepriester gedaan. Hij kon daarom zitten een de rechterhand van God. Ma[...]"

"Pinksteren, de vijftigste"
Door broeder D. Steenhuis op 4 juni 2017
Trefwoorden: Pinksteren, Heilige Geest, Spijsoffer

"[...]is gekomen en als wij tot geloof in de Here Jezus Christus komen, dan komt de Heilige Geest in ons. Vanaf dat moment zijn wij deelgenoten van de godde[...]"

"Christus, Hoop van Israël en de volken"
Door broeder C. Stier op 28 mei 2017
Trefwoorden: Jeruzalem, Hemelvaart, Profetieën

"[...]op de opname van de gemeente en de wederkomst van Christus. De hoop van de Joden is gericht op de vrede van Jeruzalem, maar de vrede van Jeruzalem lij[...]"

"Bijbels geloof"
Door broeder B. van Twillert op 21 mei 2017
Trefwoorden: Geloven, Geloof, Verdriet

"[...]s. Er stonden veel meer mensen bij de Here Jezus Christus, maar alleen een vrouw had Hem nodig. Het leven stroomde uit haar lichaam. Als wij de Here [...]"

"Navolging"
Door broeder H. Frinsel op 7 mei 2017
Trefwoorden: Roeping, Vissers, Volgen

"[...]zien Petrus en de andere discipelen de Here Jezus Christus en zij houden samen een maaltijd. Dit was de derde maaltijd in korte tijd. Tijdens de eerst[...]"

"Blijf in mij"
Door broeder A. Haverkamp op 30 april 2017
Trefwoorden: Wijngaard, Israël, Vrucht

"[...]jd Gods Zoon als Heer in ons leven? Leven wij met Christus of in Christus? Wij voeren ons geloof vaak uit als een beroep. Wij richten ons vaak op ons [...]"

"Jezus Christus heeft Zijn leven zelf afgelegd!"
Door broeder F. ter Velde op 9 april 2017
Trefwoorden: Verlossing, Vruchtdragen, Afleggen

"De organisatie van de gemeente"
Door broeder D. Steenhuis op 3 april 2017
Uit de serie: "Wat gebeurt er met de kerk?".
Trefwoorden: Lichaam van Christus, Huis van God, Kudde

"Geur van Christus"
Door broeder J. Heijdeman op 19 maart 2017
Trefwoorden: Christus, Geur, Wedergeboorte

"Slaaf van Jezus Christus en hemelburger"
Door broeder N. Groot op 12 februari 2017
Trefwoorden: Paulus, Volmaaktheid, Boek des levens

"Jezus Christus; de geestelijke rots"
Door broeder F. ter Velde op 18 december 2016
Trefwoorden: Water, Woestijn, Rots

"Micha - Deel 3 - De ware Verlosser"
Door broeder J. Brouwer op 20 november 2016
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Trouw, Eeuwigheid, Verlosser

"[...]er geofferd te worden in Jeruzalem. De Here Jezus Christus is ons Offerlam. De naam van de Here Jezus Christus was groot en straks zal Hij de Naam al[...]"

"Gods vertrekken"
Door broeder D. Steenhuis op 30 oktober 2016
Trefwoorden: Vertrek, Vaderhuis, Salomo

"[...]j dichterbij gekomen bij God door Zijn Zoon Jezus Christus. Het boek Hooglied gaat over een heidenvrouw, die bijzonder wordt omschreven door Salomo. [...]"

"Het hart"
Door broeder J.H. Meinema op 23 oktober 2016
Trefwoorden: Hart, Salomo, Liefde

"[...]ze zonden belijden en het bloed van de Here Jezus Christus reinigt ons van al onze zonden. Is ons hart in de loop van de jaren nog steeds toegewijd a[...]"

"Het geloof"
Door broeder G. Vochteloo op 16 oktober 2016
Trefwoorden: Verwachting, Fundament, Zekerheid

"[...] aangenaam gemaakt zijn door het geloof van en in Christus Jezus. Wij geloven, denken of stellen ons vertrouwen in dagelijkse dingen op basis van onz[...]"

"Het geheimenis van Christus"
Door broeder B. van den Bosch op 2 oktober 2016
Trefwoorden: Wijsheid, Geheimenis, Liefde

"Geworteld en opgebouwd in Christus"
Door broeder S. van Groningen op 25 september 2016
Trefwoorden: Besnijdenis, Bevrijding, Volmaakt

"Het uitgangspunt is dat we de Here Jezus Christus hebben aangenomen als Heere. Vervolgens zijn we gaan wandelen achter de Here Jezus Christus aan. God[...]"

"Hoop doet leven"
Door broeder W. Evers op 7 augustus 2016
Trefwoorden: Leven, Licht, Liefde

"[...]e bestrijden omtrent de persoon van de Here Jezus Christus en hoe wij in deze wereld behoren te leven. Tegen deze achtergrond schreef Johannes in ca. [...]"

"Micha, wie is als God?"
Door broeder F. ter Velde op 17 juli 2016
Trefwoorden: Profetie, Nood, Gastvrijheid

"Heere, Adonai, is de naam van de Here Jezus Christus. Jaweh is de naam van God, de Vader. De naam van Micha betekent: Wie is als God? In de tijd van M[...]"

"Hoop voor Israel"
Door broeder A. Knoester op 3 juli 2016
Trefwoorden: Israel, Toekomst, Hoop

"[...]l, maar ook een geestelijk herstel. De Here Jezus Christus is ook gekomen om verzoening te doen over de zonden. Israel zal nog in de benauwdheid komen[...]"

"Eenheid in Hem, en veilig geborgen"
Door broeder D. Baarsen op 22 mei 2016
Trefwoorden: Heilige Geest, Eenheid, In Christus

"In Christus zijn Gods beloften ja en amen"
Door broeder G. Vochteloo op 28 februari 2016
Trefwoorden: Beloften, Christus Jezus, Woord van God

"Ontzag voor gezag"
Door broeder T. Stier op 14 februari 2016
Trefwoorden: Gezag, Gezagsorde, Heersen

"[...]m heeft het gezag ontvangen om het beeld van God, Christus, uit te dragen. Door de zondeval waren Adam en Eva niet langer beelddragers van God. De be[...]"

"Maar toen is Christus verschenen"
Door broeder B. van Twillert op 20 december 2015
Trefwoorden: Wet, Geboorte, Getuigenis

"[...]jt en Adam was God kwijt. Toen kwam de Here Jezus Christus naar deze wereld om ons op te zoeken en te verlossen. Zacharia en Elisabeth leefden naar d[...]"

"Hij ziet, hoort en kent ons"
Door broeder J.H. Meinema op 13 december 2015
Trefwoorden: IK BEN, Tegenslag

"[...] betaald met het bloed van Zijn Zoon. En nu leeft Christus in ons. Hij heeft de heerschappij in ons leven. Als ons leven niet over rozen gaat, moeten[...]"

"Het volmaakte offer"
Door broeder B. van den Bosch op 6 december 2015
Trefwoorden: Offer, Getuigen, Wederkomst

"[...]t, maar wij verwachten de komst van de Here Jezus Christus. De wereld denkt de aarde te kunnen redden, maar Gods Woord spreekt over grote natuurrampen[...]"

"Het profetische Woord"
Door broeder T. Stier op 29 november 2015
Trefwoorden: Bemoedeging, Chaos, Bewustwording

"[...]en valse vrede te zijn. We weten dat we nu al met Christus mogen leven en we zullen met Hem leven in eeuwigheid. God heeft het wereldgebeuren in Zijn [...]"

"Vast vertrouwen op God"
Door broeder F. ter Velde op 22 november 2015
Trefwoorden: Nood, Gebed, Geloof

"[...] Maar ook hoelang duurt het voordat de Here Jezus Christus zal terugkeren? De nood van de vluchtelingen brengt hen naar ons toe; wat ons de mogelijkhe[...]"

"De waarde van één"
Door broeder J. Lukasse op 8 november 2015
Trefwoorden: Iedereen is kostbaar, Bekering, Evangelisatie

"[...]n vraag. Veel gesprekken van en met de Here Jezus Christus beginnen met een vraag. Filipus had geleerd te luisteren naar God en naar mensen. Tenslott[...]"

"Keuzes maken"
Door broeder B. Romijn op 25 oktober 2015
Trefwoorden: Keus, Leven, Evangelie

"[...] mee zou maken. Paulus leefde voor de Here Jezus Christus en wist daarom niet te kiezen tussen sterven en leven. Gemeenschap aan het evangelie betek[...]"

"Maar God heeft het ten goede gedacht"
Door broeder C. van Aalsburg op 18 oktober 2015
Trefwoorden: Jozef, Bloedwraak, Vergeef

"[...]zef stelde zijn broers gerust zoals de Here Jezus Christus ons gerust stelt. God heeft ons leven in Zijn hand. Hij heeft de Redder, Zijn eigen Zoon, n[...]"

"Naar Gods beeld"
Door broeder P. van der Lugt op 20 september 2015
Trefwoorden: Beeld, Afbeelding, Gelijkenis

"De Here Jezus Christus verweet de leiders dat ze niet in Hem geloofden. De joodse leiders probeerden Hem te verleiden door strikvragen. Zij wilden Hem[...]"

"Openbaring van Jezus Christus"
Door broeder D. Steenhuis op 17 september 2015
Trefwoorden: Lam, Naam, Aanbidding

"Vreemdelingen"
Door broeder H. Euser op 7 juni 2015
Trefwoorden: Zegenen, Synagoge, Vreemdeling

"[...]. Vervolgens komt er een uitleg van de Here Jezus Christus. Tenslotte is er de ontknoping. De Here Jezus gebruikte in Zijn uitleg twee geschiedenissen[...]"

"Wekenfeest"
Door broeder P. van der Lugt op 24 mei 2015
Trefwoorden: Beweegoffer, Vredeoffer, Wekenfeest

"[...]schoof van de eerstelingen bewogen: de Here Jezus Christus was als eersteling van tussen de doden opgestaan. De beweegbroden waren ook eerstelingen na[...]"

"Deze Jezus"
Door broeder B. van Twillert op 17 mei 2015
Trefwoorden: Jezus, Opname, Wederkomst

"[...]r de hemel staren bij de opname van de Here Jezus Christus. Zij verwachtten hun verlossing. Het was een intieme gebeurtenis. De Here Jezus zal op deze[...]"

"Volgen"
Door broeder T. Stier op 3 mei 2015
Trefwoorden: Volgen, Genezing, Liefde

"[...]den Petrus en Andreas geroepen door de Here Jezus Christus. Zij gaven direct gehoor en volgden Hem. Wij kunnen in beslag genomen worden door het werk [...]"

"Wie is de Here Jezus Christus voor mij?"
Door broeder A. van den Berk op 26 april 2015
Trefwoorden: Discipelschap, Vissen, Liefde

"[...]ngen vissen, maar zij vingen niets. De Here Jezus Christus gaf hun een opdracht en zij voerden de opdracht uit zonder tegenspraak. Als de Here Jezus h[...]"

"Geld maakt niet gelukkig"
Door broeder W. Evers op 15 maart 2015
Trefwoorden: Geld, Schat, Rijkdom

"[...]is vreugde in vergeving van onzezonden door Jezus Christus. Onze rijkdom vergaat. We mogen schatten verzamelen in dehemel. Waar is onze schat?[...]"

"Koning Josia: een beeld van Christus"
Door broeder P. van der Lugt op 11 januari 2015
Trefwoorden: Josia, Tempel

"Twee pilaren"
Door broeder P. van der Lugt op 21 september 2014
Trefwoorden: Gerechtigheid, Kracht, Hogepriester

"[...] van de tempel. Geven wij alles aan de Here Jezus Christus? De tempel en de tabernakel worden van binnen naar buiten beschreven. De pilaren waren onge[...]"

"Geloof alleen"
Door broeder M. Ezinga op 14 september 2014
Trefwoorden: Paulus, Israel, Geloof

"[...]erdriet omdat Israel blind was voor de Here Jezus Christus. Er is een belofte over de bekering van Israel, maar zover is het nog niet. Paulus had zi[...]"

"Wie ben ik?"
Door broeder D. Lodder op 7 september 2014
Trefwoorden: Indentiteit, Intimiteit, Autoriteit

"God heeft ons uniek gemaakt. De Here Jezus Christus is Gods geliefde Zoon. In Hem zijn wij geliefd door God. Door wedergeboorte kunnen we het koninkri[...]"

"Jahweh - Jire: de HEERE zal voorzien"
Door broeder D. Steenhuis op 1 september 2014
Uit de serie: "Negen schilderijen van onze Heere Jezus".
Trefwoorden: Jire, Jahweh, Jezus Christus

"Hosea - Gods liefde herstelt een bekeerd Israel"
Door broeder J. Brouwer op 31 augustus 2014
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Barmhartigheid, Lankmoedigheid, Kwaadaardigheid

"In de Here Jezus Christus komen Gods liefde en Gods rechtvaardigheid bij elkaar. In Christus Jezus is God tot de mensen gekomen om hen te verlossen. <[...]"

"De eindtijd"
Door broeder C. Spek op 3 augustus 2014
Trefwoorden: Wederkomst, Waakzaamheid, Eindtijd

"[...]e wereld! De wereld staat in brand. De Here Jezus Christus heeft voorzegd dat er veel oorlogen zullen komen als teken van Zijn komst. Er zijn altijd o[...]"

"De wedloop"
Door broeder T. Stier op 13 juli 2014
Trefwoorden: Volharding, Wedloop

"[...]d heeft Zichzelf geopenbaard door Zijn Zoon Jezus Christus en door Zijn Woord. De Here Jezus Christus is meer dan Melchizedek en Aaron. Wij mogen nu m[...]"

"Het Licht van de wereld"
Door broeder N. van de Berg op 6 juli 2014
Trefwoorden: Licht, Jezus Christus, Duisternis

"[...]icht van de wereld zijn. De bron van het licht is Christus. Licht is een bron van gezondheid, veiligheid, afwezigheid van zonden. Dit licht, Zijn lic[...]"

"Twee belangrijke vragen"
Door broeder N. Groot op 29 juni 2014
Trefwoorden: Heerlijkheid, Schepping, Grootheid

"[...]n ze God niet. Mozes kende God wel. De Here Jezus Christus is De Weg. Als wij in Hem blijven, dan dragen we veel vrucht. "Toon mij Uw heerlijkheid". [...]"

"Groeien in geloven in de Goede Herder"
Door broeder W. Evers op 22 juni 2014
Trefwoorden: Goede Herder, Groeien, Vertrouwen

"De Here Jezus Christus zei tegen Zijn discipelen en de Farizeeen: "Ik ben de Goede Herder" en "Ik ben de Deur". Door het geloof alleen kunnen zeggen: [...]"

"Gesterkt in de inwendige mens"
Door broeder G. Vochteloo op 15 juni 2014
Trefwoorden: Heilige Geest, Verzegeling, Woord van God

"[...]t: wij zijn verzegeld. Ons leven is verborgen met Christus in God. Als Christus zal verschijnen, zullen we met Hem verschijnen in heerlijkheid. Als wi[...]"

"Pinksteren: Gods belofte heerlijk vervuld"
Door broeder L. Heijboer op 8 juni 2014
Trefwoorden: Gave van de Heilige Geest, Belofte, Gemeente

"De Here Jezus Christus had beloofd de Heilige Geest uit te storten. De Heilige Geest werd uitgestort op het Joodse Pinksterfeest, het Wekenfeest. Pink[...]"

"Zijn we hemels of aards gericht?"
Door broeder B. van den Bosch op 1 juni 2014
Trefwoorden: Hemel

"De hemelvaart van Christus is een voorafschaduwing van onze hemelvaart. Oorspronkelijk had de mens een aardse opdracht en had hij gemeenschap met God.[...]"

"De hemelvaart"
Door broeder C. van Aalsburg op 29 mei 2014
Trefwoorden: Hemelvaart, Heilige Geest, Getuigen

"[...]envoudig vasthouden aan Gods Woord. De Here Jezus Christus werd opgenomen (in een oogwenk). Wij kunnen het niet beredeneren met ons verstand, maar God[...]"

"Hosea - Gods gerechtigheid"
Door broeder J. Brouwer op 25 mei 2014
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Hosea, Gerechtigheid

"[...]et heel Zijn schepping en met al het leven (Jezus Christus). Israel had Gods goedheid verworpen (Hosea 8:1-3), soevereiniteit (:4), aanbidding (:5-7[...]"

"Het leven van Simson - Deel 2"
Door broeder J. Heijdeman op 18 mei 2014
Uit de serie: "Het leven van Simson".
Trefwoorden: Simson, Radicaal, Leven voor Christus

"De Geestelijke wapenuitrusting"
Door broeder T. Stier op 11 mei 2014
Trefwoorden: Strijd, Waarheid, Geloof

"[...] Laten ook wij onze ogen richten op de Here Jezus Christus. Hoewel de macht en de tijd van de satan beperkt is hebben wij nog steeds te worstelen. Het[...]"

"Verlangen"
Door broeder W. Evers op 27 april 2014
Trefwoorden: Genezing, Verlangen, Ongeloof

"[...]angen? Ik ben het Licht der wereld. De Here Jezus Christus is het Licht (er staat niet dat Hij licht geeft). In de eerste tekst gaat het over het volg[...]"

"De Heer is waarlijk opgestaan"
Door broeder H. Huijzer op 20 april 2014
Trefwoorden: Jona, Verheerlijking, Getuigenis

"[...]ij trok het leven van Jona omhoog. De Here Jezus Christus was drie dagen en drie nachten in het dodenrijk in onze plaats. Maar God greep in. Hij heef[...]"

"Hosanna! Gezegend Hij Die komt!"
Door broeder A. Haverkamp op 13 april 2014
Trefwoorden: Psalmzondag, Hosanna

"[...]chikt zijn. God maakt ons geschikt. De Here Jezus Christus kwam als Koning Jeruzalem binnen rijden op een ezel. Dit zal in de toekomst echt werkelijkh[...]"

"De tijdgeest"
Door broeder S. van Groningen op 6 april 2014
Trefwoorden: Woord van God, Jezus Christus, Volharding

"[...]schepping, maar in het begin was het Woord, Jezus Christus, en door Hem is alles geschapen. Door de tijdsgeest wordt er getwijfeld aan het huwelijk, a[...]"

"Onze liefde voor God"
Door broeder B. van den Bosch op 30 maart 2014
Trefwoorden: Liefde

"[...]tigd in het lijden en sterven van Zijn Zoon Jezus Christus. God vraagt van ons om te erkennen dat Jezus Christus ons Heer is. Niet wij zelf, maar Chri[...]"

"Van zuchten tot heerlijkheid"
Door broeder M. Ezinga op 9 maart 2014
Trefwoorden: Lijden, Bevrijding, Zuchten

"[...] de Heilige Geest voor ons bidden. De Here Jezus Christus pleit en bidt voor ons. [...]"

"Opklimmen naar de hemel"
Door broeder F. ter Velde op 2 maart 2014
Trefwoorden: Geestvervoering, Troon van God

"[...]ijn troon. Hij komt woorden tekort. De Here Jezus Christus vinden we terug in de vier wezens (engelen). Hij is de Schepper van de hemel en aarde. Hij [...]"

"Overweldigende rijkdom van Zijn genade"
Door broeder G. Vochteloo op 23 februari 2014
Trefwoorden: Opwekking, Sabbat, Geestelijke zegeningen

"[...]n de Kolossenzen ook aan ons gericht. We zijn met Christus opgewekt door de liefde van God. Gods genade is zo groot: Hij heeft dat laten zien in Zijn [...]"

"Gods goedertierenheid"
Door broeder T. Stier op 16 februari 2014
Trefwoorden: Tegenstander, Verlosser, Israel

"[...] God alleen kan verlossen. Dan zal de Here Jezus Christus verschijnen en de tegenstander verslaan. God reageert op de houding van berouw en bekering [...]"

"Hosea - Gods karakter"
Door broeder J. Brouwer op 9 februari 2014
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Hosea, Karakter, Aanklacht

"[...] zeggen dat we alles doen wat God van ons vraagt: Christus kan het alleen door ons heen werken. God klaagt Israel aan voor de zonden van nalatigheid ([...]"

"De laatste staatsgreep van de satan"
Door broeder D. Steenhuis op 3 februari 2014
Uit de serie: "Studies over de toekomst (seizoen 2013-2014)".
Trefwoorden: Satan, Jezus Christus

"Oog in oog staan met Jezus"
Door broeder J.H. Meinema op 2 februari 2014
Trefwoorden: Engel des Heren, Hagar, Sarai

"[...]luiten van Abram en Sarai niet weg. De Here Jezus Christus houdt van ons en is voor ons allen gestorven ondanks onze eigen besluiten in ons leven. Ha[...]"

"Kracht van ons getuigenis"
Door broeder J. Lukasse op 26 januari 2014
Trefwoorden: Geur, Christus

"[...], worden wij meegenomen in de zegetocht van Jezus Christus. We mogen de geur van Christus verspreiden ondanks onze zorgen: ons getuigenis. Als wij God[...]"

"Alles verlaten om Jezus’ wil"
Door broeder A. Haverkamp op 5 januari 2014
Trefwoorden: Discipelschap, Kruis dragen, Jezus volgen

"[...]henen; niet ons eigen ik is meer belangrijk, maar Christus.<br> 2. Zijn kruis dagelijks opnemen; Christus staat centraal, Hij geeft Zijn genade.<br> [...]"

"De witte bladzijde in de bijbel"
Door broeder F. ter Velde op 22 december 2013
Trefwoorden: Adonai, Advent, Wederkomst van Christus

"[...] Die tijd lijkt veel op onze tijd. De Here Jezus Christus wordt in het oude testament Heere (met kleine letters) genoemd. God wordt in het oude testa[...]"

"Wachtend verwachten"
Door broeder J.H. Meinema op 15 december 2013
Trefwoorden: Verlossing, Troost, Verzoening

"[...]a troost en redding bekend; God is genadig! En in Christus klinkt nu ook de boodschap van verlossing tot ons. En Gods Woord houdt zeker stand, want Go[...]"

"Johannes de doper"
Door broeder T. Stier op 8 december 2013
Trefwoorden: Johannes de doper, Bekering, Elia

"[...]die tijd de Messias. Verwachten wij de Here Jezus Christus? God zwijgt nu 2000 jaar lang. De dag des Heren komt er aan, dan zal God de wereld veroord[...]"

"De lofzang van Zacharias"
Door broeder L. Heijboer op 1 december 2013
Trefwoorden: Zacharias, Verlossing, Lofzang

"[...]Ons hart moet vernieuwd worden door de Here Jezus Christus. De verlossing is de bevrijding van de vijanden (zonden, ziekten, de duivel en de dood) en[...]"

"Het leven van Simson - Deel 1"
Door broeder J. Heijdeman op 24 november 2013
Uit de serie: "Het leven van Simson".
Trefwoorden: Simson, Radicaal, Jezus volgen

"[...]en op te ruimen. Maar gij geheel anders, gij hebt Christus leren kennen! Samen vormen wij de gemeente van Christus. Als wij niet dagelijks Gods Woord[...]"

"Oplossingsgericht"
Door broeder H. Huijzer op 17 november 2013
Trefwoorden: Verwachting, Ziekte, Leven voor Christus

"[...]ch hadden bekeerd van de afgoden en de Here Jezus Christus verwachtten. Na de wedergeboorte wachten we op de verlossing van ons lichaam. We ervaren [...]"

"Motivatie"
Door broeder J. Lukasse op 3 november 2013
Trefwoorden: Zending

"[...]t om betrokken te zijn in de zending. Wij zijn in Christus gestorven, begraven en opgestaan. We hebben nieuw leven ontvangen in Hem om voor Hem te lev[...]"

"Slapen"
Door broeder D. Steenhuis op 27 oktober 2013
Trefwoorden: Olijfberg, Slapen, Gethsemane

"[...]e veiligste plaats is Golgotha waar de Here Jezus Christus in onze plaats het oordeel heeft ondergaan. God had aan Mozes laten zien dat Hij heilig en[...]"

"De grote Richter"
Door broeder G. Vochteloo op 20 oktober 2013
Trefwoorden: Verlosser, Woord van God, Tweesnijdend zwaard

"[...]jbel? Elke richter is een beeld van de Here Jezus Christus als grote Verlosser. Het volk van Israel deed steeds wat goed was in eigen ogen. Vervolgens[...]"

"Het nieuwe leven"
Door broeder S. van Groningen op 13 oktober 2013
Trefwoorden: Vlees, Wet, Wedergeboorte

"[...]; er is een vloek over de werken van de wet, maar Christus is een vloek voor ons geworden, omdat wij niet zouden sterven, maar eeuwig leven hebben in [...]"

"Hosea - Gods heilige liefde"
Door broeder J. Brouwer op 29 september 2013
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Hosea, Gods Hart, Gods Karakter

"[...] voor de halve prijs van een slaaf. De Here Jezus Christus werd verraden voor de volle prijs van een slaaf. Gods liefde en gerechtigheid ontmoeten elk[...]"

"Schuilen bij God"
Door broeder W. Evers op 22 september 2013
Trefwoorden: Begeerte, Hoogmoed, Ogen

"[...]t door de vingers zien, daarom moet de Here Jezus Christus aan het kruis sterven. De tegenstander van God wil ons leven verwoesten, maar God wil ons [...]"

"David als beeld van de Here Jezus Christus"
Door broeder P. van der Lugt op 15 september 2013
Trefwoorden: Samuel, David, Saul

"[...]erd tot koning gezalfd. Uit hem zou de Here Jezus Christus voortkomen, die voor eeuwig Koning zal zijn. Saul was koning, omdat het volk wilde zijn als[...]"

"De verlamde in Bethesda"
Door broeder A. van den Berk op 8 september 2013
Trefwoorden: Ziekte, Hopeloos, Genezing

"[...]e verlamde genezen. De verlamde zag de Here Jezus Christus niet meer maar ging naar de tempel. Daar vond Christus hem. De Here Jezus riep de verlamde [...]"

"Het hart"
Door broeder T. Stier op 25 augustus 2013
Trefwoorden: Hart, Reiniging

"[...]uittrekken in de wereld. Het gaat de Here Jezus Christus om ons hart en niet om onze woorden, daden of gaven/talenten. Het gaat om wat uit ons hart [...]"

"Een gekruisigd leven"
Door broeder B. van den Bosch op 18 augustus 2013
Trefwoorden: Verwachting, Wedergeboorte, Beschikbaar

"[...]erwachten een hemelse erfenis door de gekruisigde Christus. God heeft alles, Zijn eigen Zoon gegeven om ons te redden. Het geloof van Christus in ons [...]"

"Het lichaam"
Door broeder D. Baarsen op 11 augustus 2013
Trefwoorden: Beleving, Lichaam, Tempel

"[...]aam. Onze lichamen zijn leden van het lichaam van Christus. We behoren onze lichamen niet weg te geven aan een ander. Mannen zijn net taarten. Zij kun[...]"

"Worstelen totdat ..."
Door broeder J. Nugter op 4 augustus 2013
Trefwoorden: Jaloezie, Strijd, Leven

"[...]van de ongelovigen in plaats van op de Here Jezus Christus. Jaloersheid richt je uiteindelijk op jezelf. Asaf worstelde, totdat hij Gods heiligdom ing[...]"

"Christus Jezus is meer dan alles en iedereen"
Door broeder P. van der Lugt op 21 juli 2013
Trefwoorden: Sabbat, Tempel, Rust

"De laatste tijden"
Door broeder S. van Groningen op 14 juli 2013
Trefwoorden: Wederkomst, Eindtijd, Dwaalleraars

"De Here Jezus Christus kan vanmiddag nog terugkomen. We mogen ons vasthouden aan deze hoop. Veel mensen lijken deze hoop niet meer te hebben en zich t[...]"

"Leven en groeien"
Door broeder W. Evers op 7 juli 2013
Trefwoorden: Groei, Leven, Vrucht dragen

"[...]de Geest moet groeien in ons leven. Het leven van Christus moet in ons leven openbaar worden. Onze hemelse Vader wordt verheerlijkt als wij vrucht dra[...]"

"Ben je ook al op weg naar de Koning der Koningen?"
Door broeder B. van den Bosch op 16 juni 2013
Trefwoorden: Volharding, Reinheid, Wederkomst van Christus

"Wat wij niet kunnen; dat doet God"
Door broeder B. van Twillert op 19 mei 2013
Trefwoorden: Heilige Geest, Pinksteren, Geest van Christus

"Jesaja - hoofdstuk 54 en verder (slot)"
Door broeder D. Steenhuis op 6 mei 2013
Uit de serie: "Christus in Jesaja".
Trefwoorden: Jezus Christus

"Jesaja - hoofdstuk 42 t/m 53"
Door broeder D. Steenhuis op 8 april 2013
Uit de serie: "Christus in Jesaja".
Trefwoorden: Jezus Christus, Knecht

"De wonderlijke dagen van goede vrijdag tot pasen"
Door broeder B. van den Bosch op 31 maart 2013
Trefwoorden: Opstanding van Christus, Pasen, Dienen

"Jesaja - hoofdstuk 14 t/m 26"
Door broeder D. Steenhuis op 4 maart 2013
Uit de serie: "Christus in Jesaja".
Trefwoorden: Rechtvaardiging, Dodenrijk, Vrede

"Loof de Here, mijn ziel!"
Door broeder F. ter Velde op 3 maart 2013
Trefwoorden: Vergeving, Weldaden van God, Zegen

"[...]t ons gezegend met alle geestelijke zegeningen in Christus! God vergeeft al onze ongerechtigheden. Hij heeft daarvoor de prijs betaald. God is onze Ge[...]"

"Drievoudig snoer"
Door broeder G. Vochteloo op 17 februari 2013
Trefwoorden: Drievoudig snoer, Kind van God, Positie

"[...]<br/> 1. er is geen veroordeling voor hen die in Christus zijn. De straf was op Christus. Wij zijn bekleed met Zijn heil.<br/> 2. er is geen beschul[...]"

"De vreugde die voor God's aangezicht is"
Door broeder J. Heijdeman op 10 februari 2013
Trefwoorden: Vreugde, Bekering

"[...]t God ons gered heeft in Zijn Zoon. De Here Jezus Christus heeft door zijn lijden de weg voor ons geopend naar God, de bron van vreugde. Maar vaak erv[...]"

"Jesaja - hoofdstuk 5 t/m 12"
Door broeder D. Steenhuis op 4 februari 2013
Uit de serie: "Christus in Jesaja".
Trefwoorden: Banier, 1000 jarig vrederijk, Jezus Christus

"Psalm 55: een profetische psalm"
Door broeder T. Stier op 3 februari 2013
Trefwoorden: Vertrouwen op God, Profetie, Antichrist

"[...]toekomst de goddeloze opstaan tegen de Here Jezus Christus. De antichrist zal net als Absalom veel mensen inpalmen. Ook zal er voor Israel een tijd va[...]"

"Onze gedachten"
Door broeder J.H. Meinema op 27 januari 2013
Trefwoorden: Vertrouwen op God, Denken

"[...]heeft gedachten van vrede over ons. De Here Jezus Christus is onze vrede. Asaf besloot zijn gedachten te richten op wie God is. Niet Asaf zelf maar Go[...]"

"De Heilige Geest"
Door broeder J. Lukasse op 20 januari 2013
Trefwoorden: Heilige Geest, Vervulling, Vrucht van de geest

"[...] de Heilige Geest, dan lijken we op de Here Jezus Christus, dan geeft ons dat blijdschap en vrijmoedigheid. We worden verhinderd in de vervulling met [...]"

"De tweede brief aan Timotheus - Hoofdstuk 4"
Door broeder G. de Koning op 18 januari 2013
Uit de serie: "Studies voor jongeren: de 2de brief aan Timotheus".
Trefwoorden: Leven voor Christus

"De regenboog"
Door broeder P. van der Lugt op 13 januari 2013
Trefwoorden: Regenboog, Belofte, Oordeel

"[...] rood, wat wijst naar het offer van de Here Jezus Christus. De regen is het beeld van het Woord van God. De zon is het beeld van Christus. Hij project[...]"

"Jesaja - hoofdstuk 1 t/m 5"
Door broeder D. Steenhuis op 7 januari 2013
Uit de serie: "Christus in Jesaja".
Trefwoorden: Glorie van God, Sion, Christus

"De tweede brief aan Timotheus - Hoofdstuk 2 en 3"
Door broeder G. de Koning op 14 december 2012
Uit de serie: "Studies voor jongeren: de 2de brief aan Timotheus".
Trefwoorden: Leven voor Christus

"4 getuigenissen van onze Here Jezus Christus"
Door broeder T. Stier op 9 december 2012
Trefwoorden: Zoon van David, Koning der Joden, Zoon van God

"De tweede brief aan Timotheus - Hoofdstuk 1 en 2"
Door broeder G. de Koning op 19 oktober 2012
Uit de serie: "Studies voor jongeren: de 2de brief aan Timotheus".
Trefwoorden: Leven voor Christus

"Ons behoudenis in Christus"
Door broeder S. van Groningen op 30 september 2012
Trefwoorden: Evangelie, Zekerheid, Jezus Christus

"[...]ot het inzicht gekomen, dat in ons leven om Jezus Christus alleen gaat. Het gaat in eerste instantie niet om ons behoud, maar het gaat om Jezus Christ[...]"

"Broeders en zusters"
Door broeder J. Nugter op 23 september 2012
Trefwoorden: Broeders en zusters, Strijd, Bewogenheid

"[...]pafroditus werd de broeder van Paulus genoemd. In Christus zijn wij een. Door genade, door het offer van Jezus Christus zijn wij broeders en zusters. [...]"

"De tweede brief aan Timotheus - Hoofdstuk 1"
Door broeder G. de Koning op 21 september 2012
Uit de serie: "Studies voor jongeren: de 2de brief aan Timotheus".
Trefwoorden: Leven voor Christus, Wereldgezindheid

"Het feest der bazuinen (gedachtenis)"
Door broeder P. van der Lugt op 16 september 2012
Trefwoorden: Feesten, Bevrijding, Bazuin

"[...], dan zijn wij ongezuurd: een nieuwe schepping in Christus. We gedenken dat we rein en heilig behoren te leven. De Here Jezus Christus heeft de vijan[...]"

"Verlossing door het bloed van Jezus Christus"
Door broeder T. van Ommen op 9 september 2012
Trefwoorden: Ziel, Bloed, Jezus Christus

"[...]en eeuwig leven door het kostbare bloed van Jezus Christus. Toen Hij Zijn bloed gaf, beefde de aarde en scheurde het voorhangsel. Wij zijn geen zonda[...]"

"De helft is ons nog niet aangezegd!"
Door broeder A. van den Berk op 2 september 2012
Trefwoorden: Sjeba

"[...]n beweging, terwijl de wijsheid van de Here Jezus Christus geopenbaard is. Hij is meer dan Salomo! Heeft het zoeken van de Here Jezus Christus onze pr[...]"

"Door het geloof"
Door broeder T. Stier op 26 augustus 2012
Trefwoorden: Geloof, Belofte, Mozes

"[...]j had de rots geslagen. De rots was een beeld van Christus en Hij is eenmaal geslagen voor onze zonden. Er is geen tweede keer nodig. God gaf ons wate[...]"

"Zonder kruis geen zegen"
Door broeder B. van den Bosch op 19 augustus 2012
Trefwoorden: Kruis, Zegen, Rijkdom

"God heeft ons gezegend met alle zegeningen in Christus. Veel mensen zijn gefocust op aardse goederen en in hemelse zegeningen zijn ze niet geinteresse[...]"

"Jezus Christus: fundament en schuilplaats"
Door broeder A. Haverkamp op 12 augustus 2012
Trefwoorden: Hoop, Vertrouwen, Fundament

"[...] Gods fundament kan niet vernietigd worden. Jezus Christus is ons fundament. Hij bidt en pleit voor ons als wij zien op de omstandigheden. We zullen n[...]"

"Mijn Rechter is mijn Redder"
Door broeder N. Groot op 5 augustus 2012
Trefwoorden: Gebed, Verhoring

"De Here Jezus Christus onderwees in contrasten. Bidden staat in contrast met de moed verliezen. Wij worden opgeroepen om voortdurend te bidden. God zo[...]"

"God heeft alles in zijn hand"
Door broeder M. Ezinga op 8 juli 2012
Trefwoorden: Lachen, Gezalfde, Belofte

"[...]David, maar wijst eigenlijk op de Gezalfde: Jezus Christus. Het is een profetische psalm. De psalm beschrijft de onrust, de opstand van de mensen tege[...]"

"Het doel van vermanen"
Door broeder J. Nugter op 1 juli 2012
Trefwoorden: Vermaning, Liefde, Reinheid

"[...]ar aan te moedigen om op de weg van de Here Jezus Christus te blijven wandelen. Vermanen is iemand corrigeren of iemand bemoedigen. We staan niet open[...]"

"Vertrouwen op God"
Door broeder C. Stier op 24 juni 2012
Trefwoorden: Angst, Vertrouwen op God, Onderschatting

"[...]nacht. Hij was daarin een beeld van de Here Jezus Christus. David en Timoteus waren jong, maar een voorbeeld voor anderen. We moeten het niet verw[...]"

"Verwachting"
Door broeder P. van den Berg op 17 juni 2012
Trefwoorden: Profetisch, Koninkrijk van God

"[...] zoals de profeten hebben voorzegd. De Here Jezus Christus zal terugkomen op de Olijfberg. Volgens het profetisch woord moest de Messias lijden. Ook[...]"

"Bloemen van en voor God"
Door broeder B. van den Bosch op 3 juni 2012
Trefwoorden: Bloemen, Hemel, Hel

"[...]langrijk om met God in het reine te komen voordat Christus terugkomt. De Geest van God werkt in ons en geeft leven. God wil niet dat er iemand verlore[...]"

"De beloften van de Vader"
Door broeder P. van der Lugt op 27 mei 2012
Trefwoorden: Heilige Geest, Belofte, Israel

"[...]l gegeven. Het middelpunt van de beloften ligt in Christus Jezus. Wat in Joel wordt beloofd, is gedeeltelijk vervuld op de Pinksterdag, maar zal in [...]"

"Jezus is het hoofd van Zijn lichaam: de gemeente"
Door broeder J. Brouwer op 20 mei 2012
Trefwoorden: Lichaam van Christus, Getuigen, Gids

"[...]bereid de gemeente voor op zwaar weer. Hij maakte Christus meer bekend. Christus is het Hoofd, de bron, het eerste beginsel en de gemeente is Zijn lic[...]"

"Hemelvaart: Christus neemt plaats op de troon"
Door broeder J. Nugter op 17 mei 2012
Trefwoorden: Hemelvaart, Troon, Jezus Christus

"De Here Jezus Christus is opgevaren naar de hemel waar Hij waardig werd geacht de boekrol te openen. God heeft Hem uitermate verhoogd. Christus zit nu[...]"

"Drie moeders in de bijbel; hoe God door hen werkte"
Door broeder J. Nugter op 13 mei 2012
Trefwoorden: Gods beloften, Zoon van God, Kinderen

"[...]es en het verbond zichtbaar. Door de Here Jezus Christus wordt een bruid bereid! Eva, de moeder van alle zondaars. Weten we dat alle zonden zijn ve[...]"

"Mij is gegeven alle macht…"
Door broeder M. Ezinga op 29 april 2012
Trefwoorden: Doop, Drie-eenheid, Uitverkoren

"De Here Jezus Christus heeft Koninklijke macht over alle machten in de lucht. Hij roept ons op om Zijn discipel te worden. Een discipel zijn betekent [...]"

"Werken alle dingen mee ten goede?"
Door broeder A. Haverkamp op 22 april 2012
Trefwoorden: Verlies, Lijden

"[...]lovigen in wiens levens het stormt. De Here Jezus Christus heeft beloofd dat Hij altijd bij ons zal zijn en God is een liefdevolle Vader. Toch zou het[...]"

"Afgewezen, maar geliefd"
Door broeder F. ter Velde op 15 april 2012
Trefwoorden: Ouderschap, Afwijzing, David

"[...]s opofferende liefde in ons hart. De Here Jezus Christus heeft uitgeroepen: "Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?", opdat wij niet verlat[...]"

"Jezus Christus: de Eersteling"
Door broeder J. Brouwer op 8 april 2012
Trefwoorden: Eerstgeborene, Opgewekt uit de dood, Pasen

"[...] we moeten leren om te verliezen. De Here Jezus Christus is de Eerste die de dood heeft overwonnen. Hij is de Oorsprong van het leven. Hij is Begin [...]"

"God is met ons"
Door broeder C. van Aalsburg op 1 april 2012
Trefwoorden: Mozes, Dienstbaar, Eerbied

"[...]p weg en gaat met ons mee. We mogen de Here Jezus Christus laten zien in het dagelijks leven. We mogen in opleiding zijn bij God, misschien voor Zijn [...]"

"Onderweg naar Gethsemane"
Door broeder J. Nugter op 25 maart 2012
Trefwoorden: Gethsemane, Snoeien, Dienstbaar

"In de lijdensweek had de Here Jezus Christus oog voor Zijn Vader en voor ons. In het Johannes evangelie staat de relatie tussen de Here Jezus en Zijn [...]"

"Wat Bijbelse namen over de Here Jezus vertellen"
Door broeder P. van der Lugt op 18 maart 2012
Trefwoorden: Geliefde, Knecht, Pasen

"[...]dt bedoeld: in 3:17, 12:18 en 17:5. De Here Jezus Christus was Zoon, maar werd Knecht van God om de wil van God uit te voeren God roept ons op om te l[...]"

"Wie God is"
Door broeder G. Vochteloo op 11 maart 2012
Trefwoorden: Rots, Schepper, Getuigen

"[...], die wij hebben. God is onze Rots. De Here Jezus Christus is de steen waaraan wij ons vasthouden. Heel het Woord van God gaat in eerste plaats over[...]"

"Geergerd of geregeerd?"
Door broeder P. van den Berg op 4 maart 2012
Trefwoorden: Kruis, Verzoening, Evangelie

"[...]ons niet te begrijpen. Wij kunnen de Here Jezus Christus alleen dienen als we ons eigen leven op de tweede plaats zetten. De Here Jezus staat op de [...]"

"Onze verlegenheden zijn Gods gelegenheden"
Door broeder J.H. Meinema op 19 februari 2012
Trefwoorden: Geestelijk voedsel, Omstandigheden

"[...]lde. Wij hebben een volmaakte borg: de Here Jezus Christus. Door de laatste keuze van Jacob, om Benjamin los te laten werd God openbaar in het leven v[...]"

"Gods rijkdom"
Door broeder J. Lukasse op 12 februari 2012
Trefwoorden: Rijkdom, Vertrouwen op God

"[...]eien in de kennis en het geloof van de Here Jezus Christus. De groei wordt zichtbaar door de liefde voor elkaar. Het geloof gaat om het kennen van d[...]"

"Relatie in plaats van regels"
Door broeder J. Heijdeman op 5 februari 2012
Trefwoorden: Duisternis, Licht, Leven

"[...]en volgens de regels, uit gewoonte. De Here Jezus Christus dwingt ons tot een keuze. Langzamerhand leerde de blindgeborene Christus kennen. De Here [...]"

"Een sieraad zijn voor God"
Door broeder B. van den Bosch op 29 januari 2012
Trefwoorden: Gemeente, Koning, Hogepriester

"[...]volk bruikbaar zal maken. De gemeente van Jezus Christus is het hemels volk, dat als voorbeeld heeft het aards volk Israel. Alleen in Christus kunne[...]"

"Christus in ons"
Door broeder T. Stier op 22 januari 2012
Trefwoorden: Woord van God, Wedergeboorte

"De Here Jezus Christus had al zijn discipelen lief en in het bijzonder Johannes. Johannes staat nu bekend als de apostel die Jezus liefhad. Worden ook[...]"

"Ik weet het…. Ik weet het"
Door broeder H. Huijzer op 15 januari 2012
Trefwoorden: Jozef, Lijden, Moeite

"[...]Hebreeen 12:2) om ons te richten op de Here Jezus Christus. Hij wilde in Zijn lijden vruchtbaar zijn voor ons. Ook Paulus wilde voor alles vruchtbaar [...]"

"Gods Positie Ster"
Door broeder P. van der Lugt op 8 januari 2012
Trefwoorden: Koning der Joden, Positie, Aanbidden

"[...]n God en in het geloof op zoek naar de Here Jezus Christus om Hem te aanbidden. De ster vertelde de positie van het Kind: de Koning der Joden en de po[...]"

"De ontdekking van Gods majesteit"
Door broeder M. Ezinga op 1 januari 2012
Trefwoorden: Heiligheid, Verdorvenheid, Reiniging

"[...] de verheerlijkte Heer Jezus gehad. De Here Jezus Christus is God. Hij zit op de troon. Alleen de zoom van zijn mantel vervult de tempel: groot is Zij[...]"

"Advent; Hij komt!"
Door broeder P. van der Lugt op 11 december 2011
Trefwoorden: Verwachting, Wederkomst, Jezus komt

"[...]Here Jezus. Lukas 19:10, Joh. 1:11. De Here Jezus Christus is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren is ( in de eerste plaats voor Israel en i[...]"

"De tekenen van deze tijd"
Door broeder F. ter Velde op 4 december 2011
Trefwoorden: Afgoden, Opgewekt uit de dood

"[...]moeten de geestelijke wapenrusting (de Here Jezus Christus) volledig aandoen. We moeten onszelf onderzoeken of we ons werkelijk van afgoden hebben b[...]"

"Een nieuw begin"
Door broeder J. Brouwer op 27 november 2011
Trefwoorden: Nicodemus, Nieuw begin, Schuld

"[...] kunnen het maken') wilde graag met de Here Jezus Christus spreken. De Here Jezus Christus kende het hart van Nicodemus en reageerde niet op de woorde[...]"

"Het leven van het Lam"
Door broeder J. Nugter op 20 november 2011
Trefwoorden: Leeuw, Lam, Leven

"Alleen de Here Jezus Christus als Leeuw is waardig om de boekrol te openen. Vervolgens is de Here Jezus Christus als Lam te zien. God is almachtig, re[...]"

"Het huis van God"
Door broeder P. van den Berg op 13 november 2011
Trefwoorden: Huis, Hogepriester, Gemeente

"[...] vervuld, maar veel later zou Maria de Here Jezus Christus (een veel grotere heerlijkheid) in de tempel brengen. De Here Jezus Christus heeft als Hoge[...]"

"Luister Israel!"
Door broeder P. van der Lugt op 30 oktober 2011
Trefwoorden: Woord van God, Luisteren, Israel

"[...]g. Hij wil dat wij de wapenrusting (de Here Jezus Christus Zelf) aandoen. De Heere gaat met ons mee in de geestelijke strijd. Hij wil ons bemoedigen. [...]"

"Met Christus Gezeten"
Door broeder J. Nugter op 23 oktober 2011
Uit de serie: "Samen met Jezus".
Trefwoorden: Christus

"Met Christus Opgestaan"
Door broeder J. Nugter op 22 oktober 2011
Uit de serie: "Samen met Jezus".
Trefwoorden: Christus

"Met Christus Gestorven"
Door broeder J. Nugter op 21 oktober 2011
Uit de serie: "Samen met Jezus".
Trefwoorden: Christus

"De zonen van Lea"
Door broeder T. Stier op 16 oktober 2011
Trefwoorden: Zoon, Lijden, Verdriet

"[...]leven. God heeft leven gegeven in Zijn Zoon Jezus Christus. De Heere heeft niet alleen gezien, maar ook voortdurend gehoord dat Lea verdriet had (Si[...]"

"Verandering"
Door broeder J. Heijdeman op 9 oktober 2011
Trefwoorden: Verandering, Geest

"[...] sporen om ons te laten veranderen. De Here Jezus Christus ging naar Zijn gewoonte elke sabbat naar de synagoge. Ook Gods Woord gebiedt ons om de same[...]"

"Waarom Israel?"
Door broeder T. van Ommen op 2 oktober 2011
Trefwoorden: Israel, Wederkomst, Jezus Christus

"De komst van Here Jezus Christus is vlakbij. De tekenen van het handelen van God met Israel wijzen daarop. Israel is niet Gods volk, omdat Israel God [...]"

"Opruimen"
Door broeder J. Nugter op 18 september 2011
Trefwoorden: Opruimen, Kruis, Vrijmoedigheid

"[...]komstige tijd. Door het sterven van de Here Jezus Christus aan een kruis (buiten de legerplaats) hebben wij volle vrijmoedigheid om in te gaan in het [...]"

"Onze positie in Christus"
Door broeder G. Vochteloo op 11 september 2011
Trefwoorden: Positie, Christus

"De brief is gericht aan de gelovigen, heiligen in Christus Jezus. De naam Christus verwijst naar de opstanding. Bij het lezen van de Bijbel moeten wij[...]"

"De Christelijke hoop"
Door broeder P. van den Berg op 14 augustus 2011
Trefwoorden: Hoop

"[...]postelen) om Zijn evangelie te verkondigen; Jezus Christus is de Zoon van God en heeft voor ons geleden. Hij is voor ons gestorven en opgestaan. Wij m[...]"

"Niet door kracht of geweld, maar door Mijn Geest"
Door broeder M. Ezinga op 24 juli 2011
Trefwoorden: Kracht, Geweld, Geest

"[...]uwigheidswaarde heeft. Wij zijn Gods gezalfden en Christus is de Gezalfde. Hij is Priester en Koning. Hij heeft ons de Heilige Geest gegeven. [...]"

"Gedraagt u waardig het evangelie van Christus"
Door broeder J. Nugter op 10 juli 2011
Trefwoorden: Evangelie, Christus

"[...] op aarde in nam (slaaf of dienstknecht) Door dat Christus zich heeft vernederd heeft God hem dan ook uitermate verhoogd. Jack gaat in op dit Bijbelse[...]"

"Christus aanvaarden, navolgen, vertrouwen"
Door broeder J. Brouwer op 29 mei 2011
Trefwoorden: Kruis, Zonden, Discipelschap

"Een nieuwe schepping in Christus"
Door broeder J. Nugter op 22 mei 2011
Trefwoorden: Fundament, Verzoening, Verlossing

"Honderd procent voor Jezus leven"
Door broeder D. Baarsen op 8 mei 2011
Trefwoorden: Kruisiging, Opstanding, Geloof

"[...]n uit z&quot;n hoofd kent: &quot;Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, zie, het nieuwe is gekomen. &quot; Maa[...]"

"Het lijden en sterven van onze Here Jezus"
Door broeder B. van den Bosch op 17 april 2011
Trefwoorden: Lijden, Sterven, Jezus Christus

"Er komt een tijd !"
Door broeder F. ter Velde op 13 maart 2011
Trefwoorden: Verdrukking, Christus, Beeld

"Het Lam Gods"
Door broeder S. van Groningen op 6 maart 2011
Trefwoorden: Genade, Zekerheid, Schuilen

"[...]kerheid over hun redding. De komst van Here Jezus Christus komt steeds dichterbij. Er is veel onrust in de landen om de Middellandse zee. Deze landen [...]"

"Jezus Christus is soeverein over alles"
Door broeder J. Brouwer op 20 februari 2011
Trefwoorden: Schepping, Soevereiniteit van God, Geloof

"Richten tot God"
Door broeder J. Heijdeman op 13 februari 2011
Trefwoorden: David, Verwachting, Rots

"[...]ge God, maar er is een opening in die rots: Jezus Christus. Ons leven is verborgen met Christus in God. Als wij in God verborgen zijn, dan willen wij [...]"

"Wat verwachten wij als christenen?"
Door broeder B. van den Bosch op 9 januari 2011
Trefwoorden: Woord van God, Vaderhuis, Volharding

"[...]en een levende relatie met God door de Here Jezus Christus. We weten daarom tot wie we mogen gaan in alle rampen van deze tijd. We hebben volharding[...]"

"Sola Scriptura, Christus, Gratia, Fide, Deo Gloria"
Door broeder M. Ezinga op 2 januari 2011
Trefwoorden: Bijbel, Glorie van God, Geloof

"[...]l en niet door de wil van andere mensen. Alleen Christus is de weg tot behoud. Buiten de Here Jezus is er geen verlossing. Alleen God komt toe all[...]"

"Zoekt de Here"
Door broeder B. van den Bosch op 26 december 2010
Trefwoorden: Zoeken, Tweede komst

"[...]or Hem knielen. We zullen eens de verheerlijkte Christus zien! Wij zullen Hem aanbidden om wat Hij voor ons gedaan heeft. [...]"

"Jezus Christus: het beeld van de onzichtbare God"
Door broeder J. Brouwer op 12 december 2010
Trefwoorden: Dwaalleraars, Duivel, Beeld

"In deze Bijbelgedeelten lezen we wie Jezus Christus is. In Kolosse was er gevaar voor dwaalleren: oosterse filosofieen enerzijds en Joods wetticisme[...]"

"De schepping"
Door broeder P. van der Lugt op 21 november 2010
Trefwoorden: Zaad, Vrucht dragen, Natuur

"[...] weer een hele boom. Het zaad verwijst naar Jezus Christus. Wij moeten vruchten en het zaad, dat is de Here Jezus, eten. Van nature leven wij als godd[...]"

"Wat we ontvangen hebben"
Door broeder J. Nugter op 14 november 2010
Trefwoorden: Rechtvaardiging, Bijbel, Beproeving

"[...]Wij vinden dat alles beter moet gaan. Wij zijn in Christus voor God gerechtvaardigd. Wij zijn erfgenamen van het eeuwig leven. Rechtvaardiging is niet[...]"

"Herstel omstreeks 2011"
Door broeder D. Steenhuis op 8 november 2010
Uit de serie: "Profeten in barre tijden".
Trefwoorden: Christus

"De onthulling: het geheimenis van de gemeente"
Door broeder H. Huijzer op 10 oktober 2010
Trefwoorden: Geheimenis, Israel, Gemeente

"[...]ael. Het verbond gaat over vrede en verzoening in Christus Jezus. Het verbond in het bloed van de Here Jezus is nu ook voor de heidenen. Het nieuwe ve[...]"

"De heerlijkheid van Christus"
Door broeder G. Vochteloo op 3 oktober 2010
Trefwoorden: Profetie, Heerlijkheid, Positie

"[...]rofetische psalm. Het gaat in de eerste plaats om Christus in deze psalm. Straks zal Christus verschijnen aan de hemel en Zijn majesteit tonen aan de [...]"

"Loofhuttenfeest; louter vreugde"
Door broeder T. Stier op 26 september 2010
Trefwoorden: Feesten, Vreugde, Loofhuttenfeest

"[...]aardoor wij behouden kunnen worden; de Here Jezus Christus. [...]"

"Zien wij het nog?"
Door broeder J. Nugter op 5 september 2010
Trefwoorden: Ontzag, Heiligheid van God, Genade

"[...]veranderd. Wij hebben genade ontvangen door Jezus Christus, maar God is nog steeds heilig. In de ogen van God zijn wij zondig en onrein, maar in de He[...]"

"Zonde en schuld"
Door broeder D. Baarsen op 22 augustus 2010
Trefwoorden: Zonden, Schuld, Rechtvaardiging

"[...]op zich genomen. God ziet nu de gerechtigheid van Christus in ons. We hebben alles in Christus, maar de zonde leeft nog steeds in ons. Maar de Here Je[...]"

"Kust de Zoon"
Door broeder B. van den Bosch op 15 augustus 2010
Trefwoorden: Woord van God, Koning, Gezalfde

"[...]zing e. d. Er is maar een weg, het smalle pad van Christus. Een leven met Hem betekent afwijzing door de wereld. Wij zijn daarom bereid om steeds meer[...]"

"Wijsheid"
Door broeder F. ter Velde op 8 augustus 2010
Trefwoorden: Wijsheid, Subcultuur, Verstand

"[...]n, door de Heilige Geest ontvangen. De Here Jezus Christus is gestorven als eerste Adam. Hij is opgewekt in nieuw leven. Wij zijn een nieuwe schepping[...]"

"Heilig leven"
Door broeder R. Klein Haneveld op 1 augustus 2010
Trefwoorden: Heilig, Zonden

"[...]gemaakt als wij tot geloof komen in de Here Jezus Christus. Wij zijn heilig en worden tegelijkertijd heilig gemaakt door Christus. Wij zijn nog niet k[...]"

"Christus, onze gerechtigheid"
Door broeder P. van der Lugt op 4 juli 2010
Trefwoorden: Israel, Rechtvaardiging

"Onze Herder"
Door broeder N. Groot op 27 juni 2010
Trefwoorden: Herder, Verlossing, Eeuwigheid

"[...]met God omdat wij verlost zijn door de Here Jezus Christus. God blijft bij ons tot in eeuwigheid. Heil en goedertierenheid zullen ons altijd volgen. W[...]"

"De Koning komt"
Door broeder T. van Ommen op 20 juni 2010
Trefwoorden: Eindtijd, Grote verdrukking

"[...]es: een spreken van de wereld, van God, van Jezus Christus en van de Heilige Geest. Wij leven in de eindtijd. De Here Jezus is komende als Koning. Het[...]"

"Manna"
Door broeder G. Vochteloo op 13 juni 2010
Trefwoorden: Woord van God, Bijbel

"[...]t over wie God is. De gehele Bijbel verwijst naar Christus. Het manna is een beeld van Christus. Hij is het Brood des levens. We moeten het niet allee[...]"

"Bekleed met Christus"
Door broeder J. Nugter op 6 juni 2010
Trefwoorden: Christus, Vrede

"[...]ij dat niet altijd. God noemt ons Zijn geliefden. Christus is de Uitverkorene van de Vader. Hij is heilig en Hij is de geliefde. In Christus zijn wij [...]"

"De Heilige Geest is in ons hart uitgestort"
Door broeder P. van der Lugt op 23 mei 2010
Trefwoorden: Profetie, Heilige Geest, Pinksteren

"[...]ht ontvangen om te getuigen van de naam van Jezus Christus. [...]"

"Hemelvaart"
Door broeder J. Nugter op 13 mei 2010
Trefwoorden: Hemel, Thomas, Jezus komt

"[...]renigd worden. We moeten de dingen zoeken die bij Christus zijn. Hij is de Almachtige. We mogen alles van Hem verwachten. [...]"

"Het Woord van God"
Door broeder J. Brouwer op 25 april 2010
Trefwoorden: Oordelen, Onrecht

"[...] gebrekkig. God zal oordelen door Zijn zoon Jezus Christus. De Here Jezus zal de mensen oordelen als Iemand die Zelf mens is geweest. Hij zal daarom r[...]"

"Een beslissing maken"
Door broeder J. Nugter op 11 april 2010
Trefwoorden: Soevereiniteit van God, Ziel, Dienen

"[...]ntiteit? In onze geestelijke bediening of 100% in Christus? Het maakt niet uit waar we God dienen, maar of we God dienen. Stellen we ons vertrouwen vo[...]"

"Over (aankondigingen van) de geboorte van Jezus"
Door broeder J. Nugter op 12 maart 2010
Uit de serie: "Studies voor jongeren en jong volwassenen".
Trefwoorden: Geboorte, Jezus Christus

"Een vaste burcht is onze God"
Door broeder T. Stier op 10 januari 2010
Trefwoorden: Verlosser

"[...]s wij in moeilijkheden verkeren. In de Here Jezus Christus zijn wij meer dan overwinnaars. Niets kan ons scheiden van de Here Jezus. Ons leven is verb[...]"

"Heiligheid"
Door broeder A. Boelen op 20 december 2009
Trefwoorden: Heiligheid, Hogepriester, Hemel

"Zoals Christus heilig is, zo zijn ook wij heilig. God is de Heilige. Hij is rechtvaardig, maar ook vol liefde. Heiligheid brengt de eigenschappen: rec[...]"

"Wegneming van de Gemeente"
Door broeder J. Nugter op 18 oktober 2009
Uit de serie: "De gemeente van Jezus Christus".
Trefwoorden: Gemeente

"Wat is de Gemeente?"
Door broeder J. Nugter op 17 oktober 2009
Uit de serie: "De gemeente van Jezus Christus".
Trefwoorden: Gemeente

"Kenmerken van de Gemeente"
Door broeder J. Nugter op 17 oktober 2009
Uit de serie: "De gemeente van Jezus Christus".
Trefwoorden: Gemeente

"Verantwoordelijkheden in de Gemeente"
Door broeder J. Nugter op 17 oktober 2009
Uit de serie: "De gemeente van Jezus Christus".
Trefwoorden: Gemeente

"Wat voor vat ben jij?"
Door broeder J. Nugter op 16 oktober 2009
Uit de serie: "De gemeente van Jezus Christus".
Trefwoorden: Gemeente

"De Here Jezus ziet ons"
Door broeder J.H. Meinema op 15 februari 2009
Trefwoorden: Verdriet, Kamerling, Blijdschap

"[...]ria. Zij kwamen tot geloof door het evangelie van Christus. De Here zag ook Filippus. Hij gehoorzaamde aan Gods opdracht. De Here zag de kamerling. Hi[...]"

"Vol zijn van Gods Geest"
Door broeder J. Heijdeman op 20 mei 2007
Uit de serie: "Het werk en de Persoon van de Heilige Geest".
Trefwoorden: Vrucht dragen, Gods Geest, Levend water

"[...] basis van ons leven is het nauwkeurig volgen van Christus. We zijn wijs als wij doen wat God van ons vraagt in ons leven. Het leven met Christus word[...]"

"De Heilige Geest"
Door broeder J. Heijdeman op 4 maart 2007
Uit de serie: "Het werk en de Persoon van de Heilige Geest".
Trefwoorden: Heilige Geest, Rust, Gehoorzaamheid

"[...]igen ik, het wandelen door de Geest is gericht op Christus: "Wat zou de Here Jezus doen, hoe kan ik Hem dienen?" De wet doet de zonden in ons toeneme[...]"

"Geestelijke geboorte"
Door broeder J. Heijdeman op 4 februari 2007
Uit de serie: "Het werk en de Persoon van de Heilige Geest".
Trefwoorden: Wedergeboorte, Vlees, Geest

"[...]dig dan onder de indruk te zijn van de Here Jezus Christus om opnieuw geboren te worden. Als we voor de eerste keer geboren worden dan bestaan we uit [...]"